Hotărârea nr. 112/1997

HOTARAREnr. 112 din 1997-07-03 HOTARIRE numar 112 din 07/03/1997 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare substatie electrica de tractiune Grivita", municipiul Bucuresti
HOT. 112 03/07/1997
HOTARIRE numar 112 din 07/03/1997

HOTARIRE numar 112 din 07/03/1997

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare substatie electrica de tractiune Grivita", municipiul Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                  HOTARARE

     privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

        "Modernizare substatie electrica de tractiune Grivita",

                                municipiul Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare substatie de tractiune Grivita", municipiul Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996, coroborata cu anexa nr.18 la Legea bugetului de stat nr.72, art.2, lit."a";

      In temeiul prevederilor art.20, art.28 si art.84 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                                      H o t a r a s t e :

 

     

      Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei "Modernizare substatie electrica de tractiune Grivita", municipiul Bucuresti, in conformitate cu acordul Ministerului de Finante nr.1235/03.06.1996.

     

      Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate conform legii.

 

 

                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                  Radu-Florin Dumbraveanu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 03.07.1997

Nr.112