• Hotărârea 328/2019 - Municipiul Ploiești - 20.09.2019

  Hotãrârea nr. 328 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 318/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și a instrucțiunii nr.112/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții " Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 – Str.Găgeni – Șos.Nordului – Șos.Vestului – Str.Libertatii (Gara de Vest)"
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Ploiești - 20.09.2019

  Hotãrârea nr. 327 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și a instrucțiunii nr.112/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii – Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Ploiești - 20.09.2019

  Hotãrârea nr. 326 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru ședinţa extraordinară din data de 20 septembrie 2019
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Ploiești - 16.09.2019

  Hotãrârea nr. 325 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/23.08.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniţă cu program prelungit în Municipiul Ploieşti, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215, şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Ploiești - 11.09.2019

  Hotãrârea nr. 324 privind alegerea președintelui de ședință
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 323 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Locals nr. 229/2019 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală Ploieşti 2019
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 322 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului în care a funcţionat Liceul Tehnologic ,,Ludovic Mrazek”, situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 241
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 321 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 320 privind modificarea poziţiei 832 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Cozia nr. 31) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 319 privind actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la suprafaţa de teren de 1131 mp, situată în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 41
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 318 privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 – Str.Găgeni – Șos.Nordului – Șos.Vestului – Str.Libertatii (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/27.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investitii " Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 – Str.Găgeni – Șos.Nordului – Șos.Vestului – Str.Libertatii (Gara de Vest)"
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 317 privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii – Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărîrii Consiliului Local nr. 295/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii – Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud"
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 316 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activităţile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 315 privind transmiterea unui teren in suprafață de 425 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 314 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 313 pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești SRL cu influența manoperei orare/unitare
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 312 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 311 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Atribuire indicatori urbanistici în vederea construirii unei locuințe P+1 Strada Măceșului, nr. 4, Ploiești
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 310 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire sală de educație fizică școlară la colegiul economic „Virgil Madgearu” Ploieşti, str. Rudului nr. 24
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 309 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 308 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Bazin de înot – faza SF
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 307 privind repartizarea unei locuinte speciale
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 306 prvind aprobarea unui schimb de locuinte
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 305 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unor părţi aferente imobilelor în care îşi desfaşoară activitatea unele unităţi de învăţământ situate în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 304 privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte la Spitalul Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 303 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a opt posturi vacante de personal contractual din Serviciul Administrare Parc Municipal Ploieşti din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 302 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 301 privind transformarea unui post din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 300 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 299 privind prelungirea contractului de închiriere nr.17333/07.09.2015 încheiat între Municipiul Ploieşti şi SC Upetrom - 1 Mai SA pentru imobilul situat în Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1 în care funcţionează Creşa Upetrom
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 298 privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la proiectul „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP12/2018
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 297 privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la proiectul „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 296 privind înfiinţarea secţiei de Sambo în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 295 privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul SC Hale și Piețe SA Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 294 privind aprobarea programului de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase și a programului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor din costrucții și demolări, precum și din reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, preluate de la utilizatorii serviciului de salubrizare din municipiul Ploiești
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 293 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare de către Municipiul Ploiești
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 292 privind acordarea unor facilități fiscale
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 291 privind constituirea comisiei pentru analizarea și soluționarea cererilor SC AGROINDUSTRIALA CERES SA pentru trecerea bunurilor imobile (două terenuri si constructiile demolabile amplasate pe acestea) din patrimoniul societătii în patrimoniul Municipiului Ploiești prin darea în plată
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 290 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Orașe Energie România
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 289 privind modificarea si completarea privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 373/27.09.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de SC Transport Călători Express SA
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 288 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2019
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 287 privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli, avand ca sursa de finantare bugetul local, al Centrului Cresa Ploiesti pe anul 2019
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 286 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Colegiului National Ion Luca Caragiale Municipiului Ploiesti
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 285 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Gradinitei cu program prelungit nr 35 Ploiesti
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 284 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Ploiesti
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 283 privind rectificarea bugetuluide venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 282 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti pe anul 2019
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 281 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2019
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 280 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultura I.L. Caragiale a Municipiului Ploiesti
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 279 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 278 referitoare la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si aprobarea componentei acestora, modificata si completata
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 277 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei RACASEAN FLORICA
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Ploiești - 29.08.2019

  Hotãrârea nr. 276 privind alegerea președintelui de ședinţă
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Ploiești - 23.08.2019

  Hotãrârea nr. 275 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniţă cu program prelungit în Municipiul Ploieşti, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215 şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Ploiești - 23.08.2019

  Hotãrârea nr. 274 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Ploiești - 23.08.2019

  Hotãrârea nr. 273 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 64.701.305 lei pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de Municipiul Ploiești la banca comerciala: C.E.C BANK
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Ploiești - 23.08.2019

  Hotãrârea nr. 272 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 15.104.480,21 EUR pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de Municipiul Ploiești la băncile comerciale: B.R.D
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Ploiești - 23.08.2019

  Hotãrârea nr. 271 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/30.05.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Ploiești - 23.08.2019

  Hotãrârea nr. 270 privind alegerea președintelui de ședinţă
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 269 privindacordarea pentru anul şcolar 2019 – 2020 a pachetului cu rechizite şcolare Primul Ghiozdan
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 268 privind aprobarea listelor de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 267 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 266 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019 și aprobarea conturilor de execuție la data de 30.06.2019
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 265 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 264 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (24979 MP) ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DOTĂRI AFERENTE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE PENTRU AMPLASARE MOTEL – RESTAURANT, STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI PARCARE TIRURI ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst = 40574 MP), DIN CARE 7050 MP ÎN INTRAVILAN PLOIEȘTI NR. CAD. 135600 ȘI NR. CAD. 127247 –UTR V3.1
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 263 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 262 privind virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2019
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 261 referitoare la exprimarea opţiunii privind preluarea unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale care funcţionează pe raza Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 260 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Asociația Euro Spirit pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, parter
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 259 privind aprobarea completării Procedurii de modificare a componenţei unor locuinţe, proprietatea municipiului Ploieşti, prin extinderea acestora pe spaţii locative, proprietatea municipiului Ploieşti, eliberate pe parcursul exploatării, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 74/2016, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 258 privind includerea în patrimoniul municipiului Ploieşti a imobilului-teren situat in Ploiești, str. Ecaterina Teodoroiu nr.14C
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 257 privind concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești str. Ștrandului nr. 61D
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 256 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 255 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 254 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr.5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 253 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 252 privind repartizarea unei locuințe sociale
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 251 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 250 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 249 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 214/2015 privind reglementarea unor activități desfășurate de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 248 privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecţie şi evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 247 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Transport Călători Express SA Ploiești
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 246 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 245 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 244 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 243 privind transformarea unor posturi din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 242 privind transformarea gradului profesional a cinci funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 241 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 240 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 572/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 239 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploieşti pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 238 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Şcolii Gimnaziale Radu Stanian a Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 237 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 236 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 235 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 234 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – domnul Petrescu Nicolae
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 233 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – doamna Trăistaru Nina
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 232 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2019 – 2020
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 231 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Ploiești - 31.07.2019

  Hotãrârea nr. 230 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Frusina Nicolae Vlad
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 229 privind aprobarea Regulamentului de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploieşti 2019
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 228 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2019
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 227 privind modificarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 226 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 225 privind exprimarea opțiunii referitoare la rezilierea Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 – Boldești -Scăeni și 6 – Valea Doftanei
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 224 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al SC Transport Călători Express SA Ploieşti şi estimările pe 2020-2021
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 223 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2019
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 222 privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii “Aleea scriitorilor – extindere” în cadrul Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Ploiești - 22.07.2019

  Hotãrârea nr. 221 privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii “Retea de canalizare plajă” în cadrul Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 220 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 219 privind constituirea unei comisii pentru analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice în Municipiul Ploiești
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 218 privind aprobarea formei revizuite a documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ŞI STRADA MIMIULUI- PODUL DE LEMN aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 75/27.02.2014
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 217 privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 216 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2019 la 31 decembrie 2019 a Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea spaţiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 80/25 februarie 2016
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 215 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unor imobile construcții aferente unor unităţi de învăţământ situate în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 214 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părți în suprafaţă de 18 mp din imobilul - clădire din incinta Colegiului Naţional „I.L. Caragiale” din str. Romana nr. 57
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 213 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părți în suprafaţă de 32,6 mp din imobilul - clădire din incinta Colegiului Naţional “I.L. Caragiale” din str. Gheorghe Doja nr. 98
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 212 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1 în care funcţionează Creşa Upetrom
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 211 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 210 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la SC Hale și Piețe SA Ploiești
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 209 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 208 privind alegerea preşedintelui de ședinţă
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 207 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ PLAJĂ
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 206 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie REŢEA DE CANALIZARE PLAJĂ
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 205 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unui imobil-construcție cu destinația de Decantor+platforma namol situat în Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino nr. 283, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 204 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” cu o nouă poziţie având numărul curent 1246 referitoare la imobilul situat în str. Rezervoarelor nr. 1
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 203 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Partidul Reformator pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Mihai Eminescu nr. 22, bloc 6, sc. B, parter
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 202 privind modificarea poziţiei 114 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Săpunari nr. 4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 133/27.06.2007 cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 201 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă poziţie referitoare la imobilul teren în suprafață de 5,72 mp situat în Ploieşti, str. Rudului, nr. 89
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 200 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de transport public şi retransmiterea acestora în concesiunea SC Transport Călători Express SA Ploieşti
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 199 privind prelungirea termenului contractelor de administrare încheiate între Municipiul Ploieşti și Spitalul Municipal Ploiești, respectiv Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 198 privind completarea Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 197 privind înstrăinarea prin vânzare către SC IASAGRO SISTEM SRL a terenului în suprafață de 1590 mp, având număr cadastral 141397, Carte Funciară 141397, situat în Ploiești, str. Traian nr. 16
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 196 privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 195 privind încheierea unui contract de superficie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru imobilul teren situat în Ploiești, str. Drăgănești nr. 79
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 194 privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafaţă de 3,26 mp, aferent balconului situat în Ploieşti, str. Făget, nr. 1, bl. 12J, sc. B, ap. 21, parter
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 193 privind aprobarea unui schimb de locuințe
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 192 privind repartizarea de locuințe sociale
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 191 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 190 privind aprobarea colaborării dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația SOMARO – Magazinul Social
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 189 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 188 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 187 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 186 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 185 privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 184 privind modificarea Anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către SC Hale și Piețe SA în calitate de operator, modificată și completată
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 183 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 182 privind aprobarea tarifelor de folosire a unor spații din incinta bazelor sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 181 privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Ploiești - 27.06.2019

  Hotãrârea nr. 180 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 179 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 140.722.273 lei
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 178 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 572/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 177 privind modificarea contractului nr. 16768/07.10.2013 având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 176 privind modificarea Hotărârii nr.130/25.04.2019 a Consiliului local al municipiului Ploiești privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 175 privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 174 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 173 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării Bazei sportive proprietatea SC Petrotel Lukoil SA
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 172 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 171 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Piața Victoriei – Pietonal Nichita Stănescu
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 170 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în Ploieşti, str. Elena Doamna, nr. 78D, compus din teren în suprafaţă de 1082 mp şi construcţie „cabină poartă”, în vederea efectuării unui schimb de imobile
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 169 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I S.A., a amplasamentului, precum şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, str. Rudului nr. 24, Municipiul Ploiești, judeţul Prahova
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 168 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a dreptului de uz şi servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafaţă de 520 mp situat în Ploieşti, str. Libertăţii, nr. 3
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 167 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 339/11.09.2013
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 166 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului în suprafață de 20 m2, situat în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 143360, Carte Funciară 143360
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 165 privind modificarea poziţiei 822 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Costache Negri nr. 1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 164 privind modificarea poziţiei 971 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 52) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 163 privind includerea unui imobil – teren în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 162 privind modificarea poziţiei 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Rudului nr. 76) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 161 privind încheierea Protocolului de Parteneriat între Municipiul Ploiești și Clubul Rotary Ploiești
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 160 privind modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 159 privind repartizarea unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform prevederilor legale
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 158 privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a fi executate în anul 2019 la unitătile de învățământ preuniversitar de stat si anteprescolar din Municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 157 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice locale pentru anul 2019 conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, actualizată
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 156 privind numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 155 privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 154 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 153 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/02.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente desfăşurării curselor hipice
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 152 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 151 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 150 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/27.02.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Ploiești - 30.05.2019

  Hotãrârea nr. 149 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – domnișoara Constantin Florentina
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Ploiești - 23.05.2019

  Hotãrârea nr. 148 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești“ – Realizare rețea de canalizare menajeră în cartierul Mitică Apostol
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Ploiești - 23.05.2019

  Hotãrârea nr. 147 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Ploiești - 23.05.2019

  Hotãrârea nr. 146 privind aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.366/14.09.2018, respectiv revizia documentaţiei tehnice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie -D.A.L.I - şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE CARTIER MITICĂ APOSTOL"
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 145 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 144 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 143 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 142 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 141 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 140 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 139 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 138 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 137 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 – 2022 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 136 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări 2020-2022 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 135 privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 134 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 133 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2022 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 132 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Ploiești - 07.05.2019

  Hotãrârea nr. 131 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Ploiești - 25.04.2019

  Hotãrârea nr. 130 privind solicitarea de transmitere a unei parti din imobilul 615 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Ploiesti
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Ploiești - 25.04.2019

  Hotãrârea nr. 129 privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada 01 ianuarie 2016 - 28 februarie 2019
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Ploiești - 25.04.2019

  Hotãrârea nr. 128 privind aprobarea Actului Aditional nr 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie - transport - distributie pentru Municipiul Ploiesti nr 2776/5246/29.04.2004
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Ploiești - 25.04.2019

  Hotãrârea nr. 127 privind alegerea președintelui de ședinţă
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 126 privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca administrator provizoriu in cadrul Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 125 privind propunerile autoritatii publice tutelare locale de numire a membrilor in cadrul Consiliului de administratie al SC Hale si Piete SA Ploiesti, pentru ocuparea celor doua posturi vacante
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 124 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru activitatile derulate de municipiul Ploiesti la obiectivul de investitii "Construire Gradinita program normal nr 41 Municipiul Ploiesti"
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 123 privind privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 249/26.07.2018 privind aprobarea participarii municipiului Ploiesti in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie", a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale de tramvaie
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 122 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 250/26.07.2018 privind aprobarea participarii municipiului Ploiesti in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - troleibuze", a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale de troleibuze
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 121 privind includerea unei locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti in fondul de locuinte destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea acesteia conform prefederilor legale
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 120 privind modificarea pozitiei 560 (referitoare la imobilul situat in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr 21) din Anexa nr 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiul Ploiesti
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 119 privind incheierea unui contract de superficie intre Municipiul Ploiesti si domnul Ursu Aurelian si doamna Ursu Stefania Corina
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 118 privind modificarea prin act aditional a contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 incheiat intre Municipiul Ploiesti si Asociatia Filiala din Ploiesti a Uniunii Artistilor Plastici din Romania
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 117 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 225/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti referitor la imobilul in care a functionat Gradinita cu program prelungit nr 1
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 116 privind modificarea Hotararii nr 242/2000 privind insusirea "inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti", referitor la Scoala Gimnaziala "Nicolae Titulescu"
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 115 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr 423/12.10.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti, referitor la unele unitati de invatamant
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 114 privind modificarea Hotararii nr 67/28.02.2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind trecerea terenului cu suprafata de 11.988 mp, situat in Ploiesti, str Cosminele nr 11A, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, cu modificarile ulterioare
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 113 privind aprobarea incheierii unei conventii de constituire a dreptului de uz si servitute de trecere asupra imobilului teren in suprafata de 520 mp situat in Ploiesti, str Libertatii, nr 3
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 112 privind prelucrarea din concesiunea SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL a terenului in suprafata de 50 mp din suprafata totala de 41450 mp aferenta terenului domeniu public - "Zone Verzi Soseaua Vestului" in vederea reamplasarii statiei de reglare gaze de sector de pe str. Vaslui
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 111 privind stabilirea regimului juridic al terenurilor in suprafata de 3.36 mp si 3.50 mp aferente balcoanelor situate in Ploiesti, strada Gheorghe Doja, nr 33, bl 34B, sc A, ap 2, parter
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 110 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.85/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si cesionarea formelor contractuale pentru terenuri pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu din Ploiesti, Piata Vest catre S.C. Hale si Piete S.A. si novarea acestor contracte prin acte aditionale
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 109 privind darea in folosinta gratuita catre OMV PETROM S.A. - punct de lucru Rafinaria Petrobrazi a terenului in suprafata de 25 mp situat in intravilanul Municipiului Ploiesti, tarlaua 44, parcela A638/40, inscris in cartea funciara nr. 133126, avand numarul cadastral 133126
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 108 privind repartizarea de locuinte sociale si stabilirea destinatiei de locuinta de necesitate unei locuinte libere aflata in fondul de locuinte sociale
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 107 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru o unitate locativa cu destinatia de locuinta de necesitate
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 106 privind aprobarea inchirierii prin licitatii publice deschise cu strigare a unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiesti
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 105 privind prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012 prin incheierea actului aditional nr.8 pentru imobilul din Ploiesti str. Infratirii nr.4 in care functioneaza Sectia nr.3 a Inspectoratului Judetean de Politie Prahova
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 104 constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului-teren restituit fostului proprietar care afecteaza o parte din terenul aferent Colegiului National "Regina Maria" ("Jean Monnet")
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 103 privind transformarea unui post din cadrul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 102 privind aprobarea transformarii unui post de asistent medical debutant in asistent medical din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, institutie sub autoritatea Consiliului Local Ploiesti
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 101 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiesti
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 100 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Ploiești - 24.04.2019

  Hotãrârea nr. 99 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Ploiești - 09.04.2019

  Hotãrârea nr. 98 referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.30/2019 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al Municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Ploiești - 09.04.2019

  Hotãrârea nr. 97 privind aprobarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Ploiești - 09.04.2019

  Hotãrârea nr. 96 privind alegerea președintelui de ședinţă
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 95 privind includerea unui bun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 94 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 93 privind prelungirea contractelor de administrare încheiate în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie din unităţile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia îşi desfășoară activitatea, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 92 privind alegerea preşedintelui de ședinţă
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 91 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI MULTIFUNCȚIONALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE” Bd. București, T38, PA 556, 558/1 și 559, Ploiești
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 90 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,REGLEMENTARE ZONĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI-TEREN INTRODUS ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI- CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ D+P+1E”, Bd. Republicii, nr.206 K, Ploiești
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 89 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 32
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 88 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ CĂI COMUNICAȚII RUTIERE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI REGIM DE ALINIERE ȘI ALINIAMENT”, Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 134
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 87 privind schimbarea denumirii unor unităţi de învăţământ
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 86 privind înstrăinarea prin vânzare către S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. a suprafeţei de teren curte în suprafață de 242 mp indiviz din 370 m.p., având număr cadastral 130793, Carte Funciară 130793 precum și a suprafeței exclusive de 45 m.p. având număr cadastral 144393, Carte Funciară 144393, situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 85 privind modificarea componenței unor unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploieşti, în str. Plăieşilor, nr. 17 prin extinderea acestora pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 84 privind modificarea poziţiei 799 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Ceahlău nr. 6) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 83 privind includerea unor imobile – terenuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 82 privind includerea unor bunuri în ”Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 81 privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință – cabinete medicale
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 80 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 79 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 78 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti a imobilului – corp C2, situat în Ploieşti, str. Văleni nr. 32
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 77 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 76 privind stabilirea tarifelor minimale ca preţ de pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 75 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar a Gradiniţei cu program prelungit nr.35
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 74 privind aprobarea profilului consiliului de administratie, a profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administratie și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecţie şi evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 73 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 72 privind transmiterea cu titlu gratuit cǎtre Municipiul Ploiești a obiectelor de inventar amplasate ȋn sala de ședinţe a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și schimbarea gestionarului pentru mijlocul fix cu număr de inventar 3389 - “Sistem electronic pentru audioconferință și videoproiectare”
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 71 privind aprobarea organigramei, numarului maxim de posturi stabilit in urma modificarii normativului de personal şi statului de funcţii ale Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 70 privind transformarea unui post vacant de medic medicină generală în medic dentist din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 69 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti pentru anul 2019
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 68 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2019
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Ploiești - 28.03.2019

  Hotãrârea nr. 67 privind decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, post-mortem, poetului Nichita Stănescu și profesorului emerit Ion Th. Grigore
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Ploiești - 25.03.2019

  Hotãrârea nr. 66 privind modificarea Hotărârii nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul –amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Ploiești - 25.03.2019

  Hotãrârea nr. 65 privind modificarea Hotărârii nr. 567/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Ploiești - 25.03.2019

  Hotãrârea nr. 64 privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploieşti, cartier Râfov”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Ploiești - 25.03.2019

  Hotãrârea nr. 63 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Ploiești - 23.03.2019

  Hotãrârea nr. 62 privind transferul instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Ploiești - 18.03.2019

  Hotãrârea nr. 61 privind modificarea Hotărârii nr. 609/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiesti şi la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str.Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obţinerea de fonduri europene
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Ploiești - 18.03.2019

  Hotãrârea nr. 60 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la unele unităţi de învăţământ
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Ploiești - 18.03.2019

  Hotãrârea nr. 59 privind modificarea Hotărârii nr. 608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr.20B și Aleea Berceni nr.2A
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Ploiești - 18.03.2019

  Hotãrârea nr. 58 privind actualizarea suprafeţei străzii Corlăteşti
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 57 privind împuternicirea domnilor Viceprimari George Pană şi Cristian MihaiGanea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării Spitalului Municipal de Urgenţă și a altor obiective de interes public
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 56 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică desfăşurate pe raza municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 55 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 541/03.12.2018, privind rectificarea Listei de investiţii aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 54 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 53 privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2019 şi a Regulamentului curselor de trap întocmit de Club Sportiv Municipal Ploiești
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 52 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti şi alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 51 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Blocuri locuințe sociale pentru persoane evacuate din case naționalizate Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai Ploiesti, Etapa a II-a”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/31.08.2007
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 50 privind includerea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 49 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a imobilului Podul de Lemn, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 48 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 12/31.01.2019 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 47 privind darea în folosinţă gratuită către ANSR – Filiala Surzilor Ploiești a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Poștei nr. 6
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 46 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova, a imobilului proprietatea Municipiului Ploieşti situat în str. Ştefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 45 privind aprobarea eliminării punctului 7 din Procedura de modificare a componenţei unor locuinţe, proprietatea municipiului Ploieşti, prin extinderea acestora pe spaţii locative, proprietatea municipiului Ploieşti, eliberate pe parcursul exploatării, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 74/2016
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 44 privind modificarea poziţiei 151 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Kutuzov nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 43 privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” și transmiterea acestora în concesiunea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 42 privind mandatarea Primarului Municipiului Ploieşti pentru susţinerea unor negocieri cu privire la încetarea contractelor de arendă privind terenul situat în Ploiești, Tarlaua T12 parcela A170
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 41 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 40 privind mutarea unor chiriași
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 39 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 38 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părti din imobilul-clădire din incinta Şcolii Gimnaziale Candiano Popescu situat în Ploieşti, str. Nucilor nr. 39
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 37 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părți din imobilul-teren din incinta Colegiului Economic Virgil Madgearu situat în Ploieşti, str. Rudului, nr. 24
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 36 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar a Grădiniţei cu program prelungit nr. 35
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 35 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ Colegiul Naţional Jean Monnet Municipiul Ploiesti în Colegiul Naţional Pedagogic Regina Maria Municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 34 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare ȋn municipiul Ploieşti
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 33 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 32 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 31 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 30 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al Municipiul Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 29 privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de administrator-reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la SC Transport Călători Express SA Ploiești
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 28 privind utilizarea excedentului bugetului local al municipiului Ploiești, constituit la data de 31.12.2018, în anul 2019
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Ploiești - 27.02.2019

  Hotãrârea nr. 27 privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești aviatorului Mircea T. Bădulescu
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Ploiești - 18.02.2019

  Hotãrârea nr. 26 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiţii Fond prioritar obligație concesionar pentru anul 2019 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Ploiești - 18.02.2019

  Hotãrârea nr. 25 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă mixtă instituții, servicii, locuințe colective și reglementare indicatori urbanistici maximali” Str.Târgoviștei nr. 4A, Ploiești
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Ploiești - 18.02.2019

  Hotãrârea nr. 24 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă gospodărie comunală și zonă unități industriale nepoluante în zonă mixtă: locuințe colective/instituții și servicii și atribuire indicatori urbanistici” Ploieşti, str. Târgoviștei nr. 12
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Ploiești - 18.02.2019

  Hotãrârea nr. 23 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/31.07.2018
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Ploiești - 18.02.2019

  Hotãrârea nr. 22 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 21 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 299/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 20 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.298/12.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Hale și Piețe SA Ploiești
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 19 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 502/16.11.2018
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 18 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 501/16.11.2018
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 17 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr.41
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 16 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 15 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico edilitare și căi de comunicație în zonă instituții publice și servicii, stabilire indicatori urbanistici Centura de Est, nr. 23 A, Ploiești
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 14 privind constituirea unei comisii de analiză și verificare în vederea reglementării situaţiei imobilului situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 41A
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 13 privind repartizarea unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform prevederilor legale
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 12 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 11 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, Bl. M5, M5A din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 10 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a două clădiri aferente Grădiniţei cu program prelungit nr. 38, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 9 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 8 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 7 privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum si pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2019
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 6 privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploieşti şi Comuna Brazi în vederea realizării Planului integrat de calitate a aerului
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 5 privind împuternicirea Domnului Primar Adrian Florin Dobre să identifice și să prezinte Consiliului Local strategia de continuare a activității de termoficare în Municipiul Ploiești, începând cu luna mai 2019
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 4 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti şi alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 3 privind aprobarea modificării statului de funcții al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 2 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Ploiești - 31.01.2019

  Hotãrârea nr. 1 privind aprobarea ajustării prețului de producere – transport – distribuție a energiei termice destinată SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești