Hotărârea nr. 146/1997

HOTARAREnr. 146 din 1997-09-04 HOTARIRE numar 146 din 09/04/1997 privind avizarea unor proceduri de revenire in patrimoniul municipal a unor bunuri imobiliare
HOT. 146 04/09/1997
HOTARIRE numar 146 din 09/04/1997

HOTARIRE numar 146 din 09/04/1997

privind avizarea unor proceduri de revenire in patrimoniul municipal a unor bunuri imobiliare

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

 

                            H O T A R A  R E

    privind avizarea unor proceduri de revenire in patrimoniul municipal

                          a unor bunuri imobiliare

 

      Avand in vedere expunerea de motive nr.225/11.08.1997 a primarului general interimar al capitalei;

      Analizand raportul nr. 1844/11.08.1997 al Directiei pentru Cultura si Culte;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."g", art.28, alin.2 si al art.44, alin.2 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  H o t a r a s t e :

 

      Art.1- Se avizeaza favorabil:

            a) cererea  de abrogare a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 699/19.06.1990 privind atribuirea terenurilor necesare Societatii Mixte GEYLINE - FRANTA si GAVRILA & CO, numita SIVA, pentru construirea unui ansamblu de cladiri in zona Lipscani, in vederea inceperii lucrarilor de proiectare, constructie si activitate comerciala, urmand ca, asupra ansamblului imobiliar ce face obiectul hotararii respective, sa dispuna  in continuare Consiliul General al municipiului Bucuresti in conformitate cu normele legale in vigoare;

            b) transmiterea in patrimoniul Consiliului General al municipiului Bucuresti si in administrarea Muzeului de Istorie si Arta a imobilului “Vila Minovici”, compus din constructii si terenul aferent, situat in municipiul Bucuresti, str.Dr.N. Minovici nr.1, sectorul 1, impreuna cu dotarile aferente si colectia de arta populara "Dr.N.Minovici";

            c) transmiterea in patrimoniul Consiliului General al municipiului Bucuresti si in administrarea Muzeului de Istorie si Arta al municipiului Bucuresti, a imobilului "Barbu Stirbei" situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 107, sectorul 1, compus din cladiri si terenul aferent;

            d) transmiterea in patrimoniul Consiliului General al municipiului Bucuresti a ansamblului imobiliar Sala Polivalenta situat in Bucuresti, Parcul Tineretului, sectorul 4, compus din constructii si terenul aferent si a imobilului Arenele Romane situat in Bucuresti, Parcul Carol, sectorul 4, compus din constructie si terenul aferent.

      Art.2- Primarul general interimar al municipiului Bucuresti se va adresa organelor administratiei publice centrale in cauza pentru initierea in acest sens a unor proiecte de hotarari ale Guvernului Romaniei, va semna in calitate de avizator notele de fundamentare ale acestora si va contrasemna, daca este necesar, hotararile adoptate in consecinta de Guvernul Romaniei.

 

 

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                      Gabriel Toma

 

 

Bucuresti, 04.09.1997

Nr. 146