Hotărârea nr. 141/1997

HOTARAREnr. 141 din 1997-07-23 HOTARIRE numar 141 din 07/23/1997 privind scutirea veteranilor, invalizilor de razboi si fostilor detinuti politici de plata taxei pt. ocuparea terenurilor unicipalitatii pe care sunt
HOT. 141 23/07/1997
HOTARIRE numar 141 din 07/23/1997

HOTARIRE numar 141 din 07/23/1997

privind scutirea veteranilor, invalizilor de razboi si fostilor detinuti politici de plata taxei pt. ocuparea terenurilor unicipalitatii pe care sunt

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

                               HOTARARE

    privind scutirea veteranilor, invalizilor de razboi si fostilor detinuti

      politici de plata taxei pentru ocuparea terenurilor municipalitatii

             pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu

                                (garaje - autoturisme)

 

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

      Vazand raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.66 din Legea nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."f "si "g"si art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

 

                                   H o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Persoanele fizice, veteranii, invalizii de razboi si fostii detinuti politici se scutesc de plata taxei speciale pentru ocuparea terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu (garaje - autoturisme), taxe instituite prin Hotararea Consiliului general al municipiului Bucuresti nr.4/30.01.1997.

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                       Radu Lupu

 

 

 

Bucuresti, 23.07.1997

Nr.141