Hotărârea nr. 87/1997

HOTARAREnr. 87 din 1997-06-13 HOTARIRE numar 87 din 06/13/1997 +privind aprobarea unui proiect urbanistic de detaliu pentru zona Piata Latina imobil multifunctional
HOT. 87 13/06/1997
HOTARIRE numar 87 din 06/13/1997

HOTARIRE numar 87 din 06/13/1997

+privind aprobarea unui proiect urbanistic de detaliu pentru zona Piata Latina imobil multifunctional

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                      HOTARARE

     privind aprobarea unui proiect urbanistic de detaliu pentru zona

                        PIATA LATINA IMOBIL MULTIFUNTIONAL

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

      - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

      - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

      In temeiul art.20,. pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                          H o t a r a s t e :

 

      Articol unic - Se aproba PUD IMOBIL MULTIFUNCTIONAL PIATA LATINA AGROALIMENTARA sector 2.

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                       C O N T R A S E M N E A Z A,

                                                       SECRETAR GENERA

      Gabriel Toma                                     Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 13.06.1997

Nr.87