Hotărârea nr. 86/1997

HOTARAREnr. 86 din 1997-06-13 HOTARIRE numar 86 din 06/13/1997 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu privind constructii definitive amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice
HOT. 86 13/06/1997
HOTARIRE numar 86 din 06/13/1997

HOTARIRE numar 86 din 06/13/1997

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu privind constructii definitive amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                      HOTARARE

          privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

    privind constructii definitive amplasate pe terenuri proprietatea

                                 persoanelor fizice

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

      - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

      - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executari constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

 

                                     H o t a r a s t e :

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA                                                  

                                          SECRETAR GENERAL

      Gabriel Toma                        Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 13.06.1997

Nr.86

                                         

     TABEL CU  PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIV          

            AMPLASATE PE PROPRIETATEA  PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

 

Nr.crt           DENUMIREA LUCRARII         FUNCTIUNE     Aviz CTUAT Aviz CULPAT

1 ANEXA NR.1 LA HOT.86/13.06.1997

  SECTORUL 1

  Extindere zona PUZ                locuinta + servicii

  sos.Ghe.Ionescu Sisesti             social culturale         525/95    2179/97

2 PUD - Str.Cretei nr.9           locuinta+servicii+comert     11M/1/97  2188/97

3 PUD - Str.Caderea Bastiliei nr.63  locuinta+servicii         1M/10/97  2225/97

4 PUD - Str.Valea Merilor nr.28      locuinta+birouri

5 PUD - Str.Iacob Feliz nr.21             locuinta            12M/6/97   2199/97

6 PUD - Str.Vespasian nr.58               locuinta            12M/7/97   2198/97

7 PUD - Sos.Buc.-Targoviste - Str.Odai   statie de benzina               

                                             AMOCO           3CA4/9/97   2201/97

8 PUD - Sos.Straulesti tarla 178          Fabrica de cafea   3CA3/4/97   2179/97

9 PUD - Floreasca Plazza                                     3CA3/97     2212/97

   SECTOR 2

1 PUD - Sos.Fundeni nr.111                   sediu firma       12M/8/97  2221/97

2 PUD - Str.Alecu Donici nr.1              locuinta+brouri    3CA4/7/97  2222/97

3 PUD - Str.Federic Chopin nr.44C-44B          locuinte         9/13/97  2207/97

   SECTORUL 3

1 PUD - Aleea Pacala nr.18-28              imobil servicii    3CA4/6/97  2220/97

   SECTORUL 4

1 PUD - Sos.Oltenitei nr.227                     motel          10/2/97  2181/97

2 PUD - Sos.Vitan Barzesti nr.11A         birouri+expozitie+

                                           depozit+garaje       10/1/97  2180/97

3 PUD - Cal.Serban Voda nr.231                   service       3CA3/6/97 2209/97

4 PUD - Drumul Gilaului                         locuinta         15/1/97 2217/97

   SECTORUL 5

1 PUD - Str.Progresului (Auroar)            locuinta+comert    3CA3/5/97 2215/97

2 PUD - Cal.13 Septembrie nr.129, Bl.T3A   extindere birouri   12M/18/97 2226/97

   SECTORUL 6

1 PUD - Sos.Giulesti nr.152-156                  locuinte        10/7/97 2192/97

2 PUD - Str.Nona Otescu nr.36                    locuinte        11/9/97 2184/97

3 PUD - Bd.Iuliu Maniu                  comert+service+birouri 3CA3/9/97 2191/97

4 PUD - Str.Filmului nr.1                        locuinta       11/11/97 2195/97

5 PUD - Str.Cetatea de Balta nr.102-104          locuinta        5/24/97 2197/97

6 PUD - Str.Octav Bancila nr.17                  birouri         5/26/97 2185/97

 

         ANEXA NR.2 LA HOT.86/13.06.1997

   SECTORUL 1

1 PUD - Str.Dionisie Fotino nr.25-31               locuinta    12M/22/97 2232/97

2 PUD - Str.Baneasa                                locuinta    14M/3/97  2231/97

3 PUD - Sos.Nicolae Titulescu nr.16-18       birouri+comert    3CA5/7/97 2241/97

4 PUD - Str.Popa Savu nr.31                        locuinta    18/24/97  2228/97

5 PUD - Str.Polizu nr.9                            locuinta    18/1/97   2230/97

6 PUD - Campia Turzii nr.31                        locuinta    40C/97    2229/97

7 PUD - Piata Buzesti                                         3CA5/10/97 2240/97

    SECTORUL 2

1 PUD - Str.B.Vacarescu-Cl.Floreasca

        -zona Lacul Tei                  dotari sanatate+sport 3CA4/1/97 2236/97

    SECTORUL 3

1 PUD -  Str.Orzari nr.72                         expo auto    3CA3/1/97 2246/97

    SECTORUL 4

1 PUD - Str.Mariuca nr.55                 statie de benzina    3CA5/3/97 2245/97

2 PD - Str.Olimpului nr.62                sediu filiala BCR    3CA6/9/97 2249/97

3 PUD - Bd.Metalurgiei  nr.81B          -Cmica prod.cafea     3CA5/5/97 2244/97

4 PUD - Bd.metalurgiei nr.81A           depozit poligrafie     3CA5/4/97 2243/97                                    

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                  INTOCMIT,                

     DR.ARH.PETER DERER                           ING.MARIANA HOREA