Hotărârea nr. 105/2000

HOTARAREnr. 105 din 2000-04-06 HOTARIRE 105 din 06/04/2000 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR-VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI
HOT. 105 06/04/2000
HOTARIRE 105 din 06/04/2000

HOTARIRE    105 din 06/04/2000

PRIVIND APROBAREA PROCESELOR-VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere

referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului,

conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor H.G. nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr.505/1998, precum si ale H.C.G.M.B. nr.220/1998;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”g” si art.20 (alin.3), art.28 (1) si art.84 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba proceselor-verbale ale comisiilor de negociere, referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                              SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                                  BUCURESTI,

                   Radu Forinel Dumbraveanu                       Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 06.04.2000

Nr.105

 

 


 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                   Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.105/06.04.2000

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

 

L I S T A

cu procesele - verbale de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale

construite din fondurile statutului

 

 

Nr.

crt.

Cumparatorul

Adresa spatiului

Destinatia

Suprafata

S.spatiu

T.teren

(cota indiviza)

(m.p.)

Valoarea din

expertiza dupa

deducerea

investitiei

(fara TVA)

(mii lei)

Valoarea corectata

cf. HCGMB nr.

220/1998 si

din curs valutar

(fara TVA)

(mii lei)

Pret negociat

cu

TVA

 

 

(mii lei)

Lei/mp

cu

TVA

 

 

(mii lei

1.

Asociatia Familia Cretu Constantin

Sos.Stefan cel Mare nr.1-3, sector 1

Comert

S = 7,28

T = 0,66

33.829

37.487

50.000

6.868

2.

SC Delicat Import Export SRL

Str.Apusului nr.50, sector 6

Comert

S = 284,47

T = 317,79

1.039.133

1.286.064

1.600.000

5.624

3.

SC Maridan Comserv SRL

B-dul I.C.Bratianu nr.44, sector 3

Comert

S = 155,42

T = 23,96

672.859

775.857

990.000

6.370

4.

SC Nefertita Import Export SRL

Str.Mendeleev nr.35, sector 1

Comert

S = 7,58

T = 3,20

35.177

38.984

50.000

6.596

5.

SC Comimpex Monica SRL

B-dul Bucurestii Noi nr.58, sector 1

Comert+prestari

servicii

S = 75,33

T = 3,05

278.498

307.888

380.000

5.044

6.

SC Merisor Com SRL

Sos.Mihai Bravu nr.90-96, sector 2

Comert

S = 128,35

T = 21,80

511.938

585.584

725.000

5.649

7.

Tanase Bogdan Peter, Burlacu Catalin

B-dul Decebal nr.9,bl.S13,TR.II, sector 3

Comert

S = 95,00

T = 14,51

521.284

585.968

725.000

7.632

8.

Mehedintu Sandi, Delca Gheorghe, Dumitrescu Victor

Str.Prelungirea Marasesti,bl.M26,TR.II,parter, magazin 3, sector 3

Comert

S = 123,46

T = 17,70

510.463

558.658

700.000

5.670

9.

Ivanescu Adina

B-dul Magheru nr.18, sector `

Farmacie

S = 400,69

T = 69,37

1.973.575

2.051.553

2.500.000

6.239

10.

SC Galeriile Dragomir SRL

Str.Oteteleseanu nr.3A si 3B, sector 1

Alim.publica

S = 497,12

T = 103,00

1.366.655

1.506.950

1.800.000

3.621