Hotărârea nr. 96/1997

HOTARAREnr. 96 din 1997-06-13 HOTARIRE numar 96 din 06/13/1997 privind modificarea organigramei aparatului propriu al PMB prin infiintarea Biroului de protectia muncii
HOT. 96 13/06/1997
HOTARIRE numar 96 din 06/13/1997

HOTARIRE numar 96 din 06/13/1997

privind modificarea organigramei aparatului propriu al PMB prin infiintarea Biroului de protectia muncii

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                HOTARARE

     privind modificarea organigramei aparatului propriu al P.M.B.

               prin infiintarea Biroului de protectia muncii

 

      Avand in vedere Raportul Directiei personal, priviind  infiintarea Biroului de protectia muncii in aparatul propriu al P.M.B.;

      Vazand avizele comisiilor pe domenii ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In aplicarea Legii nr.90/1996, privind protectia muncii;

      In temeiul prevederilor art.20, (2), lit."d" si art.28 (1) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                              H o t a r a s t e :

 

      Art.1- Incepand cu data prezentei, se aproba infiintarea Biroului de protectia muncii, cu un numar de 3 posturi prin suplimentarea numarului de personal al aparatului propriu al P.M.B., in subordinea directa a primarului general.

     

      Art.2- Ocuparea posturilor aprobate se va face esalonat, pana la aprobarea bugetului pe anul 1997, in limita cotei legale din cheltuielile de personal prevazute in bugetul P.M.B. pe anul 1996.

     

      Art.3- Hotararile C.L.M.B. nr.72/1992 si nr.72/1993 se modifica in mod corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                  C O N T R A S E M N E A Z A

                                                           SECRETAR GENERAL,

            Gabriel Toma                               Dinu Grigorescu

 

 

 

 

Bucuresti, 13.06.1997

Nr.96