Hotărârea nr. 146/2000

HOTARAREnr. 146 din 2000-06-01 HOTARIRE 146 din 01/06/2000 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 46/1997
HOT. 146 01/06/2000
HOTARIRE 146 din 01/06/2000

HOTARIRE    146 din 01/06/2000

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 46/1997

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.46/1997

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala si al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g”, art.28(2) si art.84(1) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Hotararea C.G.M.B. nr.46/1997 se modifica dupa cum urmeaza:

                   - spatiile cu alta destinatie situate in Ansamblul Marasesti Bl.M36, tronson 1/2 in suprafata de 98,75 m.p., M36, tronson 2/3 in suprafata de 97,00 m.p., M36, tronson 2/4 in suprafata de 190,80 m.p., M42, tronson 2/1 in suprafata de 131,00 m.p. Acd.si M42, reonson 2/2 in suprafata de 125,00 m.p. Acd, trec in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala, iar bl.M36, tronson 1/1 in suprafata de 134,60 m.p. in administrarea D.G.A.F.I., in vederea repartizarii acestora conform atributiilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare.

                   - fiecare propunere de repartizare care se va face de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si vor fi supuse aprobarii C.G.M.B.

                   - schimbarea destinatiei si detinatirului de spatiu duce la anularea contractului.

 

 

 

                                                                      Contrasemneaza

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                          BUCURESTI,

                            Doru Negrau                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 01.06.2000

Nr.146