Hotărârea nr. 124/1997

HOTARAREnr. 124 din 1997-07-10 HOTARIRE numar 124 din 07/10/1997 privind organizarea Concursului de urbanism pentru Centrul de Sector "Balta Alba - Titan"
HOT. 124 10/07/1997
HOTARIRE numar 124 din 07/10/1997

HOTARIRE numar 124 din 07/10/1997

privind organizarea Concursului de urbanism pentru Centrul de Sector "Balta Alba - Titan"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                    HOTARARE

         privind organizarea Concursului de Urbanism pentru

                 Centrul de Sector "Balta Alba - Titan"

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune organizarea Concursului de Urbanism pentru Centrul de Sector "Balta Alba - Titan" in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

      - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

      - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului general al municipiului Bucresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                                 H o t a r a s t e :

 

      Art.1- Se aproba organizarea Consursului de Urbanism pentru Centrul de Sector "Balta Alba - Titan".

 

      Art.2- Costurile organizarii vor fi suportate impreuna de administratia locala si sposorii agreati.

 

      Art.3- Planul Urbanistic Zonal rezultat din concurs va urma procedura de avizare si aprobare legala.

 

 

 

                               PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                     Vasile Olaru

 

 

 

Bucuresti, 10.07.1997

Nr.124