Hotărârea nr. 166/1997

HOTARAREnr. 166 din 1997-09-25 HOTARIRE numar 166 din 09/25/1997 privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din mun. Bucuresti
HOT. 166 25/09/1997
HOTARIRE numar 166 din 09/25/1997

HOTARIRE numar 166 din 09/25/1997

privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din mun. Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                             H O T A R A R E

        privind administrarea retelei stradale principale

         si a lucrarilor de arta din municipiul Bucuresti

 

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul comun de specialitate al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din municipiul Bucuresti;

      Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.20 lit."g", "l" si "m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                  H o t a r a s t e:

 

 

      Art.1 - Primaria municipiului Bucuresti, prin "Administratia Strazilor", administreaza, intretine si repara reteaua stradala principala si lucrarile de arta prevazute in anexele nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2 - Arterele necuprinse in anexele 1 si 2 se administreaza de Primariile sectoarelor 1 - 6.

 

      Art.3 - Executarea de lucrari sau interventii la retelele edilitare subterane in carosabil, trotuare sau spatii verzi, indiferent de durata sau natura lor, pe aceste artere, se vor aviza numai de catre "Administratia Strazilor".

 

      Art.4 - Ocuparea domeniului public pe arterele cuprinse in anexa nr.1 si lucrarile de arta cuprinse in anexa nr.2 pentru organizari de santier, se face in conditiile legii, numai cu avizul "Administratiei Strazilor".

 

      Art.5 - Eventualele schimbari de la sectoare la Administratia Strazilor si de la Administratia Strazilor la sectoare se fac prin dispozitia primarului general.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Anton - Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 25.09.1997

Nr.166

                                                                                                                                         ANEXA 1

                                                                                                                          LA HOTARAREA C.G.M.B.

                                                                                                                                   NR.166/25.09.1997

 

-------------------------------------------------------------------------------

Nr.  Fel                               Limite          Cat.   transp.  Lung.  S

Crt. Art.      Denumire        De la...   Pana la ...  Conf.   in        ml.

                                                       Legii   comun

                                                       37/75

------------------------------------------------------------------------------

0     1            2              3           4           5       6      7     8

-------------------------------------------------------------------------------

1   Bd.   1 Mai (propus Bd.Ion Mihalache)

                              P-ta Victoriei  Calea Grivitei

                                                           II    da     3530   1

2   Bd.   Aerogarii           Sos.Bucuresti - Ploiesti

                                             Bd. Ficusului  I    da      530   1

3   Bd.   Averescu Alex.Maresal

                              Bd. 1 Mai      Sos.Kiseleff   II   da      660   1

4   Bd.   Aviatorilor         P-ta Victoriei Sos. Nordului   I   da     2280   1

5  Str. Alexandrescu Grigore  Calea Victoriei  Calea Dorobanti

                                                            III  nu      930   1

6  Str. Aman Teodor           Str.G-ral Berthlot

                                             Calea Grivitei III   da     350   1

7  Str. Maltopol              Bd. Al. Ioan Cuza

                                             Sos.N.Titulescu III   da    300   1

8  Str. Baldovin Parcalabul   Str.M.Vulcanescu   Str.Cameliei  II  da    150   1

9  Bd.  Balcescu  Nicolae     Str. Regina Elisabeta

                                              Str. C.A.Rosetti  I  da    600   1

10 Bd. Banu Manta             Sos. N.Titulescu   Bd. 1 Mai     II  da    670   1

11 Str. Beller Radu lt.av.    Calea Dorobanti    Bd. Mircea Eliade

                                                               II  da    630   1

12 Str. Berzei                Calea Plevnei    Calea Grivitei  III da    870   1

13 Str. Bibescu Marta         Linie C.F.Bucuresti - Constanta

                                       Sos. Bucuresti - Ploiesti III da  400   1

14 Str. Brezoianu Ion         Bd. Regina Elisabeta

                                       Str.Poiana Narciselor     III nu  700   1

15 Sos. Bucuresti - Ploiesti  P-ta Presei Libere   Sos. Odai      I  da 7320   1

16 Sos. Bucuresti - Targoviste Bd. Bucurestii Noi  Sos. Odai      II da 1690   1

17 Bd.  Bucurestii Noi         Calea Grivitei

                                     Sos. Bucuresti - Targoviste   II da 3540  1

18 Str. Buzesti                Calea Grivitei   P-ta Victoriei     II da  760  1

19 Str. Budisteanu C-tin G-ral Str.G-ral Berthelot  Calea Grivitei III da 300  1

20 Str. Caderea Bastiliei      P-ta Romana   Bd Iancu de Hunedoara III da 630  1

21 Str. Cobalcescu Grigore     Schitu  Magureanu    Str. Berzei     II da 570  1

22 Sos. Chitilei               Bd. Bucurestii Noi  Bd. Laminorului  II da 4716 1

23 Str. Clabucet               Bd. 1 Mai    Str.Aviator Popisteanu  II da  200 1

24 Str. Lupu Dionisie        Str. C.A.Rosetti  P-ta Alex. Lahovari  III da 300 1

25 Bd.  Cuza Alex.Ioan       Str. Buzesti      Sos. N.Titulescu    II da 1104  1

26 Str. Luterana             Str.Stirbei Voda Str.G-ral Berthelot III da  200  1

27 Str. Constantinescu Alexandru

                             Bd. 1 Mai        Sos.Kiseleff         II  da 600  1

28 Cal. Dorobanti            P-ta Alex.Lahovari P-ta Charles de Gaulle

                                                                   II  da 2465 1

29 Bd.  ing. Duca Gheorghe   Calea Grivitei  Bd. Alex. Ioan Cuza   II  da  340 1

30 Bd. Dacia                 Calea Grivitei  Str. Polona           II  da  150 1

31 P-ta Dorobanti                                                      da      1

32 Str. Dornei               Str. Putul lui Craciun

                                            Str. Av. Popisteanu  III  da 150   1

33 Str. Eminescu Mihai       Bd. Dacia      Str. Polona          III  da 1000  1

34 Str. Enescu George        Str.Luterana  P-ta Alex.Lahovari  II+III da  562  1

35 P-ta Enescu George                                                 da       1

36 Str. Episcopiei         Calea Grivitei  Str. Nicolae Golescu   III da  129  1

37 Bd.  Expozitiei         Bd. Marasesti   Str. Av. Popisteanu     II da 1519  1

38 Str. Franklin           Calea Victoriei Bd.Magheru             III nu  265  1

39 Bd.  Ficusului          Str.Marta Bibescu   Bd. Aerogarii       II da  634  1

40 Cal. Floreasca       Sos. Stefan cel Mare   Sos. Pipera         II da 3083  1

41 Str. Gara de Nord    Str. Cameliei          P-ta Garii de Nord III da  402  1

42 Bd. Gloriei          Bd. Bucurestii Noi     Str. Piatra Morii   II da  806  1

43 Bd. Golescu Dinicu   Str. Berzei            Sos. Orhideelor     II da 1398  1

44 Str. Golescu Nicolae Str. C.A.Rosetti       Str. George Enescu III da  317  1

45 Cal. Grivitei        Calea Victoriei        Bd. Bucurestii Noi  II da 5276  1

46 P-ta Gara de Nord                                                  da       1

47 Bd. Iancu de Hunedoara P-ta Victoriei       Calea Dorobanti     II da  973  1

48 Sos.Kiseleff Pavel Dimitrievici

                        P-ta Victoriei     P-ta. Presei Libere I + II da  2875 1

49 Sos.Ionescu-Sisesti   Ghe. Sos.Straulesti   Sos.Buc-Targoviste  III da 3000 1

50 Bd.Ionescu de la Brad Ion Sos.Bucuresti-Ploiesti

                                              Sos. Straulesti      II  da 1570 1

51 Str. Jiului           Bd. Bucurestii Noi   Bd. Poligrafiei      II  da 1383 1

52 Bd. Lasc.Catargiu     P-ta Romana          P-ta Victoriei        I  da  962 1

53 P-ta Lahovari Alexandru                                             da      1

54 Bd. Laminorului       Sos. Chitilei     Str.Fabrica de Caramida III da 2220 1

55 Bd. Magheru Gh.G-ral  Str. C.A.Rosetii  P-ta Romana              I  da  690 1

56 Str. Manu Gh.G-ral    Bd.Lascar Catargiu   Str Occidentului     II  da  250 1

57 Bd. Marasti         Bd Alexandru Averescu  P-ta Presei Libere II+IIIda 1520 1

58 Sos. Nordului       Bd. Aviatorilor  Linie C.F. Buc.- Const.     II da 1450 1

59 Str. Occidentului   Str. Gh. Manu    Str. Buzesti               III da  340 1

60 Str. Orlando        Calea Victoriei  Str. Lascar Catargiu       III da  195 1

61 Sos. Orhideelor     Calea Plevnei    Bd. Dinicu Golescu          II da  400 1

62 Cal. Plevnei        P-ta Mihai Kogalniceanu

                                        Str. Mihai Vulcanescu       II da 1400 1

63 Str. Pajurei        Bd. Bucurestii Noi       Str. Dridn         III da 1100 1

64 Str. Parvan Vasile  Bd. Mihai Kogalniceanu   Calea Plevnei      II  da  350 1

65 Bd. Poligrafiei     P-ta Presei Libere       Str. Jiului         I  da 1600 1

66 Str. Popa Tatu      Calea Stirbei Voda       Str. Berzei       III  da  700 1

67 Str. Popisteanu Av. Bd. 1 Mai         Str. Putul lui Craciun    II  da  750 1

68 P-ta Presei Libere                                                  da      1

69 Str. Polizu Gheorghe   Calea Grivitei    Str. Buzesti           II  da  350 1

70 Str. Polona        P-ta Ghe. Cantacuzino  Sos. Stefan cel  Mare III da  950 1

71 Bd. C-tin Prezan   P-ta Arcul de Triumf   P-ta Charles de Gaulle I  da  530 1

72 Al. Privighetorilor    Sos. Bucuresti - Ploiesti

                                           Str. Iancu Nicolae Erou III da 2050 1

73 Sos. Pipera        Str.N.Caranfil       Calea Floreasca          II da  700 1

74 Str. Putul lui Craciun

                      Bd. 1 Mai            Str.Av. Popisteanu       II da  250 1

75 P-ta Revolutiei                                                     nu      1

76 Str. Roma          Bd.Iancu de Hunedoara    P-ta Dorobanti      III da  730 1

77 P-ta Romana                                                      I  da      1

78 Str. C.A. Rosetti  Calea Victoriei          Str. Pitar Mos      II  da  150 1

79 Sos. Straulesti    Bd. Poligrafiei    Bd.Ion Ionescu de la Brad III da 2800 1

80 Bd. Schitu Magureanu  Bd. Elisabeta   Str. Stirbei Voda          II da  550 1

81 Str. Sevastopol       Str. Buzesti    Cal.Victoriei             III da  450 1

82 Str. Stirbei Voda     Calea Victoriei Splaiul Independentei  II+III da 1800 1

83 Str. Aviator Serbanescu   Sos. Pipera      Str. Ficusului       II  da 2500 1

84 Sos. Nicolae Titulescu    P-ta Victoriei   Calea Grivitei       II  da 1500 1

85 Str. Turda                Calea Grivitei   Bd. 1 Mai            II  da 1200 1

86 Str. M. Vulcanescu        Calea Grivitei   Calea Plevnei       III  da  500 1

87 Cal. Victoriei            Bd. Regina Elisabeta

                                              P-ta Victoriei       II  nu  200 1

88 Str. Nicolae Caranfil  Sos. Nordului Str.Av.Alex. Serbanescu II+III da 1800 1

89 P-ta Victoriei                                                  I   da      1

90 Str. Witing            Bd. Dinicu Golescu    Calea Plevnei     III  da  200 1

91 Sos. Andronache        Sos. Colentina    Limita administrativa  I   da 2900 2

92 Str. Baicului          Sos. Pantelimon   Str.Paharnicul Tucurea  II da  500 2

93 Bd. Basarabia          Sos. Mihai Bravu  Sos. Vergului           II da 1800 2

94 Str. Budila            Str. Tepes Voda   Str. Delea Veche        II da  130 2

95 Bd. Carol I            Bd. N.Balcescu    P-ta Pache Protopopescu  I da  800 2

96 Str. Ceaikovscki LP.   Calea Floreasca   Str. Barbu Vacarescu    III da 400 2

97 Bd. Chisinau           Str. Delfinului   Bd. Basarabia            I  da 950 2

98 Sos. Colentina       Sos.Stefan cel Mare   Limita  administrativa I da 5000 2

99 Str.Calderon Jean Louis  Bd. Carol  I    P-ta Gh. Cantacuzino   I+II da 450 2

100 Str. Popa Nann          Str.Matei Voievod   Calea Calarasi       II da 850 2

101 Str. D-na Ghica         Bd. Lacul Tei       Str. Baicului         I da1440 2

102 Str. Delea Veche        Str. Ciresului      Str. Orzari          II da 440 2

103 Bd. Dacia               Str. Polona         Calea Mosilor         I da 800 2

104 Bd. Ferdinand  I        P-ta  Protopopescu  Bd. Gara Obor      I+II da1100 2

105 Sos. Fundeni            Sos. Pantelimon     Sos. Colentina        I da3500 2

106 Sos. Mihai Bravu        Sos. Colentina      Bd. Basarabia         I da2500 2

107 Bd. Gara Obor           Sos. Electronicii   Str. Baicului        II da1300 2

108 P-ta Hurmuzachi                                                     da     2

109 Sos. Iancului           Sos. Mihai Bravu    Sos. Pantelimon     I da  4400 2

110 Bd. Lacul  Tei          Str.Barbu Vacarescu Str. Petricani      I da  2200 2

111 Str. Lascar Vasile      P-ta  C.A Rosetti   Sos. Stefan cel MareII da 2000 2

112 Str. Lizeanu            Sos.Stefan cel Mare Str. Reanvierii      I da  300 2

113 Str. Matei Voievod      Bd. Pache Protopopescu  Sos.Mihai Bravu II da 1160 2

114 Str. Maica Domnului     Str. Lizeanu        Bd. Lacul Tei       II da  300 2

115 Sos. Morarilor          Sos. Pantelimon     Sos. Vergului        I da  650 2

116 Str. Onciul Dimitrie    Str.  Zece Mese     Str. Traian         II da  200 2

117 Str. Petricani          Str.  D-na Ghica  Limita administrativa  I da 3000 2

118 Bd. Pierre de Coubertin Sos. Pantelimon   Stadionul  National    I da  400 2

119 Sos. Pipera             Calea Floreasca   Str. Barbu Vacarescu  II da  100 2

120 Bd.Protopopescu Pache   P-ta Pache Protopopescu

                                              Sos. Mihai Bravu       I da  500 2

121 Str. Popa Nann          Bd. Carol  I      Calea Calarasilor    III da  800 2

122 Str. Popa Nicolae       Str. Heliade intre Vii

                                              Str. Cozia             I nu  450 2

123 P-ta  C.A. Rosetti                                               I da      2

124 Str. Rosetti Maria      Str. I.L.Caragiale  Str. Toamnei        II nu  300 2

125 Str. Sporului           Sos. Colentina      Spital Fundeni      II da  700 2

126 P-ta Spania                                                        nu      2

127 Str. Teiul Doamnei      Sos. Colentina      Bd. Lacul Tei        I da 1000 2

128 Str. Tepes Voda         Str. Traian         Str. Popa Nan   II+III da  350 2

129 Str. Vacarescu Barbu    Sos.Stefan cel Mare Sos. Pipera          I da 1900 2

130 Str. Vatra Luminoasa    Sos. Mihai Bravu  Bd. Pierre de Coubertin I da1200 2

131 Sos. Vergului           Sos. Morarilor    Sos. Pantelimon         I nu1200 2

132 Cal. Mosilor            Str. Baratiei     Sos. Mihai Bravu        I da 200 2

133 Str. Viitorului         Bd. Alex.Donici   Sos.Stefan cel Mare    II da 900 2

134 Bd. 1 Decembrie 1918    Bd.Theodor Pallady   Bd.Basarabia   II+III da 1500 3

135 Str. Baba Novac         Mihai Bravu          Str. Bucovina      II da 1950 3

136 Str. Basarab Matei      Bd. Mircea Voda      Calea Calarasi     II nu  200 3

137 Bd. Basarabia           Sos. Vergului        Str. Industriilor  II da 1600 3

138 Str. Blaga Lucian       Calea Dudesti        Bd. Unirii         II da 1050 3

139 Str.Brancusi Constantin Str.Bucovina   Str.Lucretiu Patrascanu  II da 1050 3

140 Bd. Bratianu I.C.       Bd.Regina Elisabeta  Bd.Corneliu Coposu  I da 1050 3

141 Bd. Burebista           P-ta  Alba Iulia     Str. Unitatii      II da  500 3

142 Cal. Calarasi           P-ta Corneliu Coposu   Sos.Mihai Bravu  II da 2900 3

143 Sos. Mihai Bravu        Bd. Basarabia          Splaiul Unirii    I da 3200 3

144 Str. Campia Libertatii  Bd. Basarabia    Str.Liviu Rebreanu II+III da  300 3

145 Bd.Coposu Corneliu     Bd.I.C.Bratianu   P-ta Corneliu Coposu   II da  500 3

146 BD. Decebal            P-ta Alba Iulia   Sos. Mihai Bravu        I da 1050 3

147 Str. Delea Noua        Calea Calarasilor    Bd. Decebal        III da  400 3

148 Str. Dristorului       Bd. Decebal          Bd. Camil Ressu    III da  500 3

149 Cal. Dudesti           Calea Vitan          Sos. Mihai Bravu   III da 1100 3

150 Dr.Intre Tarlale       Sos. Garii Catelu    Bd. Th.Pallady     III da 2200 3

151 Bd. Energeticieni      Calea Vitan          Str.Releului       III da 1000 3

152 Str. Fizicienilor      Bd. Camil Ressu      Bd. Energeticieni   II da 1150 3

153 Sos. Gara Catelu       Sos. Pantelimon      Sos. Industriilor  III da 3000 3

154 Str. Goga Octavian     Splai Unirii         Calea Vitan          I da 1100 3

155 Bd. Grigorescu Nicolae Bd. Basarabia        Bd. Th. Pallady     II da 2500 3

156 Str. Halelor           Splai Independentei  Bd. I.C. Bratianu    I da  150 3

157 Str. Industriilor      Sos.Dudesti-Pantelimon  Halta Cernica   III da 2700 3

158 Bd. Mircea Voda        P-ta Corneliu Coposu   Splaiul Unirii    II da 1600 3

159 Str. Nerva Traian      Splai Unirii           Bd. Unirii        II nu 1200 3

160 Str. Th.Pallady    Bd.Nicolae Grigorescu   Limita administrativa IIda 3700 3

161 Str.Patrascanu Lucretiu  Str.C-tin Brancusi    Bd. Basarabia    II da  800 3

162 Str.Popa Nann            Calea Calarasi     Str.Th. Sperantia  III nu  650 3

163 Str. Postavarului    Bd.Nicolae Grigorescu  Bd. 1 Dec.1918     III da  900 3

164 Bd. Ramnicu Sarat    Bd. Camil Ressu        Calea Vitan        III da 1200 3

165 Str. Ramnicu Sarat   Bd. Camil Ressu        Bd.Ramnicu Sarat   II  da  800 3

166 Str. Rebreanu Liviu  Bd. Camil Ressu    Bd. Nicolae Grigorescu II  da 1750 3

167 Bd. Camil Ressu      Sos. Mihai Bravu   Bd. Nicolae Grigorescu II  da 2200 3

168 Bd. Regina Elisabeta Calea Victoriei    P-ta Universitatii      I  da  200 3

    Spl. Unirii          P-ta Unirii      Sos. Vitan - Barzesti  II  da 3200 3,4

170 Bd. Unirii           P-ta Unirii      P-ta Alba Iulia         I  da 2000 3

171 P-ta Unirii                                                      da      3

172 P-ta Universitatii                                               da      3

173 Cal. Victoriei    Splaiul Independentei   Bd.Regina Elisabeta II nu  550 3

174 Cal. Vitan        Calea Dudesti           Splai Unirii        II da 3000 3

175 Sos. Berceni      Sos. Oltenitei         Drumul Cheile Turzii III da 2800 4

176 Str. Bibescu Voda  Drumul Mitropoliei    Bd. D. Cantemir      III da   60 4

177 Bd. Brancoveanu Constantin

                       Sos. Oltenitei        Str. Luica           III da 2400 4

178 Bd. Cantemir Dimitrie

                       Splai Unirii          Bd. Sincai             I  da 1300 4

179 Dr. Gazarului      Sos. Giurgiului       Bd.C-tin Brancoveanu  III da 1300 4

180 Sos. Giurgiului    Sos. Oltenitei        Limita administrativa  II da 4100 4

181 Str.Iriceanu Ion serg.   Sos. Oltenitei  Sos. Berceni           II da  750 4

182 Str.Istrate C-tin Dr   Str. 11 Iunie  Str.Fabrica de Chibrituri II da  250 4

183 Bd. Cosbuc George      P-ta Regina Maria      Str. Gazelei      II da  100 4

184 Str. Izvorul Rece      Bd.C-tin Brancoveanu   Drumul Gazarului III da  450 4

185 Str. Luica             Sos. Giurgiului    Bd.C-tin Brancoveanu III da 1500 4

186 Bd. Marasesti          Splaiul Unirii     P-ta Libertatii       II da 1200 4

187 Bd. Metalurgiei        Str. Tr. Magurele  Sos. Berceni         III da 2800 4

188 Str. Nitu Vasile       Sos. Oltenitei     Bd.C-tin Brancoveanu  II da 1250 4

189 Bd. Obregia Alexandru  Str. Nitu Vasile   Str. Tr. Magurele    III da 1500 4

190 Sos. Oltenitei        Sos. Giurgiului    Limita administrativa II da 10100 4

191 Str. Racovita Emil    Str. Nitu Vasile   Str. Tr. Magurele    III da 1300  4

192 Bd. Regina Maria      Bd. Unirii         P-ta Regina Maria    III da  800  4

193 Str. Resita           Str. Izvorul Rece  Str. Luica           III da  500  4

194 Bd. Tineretului       Calea Serban Voda  Calea Vacaresti       II da 1500  4

195 Str. Tr. Magurele   Sos.C-tin Brancoveanu   Sos. Berceni      III da 2000  4

196 P-ta Regina Maria                                                 da       4

197 Bd. Unirii          Bd. Libertatii          P-ta Unirii         I da  700  4

198 Cal. Vacaresti      Splai Unirii            Sos. Oltenitei     II da 2700  4

199 Sos.Vitan -Barzesti Splai Unirii            Sos. Oltenitei     II da 1800  4

200 Cal.13 Septembrie   Bd. Libertatii          Str. Antiaeriana   II da 1300  5

201 Sos. Alexandriei    Cal.Rahovei             Limita admin.       I da 6000  5

202 Str. Amurgului      Calea Rahovei           Sos. Salaj        III da 1000  5

203 Str. Anghel Alexandru   Sos. Giurgiului     Str. Zetarilor    III da  400  5

204 Str. Antiaeriana        Bd. Ghencea         Sos. Alexandriei   II da 2000  5

205 Str. Bachus          Prelungirea Ferentari  Str. Bajesti      III da  500  5

206 Str. Bagdasar Dumitru Dr.    P-ta Eroilor   Sos. Panduri       II da  300