Hotărârea nr. 259/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-20, aflate în administrarea Municipiului Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele1-20, aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 64133 / 21.06.2018, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 -privind Cadastru General;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1-20, după cum urmează:

-    Teren în suprafață de 1500 mp. situat în Iași, str. Răzoarelor, Tarla 67, parcelele CC 3524/1; CC 3525/1; CC 3527/1; CC 3528/1; DS 3528/5/1; DS 3528/7; DS 3528/6. Anexa 1.

-    Teren în suprafață de 800 mp. situat în Iași, str.Rândunica, Tarla 25, Parcela A 949/1/1. Anexa 2.

-    Teren în suprafață de 900 mp. situat în Iași, intersecție str. Prof. A, Șesan cu str. Moldovei, Tarla 2, Parcelele CC 94/1/1; Tarla 0, CC 866/1; Tarla 35, CC 1186/1/1. Anexa 3.

-    Teren în suprafață de 642 mp. situat în Iași, Terasa Breazu, Tarla 9 parcela CC 376/1/1; Tarla 9 parcela CC 375/1/1. Anexa 4.

-    Teren în suprafață de 519 mp. situat în Iași, Fdc. Eternitate , Tarla 2; parcela A 135/2; A135/1. Anexa 5.

-    Teren în suprafață de 1216 mp. situat în Iași, str. Dezrobirii, nr. 2 și Bdl. C.A. Rosetti, nr. 77, Tarla 54, A 1836, A 1837. Anexa 6.

-    Teren în suprafață de 733 mp. situat în Iași, str. Arh. I. Berindei, nr. 66, Tarla 4, F 301 .

Anexa 7.

-    Teren în suprafață de 444 mp. situat în Iași, str. Simion Bărnuțiu, nr. 92 A, Tarla 43,

CC 1600, A 1661. Anexa 8.

-    Teren în suprafață de 77 mp. situat în Iași, str. Trantomir, nr. 5, Tarla 60 parțial din

CC 2195. Anexa 9.

-    Teren în suprafață de 62050 mp. situat în Iași, zona C. A. Rosetti - Moara de Vânt, Tarla 95, parcelele V 3846/1, V 3847; T0, DE 3844/1, DE 3845; T 94 - V 3806, 3842/1, 3843,3841,3799,3807,3805,3798,3794,3793,3835,3836,3788,3789,3828,3829,3785/1, 3786/1,3818,3820,3821,3822,3827,3831,3837,3824,3833,3795,F3832,3826,3819,3839 3838,3834,3825,3797,3791,3804,3817/1, DE 3808,3809,3787,3823,3790,3830,3840. Anexa 10.

-    Teren în suprafață de 1080 mp.situat in Iasi, str. Sofia Nadejde, T41, CR 1393/5, DS 1395. Anexa 11.

- Teren în suprafață de 270 mp.(parcare) situat in Iasi, zona Strand Municipal, T41, CAT 294/100. Anexa 11.

- Teren în suprafață de 697 mp.(parcare) situat in Iasi, zona Strand Municipal, T41, CAT 294/101. Anexa 11.

- Teren în suprafață de 569 mp.(parcare) situat in Iasi, zona Spital Arcadia, T41, CAT 294/102. Anexa 11.

- Teren în suprafață de 748 mp. situat in Iasi, str. Mihai Voda Viteazul, T 65, CC3907/1/1, Anexa 12.

- Teren în suprafață de 220 mp. situat in Iasi, str. Mihai Voda Viteazul, T 65, CC3907/1/2, Anexa 12

- Teren în suprafață de 750 mp. situat în Iași, str. Cazărmilor, T 102, PDT 3676/50 , Anexa 13.

- Teren în suprafață de 272 mp. situat în Iași, str. Piața Unirii,nr. 4, (S.C. Sedcom Libris) T 50, CC 1752. Anexa 14.

- Teren în suprafață de 465 mp. situat în Iași, str. George Coșbuc, nr. 37, Tarla 98, VH 3534, CC 3533, C 3533/1, C 3533/2, Anexa 15.

- Teren în suprafață de 400 mp. situat în Iași , Aleea Uzinei, nr.6, Tarla 79, CC 2646/3, CC 2646/4, Anexa 16.

- Teren în suprafață de 114 mp. situat în Iași, șos. Bucium, nr. 84, T36, A1175/60, Anexa 17.

- Teren în suprafață de 492 mp. situat în Iași, str. Ursulea, nr. 34, T 23, L 890/1, L 894/1, L 890/2, Anexa 18.

- Teren în suprafață de 1114 mp. situat în Iași, str. Fraților, T 102 CAT 3678/40, Anexa 19.

- Teren în suprafață de 772 mp. situat în Iași, str. Fraților, T 102 CAT 3678/41, Anexa 19 - Teren în suprafață de 835 mp. situat în Iași, str. Fraților, T 102 CAT 3678/42, Anexa 19 - Teren în suprafață de 614 mp. situat în Iași, str. Fraților, T 102 CAT 3678/43, Anexa 19 - Teren în suprafață de 625 mp. situat în Iași, str. Fraților, T 102 CAT 3678/45, Anexa 19 - Teren în suprafață de 2627 mp. situat în Iași, str. Fraților, T 102 CAT 3678/46,

Anexa 19.

- Teren în suprafață de 1041mp. situat în Iași, str. Fratilor, T 102 CAT 3678/47, Anexa 19 - Teren în suprafață de 745 mp. situat în Iași, str. Fraților, T 102 CAT 3678/48, Anexa 19

-    Teren în suprafață    de 750    mp. situat în    Iași,    str.    Fraților, T 102 PD 3676/1, Anexa 19

-    Teren în suprafață    de 445    mp. situat în    Iași,    str.    Fraților, T 102 PD 3678/49, Anexa 19

-    Teren în suprafață    de 921    mp. situat în    Iași,    str.    Fraților, T 102 PD 3678/50, Anexa 19

-    Teren in suprafata    de 1300 mp. situat    in Iasi, str. Petre Ispirescu nr.6, T 24, A1413 si

CC 1412. Anexa 20.

- Teren in suprafata de 342 mp. situat in Iasi, str. Petre Ispirescu nr.8, T 24, CC 1415. Anexa 20.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat Directia Exploatare Patrimoniu; Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.-Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 259 din 27 Iunie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 259 din 27 Iunie 2018