Hotărârea nr. 172/1997

HOTARAREnr. 172 din 1997-09-25 HOTARIRE numar 172 din 09/25/1997 privind aprobarea concursului de idei "Piata Revolutiei"
HOT. 172 25/09/1997
HOTARIRE numar 172 din 09/25/1997

HOTARIRE numar 172 din 09/25/1997

privind aprobarea concursului de idei "Piata Revolutiei"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

            privind aprobarea concursului de idei "Piata Revolutiei"

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune insusirea rezultatelor concursului "Piata Revolutiei" si sugestia privind demersurile a fi facute mai departe;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba concursul de idei "Piata Revolutiei", conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Centrul de proiectare urbana va intocmi documentatia de urbanism (planul de urbanism de detaliu) pe baza ideilor considerate valoroase din cadrul concursului.

 

           

                            PRESEDINTE DE SEDINATA,

                           Anton-Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 25.09.1997

Nr.172

 

                                            ANEXA LA HOT.C.G.M.B.

                                            NR.172 DIN 25.09.1997

 

                     REZULTATELE CONCURSULUI DE IDEI

                           - PIATA REVOLUTIEI -

 

PREMIUL I   - PROIECTUL NR.16

              Autorii: arh.Franz ECHERIU, arh.Mariana ECHERIU

 

PREMIUL II  - PROIECTUL NR.38

              Autorii: arh.Petre CIUTA, arh. Viorel SIMION

              Colaborator: arh. Ina PAVELESCU

              Consultant: Anaca CIUTA

 

PREMIUL III - PROIECTUL NR.17

              Autorii: arh. Dan MARIN, arh. Zeno BOGDANESCU

              Colaboratori: arh. Cristoph SCHNEIDER, arh.Florinel RADU,

              stud.arh.Monica GHEORGHITA, stud.arh.Irina GHITA, stud.arh.

              Andre MIHALAC, stud.arh.Timur MIHAILESCU, stud.arh. Eleonora

              POPESCU, stud.arh.Mihai TUCA, stud.arh.Catalin ZAFIU, stud.

              arh.Radu IONESCU

 

PREMIUL IV -  PROIECTUL NR.33

              Autorii: D.S. BIROU DE ARHITECTURA

              arh.Dorin STEFAN, arh.Falvia ROSU, arh.Andreea GRECU, arh.Anda          

              STEFAN, arh.Olivia STRACHINA, arh.Mirel LEVENTER, arh.Sorin RUSU  

              (Canada)

              Colaboratori: Gabriel GEORGESCU, Florentina NITA, Bogdan JAMAN

              Consultanti: Constantin ENACHE, ing.Lucian DOGAN, Mihai BREDICEANU