Hotărârea nr. 167/1997

HOTARAREnr. 167 din 1997-09-25 HOTARIRE numar 167 din 09/25/1997 privind reglementarea situatiei administrarii terenurilor aferente pietelor volante din Sos.Pantelimon nr.446-448 si Sos.Mihai Bravu nr.178
HOT. 167 25/09/1997
HOTARIRE numar 167 din 09/25/1997

HOTARIRE numar 167 din 09/25/1997

privind reglementarea situatiei administrarii terenurilor aferente pietelor volante din Sos.Pantelimon nr.446-448 si Sos.Mihai Bravu nr.178

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

            privind reglementarea situatiei administrarii terenurilor

            aferente pietelor volante din Sos. Pateliomon nr.446-448

                           si Sos.Mihai Bravu nr. 178

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar;

     In temeiul art.20, lit."c", "g", "h", "m" si "t" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                      Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data prezentei, terenurile aferente pietelor volante situate in Sos.Pantelimon nr.446-448, in suprafata de 245 mp si Sos.Mihai Bravu nr.178, in suprafata de 448 mp, trec din administrarea Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar in administrarea Consiliului local al sectorului 2 - Administratia Pietelor.

     Art.2- Predarea - primirea terenurilor de la art.1 se face pe baza de proces - verbal incheiat intre Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar si Consiliul Local al sectorului 2 - Administratia Pietelor.

     Art.3- Schimbarea destinatiei de "piete volante" a terenurilor mentionate la art.1 atrage dupa sine anularea prevederilor prezentei hotarari.

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Anton-Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 25.09.1997

Nr.167