JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 06.02.2008, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 7162/04.02.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: doamna Liliana - Angela Gagiu și domnul Constantin Cornel Ionică - viceprimari ai municipiului Pitești, directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența  consilierilor,

constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 22;

 • - consilieri prezenți - 16;

 • - consilieri absenți - 6 (doamna consilier Barbu Anca-Ștefania și domnii consilieri Gentea Cristian, Neacșu Mariean, Pandelică Marcel, Schiaucu Paul, Zaharia Mihai).

Președinte de ședință este domnul consilier Cristian Stănescu.

Se supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Gentea Cristian și Neacșu Mariean de la ședința ordinară a consiliului local din data de 30.01.2008, care sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Cristian Stănescu supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Neacșu Mariean”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu : „Domnul Mariean Neacșu a fost convocat la această ședință?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu : „Domnul Neacșu Mariean a fost convocat la ședință”.

Domnul consilier Nicolae Rădneanțu: „Aș dori să întreb de ce votăm? Noi ar trebui să luăm act de încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Neacșu”.

Domnul consilier Perianu Radu-Valeriu: „Este adevărat că avem o adresă anexată la proiectul de hotărâre din partea Partidului Social Democrat - Organizația Județului Argeș, prin care ni se comunică faptul că domnul Neacșu a fost exclus din acest partid. Poate atașați și o motivare a excluderii domnului Mariean Neacșu”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu : „Proiectul a fost redactat și promovat în conformitate cu dispozițiile legale și trebuie supus la vot”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 56/06.02.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea activităților de transport în regim de taxi sau de închiriere și de dispecerat taxi în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Florea Daniel : „Comisia nr. 2 avizează favorabil acest proiect de hotărâre cu recomandarea să fie consultată asociația reprezentativă din domeniu”.

Sosește domnul consilier Zaharia Mihai. Consilieri prezenți - 17.

Domnul președinte de ședință : „Aș dori să vă fac cunoscut conținutul unei adrese de la Camera Taximetriștilor din județul Argeș prin care se solicită, pe baza art. 54 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, amânarea deciziei în ceea ce privește acest proiect de hotărâre, întrucât prezentul proiect de hotărâre, având anexate materialele corespunzătoare, le-a fost înmânat în data de 23.01.2008, fără a se menționa o dată concretă de depunere a modificărilor și completărilor acestuia. Domniile lor consideră că un termen de 30 de zile era rezonabil pentru analiză și dezbatere împreună cu autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Pitești”.

Domnul președinte de ședință îi invită să ia cuvântul pe reprezentanții Camerei Taximetriștilor Argeș și Asociației Taximetriștilor Argeș.

Domnul Emil Frățilă, președintele Camerei Taximetriștilor din județul Argeș : „În adresa pe care am primit-o de la Primăria Municipiului Pitești nu era specificat termenul până la care trebuia să aducem amendamente la prezentul Regulament. De asemenea, am solicitat o întrevedere cu autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Pitești pentru a dezbate acest Regulament și nu am primit nicio aprobare în acest sens, iar acum 2 ore am fost informat telefonic cu privire la această ședință”.

Președintele Asociației Taximetriștilor: „Mă bucur că acest proiect de hotărâre este dezbătut astăzi de către domniile voastre. Aș dori să vă spun că, din momentul aprobării Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, noi am colaborat cu autoritatea de autorizare cu privire la elaborarea acestui Regulament, astfel încât activitatea de taximetrie să se desfășoare în condiții normale. Mi se pare inadmisibil ca, la ora actuală, să existe pe străzile Piteștiului peste 900 de autovehicule taxi neautorizate. Noi dorim ca acest Regulament să se discute și să se aprobe astăzi.”

Domnul consilier Gheorghe Moiceanu: „Câte autovehicule taxi aveți?”

Președintele Asociației Taximetriștilor: „La data intrării în vigoare a Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere aveam aprox. 1000 de autovehicule taxi, cu autorizații taxi în regulă”.

Domnul consilier Perianu Radu-Valeriu: „Observ că sunt puncte de vedere contradictorii între reprezentanții taximetriștilor. Totuși, aș dori să clarific o problemă și anume faptul că reprezentanții Camerei Taximetriștilor au spus că acest Regulament nu a fost supus dezbaterii timp de 30 de zile. Aș dori să-l întreb pe domnul secretar Cerbureanu dacă este adevărat acest lucru și care ar fi consecințele juridice?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Regulamentul a fost supus dezbaterii și tocmai de aceea nu a fost introdus pe ordinea de zi mai demult. Foarte important este faptul că au fost făcute și propuneri. Nu cred că vreodată vom putea elabora un Regulament care să mulțumească pe toată lumea. Pe parcurs, dacă vor exista modificări, le vom realiza la momentul respectiv. Potrivit legislației în vigoare, numărul maxim de autorizații taxi va fi în municipiul Pitești de maximum 4 la 1000 de locuitori. Prin adresa (adresă de referință) trimisă de către Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Argeș suntem informați că la data de 10.01.2008 populația municipiului Pitești este de 181.667 de locuitori. Ca urmare, a rezultat un număr de 727 de autorizații taxi admise pentru efectuarea serviciului public de transport în regim de taxi în municipiul nostru. Dacă acest număr va fi insuficient sau prea mare, vom realiza modificările necesare pe baza unui studiu de specialitate și în urma consultării asociațiilor profesionale reprezentative”.

Domnul consilier Perianu Radu-Valeriu: „Într-adevăr, acest material mi se pare de realizat cu bun-simț”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Prin anunțul apărut în presa locală, cetățenii municipiului Pitești au fost înștiințați că materialele privind acest proiect de hotărâre sunt puse la dispoziția dumnealor, la sediul primăriei, spre consultare și pentru a veni cu propuneri. Apreciem că termenul a fost suficient pentru dezbaterea acestui Regulament”.

Domnul președinte de ședință: „Este aici și domnul Popescu Adrian, președintele Asociației de Copii cu Handicap Fizic din România, care ar dori să ne spună câteva cuvinte”.

Domnul Popescu Adrian: „Raportându-mă la prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, subiectul dezbătut astăzi prezintă interes în ceea ce mă privește, în calitate de reprezentant al persoanelor cu handicap. Pornind de la principiul «acces pentru toți», o să vă citez art. 64 alin. (2) și alin. (3):

«- alin.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toți operatorii de taxi au obligația să asigure cel puțin o mașină adaptată transportului persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant;

- alin.(3) Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap și a dispozitivului de mers».

Aș dori să se țină cont de acest text de lege care apără drepturile persoanelor cu handicap. De aceea, propun să amânați votarea acestui proiect de hotărâre, până cînd expunerea de motive și Regulamentul vor fi coroborate cu prevederile legislației menționate.

De asemenea, în Regulament, la Cap. II art. 6 alin. (4) aș dori să eliminați termenul «locomotor» deoarece este o expresie restrictivă. Există oameni cu boli mentale care pot avea anumite reacții dacă nu sunt transportați unde doresc, persoane care fac dializă odată la 3 zile și alte multe cazuri asemenea”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnule Popescu, eu îmi mențin punctul de vedere în ceea ce privește art. 6 alin. (4) din Regulament, deoarece dumneavoastră nu ați dat citare întregii fraze - «persoane cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, persoane bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa». Cred că aici se încadrează și persoanele cu boli mentale și cele care fac dializă. În ceea ce privește expunerea de motive este stipulată legislația în vigoare conform căreia a fost elaborat acest Regulament.De aceea, nu găsesc motive pentru care acest proiect de hotărâre să fie retras”.

Domnul Popescu Adrian: „Eu am citat din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Cap. Accesibilitate art. 64 alin. (2) și alin. (3). Aceste prevederi au fost omise la elaborarea prezentului Regulament și vreau ca lucrurile să fie îndreptate. Eu nu doresc decât să apăr categoria socială pe care o reprezint”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnule Popescu, eu am motivat faptul pentru care am procedat în acest mod. Noi am elaborat un Regulament care prevede anumite reglementări. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, pe care dumneavoastră ați menționat-o este imperativă, cu sau fără acest Regulament. Trebuie însă să atragem atenția celor care coordonează activitatea de taximetrie să aibă în vedere solicitările dumneavoastră”.

Domnul președinte de ședință : „Domnule Popescu ar trebui să luați legătura și cu reprezentanții taximetriștilor în legătură cu solicitările respective”.

Domnul Popescu Adrian: „După cum a spus și domnul primar, prevederile legii sunt imperative. În consecință eu nu am ce să mediez în acest sens”.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț : „Consider că propunerile făcute de către domnul Adrian Popescu sunt binevenite, iar respectarea acestor prevederi ar trebui asigurată prin sancțiuni prevăzute în Regulament. Totuși, domnul Popescu trebuie să aibă în vedere că unii operatori de taxi, mă refer la cei individuali, nu pot avea, fiecare, adaptare pentru scaun cu rotile. Acest lucru îl pot face, eventual, operatorii care au mai multe mașini.

Aș dori să aduc argument în sprijinul amânării acestui proiect de hotărâre și anume faptul că nu au trecut cele 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Pe de altă parte, se impune să discutăm astăzi, deoarece într-un termen destul de scurt avem obligația să asigurăm aplicarea legislației și aprobarea Regulamentului. De aceea, sper ca domnul primar să analizeze propunerile primite si ulterior, dacă este cazul, să venim cu modificări. De asemenea, aș dori să întreb când și în ce mod s-a determinat numărul de locuitori din municipiul Pitești?”.

Domnul consilier Tudor Mihail: „Propun ca prevederile legale menționate de domnul Popescu să fie introduse și în prezentul Regulament. Nu sunt de acord cu amânarea acestui proiect de hotărâre deoarece situația trebuie clarificată cât mai repede”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În primul rând vreau să vă spun că aveți anexată la prezentul proiect de hotărâre o adresă de la Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Argeș prin care ni se comunică numărul de locuitori din municipiul Pitești la data de 10.01.2008. În ceea ce privește observațiile și propunerile dumneavoastră cu privire la orice hotărâre a consiliului local se va proceda ca și în alte situații, în sensul că orice propuneri ulterioare vor fi analizate, discutate și dacă este cazul, vom aduce modificări la hotărârea respectivă”.

Domnul consilier Perianu Radu-Valeriu : „Nu sunt de acord cu introducerea în Regulament a celor două alineate menționate de către domnul Popescu. Dacă am cita toate articolele din legislația aplicabilă acestui Regulament am ajunge într-o situație nemaiîntâlnită. Cred că actualul Regulament, astfel cum a fost elaborat, cuprinde toate aceste reglementări, inclusiv drepturi, obligații și sancțiuni”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu : „Autoritatea de autorizare din cadrul primăriei ar trebui să ia legătura cu persoanele juridice din domeniu pentru a stabili numărul autovehiculelor taxi care pot fi adaptate persoanelor cu handicap, nemaifiind astfel necesar să introducem amendament”.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț : „Este corect ceea ce spuneți pentru că în mod normal nu trebuie să copiem prevederile legale, însă prezentul Regulament are în conținutul său aprox. 90% «copiere» sau aplicare a normelor legale. Eu nu am spus să introducem în Regulament cele două alineate ale art. 64 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ci să prevedem sancțiuni pentru nerespectarea acestor norme”.

Domnul primar Tudor Pendiuc : „La art. 22 din Regulament este prevăzut faptul că: «retragerea autorizației taxi se face prin dispoziția Primarului municipiului Pitești la propunerea autorității de autorizare și are drept consecință retragerea definitivă a autovehiculului din activitatea de taximetrie». Consider că această prevedere răspunde pozitiv cerinței dumneavoastră cu privire la sancțiuni”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 57/06.02.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Vasile Militaru f.n.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Perianu Radu-Valeriu : „Raportul compartimentului de specialitate mi se pare incomplet”.

Domnul primar Tudor Pendiuc : „Retrag acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenurile proprietate privată, situate în cartierul Găvana - zona Big din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - propune inițiatorului să retragă proiectul de hotărâre pentru clarificarea situației zonei.

Domnul primar Tudor Pendiuc, în calitate de inițiator, retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Ioan Budai Deleanu F.N. ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 58/06.02.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul proprietate privată, situat în extravilanul municipiului Pitești, zona străzii Zamfirești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Cristian Stănescu declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Stănescu

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

RED. NBM 1ex.