Hotărârea nr. 164/1997

HOTARAREnr. 164 din 1997-09-25 HOTARIRE numar 164 din 09/25/1997 privind desfiintarea constructiilor neautorizate din str.Tipografilor nr.15 sector 1
HOT. 164 25/09/1997
HOTARIRE numar 164 din 09/25/1997

HOTARIRE numar 164 din 09/25/1997

privind desfiintarea constructiilor neautorizate din str.Tipografilor nr.15 sector 1

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

                                  HOTARARE

                 privind desfiintarea constructiilor neautorizate

                       din str.Tipografilor nr.15, sector 1

 

     Avand in vedere referatul nr.18/3717/24.09.1997, elaborat de Departamentul Inspectie - Directia Control, Disciplina in Constructii si somatia nr.18/3669/19.09.1997, emisa de Primaria Municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile art.28 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g'. "m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1- Se desfiinteaza constructiile neautorizate executate in perioada 1991-1997 de catre S.C. UNIVERSAL G&D - SRL in str.Tipografilor nr.15, sector 1.

     Art.2- Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art.1, se evacueaza S.C.UNIVERSAL G&D - SRL din str.Tipografilor nr.15 sector 1, incepand cu data prezentei hotarari.

     Art.3- Pentru desfiintarea constructiilor se va elabora un caiet de sarcini, urmand ca activitatea de demolare sa fie atribuita prin licitatie publica.

     Art.4- Cheltuielile facute de catre Primaria municipiului Bucuresti cu desfiintarea constructiilor vor fi recuperate de la S.C. UNIVERSAL G&D-SRL.

 

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                           Anton-Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 25.09.1997

Nr.164