Hotărârea nr. 35/1997

HOTARAREnr. 35 din 1997-03-06 HOTARIRE numar 35 din 03/06/97 privind preluarea directa a administrarii curente a fondului imobiliar si a ctivitatii de vanzare a locuintelor din fondul de stat de la societatile comerciale (foste ICRAL) de catre DAFI
HOT. 35 06/03/1997
HOT. 35 06/03/1997

HOTARIRE numar 35 din 03/06/97

 

EMITENT:  C.G.M.B.                   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind preluarea directa a administrarii curente

a fondului imobiliar si a activitatii de vanzare a locuintelor

din fondul de stat de la societatile comerciale (foste ICRAL),

de catre Directia de administrare a fondului imobiliar

 

 

      Avand in vedere raportul de specialitate al Departamentului patrimoniu imobiliar si Departamentului economic, prin care se propune de catre Directia de administrare a fondului imobiliar, in conformitate cu prevederile art.2 al Hotararii C.L.M.B. nr.74/1996, a activitatii de administrare si vanzare a fondului imobiliar al Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      Tinand seama de prevederile art.26, alin.(1) si (2) din contractele de prestari servicii de administrare imobliara, incheiate de Primaria municipiului Bucuresti si societatile comerciale (foste ICRAL);

      Vazand avizele comisiillor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.28, alin.(1), (2) si (5) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e :

 

      Art.1- Incepand cu anul 1997, contractele de prestari servicii incheiate de Primaria municipiului Bucuresti cu societatile comerciale (foste ICRAL) inceteaza conform prevederilor art.1 si 2 din contractele respective, ca urmare a expirarii perioadei pentru care au fost incheiate.

      Activitatea de administrare directa si curenta a patrimoniului imobiliar al Consilliului general al municipiului Bucuresti va fi preluata de Directia de administrare a fondului imobiliar din cadrul Departamentului patrimoniu imobiliar.

      Art.2- Pentru activitatea de administrare, inclusiv vanzarea locuintelor din fondul de stat, inclusiv spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, Directia de administrare a fondului imobliar poate incheia, de la caz la caz, noi contracte de prestari  servicii cu societatile comerciale (foste ICRAL), cu drept de prelungire a acestora in functie de necesitati.

      Aceste contracte vor fi avizate de departamentul patrimoniu imobliar, Departamentul economic, Directia juridic, contencios si vor fi aprobate de catre primarul general al municipiului Bucuresti.

      Toate spatiile comerciale cu alta destinatie decat aceea de locuinta vor fi predate la Directia de administrare a fondului imobiliar in termen de 45 de zile.

      Art.3- De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, spatiile si documentele aferente activitatii de administrare se vor prelua de catre comisii desemnate, prin dispozitie, de catre primarul general al municipiul Bucuresti, din care vor face parte reprezentantii:

      - Departamentului patrimoniu imobliar,

      - Directiei de administrare a fondului imobliar,

      - Directiei juridice, legislatie, contencios,

      - Departamentul inspectie,

     

 

 

      - Directia administrativ - gospodaresc, transporturi,

      - Directiei personal,

      - Corpului gardienilor publici.

     

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                             SECRETAR,

                        Toma Gabriel                                             Dinu Grigorescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 06.03.1997

Nr. 35