Hotărârea nr. 119/1997

HOTARAREnr. 119 din 1997-07-10 HOTARIRE numar 119 din 07/10/1997 privind aprobarea raportului de activitate al Grupului de lucru BUCURESTI 2000
HOT. 119 10/07/1997
HOTARIRE numar 119 din 07/10/1997

HOTARIRE numar 119 din 07/10/1997

privind aprobarea raportului de activitate al Grupului de lucru BUCURESTI 2000

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

       privind aprobarea raportului de activitate al Grupului de lucru

                              BUCURESTI 2000

 

 

      Luand in considerare expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea raportului de activitate a Grupului de lucru pentru continuarea operatiunilor in zona Bucuresti 2000;

      Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      Avand in vedere prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.20/1997;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."m", art.28 (2) si art.90 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                                  H o t a r a s t e :

 

      Art.1- Se aproba Raportul de activitate al Grupului de lucru (completat cu arh.Sorin Gabrea) pentru continuarea operatiunilor urbanistice in zona Bucuresti 2000, raport prezentat in anexa si care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2- Infiintarea unei "Agentii de dezvoltare Urbana", ca instrument operativ al C.G.M.B., in scopul valorificarii zonei Bdul Unirii - Palatul Parlamentului (Bucuresti 2000).

 

      Art.3- Organizarea unei sectii de oferte ce va stabili consultantul specializat care va elabora statutul juridic si modul de actionare a Agentiei.

 

      Art.4- Consultantul castigator nu va fi remunerat dar va putea opta pentru orice forma de implicare in:

            - consultanta acordata viitoarei Agentii;

            - asocierea in cadrul viitoarei Agentii.

 

      Art.5- Grupul de lucru isi continua activitatea pana la constituirea Agentiei de dezvolare urbana Bucuresti 2000 si preluarea de catre aceasta a responsabilitatilor pentru operatiunile urbanistice in zona.

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Vasile Olaru

 

Bucuresti, 10.07.1997

Nr.119