Hotărârea nr. 211/1997

HOTARAREnr. 211 din 1997-11-27 HOTARIRE numar 211 din 11/27/1997 privind concesionarea terenurilor din curtile imobilelor pentru extinderea locuintelor
HOT. 211 27/11/1997
HOTARIRE numar 211 din 11/27/1997

HOTARIRE numar 211 din 11/27/1997

privind concesionarea terenurilor din curtile imobilelor pentru extinderea locuintelor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

                     privind concesionarea terenurilor 

           din curtile imobilelor pentru extinderea locuintelor

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general  si raportul de specialitate al Departamentului patrimoniu imobiliar si al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor Legii nr.50/1991 republicata in 1996;

     In conformitate cu art.4 din Legea nr.69/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997;

     In temeiul art.2 si art.20, alin.2, din Legea nr.69/1991, republicata, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba concesionarea catre proprietarii imobilelor de locuinte dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1991, nr.85/1992 si 112/1995, a unor suprafete de teren necesare extinderii constructiei in curtile respectivelor imobile.

     Curtile fac parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti si sunt definite ca terenuri libere de constructii, situate la aceeasi adresa postala cu cladirea (cladirile) de locuinte, fiind delimitata prin imprejmuiri sau calcane, in conformitate cu planul cadastral actualizat.

 

     Art.2- Terenul necesar extinderii, determinat prin certificatul de urbanism, se va concesiona fara licitatie, pe o durata de 49 de ani, in conformitate cu legea.

 

     Art.3- Constructiile ce se constituie "extinderi" vor avea numai destinatia de: locuinta, magazie, bucatarie, vestibul de intrare, garaj individual, pivnita, terase.

 

     Art.4- Taxa de concesiune se aproba de catre primarul general al municipiului Bucuresti, in baza  metodologiei stabilite prin hotarare a Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Vasile Olaru

 

Bucuresti, 27.11.1997

Nr.211