• Hotărârea 322/2019 - Municipiul București - 30.05.2019

  HOTARAREnr. 322 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT IN VALOARE DE 462.661.949 LEI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 35/2019 PENTRU ADOPTAREA UNOR MASURI FISCAL - BUGETARE PRIVIND ACORDAREA UNOR IMPRUMUTURI DIN TREZORERIA STATULUI SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 267 din 2019-04-23 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA HOTARARILE COMISIEI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 266 din 2019-04-23 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 265 din 2019-04-23 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. REBU S.A.
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 264 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR-ARSENI", MINISTERUL SANATATII SI ALTE INSTITUTII/PERSOANE JURIDICE CU ATRIBUTII IN DOMENIU PENTRU FINANTAREA SI REALIZAREA IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 263 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI SOCIETATEA DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI “METROREX" SA IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA PRIVIND MODERNIZAREA STATIEI DE METROU PIPERA
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 262 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI, IN CONDITILE·LEGII, CU PRIVIRE IA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE TENIS, IN VEDEREA FINANTARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A CHELTUIELILOR DE INVESTITII NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PRIVIND REAMENAJAREA BAZEI SPORTIVE
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 261 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI·LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN" PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "CENTRUL DE MONITORIZARE ASLAN"
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 260 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI „VIZITE DE STUDIU IN EUROPA PENTRU FACTORII DE DECIZIE DIN UNITATILE DE INVATAMANT LICEAL DIN SECTORUL 1 - EXPERIENTE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 259 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA INFIINTARII, ORGANIZARII SI FUNCTIONARII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, DENUMIT "DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI", CU PERSONALITATE JURIDICA, AFLAT IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A CARUI ACTIVITATE UNICA DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 258 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM, IN VEDEREA FINANTARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A CHELTUIELILOR DE INVESTITII NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND MODERNIZAREA ACTUALEI BAZE SPORTIVE
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 257 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 SA HOTARASCA IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INFIINTAREA ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILA "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL1 BUCURESTI
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 256 din 2019-04-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADREU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A CENTRULUI CULTURAL EXPO ARTE
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 255 din 2019-04-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADREU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 254 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, CU MENTINEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 253 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA REPARTIZARII LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A NUMARULUI MAXIM DE POSTURI FINANTATE PENTRU PERSONALUL NECLERICAL DIN UNITATILE DE CULT PENTRU ANII 2019- 2022
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 252 din 2019-04-23 PRIVIND AVIZAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE – ACTIVITATILE DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE, ANEXA NR. LA CONTRACTUL DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE BUCURESTI AVIZAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 609/2018
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 251 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 56/2019 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN A NUL 2019.
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 250 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA UNUI TARIF MINIM DE INCHIRIERE A SERVICIILOR DE PUBLICITATE AFERENT MIJLOACELOR DE PUBLICITATE AMPLASATE IN STATIILE DE CALATORI
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 249 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE PAZA SI MENTINEREA ORDINII PUBLICE SI A TARIFULUI PENTRU TRANSPORT VALORI PRESTATE DE CATRE DIRECRTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 248 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI CENTRELELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CAT SI A CONTRIBUTIEI LUNARE DE INTRETINERE SI A METODOLOGIEI DE CALCUL PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 247 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 246 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 245 din 2019-04-23 PRIVIND ACCESUL AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA AUTORIZATA MAI MARE DE 5T, PE SANTIERELE ORGANIZATE DE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 244 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2020
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 243 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CORALILOR NR. 75-77 SI NR. 81-89, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 242 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 294, NC 231873, NC 231874, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 241 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ION BIANU NR. 47, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 240 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA BAICULUI NR. 31, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 239 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA VICTORIEI NR. 176, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 238 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ACTIUNII NR. 26, LOT 1, SECTOR 4, NC 228320, BUCURESTI
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 237 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ANDRONACHE NR. 199, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 236 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DRUMUL SANCRAIU NR. 24-26 (LOT 3, LOT 4, LOT 5), SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 235 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA SEBAN VODA NR. 206, NR. 208, NR. 210-218, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 234 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 7-9 (LOT 1/2), SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 233 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA PLEVNEI NR. 145, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 232 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA NAVIGATIEI NR. 2A (LOT 1 SI LOT 2), SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 231 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FAGARAS NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 230 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI STABILITI PRIN REEGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 269/2000 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PENTRU UNITATEA TERITORIALA DE REFERINTA V3B – COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 229 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 754/2018, DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 228 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE PERSOANELOR JURIDICE CONSTITUITE IN TEMEIUL ORDONANTEI 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII SI LEGII NR. 14/2003 A PARTIDELOR POLITICE INTOCMITE, CONFORM HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 113/2017, DE CATRE COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA. ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 227 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 226 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 225 din 2019-04-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE MODIFICARE A HOTARARII GUVERNULUI NR. 830/2000 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DESTINAT CONSTRUIRII DE LOCUINTE PRIN AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 224 din 2019-04-23 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTRILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI" IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 223 din 2019-04-23 PRIVIND RESPINGEREA CERERII S.C. SATURN S.A. CU PRIVIRE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR IN BAZA PREVEDERILOR HOTARARII GUVERNULUI ROMANIEI NR. 834/1991 PENTRU CELE 3 INCINTE, IN SUPRAFATA DE 4.3115,00 MP, SITUATE IN BUCURESTI, STR. ZETARILOR, NR. 29- 31 , SECTOR 5
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 222 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI NR. 6378 DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 REFERITOARE LA IMOBILUL PARC PECINEAGA, SECTOR 5, BUCURESTI, IN VEDEREA INTABULARII
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 221 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADRNINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5202 MP, SITUAT PE MALUL LACULUI TEI, SECTOR 2
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 220 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7901,80 MP, OCUPAT DE SPATII VERZI, SITUAT PE BARAJUL TEI SI PE MALUL LAULUI TEI, SECTOR 2
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 219 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE PODUL DE NUC SI IZVORUL EMINESCU AMPLASATE IN PARCUL CISMIGIU
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 218 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 41/12.04.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA DRUMUL TABEREI NR. 53, BL R6, SC. 2, ET. 8, AP. 80, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 217 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 25/01.04.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA GEORGE ENESCU NR. 7, ET. 4, AP. 24, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 216 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL DECIZIEI CIVILE NR. 3829A/16.10.2018, SITUAT IN BUCURESTI, BD. FERDINAND 1 NR. 141, BL. A, SC. 1, ET. 4, AP. 13, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 215 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 12/07.03.2019, SITUAT IN BUCURESTI, CALEA PLEVNEI NR. 44, BL. A, SC. B, ET. 5, AP. 61, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 214 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA, SITUAT LA ADRESA CALEA MOSILOR NR. 134, SECTOR 2, BUCURESTI, NR. CADASTRAL 208210, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL AFERENTE PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA" SPATIUL CULTURAL MUNICIPAL"
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 213 din 2019-04-23 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE CIRCA 3751,39 MP, SITUAT IN BUCURESTI, INTRAREA NAVIGATORILOR, NR. 8, SECTOR 1
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 212 din 2019-04-23 PRIVIND IMPETERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL SITUAT IN ALEEA CICEU NR. 7A, SECTOR 4
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 211 din 2019-04-23 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CONSTRUCTIILOR C11 SI C12 SITUATE IN BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 12, SECTOR 3, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 210 din 2019-04-23 PRIVIND DECLARAREA CA BUN CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STRADA MAGURICEA NR. 20A, SECTOR 1, PRECUM SI IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA EFECTUEZE TOATE OPERATIUNILE PENTRU DEZMEMBRAREA CADASTRALA A ACESTUIA
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 209 din 2019-04-23 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT LA SUBSOLUL HALEI TERMINAL OBOR DIN STRADA ZIDURI MOSI NR. 4, SECTOR 2
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 208 din 2019-04-23 PENTRU APROBAREA AMPLASAMENTULUI, IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ AUTO SUBTERAN DE RESEDINTA CU 3S IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 46, STRADA SLT. STANESCU GHEORGHE NR. 2, SECTOR 2, PARCARE CE FACE PARTE DIN OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER CU LINII DE TRAMVAI PE SOSEAUA PANTELIMON SI SOSEAUA IANCULUI" SI A UNEI SALI DE SPORT DEASUPRA PARCAJULUI
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 207 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNIIPIULUI BUCURESTI NR. 144/11.03.2019 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SI GESTIONAREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE 45 DE LOCUINTE DE NECESITATE DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 206 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 103/2015 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA FUNDATIEI RONALD S. ROMANIA A IMOBILULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1015 MP SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII CLUCERU UDRICANI CU STRADA IULIU BARASCH, SECTOR 3, IN VEDEREA AMENAJARII UNUI TEREN DE SPORT SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 165/2017
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 205 din 2019-04-23 PRIIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA DIRECTIEI REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR DIN CADRUL MINISTERULUI DE INTERNE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 654 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SOSEAUA PIPERA, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 99580 SI IDENTIFICAT CU NUMARUL CADASTRAL 217106
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 204 din 2019-04-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PASAJULUI SUPERIOR KM 6+645 BUCURESTI-ROSIORI
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 203 din 2019-04-23 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL-ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A IMOBILELOR SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI CALEA VICTORIEI NR. 12A, NR. 25, NR. 103-105 SI NR. 214 IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 202 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI PARTI DETINUTE DIN IMOBILELE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI CALEA VICTORIEI NR. 136-138, B-DUL LASCAR CATARGIU NR. 16 SI B-DUL. G-RAI GHEORGHE MAGHERU NR. 7, IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA , IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL - ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE A ACESTORA
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 201 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLTE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA FRANCEZA NR. 14, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 200 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILUL- MONUMENT ISTORIC AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA FRANCEZA NR. 36, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 199 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " REPARATII CAPITALE POD DIN BETON ARMAT SITUAT IN PARCUL TINERETULUI"
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 198 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE, REPARATII CAPITALE, RECONSTRUCTIE, EXTINDERE SI SUPRAINALTARE A CONSTRUCTIILOR C1 SI C2 DIN INCINTA SEDIULUI ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, AMENAJARI CONFORM NORMATIVELOR PSI IN VIGOARE"
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 197 din 2019-04-23 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT-PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV-ELECTRIC SCOOTER SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 196 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 195 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BEGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 194 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 193 din 2019-04-23 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI IULIUS FILIP
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 192 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITAI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 67, ALEEA MAGNETULUI NR. 1-3, SECTOR 3
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 191 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITAI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 112, STRADA PATULULUI NR. 2, SECTOR 3
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 190 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ALEXANDRU BELDIMAN NR. 1 SECTOR 5
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 189 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. FRANCEZA NR. 52, SECTOR 3
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 188 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN BD. MAGHERU NR. 27, SECTOR 1
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 187 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 28/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBL ICA " PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL -AUTOSTRADA BUCURESTI - PITESTI" INTRE STRADA GENERAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU - ETAPA 1
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 186 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "OBIECT 11. NOD AVIONULUI- INCHIDERE INEL MEDIAN" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA , CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI HENRI COANDA - ETAPA 11
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 185 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE BIROURI - SEDIU ASSMB
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 184 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII < EXTINDERE SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOISOR">
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 183 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CENTRU MEDICAL SF. STEFAN SI CENTRU DE REFERINTA PENTRU DIABET N. MALAXA"
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 182 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PROIECTAREA SI EXECUTIA UNUI LIFT SECUNDAR SI A SCARII DE EVACUARE CU TARGA, STATIE DE POMPARE HIDRANTI SI PLATFORMA GUNOI" PENTRU SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 181 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE BLOC OPERATOR CHIRURGIE", PENTRU SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO"
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 180 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII <"BAZIN DE RECUPERARE PRIN HIDROKINETOTERAPIE LA SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF. LUCA">
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 179 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA "WIFI4EU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 178 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII SI HENRI COANDA- LOTUL 1 SI LOTUL 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 177 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 607/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI APLICATIEI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI , CHEILE TURZII SI HENRI COANDA- LOTUL 1 SI LOTUL 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 176 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (25 OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 105,969 KM)"
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 175 din 2019-04-23 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA PRIN CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) A AMBULANTELOR DE URGENTA CE AU FACUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE NR. 951/02.08.2018- LOT 1 "AMBULANTE DE URGENTA TIP B 4X4 AMBULANTA DE URGENTA" SI CONTRACTULUI DE FURNIZARE NR. 952/02.08.2018- LOT 2 "AMBULANTE DE URGENTA TIP C - ECHIPAJ MEDICAL DE URGENTA CU MEDIC (EMU - M)/TERAPIE INTENSIVA MOBILA (TIM)". INCHEIATE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SC DELTAMED SRL, SI APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul București - 23.04.2019

  HOTARAREnr. 174 din 2019-04-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MILITARU MARIAN CATALIN
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 173 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 472/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 172 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 684/19.12.2017 PRIVIND DESEMNAREA COORDONATORULUI COMITETULUI DE INITIATIVA LOCALA SI A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRII IN COMITET, IN CONFORMITATE CU HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 396/28.09.2017
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 171 din 2019-03-11 PRIVIND IMPUTERNICIREEA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU SATUL OSTRITA, RAIONUL HERTA, REGIUNEA CERNAUTI DIN UCRAINA
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 170 din 2019-03-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SE INCHEIE UN PROTOCOL PRIVIND PARTENERIATUL CU PATRIARHIA ROMANA, ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR IN SCOPUL FINANTARII SI REALIZARII IN PARTENERIAT A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE SI ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 169 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 168 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE CICLISM IN VEDEREA ORGANIZARII COMPETITIEI "TURUL ROMANIEI", IN PERIOADA 10-15 SEPTEMBRIE 2019
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 167 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ACADEMIA ROMANA IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI SI PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 166 din 2019-03-11 PRIVIND AROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INVESTITII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE STRAND SI BAIA GIULESTI"
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 165 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS - SI FEDERATIA ROMANA DE DANS SPORTIV IN VEDEREA ORGANIZARII CONCURSULUI INTERNATIONAL "DANCE ALL STARS", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 20-21 APRILIE 2019
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 164 din 2019-03-11 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CENTRUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - CTMB SI FEDERATIA ROMANA DE DANS SPORTIV IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI "CAMPIONATUL EUROPEAN DE DANS SPORTIV GRAND PRIX", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 04-05 MAI 2019
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 163 din 2019-03-11 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SI SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL CU PRIVIRE LA MODERNIZAREA STATIILOR DE TRAMVAI ALE SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 162 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 849/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 312, 313, 368 SI 385" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 161 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 848/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 137 SI 138" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 160 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 847/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 173, 311, 336, 381 SI 601" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 159 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 846/12.12.2018 PRIVIND PROIECTUL "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 300, 330, 335" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 158 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII „PASARELE PIETONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 157 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “REABILITARE/CONSOLIDARE PASAJ UNIRII"
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 156 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ,SALA MULTIFUNCTIONALA - COMPLEX SPORTIV LIA MANOLIU", SITUAT IN B-DUL BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 155 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OBIECT 21. NOD ANDRONACHE- INCHIDERE INEL MEDIAN"
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 154 din 2019-03-11 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMPANIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (CNAIR), CU TITLU GRATUIT, A DOCUMENTATIEI TEHNICE REPREZENTAND PARTE DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ELABORAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41"
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 153 din 2019-03-11 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - POZITIA 10462 - IMOBILUL SITUAT IN STRADA RADULUI NR. 40, SECTOR 4
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 152 din 2019-03-11 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 14/28.02.2019 SITUAT IN BUCURESTI, STRADA POPA RUSU NR. 11, SCARA 1, ETAJ 7, AP. 31, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 151 din 2019-03-11 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 425/2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 42/2003 PRIVIND REGULAMENTUL DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SI A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA, CONFORM LEGII, DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 150 din 2019-03-11 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN BULEVARD 1 MAI NR. 28, SECTOR 6
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 149 din 2019-03-11 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINIISTRAREA MINISTERULUI SANATATII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 9-11, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 - INTERSECTIE CALEA VITAN - BARZESTI"
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 148 din 2019-03-11 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI CONSTRUCTII SI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 2-4, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 - INTERSECTIE CALEA VITAN - BARZESTI"
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 147 din 2019-03-11 PENTRU AVIZAREA STUDIILOR DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV, AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- LLFOV, ACORDAREA CATRE ACEASTA A MANDATULUI SPECIAL PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 146 din 2019-03-11 PRIVIND ASIGURAREA PERMANENTEI SI CONTINUITATII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 145 din 2019-03-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATILOR PE ACTIUNI COMPANIA·MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI A COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., IN SCOPUL CONTINUARII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 144 din 2019-03-11 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SI GESTIONAREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE 45 DE LOCUINTE DE NECESITATE, DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 143 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. FRANCEZA, NR. 30, SECTOR 3
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 142 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. VANATORI, NR. 17, SECTOR 5
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 141 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BD. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 30 (CORP A+B), SECTOR 5
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 140 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. SPATARULUI, NR. 36, SECTOR 2
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 139 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BISERICA ENEI, NR. 14, SECTOR 1
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 138 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 10, SECTOR 3
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 137 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 8, SECTOR 3
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 136 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 6, SECTOR 3
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 135 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI, NR. 2, SECTOR 3
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 134 din 2019-03-11 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. STIRBEI VODA, NR. 20, SECTOR 1
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 133 din 2019-03-11 PRIVIND MAJORAREA CU 50% A NIVELULUI ALOCATIILOR DE HRANA PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITATILE SANITARE PUBLICE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICATE BUCURE~TI FATA DE NIVELUL PREVAZUT IN H.G. NR. 851 /2018 PRIVIND NIVELUL ALOCATIILOR DE HRANA PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITATITE SANITARE PUBLICE
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul București - 11.03.2019

  HOTARAREnr. 132 din 2019-03-11 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI POSIRCARU ION SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 131 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA IN VEDEREA ASOCIERII/COOPERARII CU FUNDATIA ESTUAR, PENTRU PROIECTUL "LOCUINTE PROTEJATE PENTRU ADULTII CU PROBLEME PSIHICE"
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 130 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FUNDATIA SFANTUL DIMITRIE, IN VEDEREA DERULARII UNOR ACTIVITATI DE PROFESIONALIZARE DE CATRE TINERII CU DIZABILITATI IN CADRUL ATELIERULUI PROTEJAT DECOART
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 129 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 128 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "STELA POPESCU"
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 127 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MIC
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 126 din 2019-02-26 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A TEATRULUI EVREIESC DE STAT
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 125 din 2019-02-26 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 124 din 2019-02-26 PRIVIND STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 123 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INSTRUCTIUNILOR DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 62/2018 SI A NORMELOR METODOLOGICE APROBATE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 707/2018 PENTRU COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 122 din 2019-02-26 PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER LA OBIECTIVELE DE INVESTITII IMPLEMENTATE DE COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII LA STADIOANELE STEAUA, RAPID SI ARCUL DE TRIUMF, PEIVIND CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL EURO 2020
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 121 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "BUST LEXANDRU PALEOLOGU" AMPLASAT IN FATA CINEMATOGRAFULUI FAVORIT, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 120 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A UNUI PARTENERIAT CU MINISTERUL AFACERILOR DE EXTERNE IN VEDEREA PRELUARII PAVILIONULUI ROMANIEI LA EXPO DUBAI 2020 SI REAMPLASARII ACESTUIA IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 119 din 2019-02-26 PRIVIND ATINGEREA PROGRESIVA A TINTEI PENTRU ACHIZITII PUBLICE ECOLOGICE - 5% DIN TOTALUL PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE, PINA IN ANUL 2025
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 118 din 2019-02-26 PRIVIND ACORDAREA UNOR MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC BUCURESTI- ILFOV, PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC CATRE "S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A." SI "ECOTRANS STCM S.R.L."
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 117 din 2019-02-26 PRIVIND AVIZAREA STUDIILOR DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CATRE "S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A." SI "ECOTRANS STCM S.R.L." SI APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV PENTRU ACESTIA
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 116 din 2019-02-26 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB- S.A.
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 115 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ARIEI NR. 12, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 114 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA MIHAI EMINESCU NR. 93-95, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 113 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA SFINTII VOIEVOZI NR. 5, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 112 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BD. BUCURESTII NOI NR. 25, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 111 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU FILIALA BUCURESTI A ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 110 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA NR. 843/2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "DOCTORI PENTRU BUCURESTI"
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 109 din 2019-02-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE LUPTE IN VEDEREA ORGANIZARII CAMPIONATULUI EUROPEAN DE LUPTE, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 05-14 APRILIE 2019
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 108 din 2019-02-26 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 515/2017 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA ACADEMIEI ROMANE PRIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A UNEI PARTI DIN IMOBILUL TEREN SITUAT IN STRADA SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296, SECTOR 6, BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI- PITESTI, INTRE STRADA GENERAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU ETAPA I"
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 107 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 7 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 106 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2018
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 105 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2018
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 104 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT TRIMESTRULUI IV AL ANULUI 2018
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 103 din 2019-02-26 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "SOLSPITHALS- ENERGIA SOLARA PENTRU SPITALE"
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 102 din 2019-02-26 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNEI IRINA LOGHIN
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 101 din 2019-02-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU 101 BLOCURI DIN SECTORUL 3, INSCRISE IN PROGRAMUL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 100 din 2019-02-26 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC A SOCLULUI SITUAT IN INSULA TRANDAFIRILOR - PARCUL REGELE MIHAI I
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 99 din 2019-02-26 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SPATIU URBAN PUBLIC SALA PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (SUD) DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 98 din 2019-02-26 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SPATIU URBAN PUBLIC SALA PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (NORD) DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 97 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFERENT PARCULUI REGELE MIHAI I AL ROMANIEI (FOST HERASTRAU) DIN ADMINISTRAREA GESTIONARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BUCURESTI - S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 96 din 2019-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STRADA GHEORGHE SERBAN NR. 6-10 (FOST 10-20), SECTOR 2
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 95 din 2019-02-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 4/2003 PRIVIND ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESATI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 84, SECTOR 2, CU DESTINATIA ECONOMAT
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 94 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PARTIALA PENTRU IMOBILUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA SOSEAUA BERCENI NR. 2, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 201442, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "AMENAJARE PEISAGISTICA- ESPLANADA VERDE PIATA SUDULUI", IN SCOPUL AMENAJARII DE SPATII VERZI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 93 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 6311/11.05.2017, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA TOMESTI NR. 11, BL. 14, SC. 1, ET. 5, AP. 7, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 92 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 26/13.02.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. CIUCEA NR. 8, BL. L18, SC. 1, ET. 4, AP. 21, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 91 din 2019-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SI DE VACANTA SUCCESORALA PARTIALA NR. 9/14.02.2019 SI A CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SUPLIMENTAR DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/14.02.2019, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA COMPOZITORILOR NR. 13, BL. OD5, SC. 6, ET. 1, AP. 205, SECTOR 6 SI TRANSMITERE ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 90 din 2019-02-26 PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA FOCSANI NR. 26, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 89 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT LA ADRESA CALEA DUDESTI NR. 104-122, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 88 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN STR. ACADEMIEI NR. 35-37, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 87 din 2019-02-26 PENTRU AVIZAREA STUDIILOR DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV, AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI- ILFOV, ACORDAREA CATRE ACEASTA A MANDATULUI SPECIAL PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 86 din 2019-02-26 PRIVIND ASIGURAREA PERMANENTEI SI CONTINUITATII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 85 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATILOR PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. SI A COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A., IN SCOPUL CONTINUARII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 84 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL, DE PRODUCERE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE TACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON - CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 83 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR GARAJELE LEONIDA
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 82 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CANDIANO POPESCU NR. 2, SECTORUL 4 IN VEDEREA REVITALIZARII MUZEULUI NATIONAL TEHNIC PROF. ING. DIMITRIE LEONIDA
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 81 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA I RISC SEISMIC, SITUATE LA ADRESA STR. FRANCEZA NR. 9, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 80 din 2019-02-26 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADEI SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 79 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ACADEMIEI NR. 3 - 5, SECTOR 3
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 78 din 2019-02-26 PRIVIND FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PLATA CHIRIEI LA LOCUINTELE DE NECESITATE REPARTIZATE PENTRU CAZAREA TEMPORARA A PERSOANELOR FIZICE EVACUATE DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE INTERVENTIE-CONSOLIDARE PE PERIOADA EXECUTIEI ACESTOR LUCRARI DE INTERVENTIE-CONSOLIDARE
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 77 din 2019-02-26 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL-ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 76 din 2019-02-26 PRIVIN FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL - ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTUAL - AMBIENTALE A ACESTORA
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 75 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN AAMINISTRAREA INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, BULEVARDUL GHENCEA NR. 158A, NR. CADASTRAL 225412, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 74 din 2019-02-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, STRADA PRELUNGIREA GHENCEA NR. 3-5, NR. CADASTRAL 228578, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 73 din 2019-02-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 72 din 2019-02-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "STRAPUNGERE D-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400- INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI", IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 71 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII „OBIECT 11. NOD AVIONULUI - INCHIDERE INEL MEDIAN"
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 70 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PILOT “IMPREUNA!" IN VEDEREA ACORDARII UNUI AJUTOR FINANCIAR PENTRU PLATA CHIRIEI PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 69 din 2019-02-26 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 26 FEBRUARIE 2019- 27 MAI 2019
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 68 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU COMUNA MAHALA, RAIONUL NOUA SULITA, REGIUNEA CERNAUTI DIN UCRAINA
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 67 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIR.EA.EXPRESA.A CONSILIULUI LOCATAL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU FUNDATIA COMUNITARA BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "GREEN FLOREASCA" DE SOLUTII EFICIENTE ENERGETIC SI INSTALARII UNOR PANOURI FOTOVOLTAICE
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 66 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ADERAREA LA RETEAUA EUROCARERS, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 65 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTENICIREA.EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU ORASUL KORCA DIN REPUBLICA ALBANIA
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 64 din 2019-01-31 PRIVIND MODIFICAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 63 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 62 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI EVREIESC DE STAT
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 61 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 60 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 59 din 2019-01-31 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 592/2017 SI MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 118/2004 PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE COMERCIALIZARE PE PRINCIPALELE RETELE STRADALE
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 58 din 2019-01-31 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU PENTRU TARIFELE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE.TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL SI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 57 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA "AXA DE DEZVOLTARE BRASOV- BUCURESTI - CONSTANTA" PERSOANA JURIDICA DE DREPT PRIVAT
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 56 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN ANUL 2019
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 55 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A NERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE SI DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON-CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 54 din 2019-01-31 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETALII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SITUATA IN SOSEAUA PIPERA,NR. 55, SECTOR 2
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 53 din 2019-01-31 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETATII DE TRANSPOORT BUCURESTI STB SA SITUATA IN STRADA DONIZETTI NR. 8-10, SECTOR 2
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 52 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA LISTEI BUNURILOR SI OBIECTIVELOR AFLATE IN PROPRIETATEA SAU IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SAU A ALTOR SERVICII/INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU CARE PAZA ESTE ASIGURATA DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI LISTA INSTITUTIILOR PENTRU CARE SE EFECTUEAZA TRANSPORTURI DE VALORI DE CATRE DIRECTIA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 51 din 2019-01-31 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI CORUL NATIONAL DE CAMERA "MADRIGAL - MARIN CONSTANTIN" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI CANTUS MUNDI BUCURESTI 2019
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 50 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA PISCULUI NR. 14, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 49 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 48 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA EPISCOPIEI NR. 1-3, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 47 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ALEXANDRIEI NR. 152C (FOST SOS. ALEXANDRIEI NR. 152), SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 46 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ELECTRONICII NR. 9-11, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 45 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ZETARILOR NR. 33, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 44 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA DOROBANTILOR NR. 212-214, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 43 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA GIURGIULUI NR. 253, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 42 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA PANTELIMON NR. 161, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 41 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA CAUZASI NR. 49-51-53, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 40 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CERCELUS NR. 43, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 39 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FOISORULUI NR. 108-112, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 38 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA GENERAL N.HARALAMBIE NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 37 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA TONY BULANDRA NR. 15-19, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 36 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA FIZICIENILOR NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 35 din 2019-01-31 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 5, BULEVARDUL NATIUNILOR UNITE NR. 8, BLOC 104 S+P+MZ, CU DESTINATIA DE SEDIU ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 34 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACHIZITIONARII IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECTORUL 1, STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 16
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 33 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 208 MP, SITUAT IN STR. CORABEASCA NR.16, SECTOR 2, BUCURESTI SI DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 32 din 2019-01-31 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI 10190 DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 REFERITOARE LA IMOBILUL LAC GRIVITA, SECTOR 1, BUCURESTI, IN VEDEREA INTABULARII
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 31 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI ODEON A IMOBILULUI SITUAT IN STR. MATEI VOIEVOD NR. 135A, SECTOR 2 SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 300/2017
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 30 din 2019-01-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 21/17.01.2018 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE ADOPTARE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BULEVARDUL BUCURESTII NOI NR. 170, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 29 din 2019-01-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 210/27.11.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. ABRUD, NR. 54, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 28 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIUI TURISTIC A CONSTRUCTIEI. "HEMICICLU" PARTE DIN PARCUL CAROL I DIN STR. CANDIANO POPESCU NR. 4, SECTOR 4
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 27 din 2019-01-31 PNVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU-RISC SEISMIC A COTELOR – PARTI, PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN STR. LIPSCANI NR. 29- 31, SECTOR 3, STR. GABROVENI NR. 22, SECTOR 3 SI CALEA MOSILOR NR. 71, SECTOR 2
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 26 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 5, PIATA NATIUNILE UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2, RESPECTIV PIATA NATIUNILE UNITE NR. 9, BL. 107, TRONSON 2, CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE NECESITATE
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 25 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE LOCUINTE SI A PARTILOR SI DEPENDINTELOR COMUNE AFERENTE, CE VOR FI UTILIZATE CA LOCUINTE DE NECESITATE, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 24 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE SPATIU PUBLIC URBAN PIATA DE FLORI GEORGE COSBUC" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 23 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC IZVOR HASDEU" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 22 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “REABILITARE-BULEVARDUL UNIRII DE LA·PIATA CONSTITUTIEI LA PIATA UNIRII CU TRAVERSARE LA STRADA GEORGE GEORGESCU" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 21 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE SPATIU PUBLIC, ZONA MANASTIRII ANTIM, INCLUSIV PARCAJE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 20 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “TRAVERSARE B-DUL UNIRII IN DREPTUL STRAZII GEORGE GEORGESCU SI SFINTII APOSTOLI " DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 19 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIATA ALEXANDRU LAHOVARI " DIN CADRUL PANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 18 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIATA GEORGE CANTACUZINO" DIN CADRUL PANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 17 din 2019-01-31 PRIVIRID DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA TROTUAR STRADA URANUS INTRE CALEA 13 SEPTEMBRIE SI CALEA RAHOVEI" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 16 din 2019-01-31 PRIVIND DECIARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PARCAJ SUBTERAN - URANUS - PIATA RAHOVA" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 15 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “PIATA CONSTITUTIEI- SPATIU PUBLIC CU PARCAJ SUBTERAN "DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA”
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 14 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SPATIU PUBLIC URBAN "PODUL CALICILOR" - ANSAMBLU URBAN DOMNITA BALASA, PARCAJ SUBTERAN, AMENAJARE URBANA PALATUL DE JUSTITIE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 13 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ANSAMBLU URBAN COMPLEX- POD MIHAI VODA, POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE SUBTERANE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 12 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU SUPRAFATA DE 115 MP, PARTE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA SPLAIUL UNIRII NR. 607-611, SECTOR 3, NR. CADASTRAL 204283, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA" STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 11 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU DESTINATIE MEDICALA IMPREUNA CU COTA DIN SPATIUL COMUN AFERENT, SITUATE LA ADRESA CAL. DUDESTI NR. 104-122, C1 CORP A, DEMISOL, SECTOR 3, BUCURESTI, IN SUPRAFATA TOTALA DE 174,71 MP, AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL CLINIC COLTEA
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 10 din 2019-01-31 PRIVIND APROBREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSTRUIREA - PASAJ FUNDENI"
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 9 din 2019-01-31 PRIVIND APROBREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSTRUIREA - POD TIMPURI NOI"
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 8 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI, ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/ CONSOLIDAREA - POD OPERA"
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 7 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI LNTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSOLIDAREA - POD EROILOR"
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 6 din 2019-01-31 PRIVIND·APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSOLIDAREA - POD CIUREL"
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 5 din 2019-01-31 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE·CETATEAN ·DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL (CIOBOTEA), PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 4 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DOAMNA GHICA"
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 3 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 – INTERSECTIE GALEA VITAN BARZESTI"
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 2 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILO(TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII «MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII MEDICALE, MANSARDARE SI SUPRAETAJARE, INCLUSIV COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENTA- SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE"»
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 1 din 2019-01-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA- DOMNESTI" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC