Hotărârea nr. 215/2018

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 mai

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 40715/24.04.2018 întocmită de către Direcția Fond Locativ

Având în vedere Procesul verbal 40694/24.04.2018 încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 15, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 87 din 28 februarie 2018 - beneficiar Gradinaru Petruta;

Art.2: Se atribuie domnului Nechita Adrian și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 15;

Art.3: Se atribuie domnului Scarlet Vasile și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. A, parter, ap. 3;

Art.4: Se atribuie domnului Ciupitu Constantin Paul și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei 63, bl. 2, sc. A, et. 1, ap. 7;

Art.5: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina 113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 14, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 26 din 30 ianuarie 2018 - beneficiar Sticlariu Claudiu Constantin;

Art.6: Se atribuie doamnei Botez Alina Florentina și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina 113, bl. 1004, tr. 5, et. 2, ap. 14;

Art.7: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr. 6, et. 4, ap. 24, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 26 din 30 ianuarie 2018 - beneficiar Tănasă Florin Andrei;

Art.8: Se atribuie domnului Ofileanu loan Iulian și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr. 6, et. 4, ap. 24;

Art.9: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, parter, apartament 2, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 26 din 30 ianuarie 2018 - beneficiar Tănasă

Lucian;

Art.10: Se atribuie domnului Vieriu Lucian și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, parter, apartament 2;

Art.11: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, scara C, etaj 9, apartament 37, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 26 din 30 ianuarie 2018 -beneficiar Dolhascu Laura Roxana;

Art.12: Se atribuie doamnei Prepelita Laura Andreea locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, scara C, etaj 9, apartament 37;

Art.13: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. C, parter, ap. 4, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 26 din 30 ianuarie 2018 - beneficiar Ghilan Dumitru Florin;

Art.14: Se atribuie domnului Ouatu Bogdan Gabriel locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. C, parter, ap. 4;

Art.15: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. B, et. 5, ap. 23, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 26 din 30 ianuarie 2018 - beneficiar Văcăreanu

Loredana;

Art.16: Se atribuie doamnei Romaniuc Andreea Diana si familiei sale locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. B, et. 5, ap. 23;

Art.17: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, etaj 3, apartament 16, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 26 din 30 ianuarie 2018 - beneficiar Damian Viorica;

Art.18: Se atribuie doamnei Pipirig Mihaela si familiei sale locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, etaj 3, apartament 16;

Art.19: Se atribuie domnului Balașca Mihai si familiei sale locuința cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 65, bloc 2, scara B, etaj 3, apartament 14;

Art.20: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Apetrei Radu și Anda si schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.

70, bl. 250, sc. C, et. 1, ap. 7;

Art.21: Se aprobă reluarea relațiilor de închiriere cu familia Cristina Sorin si Mihaela si schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 63, bl. 2, sc. A, et. 3,

ap. 13;

Art.22: Se aprobă reluarea relațiilor de închiriere cu doamna Sava Luminița, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl.2, sc. A, et. 3, ap. 16;

Art.23: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Panaite Petrica Marius și Mihaela și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia

nr. 40, bl. 1, sc. A, etaj 3, ap. 15;

Art.24: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu domnul Moraru Constantin pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. D, et. 10, ap. 42;

Art.25: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu doamna Ivanusca lulia Cecilia pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42B, bl. 4, sc. B, parter, ap. 3;

Art.26: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu domnul Pricop Nicolaie pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia

nr. 42A, bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 10;

Art.27: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu domnul Rusu Eugen Gabriel pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia

nr. 42, bl. 2, sc. A, et. 1, ap. 7;

Art.28: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia David Teodor și Viorica și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, et. 9, ap. 38;

Art.29: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Oglan Cristian Angel și Alina Maria și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, et. 3, ap. 14;

Art.30: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Nasuescu Marius și Lacramioara și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, etaj 3, ap. 15;

Art.31: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu domnul Pisica Fanica pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel

Bun nr. 70, bl. 250, sc. D, et. 7, ap. 30;

Art.32: Art.11 din Hotararea Consiliului Local Iași nr. 87/28 februarie 2018 se modifica si va avea urmatorul continut: ”Se atribuie doamnei Tabac Alina Mihaela si familiei sale locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in Bd-ul Alexandru cel Bun nr.70, bl.250, sc.B, et.6, ap.26”.

Art.33: Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Art.34: Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă și va fi înaintată Comisiei constituite în condițiile Legii 152/1998 pentru a fi propusă spre reatribuire următorului solicitant, în ordinea listei de prioritate. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Art.35: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași ; Direcției Fond Locativ; beneficiarilor prezentei hotărâri; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.36: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 215 din 30 mai 2018

6 / 6 la H.C.L. nr. 215 din 30 mai 2018