Hotărârea nr. 127/1997

HOTARAREnr. 127 din 1997-07-10 HOTARIRE numar 127 din 07/10/1997 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al mun. Bucuresti" domnului William Jefferson Clinton
HOT. 127 10/07/1997
HOTARIRE numar 127 din 07/10/1997

HOTARIRE numar 127 din 07/10/1997

privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al mun. Bucuresti" domnului William Jefferson Clinton

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

                       privind conferirea titlului de

              "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti"

                      domnului William Jefferson Clinton

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul secretarului general al Capitalei precum si avizele comisiilor de specialitate acordate in plenul sedintei Consiliului general al municipiului Bucuresti din data de 10 iulie 1997;

 

      In temeiul prevederilor art.20 (2), lit."u" si ale art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

 

                                H o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Se confera titlul de "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti" domnului William Jefferson Clinton, presedintele Statelor Unite ale Americii.

 

 

 

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                     Vasile Olaru

 

 

 

 

Bucuresti, 10.07.1997

Nr.127