Hotărârea nr. 205/1997

HOTARAREnr. 205 din 1997-11-27 HOTARIRE numar 205 din 11/27/1997 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru drum de acces provizoriu la autobaza Str. Socului - Sos. Colentina amplasat pe domeniul publi
HOT. 205 27/11/1997
HOTARIRE numar 205 din 11/27/1997

HOTARIRE numar 205 din 11/27/1997

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru drum de acces provizoriu la autobaza Str. Socului - Sos. Colentina amplasat pe domeniul publi

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                  H O T A R A R E

                privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

 pentru drum de acces provizoriu la autobaza Str.Socului - Sos.Colentina

          amplasat pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

              - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

              - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul C.G.M.B.;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997 si ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  - Departamentul de urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             H o t a r a s t e :

 

      Art.unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru drum de acces provizoriu la autobaza din Str. Socului - Sos. Colentina, amplasat pe domeniul public al municipiului Bucuresti, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA

                          Vasile Olaru

 

 

 

Bucuresti, 27.11.1997

Nr.205