Hotărârea nr. 169/1997

HOTARAREnr. 169 din 1997-09-25 HOTARIRE numar 169 din 09/25/1997 privind privatizarea SC "Agremin" SA
HOT. 169 25/09/1997
HOTARIRE numar 169 din 09/25/1997

HOTARIRE numar 169 din 09/25/1997

privind privatizarea SC "Agremin" SA

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                      H O T A R A R E

privind privatizarea Societatii Comerciale "AGREMIN" S.A.

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanta de urgenta nr.15/05.05.1997, pentru modificarea si completarea Legii nr.58/1991, privind privatizarea societatilor comerciale;

      In temeiul art.20 (2), lit."j" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala, modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

H o t a r a s t e :

 

 

      Art.1 - Se aproba privatizarea, in conditiile negociate de Fondul Proprietatii de Stat, a S.C."AGREMIN" S.A. Bucuresti, infiintata prin Decizia Primariei municipiului Bucuresti nr.1196 din 10.12.1990.

      Art.2 - Terenurile care depasesc suprafetele aprobate prin Hotararea C.L.M.B. nr.23/02.05.1995 constituie domeniul privat al municipalitatii si se administreaza legii.

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA

 

               Anton - Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 25.09.1997

Nr.169