Hotărârea nr. 171/1997

HOTARAREnr. 171 din 1997-09-25 HOTARIRE numar 171 din 09/25/1997 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al mun. Bucuresti" d-rei Gabriela Szabo
HOT. 171 25/09/1997
HOTARIRE numar 171 din 09/25/1997

HOTARIRE numar 171 din 09/25/1997

privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al mun. Bucuresti" d-rei Gabriela Szabo

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                         H O T A R A R E

                 privind conferirea titlului de

        "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti"

                   domnisoarei Gabriela Szabo

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Secretariat, Asistenta Sociala, Tineret si Sport;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20 (2), lit."u" si ale art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala, modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                           H o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Se confera titlul de "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti"domnisoarei Gabriela Szabo.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Anton - Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 25.09.1997

Nr.171