Hotărârea nr. 208/1997

HOTARAREnr. 208 din 1997-11-27 HOTARIRE numar 208 din 11/27/1997 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PT. CONSTRUCTII PROVIZORII AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUN. BUCURESTI
HOT. 208 27/11/1997
HOTARIRE numar 208 din 11/27/1997

HOTARIRE numar 208 din 11/27/1997

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PT. CONSTRUCTII PROVIZORII AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUN. BUCURESTI

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                           H O T A R A R E

      privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

     pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul public

                   al municipiului Bucuresti

 

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

             - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului  - DGUAT;

             - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul C.G.M.B.;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997 si ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul de urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991,republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 H o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA

                       Vasile Olaru

 

 

 

Bucuresti, 27.11.1997

Nr.208

 

                                                                                                                                   ANEXA NR.1

                                                                                                                         LA HOTARAREA C.G.M.B.

                                                                                                                                 NR.208/27.11.1997

 

 

 

                                   TABEL

                 CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU

         PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII MODERNIZARI CHIOSCURI

          AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

______________________________________________________________________________

Nr.                                                             Aviz        Aviz

Crt.   Denumirea lucrarii          Functiune                    CTUAT     CULPAT

-------------------------------------------------------------------------------

                   SECTOR  1

 

1.PUD - Str.Academiei nr.29        extindere - modernizare     22/26/97  2391/97

2.PUD - Calea Grivitei nr.240 - 242        modernizare        28 / 1/97  2385/97

3.PUD - Bd. Magheru nr. 9A             modernizare chiosc     32/14/97   2411/97

4.PUD - Calea Dorobanti nr.59 -63   extindere sp.comercial +

                                    cabina paza + parcare     25M/13/96  2001/96

                   SECTOR  4

 

1.PUD-Sos.Oltenitei-Str.Nitu Vasile   modernizare microcentru   31/ 2/97 2382/97

                                            comercial

2.PUD - Sos.Giurgiului nr.90 - 94       modernizare chiosc      34/ 3/97 2446/97

3.PUD - Sos.Oltenitei nr.142            chiosc rezaliat         35/ 2/97 2447/97

 

                   SECTOR  6

 

1.PUD - Sos.Crangasi nr.87        modernizare chioscuri         21/11/97  356/97        

2.PUD - Bd.Timisoara - Brasov     modernizare chioscuri         20/12/97 2353/97

3.PUD - Drumul Taberei            modernizare chioscuri        21/ 2 /97 2354/97

 

 

 

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI                         INTOCMIT

               BUCURESTI                                sing.MARIANA HOREA

 

 

 

 

                                                                                                                                    ANEXA NR.2

                                                                                                                        LA HOTARAREA C.G.M.B.

                                                                                                                                 NR.208/27.11.1997

 

 

 

                                TABEL

       CU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE PROVIZORIE

          AMPLASATA PE DOMENIUL PUBLIC  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Nr.                                                             Aviz       Aviz

Crt.      Denumirea lucrarii                 Functiune          CTUAT     CULPAT

-------------------------------------------------------------------------------

 

                         SECTOR   6

 

 

1.PUD - Splaiul Independentei          microcentru comercial   35/ 7 /97 2459/97

      - Str.Orhideelor   

 

 

 

 

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI                              INTOCMIT

          BUCURESTI                                        ing.MARIANA HOREA

       dr. arh. PETER DERER