Hotărârea nr. 16/1997

HOTARAREnr. 16 din 1997-01-30 HOTARIRE numar 16 din 01/30/97 privind numirea in functia de Sef Corp Gardieni publici a dl. Ion Bolboaca
HOT. 16 30/01/1997
HOTARIRE numar 16 din 01/30/97

HOTARIRE numar 16 din 01/30/97

privind numirea in functia de Sef Corp Gardieni publici a dl. Ion Bolboaca

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind numirea in functia de Sef Corp Gardieni publici

a domnului Ion Bolboaca

 

 

      Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general si Raportul Directiei Personal;

      In baza art.5 din Legea nr.26/1993, privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului Gardienilor publici si anexei 12 la Hotararea Guvernului nr.281/1993, privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.20, lit."i" si art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

 

H o t a  a s t e :

 

 

      Articol unic - Se numeste in functia de Sef Corp Gardieni publici al municipiului Bucuresti, domnul Ion Bolboaca, cu data inceperii perioadei de proba.

 

 

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                    S E C R E T A R,

                           Anton Parlagi                                          Dinu Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.01.1997

Nr.16