Hotărârea nr. 150/1997

HOTARAREnr. 150 din 1997-09-04 HOTARIRE numar 150 din 09/04/1997 privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe teren domeniu privat al mun. Bucuresti
HOT. 150 04/09/1997
HOTARIRE numar 150 din 09/04/1997

HOTARIRE numar 150 din 09/04/1997

privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe teren domeniu privat al mun. Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

                                   H O T A R A R E

             privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu

      pentru constructii definitive amplasate pe teren domeniu privat

                              al municipiului Bucuresti

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

      - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

      - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea  locuintelor si ale Ordinului nr. 91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                   H o t a r a s t e :

 

      Art.1 - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

      Art.2- Pentru terenurile ocupate de aceste tipuri de constructie se va face concesionarea conform legislatiei in vigoare.

 

 

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                            Gabriel Toma

 

 

 

Bucuresti, 04.09.1997

Nr. 150

 

 

 

 

 

                                                                                                       Anexa la Hotararea C.G.M.B.

                                                                                                              nr. 150/04.09.1997

 

 

 

                                    TABEL

 

         PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE

              AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nr.crtDenumirea lucrarii           Functiune        Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

   SECTORUL 3

1     PUD - Str.Octavian nr. 1-8   locuinta+birouri  12M/2/97     2234/97                             

     SECTORUL 4

1     PUD - Str.Lanariei nr. 149   locuinta+birouri  3CA6/7/97    2237/97                            

     SECTORUL 6

1     PUD - Str.G-ral Ion Culcer 38birouri           12/25/97     2186/97

2     PUD - Sos.Cotroceni nr.25    birouri           8/14/97      2224/97

3     PUD - Str.C-tin Marinescu-

            Str.G-ral Culcer        birouri           8/13/97      2223/97

4     PUD - Str.Dr.Brandza nr.24-26birouri+servicii  15/9/97      2187/97

 

 

                ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                            Dr.arh.PETER DERER                                                       

 

                                                         INTOCMIT,

                                                   arh. ANDREEA TANASOIU