Hotărârea nr. 37/1997

HOTARAREnr. 37 din 1997-03-06 HOTARIRE numar 37 din 03/06/97 privind atribuirea in administrarea RGAB a terenului pt. construirea "Sediului exploatare retea apa Sectia Nord"
HOT. 37 06/03/1997
HOT. 37 06/03/1997

HOTARIRE numar 37 din 03/06/97

 

EMITENT:  C.G.M.B.                   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind atribuirea in administrarea Regiei generale de apa Bucuresti

a terenului pentru construirea "Sediului exploatare retea apa Sectia Nord"

 

 

      Avand in vedere propunerea prezentata de primarul general al municipiului Bucuresti;

      Tinand seama de Raportul de specialitate al Departamentului servicii publice;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.22, lit."g" din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e :

 

       Articol unic - Se atribuie in administrarea Regiei generale de apa Bucuresti, pe durata existentei constructiei, terenul in suprafata de 950 mp, identificat conform planului anexat, in vederea amplasarii "Sediului de exploatare retea apa Sectia Nord".

 

 

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

                                   Toma Gabriel                                     Dinu Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 06.03.1997

Nr.37