Hotărârea nr. 225/1997

HOTARAREnr. 225 din 1997-12-04 HOTARIRE numar 225 din 12/04/1997 privind privatizarea SC "Transport GHERASE"
HOT. 225 04/12/1997
HOTARIRE numar 225 din 12/04/1997

HOTARIRE numar 225 din 12/04/1997

privind privatizarea SC "Transport GHERASE"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                           H O T A R A R E

                          privind privatizarea

            Societatii Comerciale "TRANSPORT GHERASE" S.A.

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.1 din Ordonanta de urgenta nr.15/1997, pentru modificarea si completarea Legii nr.58/1991, privind privatizarea societatilor comerciale;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."j" din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

 

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           H o t a r a s t e :

 

 

 

      Art.1- Se aproba privatizarea, in conditiile negociate de Fondul Proprietatii de Stat, a Societatii Comerciale "TRANSPORT GHERASE" S.A. Bucuresti, infiintata prin Hotararea C.L.M.B. nr.58 din 28.06.1993.

      Art.2- Terenurile care depasesc suprafetele aprobate prin Hotararea C.L.M.B. nr.138 din 19.12.1995 constituie domeniul privat al municipalitatii si se administreaza potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA

 

                                Alexandru Popescu

 

 

 

Bucuresti, 04.12.1997

Nr.225