Hotărârea nr. 170/1997

HOTARAREnr. 170 din 1997-09-25 HOTARIRE numar 170 din 09/25/1997 privind aprobarea de inlesniri in plata unor impozite locale datorate de Societatea Comerciala FAUR S.A.
HOT. 170 25/09/1997
HOTARIRE numar 170 din 09/25/1997

HOTARIRE numar 170 din 09/25/1997

privind aprobarea de inlesniri in plata unor impozite locale datorate de Societatea Comerciala FAUR S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

          privind aprobarea de inlesniri in plata unor impozite locale

                  datorate de Societatea Comerciala FAUR S.A.

 

 

     Analizand cererea S.C.FAUR S.A., prin care se solicita esalonarea la plata unor impozite datorate bugetului local si neachitate in termen si scutirea de plata a unor majorari aferente;

     Vazand concluziile si punctul de vedere al organului financiar care a verificat cererea, raportul de specialitate al Departamentului Economic si avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale cu modificarile ulterioare, Ordonantele Guvernului nr.34/1995, 11/1996 si 13/1996, si modificarile ulterioare, referitoare la acordarea de inlesniri la plata unor sume datorate bugetelor locale;

     In baza art.20 si 28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, completata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba esalonarea la plata in 4 rate lunare egale, prima rata venind la scadenta in luna iulie 1997, prin acordarea unui termen de gratie de 6 luni pentru perioada ianuarie-iulie, a sumei de 771.963.093 lei datorata bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti la data de 31.12.1996 si neachitata de S.C.FAUR S.A.Bucuresti, Bdul Basarabia nr.156, sector 6. din care:

-  652.050.927 lei - impozit pe cladiri si

-  119.912.166 lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe cladiri.

     Eventualele influente din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.13/1996, privind acordarea unor inlesniri referitoare la majorarile de intarziere, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta nr.2/1997, se vor determina de organul fiscal teritorial.

     Art.2- Prezenta hotarare se comunica petentei si Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a municipiului Bucuresti.

 

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                          Anton-Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 25.09.1997

Nr.170