Proces verbal din 31.10.2017

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 31.10.2017Nr. 111057 / 07.11.2017

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2017

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 31 octombrie 2017 în cadrul ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ALDEA CATALINA

2.    AUR MARIUS - CATALIN

3.    BOCA ADRIAN FLORIN

4.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

5.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

6.    BOTEZ RADU

7.    BOZ PETRU EDUARD

8.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

9.    COȚOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

10.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

11.    DORNEAN TUDOR

12.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

13.    GHIZDOVAT VLAD

14.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

15.    IGNAT ETIENNE

16.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

17.    JUGRIN LUCIAN

18.    NEDELCU VLAD NICOLAE

19.    PIFTOR DANIEL

20.    PINTILEI MIHAIL

21.    SANDU VASILE

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23.    TAUTU IULIANA DANIELA

24.    TIMOFCIUC RAZVAN

25.    VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10:00, sunt conduse de domnul Adrian Florin Boca si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 3700 din data de 27 octombrie 2017 completata prin Dispozitia nr. 3702 din data de 30 octombrie 2017 avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.09.2017;

2.    Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2016 ;

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017 ;

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubris SA Iași pentru

anul 2017;    ’    ’

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al S.C. Servicii Publice Iași S.A. ;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în

Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020;    ’    ’

7.    Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului cultural “Festivalul de Film Documentar Doc Est” editia a VIII-a în perioada 22 - 26 noiembrie 2017;

8.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași

pentru organizarea Galei Excelenței în Educație, ediția a VI-a, în perioada 29 noiembrie - 08 decembrie 2017;    ’

9.    Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului cultural „Zilele Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu ”, în perioada 10 - 12 noiembrie 2017;

10.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iași pentru organizarea la Iași, în perioada 1-2 noiembrie 2017, a evenimentului cultural „Gala Scriitorii Anului -Ediția a II-a” ce implică acordarea, de către un juriu format din nouă critici literari, desemnați de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, a premiilor lunare celor 12 scriitori selectați din toată țara, precum și marele premiu „Scriitorul anului”;

11.    Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din Romania - Filiala Iași, privind organizarea ceremoniei „Premiile Uniunii Scriitorilor din România - Iași” pe data de 10 noiembrie 2017 ;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “MOBILIZATRON - Acțiune de plantare a aproximativ 9000 de arbori in zona C.A. Rosetti Iași” între Municipiul Iași și Auchan Romania S.A., prin punctul de lucru Auchan City Iași;

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

14.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiuni al serviciilor sociale din Municipiul Iași pentru anul 2017;

15.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul - Amenajare subsol tehnic în construcție existentă la Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice ”Vovidenia”;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 104282/18.10.2017;

17.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

18.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotărârea Conisliului Local nr. 154 din 24.04.2017, a anexei nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat întren Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

20.    Proiect de hotarâre privind completarea si modificarea Anexei nr. 9 (Unitati de invatamant) a Hotărârii Consiliului Local nr.154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului lasi;

21.    Proiect de hotarare privind completarea Anexei 5 (bunuri aflate in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara) a Hotărârii Consiliului Local nr.154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

22.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei;

23.    Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului lasi, insusite prin Hotărârea Consiliului Local nr.154/2017 si Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2017;

24.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului lasi cu lucrarile de investitii realizate de către Municipiul lasi prin proiectul “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva”, conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.116033/16.11.2016;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical (construcție și teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 2, bloc 908, parter ;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi a imprejmuirii Liceului Teoretic ” Miron Costin ” Iasi si aprobarea casarii acesteia;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua loturi de teren a cate 80 mp, situate in Str. Vasile Conta nr. 2 (langa cladirea Ambulatorului de specialitate) proprietate a Municipiului Iasi aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 157 mp Str. Garabet Ibraileanu nr. 6A, proprietatea privata a Municipiului Iasi identificat prin parcelele CR 2427, CC 2388, C2389 in sector cadastral 65;

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 112 mp din Iași, Aleea Nicolina, nr. 13, având nr. cadastral 140692 înscris în cartea funciară 140692 Iași ;

30.    Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafață de 155 mp, situat în Iași, Str. Roșcani nr. 38, compus din lot 1 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/1 in suprafata de 85 mp si lot 2 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/2 in suprafata de 70 mp, în scopul edificarii unei construcții;

31.    Proiect de hotarare privind concesionarea directa a terenului în suprafață de 4,30 mp, situat în Iași, Str. Anastasie Panu nr. 28-40, identificat în tarlaua T24, parcela CAT 810, pentru refunctionarea modulelor 13 si 14-subsol, refacerea fatadei si extiderea prin concesionare la limita spatiilor adiacente pentru cabinet stomatologic aflat in proprietatea SC SMILE DENT SRL ;

32.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 914 mp din Str. Vasile Conta Bld Independentei f.n. identificat cadastral in CV 61, parcela CAT 2186/5 si aprobarea schimbului de terenuri echivalent intre municipalitate si terenul din Str. Cucu nr. 50- 52 nr. cadastral 147549, proprietate privata in suprafata de 753 mp;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 22.70 mp din Iași, Espalanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 18131, înscris în cartea funciară 64084 Iași;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE nr.16, NUMAR CADASTRAL 135897 întocmit în vederea construirii unei locuinte colective si dotari anexe, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TOMA SAVESCU NR. 27, NUMAR CADASTRAL 146325 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizice;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MALU nr. 6,10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668 întocmit în vederea modificarii PUZ aprobat cu HCL 362/31.10.2016 pentru extindere console latura sud (conformare arhitectural-volumetrica), pe teren proprietate privată, persoana juridica;

37.    _ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CEAHLĂU NR. 5A, NUMĂR CADASTRAL 142663 întocmit în vederea construirii unei locuințe, pe teren proprietate privată, persoană fizică ;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, STRADA COSTACHE NEGRI nr. 44, n.c. 123926 întocmit în vederea construirii unui lumanarar - biserica Sf. Sava -Monument istoric;

39.    Proiect de hotătâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, Str. CODRESCU nr. 6, n.c. 154822 pentru investitia Construire Centru de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice;

40.    Poriect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, Str.SEMNULUI nr. 16, n. c.147863 întocmit în vederea construirii de locuințe colective prin demolare locuință existentă și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică;

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona MOARA DE VÂNT , n.c. 153578, întocmit în vederea construirii de locuințe colective și împrejmuire, pe teren proprietate privată, persoană juridică ;

42.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Bld. D Mangeron nr.49 n.c., 142469, 142471, 142465, 142468,142466,142467,142470,155385 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pentru tineri cu spatii comerciale la parter si mezanin pe teren proprietate, persoana juridica;

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași ” și mandatarea domnului primar Mihai CHIRICA pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;

44.    Proiect de hotărâre privind dizolvarea Fundației “Iași Capitala Culturală Europeană”.

Dispoziția 3702 din 30 octombrie 2017 - completare

C.1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Iași domnului General-locotenent (r) Dumitru Dorin Prunariu;    ’    ’

C.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2018 - 2019;    _

C.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Șos. NAȚIONALĂ nr. 55, n.c. 126960 si 18901 pentru investitia Extindere pe verticala a spatiului comercial existent pe teren proprietate privată si teren concesionat, persoana juridica.

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretarul Municipiului Iași

Buna dimineata, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local la care ați fost convocat prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași numărul 3700 din 27 octombrie 2017, modificată și completată prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași 3702 din 30 octombrie 2017. Ședința se desfășoară legal. Întârzie doamna consilier Aldea Cătălina, doamna Tautu Iuliana Daniela, absentează motivat domnul Postolache Andrei și domnul Scripcaru Călin. Vă supun aprobării Procesul verbal al ședinței ordinare din 29 septembrie 2017. Si pentru că absentează motivat președintele ales de ședință, va fi necesar alegerea unui presedinte pentru sedinta de astazi. Va rog, propuneri. Da, domnule Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Cu regretele pentru momentele prin care trece colegul nostru, profesorul Scripcaru, propun presedinte pentru sedinta de astazi pe domnul consilier Boca Florin. Multumesc.

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretarul Municipiului Iași

Daca sunt si alte propuneri? Daca nu sun,t sa trecem la vot.

Cine este pentru?

Abtineri?

Voturi impotiva?

Domnule presedinte, va rog sa veniti alaturi de noi si aveti cuvantul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Buna dimineața doamnelor si domnilor. Așa cum se cuvine, la sedintele ordinare, avem sectiunea de interpelari. Va rog frumos sa va inscrieti pentru interpelari. Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Ciprian Manuel

Buna dimineața. Am si eu va rog câteva intrebari. Prima este legata de Programul Centenar, care, evident, pentru noi iesenii este un program foarte bun, am citit in mare toate activitatile, lista lunga de activitati propuse de primarie. E un lucru foarte bun ca este domnul Daniel Sandru coordonator al acestui proiect. Ce vreau sa va intreb este bugetul, am văzut undeva 5 milioane, aproape 6 milioane de lei mai sunt alocați de la Guvern la Consiliul Județean vreo 6 milioane. Inseamna 12 milioane de lei în total. Există vreun plan, ati initiat discuții pentru sincronizarea calendarului, astfel incat cele două bugete se poata fi cheltuite intr-un mod cât mai eficient și cu impact cât mai mare pentru și pentru locuitori și pentru vizibilitatea Iașului la nivel național.

Si doi, vreau doar să fac o remarcă, par asa foarte mulți bani 6 milioane am vazut si președinte Consiliului Județean, a zis: ”domnule, am primit șase milioane de lei”. M-am uitat prin comparație că Vrancea a primit 18 milioane de lei adică, un buget triplu, fără să negăm importanța Focșaniului este una mare în contextul acestui Centenar sau în general al evenimentelor organizate de Unirea provinciilor istorice. Dar totuși să primească un buget de trei ori mai mare față de Iași, care a avut in mai multe episoade un rol determinant în procesul ăsta, mi se pare așa, un pic, dacă nu o jignire, cel puțin o punere la colt a Iasului. Mulțumesc. Le spun si pe celelalte doua sau răspundeți dumneavoastră?

Domnul primar Chirica Mihai

Da, va rog.

Domnul consilier local Bostan Ciprian Manuel

Si de la cetățeni am două solicitări. Unu, referitoare la transportul public care a fost scos, am înțeles, de pe strada Aeroportului pe Șapte Oameni, daca exista in planul Primăriei reintroducerea unui traseu public acolo sau cel puțin concesionarea unui traseu privat, pentru ca oamenii solicita faptul ca este nevoie de transport public in zona aceea. Si a treia este legata de reabilitarea locului de joaca de la Grădinița PP9. Asta am discutat cu niște cetățeni care au copii la grădinița aceea. Am fost, am văzut si eu parcul ala, el a arătat bine la un moment dat. Acum toboganul ala e, mă rog, sa spunem așa, un pic cam ruginit. Gărduțul ala de lemn pentru urcare la tobogan, parțial din el e putrezit, parțial lipsește. Si părinții spuneau, da, pentru grădinița e absolut necesar. In momentul asta el pune chiar niște probleme de siguranța, dincolo de aspect. Daca il aveți in plan pentru reabilitare, daca nu, v-as ruga sa il puneți. Mulțumesc.

Dom’nul primar Chirica Mihai

Mulțumesc si eu. Buna ziua in primul rând. Am sa încep cu remarca si cu mulțumirile mele pentru ca ați răspuns invitației de astăzi si ca ați răspuns mare parte dintre domniile voastre la chemarea noastră legata de Sărbătorile Iașului. Un eveniment, spunem noi, care ne reprezintă din ce in ce mai mult si care se pare ca a avut un impact național, cel scontat. Programul Centenar propus de Primăria Municipiului Iași este programul nostru, al Iașului, pentru că pentru acest program, deocamdată, există finanțare doar de la bugetul local. Programul centenar al Guvernului României încă nu a fost lansat, au fost doar câteva inițiative pe care le-a avut Guvernul României in relația cu unele municipalități, Focșani, respectiv cu Consiliul Județean sau cu Institutul Cultural Român, care a avut o serie de evenimente și în țară și în afara țării. Dar Programul Centenar încă nu există în momentul de față la nivelul Strategiei Guvernului României față de acest eveniment major.

Noi am propus un proiect de 5,6 milioane de lei structurat până în anul 2020. Cel pe care îl coordonează Consiliul Județean are evenimente doar în anul 2017, respectiv lunile noiembrie și decembrie și nu vizează un proiect Centenar nici măcar pentru anul 2018. Nu știm în ce manieră există o gândire cât se poate de coerenta sau, în orice caz, care urmăresc un traseu de evenimente care să coreleze momentele istorice de acum 100 de ani cu ceea ce putem face noi astăzi. Dar in tot proiectul nostru pe care probabil o să il discutăm la momentul potrivit, am urmărit acest lucru într-o succesiune de evenimente care urmăresc în mod fidel succesiunea evenimentelor istorice de acum 100 de ani.

Șapte oameni, colegii de la CTP, noi acolo aveam niște curse, să spunem, secundare care vizau traseul spre zona Abator, Holboca și vă rog frumos la ore când există chemare, deci noi aveam o oră cu un ritm, cu o frecvență de o oră treceam cu un microbuz sau câte erau nevoie inclusiv pe strada Șapte Oameni, să aveți în vedere. Si am notat și cu locul de joacă PP 9. Sunt aproximativ 100 de locuri de joacă în momentul de față. Dacă o să aveți curiozitatea, în parcarea din spatele Primăriei se asamblează modulele care vor fi instalate în cele 100 de locații. Mulțumesc. Continuam.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela intra in sala de sedinte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Cu mențiunea că a ajuns si doamna consilier Tăutu, va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Buna ziua stimați colegi si domnule primar. Eu am primit o sugestie. Noi, cu ocazia Sărbătorilor lașului, organizam aceasta Gala a Valorilor, plus ca mai avem, de exemplu si pe ordinea de zi de astăzi o serie de parteneriate, avem Gala Excelentei in Educație. Sugestia mea este ca in fiecare an sa transmitem o scrisoare prin care sa solicităm o recomandare de la ISU, de la Poliție si să vedem pe parcursul anului dacă, dintre angajații acestor instituției, cu siguranță există persoane care s-au remarcat, persoane care poate, prin acte de curaj, au trecut prin foc și au salvat vieți sau, in fine, alte aspecte care țin de atribuțiile dumnealor si sunt acești eroi nevăzuți pe care nimeni nu-i remarcă, eventual cel mult dacă primesc un spor la salariu prin modul in care este organizată structura lor instituțională. În schimb, cred că este datoria noastră, a comunității de întâi, să îi vedem pe acești oameni și să le adresam mulțumirile noastre pentru eforturile lor care le fac zilnic. Asta este sugestia mea pentru următoarele ediții ale Galei Valorilor sau eventuale alte parteneriate, să aveți în vedere și recunoașterea noastră față de astfel de persoane care își riscă viața, propria viață zilnic pentru a o salva pe a noastră.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Am să răspund foarte pe scurt. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar noi încercam sa o facem într-o maniera mult mai aplecata pe tematica si pe specificul fiecărei instituții. Deci exact așa cum ați remarcat. Exista Seara Valorilor cu acele premii care au devenit deja, sa spunem, tradiție si la care noi am mai venit cu câteva propuneri si revin imediat. Apoi, avem Uniunea Scriitorilor care are Gala sa si ați văzut proiectul. Avem sistemul de educație care are gala sa si își prețuiesc oamenii cei mai valoroși. Avem Gala Sportului Ieșean care are o gala de sine stătătoare la care noi suntem de fiecare data parteneri, punctând alături de acele instituții persoanele pe care ei le valorizează, in caz contrar nu vom face decât sa ne suprapunem de fiecare data la nesfârșit si primăria si instituția care le guvernează activitatea facem același lucru si de fapt cred ca pierdem esența.

El a lucrat sau lucrează in instituția respectiva, instituiții li valorizează împreuna cu comunitatea prin Primăria Municipiului si Consiliul Local Iași si cred ca in felul acesta reușim sa îmbrăcam tot ce ar avea el nevoie ca sa fie prețuit. Si nu cred ca e nevoie sa ne suprapunem. In schimb, acolo unde avem cazuri excepționale care nu pot fi atașate neapărat de o instituție, cum l-am avut in acest an pe Florin Morariu, eroul de la Londra. Nu putea sa ii dea premiu sau putea sa ii dea premiu si Londra, dar am zis ca el fiind cetățean al municipiului Iași l-am atașat de Seara Valorilor de la Sărbătorile Iașului, alături de alte persoane si personalități care au avut, sa spunem, o contribuție directa, nu neapărat in instituția dumnealor, dar mai ales in relația cu comunitatea ieșeana. Ați văzut ca am un premiu special pentru domnul profesor Tinica, pentru felul in care a organizat un eveniment major. Domeniul medical, desigur, dar a vizat întreaga comunitate ieșeana. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de 'ședință

Domnul consilier Ciobotaru, va rog.

Doamna consilier local Aldea Catalina intra in sala de sedinta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Mulțumesc, domnule președinte. Buna dimineața, domnule primar, buna dimineața doamnelor si domnilor. In contextul in care acum câteva ședințe ordinare am aflat cu totii cu bucurie despre faptul ca cinematografele au reintrat in patrimoniul Primăriei Municipiului Iași, făcusem o interpelare cu rugămintea de a se acorda o gratuitate într-o săptămâna din fiecare luna pentru vizionarea unor spectacole gratuite de către cei care nu pot sa își plătească un bilet la cinematograf. Având in vedere rugămintea mea de atunci, vreau să mulțumesc domnului manager Apreutesei de la Ateneul Tătărași, întrucât a identificat o soluție de bun simț și, întrucât la Ateneu deja a inaugurat o sală de cinema, as ruga să indice săptămâna din luna și să popularizeze acest lucru pentru a da curs propunerii noastre, astfel încât demersul nostru să fie susținut. Va mulțumesc și așteptăm sa popularizați prin canalele dumneavoastră această informație.

Doi, știind grija constanta pe care o purtați învățământului în general, celui preuniversitar in mod special, domnule primar, și având în vedere apropiata proiecție bugetara pentru anul 2018, aș dori să propun câteva lucruri de care sa țineți cont. As dori, daca se poate, sa se realizeze un inventar al unităților de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Iași pentru a se identifica acele, sa spunem, zone de trotuar care nu au un gardut de delimitare de partea carosabilă în vederea prevenirii unor accidente rutiere. De pilda, la Școala Gimnazială „Carmen Sylva” în ciuda faptului că se află în proximitatea Primăriei Municipiului Iași, se circula cu o viteză nebună, scuzați-mi aceasta expresie neacademica, sau in cartierul Tatarasi la Scoală Gimnaziala „Ionel Teodoreanu”.

E adevărat ca acolo s-au amplasat niște stâlpi pentru a împiedica parcarea pe trotuar, însă dacă găsiți oportună această propunere a mea, așa cum ați făcut-o la multe unități de învățământ de pe raza Municipiului Iasi, sa o faceți și la cele la care încă nu s-au edificat aceste gardute, aceste garduri. O alta rugăminte, dacă se poate, din discuțiile pe care le-am purtat cu conducerea Scolii Gimnaziale „George Coșbuc”, undeva la începutul lui septembrie s-a deplasat domnul director Tomorug în vederea realizării unor marcaje pietonale. Din păcate a rămas la stadiul de deziderat. Acolo chiar nu există niciun parcaj pietonal, daca se poate realiza acest lucru.

Si o ultima rugăminte, tot in perspectiva proiecției bugetare, ați avut o serie de discuții cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași si in acest context se pare ca doriți sa sprijiniți in continuare, în amenajarea curții interioare, sub forma unui parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea Agricolă „Ion Ionescu de la Brad” si Colegiul „Vasile Adamachi” din Copou. Va mulțumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Probabil la George Coșbuc vorbim despre un marcaj rutier, da? Pentru trecere de pietoni.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Da, da.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa verificam, ca este si domnul Zamfirescu il vad aici si il rog sa preia aceasta problema. Referitor la protecția pietonilor din zonele școlare, este într-adevăr o permanență preocupare pentru noi și o si facem de altfel, și acolo unde am găsit oportun am folosit într-adevăr gardul, acolo unde am zis că nu este oportun gardul pentru ca de fapt ne interesa mașina să nu ajungă pe trotuar, am folosit popicii pietonali, astfel încât copiii să poată trece printre ei atunci când este cazul. O alta rugăminte vine intr-un context care ține de o observație, sa spunem, foarte normala a zilelor pe care le străbatem astăzi si anume: s-a observat o diminuare vizibilă a traficului rutier la orele de vârf în special la ora dimineață. Cred aș putea vorbi cel puțin de la simplu la dublu, dacă nu chiar mai profund. Asta arată faptul că învățământul primar și cel preșcolar are o influență deosebită in traficul de dimineață și datorită vârstei pentru că acei copii au nevoie probabil de un suport mai activ din partea părinților privind transportarea lor la școală. Motiv pentru care, ar fi bine dacă și Inspectoratul ar avea în vedere și noi o să stimulăm astfel atenția tuturor Consiliilor de administrație de la toate instituțiile de învățământ primar și preșcolar să modificăm programele de început de școală, astfel să evităm ora de vârf împreună cu învățământul gimnazial și liceal, că dacă le punem iarăși la aceeași oră pe toți, iarăși nu e bine. Să vedem cât la sută rămân pentru orele de dimineață, 8, cât se duce spre 8:15, cat se duce spre 8:30, dar nu mai târziu de ora 9, astfel încât să reușim să împărțim fluxurile de trafic de dimineață în niște, să spunem, eșaloane orare astfel încât, așa cum spuneam, să nu ne suprapunem foarte mult. Acest lucru o sa le rog si de la serviciile tehnice ale primăriei. Din toată lista celor 101 unități, mai ales în zonele care provoacă o aglomerație intensă, mă refer la ce vine dinspre Nicolina, Miroslava, Bucium in special, să încercăm să împărțim aceste fluxuri de circulație între orele 8 și 9 pentru a putea evita aglomerațiile majore de la orele de vârf. Desigur, în aceeași manieră să se coreleze și transportul public de călători. Si asta, o să rugăm să o faceți sub coordonarea domniei voastre în relația directă cu Inspectoratul Școlar și mai departe cu toate unitățile de învățământ. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Voiam să anunț că ni s-a alăturat la dezbateri si doamna consilier Aldea. Va rog, domnule consilier Crucianu, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Buna dimineața. As vrea sa mulțumesc public tuturor colegilor din Consiliul Local care au ales sa dea acea declarație de susținere pentru dosarul Capitala Tineretului în România. Este foarte important pentru organizațiile de tineret să vadă ca Consiliul Local este alături de tineri și au înțeles că acest dosar de candidatură nu este a unei persoane sau a unei instituții, ci este dosarul tinerilor și tot ceea ce este trecut in acel dosar, practic, se adresează tinerilor. Va mulțumesc încă o dată în numele organizațiilor de tineret pentru faptul că v-ați alăturat acestui proiect. Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim. Doamna consilier Gaburici, va rog.

Doamna consilier local Gaburici Adriana Violeta

Buna dimineața, doamnelor si domnilor, stimați colegi. Recenta vizita la Iași a Ministrului Mediului a adus în prim plan o problemă foarte cunoscută și de asemenea foarte importantă cu care se confruntă Municipiul Iași, respectiv poluarea aerului. Ieri am depus la Secretariat o adresa din partea consilierilor Partidului Mișcarea Populara prin care ceream o scurta informare pe aceasta tema. Am primit-o deja in aceasta dimineața. Va mulțumesc, domnule primar pentru promptitudine, însă as vrea sa va rog daca puteți face aceasta informare si public, respectiv care este situația actuala a calității aerului in municipiul Iași. Ce masuri are in vedere primăria pentru a remedia aceasta problema. Daca exista instituții locale sau naționale care ar putea să vină în sprijinul primăriei pentru implementarea strategiei care v-ați propus-o și dacă există un termen limită pentru rezolvarea acestei probleme. Va mulțumesc. Domnul primar Chirica Mihai    ’

E o problema sensibila pentru că noi nu discutăm despre calitatea aerului, ci despre sănătatea populației, ne ducem direct spre efectul pe care o poate provoca calitatea aerului. Din păcate ce am observat a fost cam următorul lucru: o lipsă de coerență din partea instituțiilor statului în abordarea unor programe majore care vizează sănătatea populației și nu mă refer doar la calitatea aerului. Mare poveste nu se întâmplă nici din alte puncte de vedere a unor altor factori care poluează. Putem discuta și despre ape, putem discuta și despre multe, multe alte lucruri care in momentul de față încă nu funcționează normal. De fiecare dată când impotenta celor care prin efectul legii ar trebui să reglementeze niște lucruri, este din ce în ce mai vizibilă, și nu mă refer la guvernul actual, de-a lungul celor aproape 30 de ani acuși de democrație, nu poate crea un cadru legislativ cat se poate de coerent în această direcție, se întorc și încep să bată in autoritățile locale ca și cum primarul de la Miroslava ar putea el mâine să pună o barieră la intrarea în Miroslava și să spună de azi încolo numai circulați cu echipamente grele ca nu vreau eu, ca o să se vină imediat și o să-i spună da, dar acest drum nu va este in sarcina dumneavoastră, este DJ 248 și nu poate fi stimulata atenția decât a Consiliului Județean în speța respectivă.

La fel am pățit și noi atunci când toată lumea spunea luați măsur de devierea traficului greu în zona Podul de Piatră ca de acolo pleacă toata intervenția noastră, Ministerul Transportului s-a opus in scris spunând ca nicio autoritate publică de pe teritoriul României nu poate lua o măsură de deviere a traficului greu pe un drum național, este sută la sută atributul Ministerului Transporturilor, așa încât vă bateți capul degeaba că noi suntem împotriva. Si au și scris lucrul asta. Scrisoare care a ajuns de la Premier până la Ministrul Mediului și orice altă instituție competentă care trebuia să știe lucrul ăsta, transmisa de către noi. Am bifat-o către Agenția de Protecția Mediului. Nu este în sarcina autorități locale Iași să poată devia traficul greu pentru că nu ne dă voie legea, cel puțin pe spusele și e adevărat așa și scrie in ordonanța respectivă.

Deci, problema este destul de simplă, Iașiul nu este în pericol. Dacă cineva, oricât de bine pregătit intelectual și profesional, poate să povestească oricărui roman ca Bucureștiul este mai puțin poluat decât Brașovul, vedeți, neam scos pe noi de aici, decât Brașovul, atunci înseamnă că noi nu mai știm pe ce planeta suntem. A doua chestiune, care este foarte simplă, ei se referă la niște măsurători a unor stații de măsurare care le-au amplasat greșit din punct de vedere al normelor prevăzute in directivele europene. Au pus o stație de măsurare la nivelul solului, cu filtrele de absorbție la nivelul solului într-o intersecție, in mijlocul intersecției, as putea să spun, fără să țină cont de distanțele minimale si ei se raportează. Cineva doarme frumos intr-un biroul si din când in când mai da cate un clic, ce se întâmplă acolo, dar nimeni nu s-a dus, din Agenția de Protecția Mediului Iași, Națională și Ministerul Mediului să vadă oare stația aia sta unde trebuie? Dacă eu o bag sub apă, mă mir că înregistrează umiditate și când afara e seceta. Normal că va înregistra exact mediul în care a fost instalată. Explicăm acest lucru de aproximativ opt ani de zile.

Singurul răspuns pe care l- am primit un pic mai coerent a fost așa: a fost instalată pe fonduri europene, ne-a costat aproximativ 25.000 de euro instalarea acestei stații, dacă i-am mutat locația, banii cheltuiți ne-ar fi imputați. Ceea ce mi pare absolut normal în condițiile în care ai făcut un lucru prost. Si pe baza acelor măsurători, dumneavoastră nu știți că, de exemplu, la construcția aeroportului s-a decopertat 40 de hectare într-o singură etapă tehnologică de realizare acelei piste. Când a venit furtuna și a răscolit toată pista care era în realizare, a pus pe stația de măsurare de la Tomești un strat de praf de nu se vedea. Absolut normal ca nu trebuia să stea acolo cineva să păzească Iașul sa nu vina furtuna, s-a întâmplat, era un efect natural.

Dar nimeni din Agenția de Protecția Mediului nu a sesizat imediat Comisia Europeană să spună: suntem în perioada unor lucrări, stația este in apropierea unui obiectiv de execuție și ca urmare acele măsurători nu confirmă calitatea aerului, ci este un efect accidental datorată acestor lucrări. Ceea ce s-a întâmplat și la Podul de Piatră, unde s-a realizat și linie de tramvai în perioada mai recentă, in sensul scoaterii ei, dar și in sensul modernizării ei, și canalizarea colectorul Apa Vital pe fonduri europene, și reabilitarea albiei râului Bahlui care a presupus niște volume excavate de zeci de mii de metri cubi de pământ, iar stația trebuia scoasă din evidența Comisie Europene prin grija Agenției de Protecția Mediului Iași care a si dat avizele pe autorizațiile de mediu și Iașului și Ministerului Mediului și Apelor Române.

Deci, concluzionând chestiunea cu autobuzele este o mare prostie și gogomănie inventată de niște creiere mici. De ce spun asta? Am monitorizat săptămâna trecută, joi, timp de 80 de minute intersecția de la Podu de Piatră. A fost un flux de circulație de aproape 7800 de vehicule. Ponderea mijloacelor de transport în comun a fost a 0,32%. Dacă cineva ne poate explica noua că in actualul parc, un 0 32% are influența celorlalte aproximativ 7.000 și de vehicule cu Euro, sub Euro 3, 2, non, camioane, autocamioane și celelalte, fără să întrevadă că soluția cea mai bună decât să plătești infrigement de până la 100.000 de euro pe zi ar fi fost să demarez un program de investiții pentru construcția de centuri ocolitoare pentru toate orașele care sunt vizate de dezvoltare accelerată în momentul de față: Iași, București, Brașov, Cluj, Timișoara, Craiova, Constanța, mi se pare lipsă de logică.

Trebuiau inițiate aceste programe de construcția centurilor ocolitoare, să dai voie și transportului de mărfuri că nu suntem oraș turistic de tip Târgu-Ocna, sau mai știu eu, Slănic Moldova unde nu ai nevoie să transporți nu știu ce volume de marfă. Aici sunt industrii, aici este nevoie de un trafic major privind transportul mărfurilor, a materiilor prime și materiale. Deci nu poți izola Iașul ca și cum le-ai pune într-o bula cum am mai văzut și am mai auzit, izolatoare și acolo se petrece altceva ca într-o sera așa. Nu, trebuie să ii dai condiții de dezvoltare ca altfel ne ducem și ne prăbușim în sărăcie și asta se face prin măsuri coerente pe care statul român ar trebui să le vadă. Oare cât de important este, să spunem stadion la Alexandria, față de centură Iașului și a Bacăului? Oare cât de important este in momentul de față să finanțăm 6 milioane de lei să facem Balul Morții și să facem promovare în două luni de zile cu aproape 4 milioane de lei, un milion de euro, când tu nu ai timp, noi nici in 5 ani de zile nu reușim să facem atâta promovare că nu ai timpul fizic să o faci.

Oare ce e mai important pentru țara asta? Și ne trezim în declarații, ne contram, unii mai cunoștință de cauză, alții în totala în necunoștință de cauză pe niște obiective politice subiective, crezând că cineva s-a speriat. Nu s-a speriat nimeni. Noi ne vedem de proiectul prind calitatea aerului. Planul este de nu știu câtă vreme dezbătut public, din 2016 martie a fost în dezbatere publică în această sală cu Agenția de Protecția Mediului trecând prin toate filtrele respectiv de fiecare dată. Pagina 1 nu ai virgulă la rândul 16, luați-o toata. Nu citește și pagina 2 că s-a terminat analiza, așa se lucrează într-o instituție a Statului Român.

Prin urmare, Euro 6 pentru tot parcul de autobuze, continuăm programul de modernizare a liniilor de tramvai pentru că nu numai praful poluează ci și zgomotul, mergem mai departe cu programul de mediu privind transformarea CET-ului Iași in cel mai ecologic CET din România așa cum este și momentul de față cu următoarea etapă privind reconectarea pe cât posibil a câte ori mai mulți consumatori in sistem centralizat sa nu ne mai otrăvim cu gazele de la coșurile de fum. Încă nu știe doamna de la Ministerul Mediului sau de la Ministerul Sănătății dar le transmitem noi: sunt trei studii făcute in Romania care arată că nivelul de poluare și pe orizontală și pe verticală are două surse majore în orașele mari. Unul este datorat gazelelor provenite de la vehicule și al doilea este datorat coșurilor de fum care ard gazul metan, de acolo intervin cele două mari probleme privind sănătatea populației in România și nu din prostiile și gogomăniile pe care le anunțăm noi că tramvaiele poluează.

Nu, tramvaiele nu poluează, decât fonic, eventual, sau poate din alte puncte de vedere daca se mai sparge ceva si mai curge uleiul pe sub dansul. Dar, în rest nu am rămas indiferenți și cea mai mare parte din fondurile pe care Iașul le-a cheltuit in ultima perioadă de timp a venit să aducă exact contribuții în vederea salvării calității aerului. Suntem singurul oraș care avem Programul Zero Deșeuri, cel mai important punct municipal de colectare a deșeurilor refolosibile din România, singur oraș care a introdus un regulament specific autorizării de construire care l-am transmis la toate instituțiile statului să il aplice, inclusiv cu alte instituții ale Statului. Toti suntem obligați să respectăm condițiile de mediu. Si multe, multe alte măsuri pe care le vom introduce în perioada următoare privind creșterea calității mediului, nu numai a poluării aerului. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog, domnule consilier Istrate.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Imi cer scuze, se poate, va rog, domnule președinte de sedinta, o intrebare tot legata de mediu?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Asteptam. Suntem foarte multi la interpelari. Va rog frumos.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnul primar a abordat acest subiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier, va rog frumos, după domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da, as dori sa spun și eu câteva cuvinte pentru că, sigur, este foarte ușor pentru cei de la București, în mare parte in necunoștință de cauză, să vină și sa încerce să ne arate anumite elemente care ar trebui să fie poate altfel. Mai grav este că dorința celor de la București este doar formală, în sensul în care se dorește pe hârtie a fi realizat un anumit program fără să țină cont de realitățile din teritoriu. Si, sigur, în afară de faptul că avem cea mai mare rețea de linii de tramvai din țară, că avem cea mai mare rețea de termoficare din țară, sigur, cu excepția Bucureștiului, că am votat cu toți aici regulament în ceea ce privește construcțiile, ca atunci când vom termina achiziția celor 100 de autobuze vom avea cel mai modern parc de autobuze din tară si (neinteligibil) coerent in ceea ce privește impozitarea auto, in sensul în care mașinile cu un anumit grad poluare Euro 3, Euro 2 să plătească pe suta de centimetri și pe tipul de carburant mai mult și lucrul acesta nu trebuie inventat, trebuie doar să ne uităm peste gard cum funcționează lucrurile, nu știu, în Germania, in Austria, foarte clar, foarte simplu și nu trebuie să facem nicio modificare față de ceea ce este acolo. Așteptăm, cum spunea și domnul primar, realizarea unei centuri măcar pe latura de Nord-Vest, centură care ne va fi necesară și pentru Spitalul de Urgență, dar în tot acest timp, lucrurile încercăm să le mișcăm și cu forțe proprii.

După cum probabil știți, s-a terminat de asfaltat, de reparat, pentru că nu s-a putut turna complet covor asfaltic, drumul Trei Fantani și așteptăm în partea Ministerului avizul pentru a muta traficul greu pe acolo, in felul acesta reușind să evitam și Podul Socola pentru trafic greu și poate intr-un viitor și podul din Tudor Vladimirescu și, sigur, sunt și alte inițiative cât se poate de clare care ar putea fi luate atât de legislativ cât și de Guvern pentru că pentru că viața noastră în Iași si în celelalte orașe din țară să fie net mai bune.

Din punct de vedere al acelor senzori, situatia este foarte clara și dacă aveți curiozitatea să vă uitați la poziționarea acelor senzori în alte orașe, respectiv Cluj, Timișoara, veți constata că dacă la noi senzorul este pus în centrul intersecției in Podul de piatră, in celelalte orașe senzorii sunt puși în curtea școlilor. Deci veti vedea gradul subiectiv, grad care probabil în viitorul apropiat va fi complet eliminat, avand in vedere faptul ca Uniunea Europeana, la începutul lunii octombrie, a trimis în spațiu a unui satelit, cred se cheama Sentinel 5 sau ceva in felul asta care, dupa o perioada de proba de vreo 6 luni, va transmite exact aceste harti. Ele există și la ora actuală și doamna ministru când a venit la Iasi, sigur, avea acces la aceste harti care arata situatia PM10, PM2,5 la nivelul orașului, situație din spatiu. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Istrate, va rog.

Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel

Multumesc foarte mult, domnule presedinte. Sarut-mainile, buna ziua. Astazi am senzatia ca suntem cu totii inspirati de prezenta acestui copacel in a discuta probleme de mediu in ceea ce, de altfel, este foarte bine. Are legatura cu unul din proiectele pe care urmeaza sa il analizam astazi. Dar oricum, propunerile sunt de importanta majora pentru fiecare dintre noi si pentru comunitate. Iau cuvantul astazi pentru ca sunt mai norocos decat domnul primar care nu a primit niciun raspuns coerent de la Garda de Mediu referitor la amplasarea sistemelor de monitorizare a poluantilor. Noi am primit la Comisie un raspuns coerent referitor la o sesizare pe care a făcut-o Breasla Constructorilor Ieseni la finele lunii mai 2017. Am primit si o documentatie in acel moment si vreau să vă informez astăzi, pe foarte scurt, care este răspunsul autoritatilor referitor la documentatia pe care am transmis-o.

Intr-o sedinta a Comisiei de Protecția Mediului, analizand documentația, am ajuns la concluzia că există unele depășiri ale limitelor maxime admise la societatea Demeco SRL, cu punctul de lucru in Tomesti, acel incinerator de care am auzit in Consiliul Local de foarte multe ori. Sigur, am incercat sa analizam in mod obiectiv documentatia care ne-a fost pusa la dispozitie si asa cum va amintiti, desigur, a fost sustinuta la un moment dat de un reprezentant al Breslei Constructorilor Ieseni in Consiliul Local. Prin amabilitatea doamnei Ionascu punctul de vedere al Comisiei a ajuns la organisme abilitate si am primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului in care se face referire doar la faptul ca exista o autorizatie conform legislatiei, nimic altceva, insa de la Garda de Mediu un raspuns, asa cum spuneam coerent, în care arată că in primăvara anului 2016 erau depasite normele de mediu si niste elemente ale instalatiei nu erau conforme.

Au fost date amenzi destul de consistente societatii comerciale, repet, primavara anului 2016. Lucrurile s-au remediat, astfel incat in toamna anului 2016 și primăvara anului 2017 toate masuratorile au aratat ca nu sunt depasiri la factorii de mediu inclusiv în condiții extreme oarecum de utilizare a instalațiilor, numai cu materiale de ordin medical, cum de altfel nu trebuie sa functioneze acea instalatie, ea functioneaza cu amestecuri de deseuri. In niciuna din situatii nu s-au depasit factorii de mediu.

Deci, am rugamintea foarte mult catre Secretariatul Consiliului Local sa transmita punctul de vedere al Garzii de Mediu catre Breasla Constructorilor Ieseni, unde rezulta foarte clar că nu sunt depășite limitele admisibile la niciunul din poluanti. Si, in plus, este o lectie pe care am invatat-o eu, cu toate ca ar fi trebuit sa stiu, nu se abordeaza emotional nicio problema tehnica. Or, eu, in primul rand, am abordat problema emotional, luand in considerare datele furnizate, fara sa analizez si multe alte date. De ce spun lucrul acesta? Pentru ca autorizatia este data in baza unei legi, iar ceea ce ne-a fost transmis se refera la cu totul alta lege.Deci lucrurile acolo actualmente sunt in regula. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da mulțumim. Domnul consilier Ignat, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua, stimați colegi. Am asistat si eu la conferința de presa pe care a sustinut-o doamna Ministrul Mediului, doamna Gratiela Gavrilescu, impreuna cu domnul viceprimar si domnul consilier Timofciuc. Am asistat la un asalt din partea Ministerului Mediului la adresa Primăriei Municipiului Iași, la fel am văzut și din conferința de presă sustinuta dupa. Cateva remarci as vrea sa fac. Municipiul Iasi are in momentul de fata 142 de depasiri. Cred ca la nivel national suntem pe primul loc.

Imi aduc aminte când consilierii liberali au propus acel proiect pentru stații de filtrare al aerului si noi am propus ca locatie in Podul de Piatra ne-ati spus ca e o chestie penala sa influentam indicatorii. La fel vreti sa faceti dumneavoastra acum si ne spuneti ca ar trebui deviat traficul de acolo pentru ca e prea aproape. Dar, daca ne uitam la ceea ce masoara statia din Cantemir vedem ca valorile sunt aproapiate. La fel, statia din Tomesti nu mai masoara de 6 luni, in conditiile in care noi avem 142 de depasiri si cu statii care nu functioneaza. Am asistat aici oarecum la multe declaratii impotriva Guvernului, impotriva Ministerului, impotriva tuturor. Dumneavoastra daca va pozitionati impotriva tuturor nu stiu ce rezolvati.

Mi-ar placea sa gasiti mai multe solutii, domnule primar, si mai putin, asa sa zic, galceava fata de cei care vin si ne atrag atentia ca totusi lucrurile se intampla mai putin bine. Nu mai zic ca, chiar si atunci cand ati discutat despre proiectul dumneavoastra noi suntem in procedura de infrigement, nu noi Iasul, noi si cu alte doua orase care facem parte din cele trei orase care polueaza. Chiar as vrea sa gasim mai multe solutii impreuna, eu m-am saturat de critica si m-am saturat de faptul ca incercati sa va scuzati pe niste lucruri care chiar se intampla in Iasi. Chiar saptamana asta am vazut, domnul profesor Silviu Gurlui a masurat in Municipiul Iasi nivelul de poluare la PM 10 si PM 2,5, lucrurile stau total, aveam depasiri de 4 ori mai mult decat limita.

Nu stiu cu ce ne ajuta, va spun sincer, nu stiu cu ce ne ajuta faptul ca dumneavoastra va pozitionati tot timpul si incercati sa duceti, nu stiu, si opinia publica si incercati sa o duceti in eroare cu toate afirmatiile pe care le faceti asa bombastice. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da va rog, domnule Domnul primar Chirica Mihai

Pe mine sincer ma surprinde felul in care abordati, adica considerati ca este mai firesc sa iau statia respectiva in loc sa o pun in locul cuvenit asa cum prevede o norma legala si tehnic in acelasi timp, sa ma duc sa-i pun o carcasa de inox pe ea si sa-i mai pun si o teava in care sa pun oxigen in loc de aerul pe care il respiram cu totii. Nu, eu nu tip impotriva cuiva, indiferent ca este institutie sau om pentru faptul ca vreau sa provoc galceava. Nu galceava este cea care ma caracterizeaza. Dar ma enerveaza minciuna si prostia in acelasi timp pentru ca doresc sa mintim cu nesimtire lucruri pe care altii le gresesc impotriva sanatatii noastre. Nu este de vina niciun primar din Romania asta ca ne-am inundat patria cu masini sub norme Euro si respiram in fiecare secunda, tinandu-ne copilul de mana toate mizeriile care ies din zecile de mii de masini care ne-au inundat t,ara si sute de mii la nivel national. Deci nu este de vina nici primarul comunei/orasului sau a capitalei nici cetateanul X, Y sau Z.

Statul trebuia sa vegheze ca acest lucru sa nu se intample, in conditiile in care ai doi producatori de autovehicule in Romania. Doi, nu este nimeni de vina aici pentru faptul ca noi trebuie sa reparam prostia unui inspector care pune statia de masurare in interiorul intersectiei si nu ia nicio masura sa scoata din uz o statie de masurare atunci cand ea trebuia sa fie scoasa datorita unor investitii. Nu este de vina Primaria si nu este de vina nic un cetatean de acolo, este de vina cel care nu a facut-o. Si nu galceava este cea care ne caracterizeaza pe noi, nu stiu daca ati observat.

Pentru ca spre deosebire de altii, noi facem, dar nu mintim. Vreti sa punem o folie peste statia de masurare, sa-i infundam cu niste cepuri filtrele prin care ei absorb aerul? Este cel la mai indemana tuturor. Dar nu asta este ceea ce ne trebuie noua, noi trebuie sa stim adevarul, trebuie sa stim de unde provine acest lucru. Si nu o sa putem, daca nu avem norme legale prin care sa putem sa impozitam suplimentar poluatorii, referitor la nerespectarea, sa spunem, a unui prag minimal de norme Euro, asa cum se intampla si in Germania si in Italia si in Marea Britanie si in Austria si in alte state europene.

Daca noi nu o sa reusim niciodata sa ne facem reglementarile de circulatie cum vrem noi in interiorul Municipiului, nu cum vor altii ca sa ne putem proteja si de zgomot si de poluare si de alte multe lucruri care ne fac viata amara. Nu o sa putem face niciodata acest lucru. Daca de fiecare data ne ascundem in fata unor non-decizii sau decizii proaste dand vina pe X sau pe Y nu o sa putem facem niciodata. Noi facem ceea ce putem sa facem: reparam linii de tramvai, aducem autobuze, punem norme de poluare in santiere, cautam sa introducem cat mai multe reglementari care sa mearga in directia cea buna. Dar nu putem sa mintim.

In 80 de minute au trecut 7800 de autoturisme prin acea intersectie, dintre care doar 0,3% au fost mijloace de transport in comun. Oare cine polueaza? Intrebarea asta nu ne-o punem? Prin urmare, haideti sa fim, eu inteleg ca batalia politica este o batalie politic, dar pana la sanatatea noastra si a copiilor nostri. Mai departe de atat nu contam nici eu ca primar nici dumneavoastra ca si consilier, nu conteaza nimeni. In rest trebuie sa luam doar masuri, dar sa o facem si sa o facem cinstit, in competenta pe care o are fiecare institutie la nivelul acestei tari. Pentru ca nu sunt un caz izolat. Nu stiu daca ati urmarit si declaratiile de la Bucuresti si alte orase si Brasovul. Dar sa iesi intr-o declaratie sa spui ca Bucurestiul este mai putin poluat decat Brasovul, dar noi unde suntem? Pe ce planeta suntem de nu vedem cu ochii nostri? Nu ne ducem si facem vacantele la Brasov? Nu ne ducem sa respiram in Brasov? Nu ne ducem sa schiem in Brasov? Oare unde ne ducem? Si oare unde se duce cea mai mare parte din bucuresteni? Prin urmare, e mai cinstit sa spui, domnule, are Romania o problema care trebuie sa o rezolve. Ministerul Transporturilor sa faca centuri, Ministerul Mediului sa puna norme, Ministerul de Finante sa modifice Codurile Fiscale si tot asa. Haideti sa ne apucam de treaba. Dar nu poti sa bagi capul sub nisip, problema nu exista la noi, exista undeva in Romania, trebuie sa-i cautam pe altii nu pe noi. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Radu Botez

Ati adus din nou in discuție acel proiect propus cu cele doua statii de epurare a aerului, cu cele doua aspiratoare. Sigur, am discutat si cred ca acel proiect am putea sa il imbunatatim si poate chiar sa il realizam, in sensul in care odata pe saptamana toti cetatenii Iasului sa iasa la geam cu aspiratorul timp de o ora si sa reusim astfel aerul sa-l purificam.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, va rog, domnule consilier

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Bravo, domnule viceprimar, bravo, ati reusit sa ....

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier, va rog frumos. Domnul Piftor poftim.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Domnule primar, domnilor viceprimari, stimati colegi consileri locali. As vrea sa va aduc in discutie si atentie o problema legata de taximetrie. Am analizat in ultimele doua saptamani cam ce se intampla pe piata de taximetriei din Iasi si cred ca este cazul ca noi, in calitate de consilieri locali sa intervenim si sa facem ordine in acest domeniu. Concret, este vorba despre niste informatii pe care le-am luat din mass-media, de pe site-urile de socializare, din discutiile cu taximetristii si a rezultat ca sunt foarte multe nemultumiri in acest domeniu. Drept pentru care, l-as ruga pe domnul primar sa dispuna ca un reprezentant din cadrul Biroului de Reglementare Transporturi Urban sa ne prezinte care este numarul de licente acordate la acest moment in Municipiul Iasi pentru ca am informatia ca aceste licente se vand pe piata neagra cumva, chiar si pe OLX am vazut ca sunt 2-3 anunturi pe zi, referitoare la aceste licente si cred ca este o forma mascata de cesiune, de altfel ar fi interesant sa avem o evidenta a cesionarilor de catre firmele care au deja aceste licente de transport.

De ce va spun acest lucru? Pentru ca noi suntem orasul care are tariful pe kilometru din cate stiu cel mai mare, taximetristii sunt suparati pentru ca numarul de curse a scazut, iar din informatiile pe care le am de la dispeceratele de taximetrie se pare ca in jur de 300-400 de comenzi nu se pot onora. Astfel, in concluzie, eu as avea o propunere, domnule primar. Ca sa formam o comisie formata din consilieri din cadrul tuturor partidelor politice, inclusiv domnul Andrei Postolache, din reprezentanti ai Primariei si reprezentanti ai biroului de specialitate din cadrul Primariei ca sa facem o analiza asupra reglementarilor pe baza carora functioneaza taximetria in Iasi, a modului in care se desfasoara acest lucru, astfel incat sa putem prezenta Consiliului Local un raport fundamentat pentru ca in anul 2018 inteleg ca expira aceste licente si trebuie sa fie o reatribuire, pare-mi-se. Multumesc frumos!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog, domnule primar.

Domnul consilier local Chiria Mihai

Sunt de acord cu colegul meu cu toate doleantele taximetristilor, dar in acelasi timp as vrea sa va spun si doleantele clientilor, pentru ca, spre regretul celor care mai circulam din cand in cand cu taximetrele, acestea sunt in mare parte lipsite de o intretinere corecta, sunt mai vechi de 8 ani si ar trebui ca toate masinile care sunt mai vechi de 8 ani sa nu mai participe la circulatia privind asigurarea acestui serviciu de taximetrie, au portbagajele pline cu butelii de gaz si in momentul in care vrei sa pui doua valize trebuie sa o pui una pe bancheta din spate, au o tinuta domnii taximetristi, unii dintre ei, nu vreau sa jignesc pe toata lumea, sunt unii si foarte politicosi si foarte doritori sa obtina un ban in plus in momentul in care il merita, dar in schimb unii dintre ei in timp de vara sunt in slapi, in pantaloni scurti ori acest lucru nu exista in tarile pe care noi dorim sa le ajungem din urma.

Mai mult decat atat, exista un mod civilizat de a te comporta cu clientul: sa te dai jos, sa deschizi portbagajul, sa-l ajuti sa-si puna bagajul, sa te porti elegant, sa-i multumesc ca a apelat la serviciul tau, sa-i dai o carte de vizita si sa-l rogi atunci cand mai are nevoie de serviciul de taximetrie sa apeleze la acest serviciu, sa-l rogi frumos sa nu uite cat de frumos te-ai comportat cu el si sa apeleze la acelasi serviciu de taximetrie, sa deschida portiera unei doamne, nu tie barbat, unei doamne, sa se dea jos, sa-i deschida portiera, s-o ajute sa urce, daca este mai in varsta, sunt comportari care, in limita bunului simt, noi trebuie sa avem acest mod de comportare fata de client. Taximetrul nu trebuie sa fie plin de obiecte personale. Taximetrul trebuie sa fie gol, numai cu acel domn care conduce, iar in momentul in care urci in taximetru nu trebuie sa auzi tot timpul: „trei catre patru, unde ma duc?”, „La scara B”, „N-ai nimerit. Ia-o inapoi.”. Nu. Cand urci in taximetru trebuie sa ai o muzica ambianta, eleganta, in surdina, sa nu-ti scoata urechile si sa nu te faca sa cobori mai repede pentru ca nu mai suporti acest mod de tratament fata de client. Asta este un taximetrist civilizat. Si lucrul asta cred ca trebuie trecut intr-un Regulament, iar daca acesti domni nu se conformeaza, Politia Locala, care este cel care supravegheaza felul in care Primaria a dat aceste autorizatii sa stie foarte bine cum sa controleze un taximetru din punct de vedere al comportamentului civilizat, atat in interiorul taximetrului cat si cu persoana care apeleaza la acest serviciu. Multumesc!

Domnul primar Chirica Mihai

Da, am sa, tot pe tema taximetriei, nu? Ideile, si ale domnului Surdu si colegului nostru Piftor sunt foarte bune pentru ca taximetria este un serviciu public care trebuie abordaa si din calitatea de operator, prestator, cat si de client. Sigur, avem niste norme legale care reglementeaza aceasta activitate, avem si Regulament si la nivelul municipiului pe care va rog sa-l studiati. Sunt si cateva cerinte, aproape restrictii prevazute de lege. Asta de fapt deranjeaza cel mai mult. Ca, de exemplu, piata taximetriei nu este o piata concurentiala, total impotriva tuturor normelor europene, in sensul ca licentele nu sunt cumparate de catre operator pe baza unei proceduri publice ci au fost date pe baza unei legislatii, apoi s-a impus o norma care nu prevede mai mult de patru la mie pe populatia inregistrata pe administrativul teritorial al Municipiului Iasi, noi fiind obligati acum, intr-un regres al acestui numar, fata de cel pe care l-am autorizat in momentul de fata.

Pe de alta parte, faptul ca legislatia a ramas foarte permisiva, transformandu-i profesional, sa spunem, intr-o casa, care si-a reglementat foarte usor lucrurile peste autoritatile locale direct in Parlamentul Romaniei, acolo unde aveau niste reprezentanti foarte importanti au facut ca lucrurile sa ajunga in toate localitatile, iar Iasul, spre bucuria mea personala, este orasul care are serviciile cele mai curate, sa zicem asa, fata de orase mari din Romania. Si va rog sa vedeti cam ce se intampla in Bucuresti in momentul de fata.

Dar ideea este foarte buna, de altfel, colegul meu Mocanu daca este aici, daca nu, este Viorica, poate sa aduca pana la sfarsitul sedintei, se pare ca va dura, inclusiv domnului Piftor si domnului Surdu sa-i dati numarul de licente pe persoana fizica si juridica cu numar si numar de inmatriculare, astazi. Din evidenta zilnica pe care o tinem, sa vedeti ca avem mai putine licente decat am avut initial pentru ca tot scoatem din piata cei care incalca normele legale, dar cred ca este nevoie de o alta abordare. Aveti perfecta dreptate in care calitatea serviciului este elementul numarul unu si care sa cuprinda un raport pret-calitate cat se poate de convenabil pentru populatie si care sa faca parte dintr-un concept mai larg care sa vizeze lasarea autoturismului personal acasa. Ca de fapt aici vrem sa incurajam, sa poti folosi taxi intr-un regim cat mai eficient pentru familia ta incat sa nu fii nevoit sa pleci de acasa cu vehiculul personal.

Asa incat, cred ca este bine si putem pe parcursul ultimului trimestru in care ne aflam, dar si in prima parte a anului 2018 sa incepem sa elaboram. Suntem obligati prin lege sa tinem cont si de structurile profesionale, Camera Taximetristilor, in special, care inglobeaza, sa spunem, toti operatorii atat cei persoane fizice, cat si juridice si sa avem o alta abordare pentru taxi.

Am mai avut noi, daca va mai aduceti aminte luna trecuta, o iesire publica prin care am spus ca chiar ne intereseaza sa incurajam putin peste ce prevede norma legala pentru ca avem aceasta permisiune, mijloacele de transport electrice in regim de taxi, asta tot in ideea poluarii aerului de care discuta si domnul Istrate si colegii nostri. Deci, multumim pentru initiativa si ii rog pe colegii nostri sa aduca si informarea pana la sfarsitul sedintei. Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

O zi buna tuturor. Trei probleme: prima. Primaria a pus la dispoziție Casei Județene de Pensii un punct termic peste catve sute de metri pentru organizarea unei arhive pe termen de un an. Mie mi se pare acest termen inacceptabil. De ce? Pentru ca o arhiva trebuie sa indeplineasca niste conditii tehnice si trebuie sa fie cheltuite niste sume substantiale. De aceea va propun ori prelungirea termenului ori cumva sa se studieze problema trecerii din proprietatea noastra in proprietatea statului pentru a putea organiza aceasta arhiva intrucat ea cuprinde dosarele celor care sunt pensionati, e viata noastra in aceste coperti. Si va rog sa tineti cont de aceasta propunere.

Doi. Vreti sa raspundeti si pe urma sa trec sau..? Da. Problema a doua. Vorbim de Centenar si evident ca tinand cont de rolul jucat de Iasi in perioada anilor 1916-1918 trebuie sa luam toate masurile pentru a omagia cum se cuvine aceste evenimente, dar nu trebuie sa uitam alte evenimente carora multi dintre noi le datoreaza pozitia actual, le datoreaza dreptul de a ne exprima liber si, de ce nu, le datoreaza si dreptul de a sarbatori Centenarul. Este vorba aici de evenimentele din decembrie 1989, care incet-incet dispar din interesul autoritatilor si gasesc si motivatia ca la ora actuala Romania este condusa de oameni care in acele timpuri au stat in dosul ferestrelor. Avem o Comisie care ar trebui sa se implice mai mult in aplicarea Legii 341 cu imbunatatirile aduse de-a lungul timpului. Reamintesc ca Revolutia a inceput pe 14 decembrie 1989 la Iasi. Este un act recunoscut de istorici. De aceea, insist ca la intrarile in Municipiul Iasi sa fie asezate bannere asa cum sunt asezate la Timisoara. Solicit de asemenea aprobarea in cadrul Consiliului Local a construirii unui grup statuar care sa eternizeze evenimentele din 1989. Este datoria noastra morala si totodata respectul fata de cei care si-au dat viata pentru ca noi sa fim liberi. Nu vreau sa trag concluzia amara ca aceasta indiferenta care se manifesta in ultimul timp fata de aceste evenimente se datoreaza faptului ca mortii nu pot vota.

Trei. Punctul trei. Este vorba de subfinantarea Iasului, mai bine zis, de sabotarea lui. Deci, Iasul la finantare: „Tu esti Iasul?”, „Da-mparate”, „ De nu vrei sa mi te-nchini am sa schimb a ta coroana cu o ramura de spini, a ta finanta, pardon.”, „Despre partea inchinarii insa Doamne sa ne ierti. Orice gand ai imparate, cat suntem nefinantati nu e loc de pace-n Iasi.”, „ Cum cand tara mi-e deschisa a privi gandesti ca pot ca intreg Teleormanul sa se-mpiedice de-un ciot? O, voi nici nu visati cati in cale mi s-au pus, toata floarea cea vestita a intregului partid. Am jurat ca peste dansii sa trec falnic fara pas si de crunta-mi vijelie voi sperati c-o sa scapati?”, „Noi nu ti-am dorit vreodata sa ajungi sa ne cunosti, dupa vremuri multi venira de-au cerut pamant si apa. Si nu voi ca sa ma laud nici ca voi sa te-nspaimant. Cum venira, se facura toti o apa si-un pamant.” Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa revin un pic la proiectele legate de evenimentele din 1989 o sa vedeti si in continutul Programului Centenar sunt cuprinse momentele dedicate lui 14 decembrie 1989 si, cum ati propus, aceasta tema privind abordarea intrarilor in oras cu orasele infratite si cele care amintesc de momentele istorice ale orasului e o tema mai larga la care am facut apel si la Universitatea „George Enescu”, sa gasim un design potrivit, o sa incerc sa il accelerez. Sigur, nu putem sa trecem cu vederea si poezia dumneavoastra, noi nu cersim nimic de la nimeni, ne continuam traseul nostru istoric. Nu a intrebat nimeni Iasul daca vrea sa fie capitala a renasterii nationale acum 100 de ani. Trebuia sa se intample lucrul asta. Imediat dupa ce evenimentele au trecut, iarasi a trecut intr-o uitare celebra deja in relatia cu Bucurestiul. Nu conteaza. Conteaza ca suntem in primele locuri din tara si continuam sa crestem. Cred ca este cel mai important lucru pe care vrem sa-l aducem in atentia noastra si asta o sa facem datorita calitatii oamenilor si nu datorita altor motive. Nu stam pe o punga de petrol sau pe un depozit de aur sau altceva ci avem oameni care muncesc, oameni care pretuiesc orasul si oameni care reusesc sa faca ca orasul sa inainteze. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, multumim, daca mai sunt interpelari? Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Razvan Timofciuc

Buna ziua. înainte de a intra in continutul interpelarilor mele vreau sa fac si eu cateva consideratii cu privire la problema poluarii care a fost discutata astazi in Consiliul Local si, evident, o fac intr-o nota constructiva pentru ca sunt de acord cu al meu coleg Etienne Ignat ca acest subiect nu trebuie sa fie unul de polemica politica ci trebuie sa ne axam pe solutii, ceea ce ne asteptam si de la dumneavoastra, domnule primar.

Dar ati spus cateva lucruri, si de dragul adevarului as vrea sa fac cateva consideratii. Este incorect, sa ma exprim eufemistic, sa dati vina pe posesorii de autoturisme Euro 2, Euro 3 ca polueaza, in conditiile in care actuala flota CTP de autobuze este formata in proportie de 70% din autobuze cu norme de poluare Euro 2-Euro 3, actuala flota a CTP. Mare parte din utilajele CTP, Citadin, Salubris sunt niste harburi, care nici nu cred ca au norme de poluare si ele circula pe strazile Iasului. Deci mai intai, cred ca ar trebui sa ne uitam in curtea municipalitatii si apoi sa cautam vinovatii in randul iesenilor. Al doilea aspect tine de faptul ca am votat aici in Consiliul Local un Regulament pentru lucrarile de constructii in oras. Chiar lucrarile de constructii ale Primariei nu respecta acel Regulament si dau exemplul lucrarii din Cantemir,care nu are plasa de protectie impotriva prafului.

Puteti, la ironii va pricepeti, la treaba mai putin. Lucrul acesta a aparut si in presa domnule (domnul primar Mihai Chirica nu vorbeste la microfon-neinteligibil). Domnule, pana acum au fost lucrari de constructii unde se degaja foarte mult praf, pai in zona in care sunt lucrarile, logic. Domnule primar, puteti lua totul intr-o nota ironica. (nu se vorbeste la microfon-neinteligibil)

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule consilier, va rog frumos. Lasati-l pe colegul dumneavoastră, domnul Timofciuc.

Domnul consilier local Razvan Timofciuc

Oricum remarcile sunt ridicole, ale domnului primar. Si a treia chestiune tine de Planul de Calitate al Aerului, care de trei a fost respins de catre Agentia de Mediu, fie ca vreti sa recunoasteti sau nu. Deci aceste lucruri reprezinta adevarul, dincolo de monologul dumneavoastra pe problema poluarii. Si acum am sa intru in continutul interpelarii mele. Intr-un raspuns pe care l-am primit la o interpelare scrisa pe care am adresat-o executivului, mi sa comunicat faptul ca cele doua proiecte privind refunctionalizarea Baii Turcesti si consolidarea Corpului A a Muzeului de Istorie Naturala nu vor primi finantare europeana. Sunt doua proiecte care au pierdut finantarea europeana. Intrebarea este, domnule primar, daca există în planurile municipalității ca aceste doua proiecte să fie realizate din fonduri de la bugetul local. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință Considerațiile astea cu iz politic cred că ar trebui făcute la partid și aici venit doar cu interpelari. Multumesc frumos. Domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Vroiam doar sa fac doar cateva discutii. Noi nu discutăm despre faptul că trebuie să pedepsim pe cei care dețin vehicule poluante. Nu ei sunt de vina. Eu daca va pun dumneavostra in fata un computer care explodeaza nu dumneavoastra sunteti de vina. Sau va dau conditiile ca sa va cumparati un computer care explodeaza, tot nu sunteti dumneavoastra de vina. Dumneavoastra sunteți un cumpărător de bună credință. Problema este cum determini, cum trasezi o traiectorie, o strategie, o politică de mediu la nivel național, astfel încât pe termen imediat mediu și lung populația copiilor tăi, sănătatea copiilor tăi să fie să fie protejata. Asta e singura diferență. Nu faptul ca, ca omnul si-a cumpărat mașina de câți bani a avut dar decât să fi dat pe un Euro 4 mașina, nu-i dam marca, trei patru mii de euro putea foarte bine să fie o politică națională să își cumpere o mașină de producție indigena, ca e Ford, ca e Dacia, că e Renault, că e Nissan, din grupul mare pe care să o poți folosi și care are ultima norma de mediu sau chiar poate sa fie total nepoluantă.

Prin urmare, noi despre asta vorbim, despre faptul că au fost fraieriti să joace la Caritas, mai dam un exemplu. Referitor la harburile care fac curățenie în oraș vreau să va anuntam faptul ca, pe lângă faptul că vă izbiti în fiecare zi de aspiratoare electrice care curăță străzile orașului și sunt 10. Parcul de autogunoiere, primele 13 poziții au an de fabricație, ma iertati, primele 18 poziții au an de fabricație 2016. Este inainte de 2017 iar următoarele până la 32 an de fabricație 2012. Deci sunt nou noute, avem cel mai nou parc de autogunoiere din țară. Mai butonati, mai vedeți cum să dau licențele ANRSC, mai vedeți cum se Evaluează calitatea parcului pe fiecare operator de salubritate din România, după care începem să discutăm despre lucruri care contează. Mulțumesc foarte mult. Domnul consilier local Razvan Timofciuc

La CTP si Citadin la fel?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Vă rog frumos. Vă rog. Propun sa incheiem sectiunea de interpelari, cred ca ati luat cuvântul toți cei care ati dorit. Vreau sa supunem la vot ordinea de zi...

Domnul consilier local Etienne Ignat

Domnule presedinte...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog frumos domnule consilier Ignat. Ati avut cuvantul, va rog frumos.

Domnul consilier local Etienne Ignat

Da, dar s-au facut unele remarci la adresa mea si cred ca ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog frumos, nu ati fost nominalizat. Va rog frumos nu ati fost nominalizat. Haideti sa ne facem treaba. Ati avut

posibilitatea sa va exprimati toate

Domnul consilier local Etienne Ignat

Eu va rog foarte frumos sa-mi dati dreptul la cuvant,

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule consilier, nu vreau sa mai continui dialogul asta. Haideti sa trecem ca avem patruzeci si ceva de proiecte pe ordinea de zi. Va rog frumos. Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi cu mentiunea ca la punctul trei este un amendament pe care îl aveți in față și punctul 42 proiectul de la punctul 42 a fost retras în urma dezbaterii din comisii și amânat.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobata.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2017 Discuții? Va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule președinte de ședință , in ritmul asta cred ca o sa ajungem sa ne cerem si scuze ca deranjam conferinta de presa a domnului primar Chirica

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Vă rog frumos la subiect, domnule consilier va rog frumos. Haideti sa nu transformam sedinta asta intr-o sceneta, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Dumneavoastră profitați tot timpul de faptul că președintele

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule consilier la punctul 1 nu se discută despre mine, vă rog frumos.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Bun. La punctul unu, consilierii liberali vom vota impotriva pentru ca asistam la o repetare deja a unei practici care are loc de ani de zile, la începutul anului s-au anunțat bugete record pentru investiții, însă nici anul trecut noi nu am reușit să ducem la bun sfârșit investițiile pe care Consiliul Local și le-a asumat. În momentul de față, în conditiile în care mai sunt două luni de zile din acest an, suntem la 47,8% grade de realizare pe secțiunea dezvoltare. Mai alarmant decât atât, să ne uităm că la „Asigurări și Asistență Socială” stam bine, suntem 100%, în schimb cifrele alarmante sunt la „Sănătate” unde realizările sunt de 17,48% , la „Protecția Mediului”, pentru care domnul primar a făcut această conferință de presă, 23,58% ,da ? Asta este realitatea, astea sunt faptele, în rest vad că vă pricepeți cu toții cei de la prezidiu si la ironii și la discursuri, însă noi ne îmbolnăvim, sănătatea nu este o prioritate pentru acest oraș, iar investițiile de care acest oraș are nevoie, pentru că orașul s-a dezvoltat în special datorită investițiilor private, nu datorită celor publice care până acum au fost ratate, întârzie să apară și nu sunteti în stare să le duceti la bun sfârșit.

Acesta este motivul pentru care noi astăzi vom vota împotrivă, iar la următoarele două proiecte ne vom abține pentru ca au legătură cu acest prim proiect, insa nu voi mai interveni acolo. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Alte discuții? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Mihai Chirica

Această abordare nu surprinde și nu pentru faptul că aprobarea execuției bugetare ar necesita, sa spunem, din punctul de vedere al opozitiei politice, o altfel de abordare si 170%. Diferenta majora este ca noi, spre deosebire de alte institutii, la toate procedurile publice facem licitație. Noi nu facem ca la Aeroport , mâine Costel, Ionel, cumătru, finu, hai să începem să construim aeroporturi. Nu. Facem proceduri publice. Până când o procedură publică nu este dusa la bun sfârșit nu voi semna sub nici o formă niciun contract de lucrări, de proiectare, de orice altă chestiune care necesita aplicarea legii din acest punct de vedere. Așa încât, ceea ce vedeți dumneavoastră este o expresie a faptului că, față de bugetul pe care l-am aprobat, am demarat toate procedurile publice.

Cea mai mare parte a lor sunt și finalizate și contractate și care fac obiectul unor cheltuieli in acest an, iar altele în anii care vor veni, dar toate trec cu rigurozitate maximă prin filtrul procedurilor publice de achiziție, din două motive: să mă pun pe mine la adăpost din punct de vedere al respectării legii, pe colegii mei și de ce nu și pe domniile voastre, așa cum discutam de fiecare dată, să avem siguranța că tot ceea ce am avut aici după un mandat de zile ne dă voie să avem o viață liniștită și după, că mai există viață și după calitatea de primar și după calitatea de consilieri și după calitatea de funcționar public, pe care trebuie să o avem în vedere, poate chiar mai mult decât în manifestarea exercițiului funcției pe care il avem astăzi. Așa încât, nu mă așteptam să aveți altă abordare, ma surprinde pentru celelalte două proiecte de hotărâre, dar obișnuința ne-a învățat că se întâmplă lucrul asta si mergem mai departe.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Supun votului.

Cine este pentru?

Abtineri?

Voturi împotrivă?

Da. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect ’nr. 2

Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2016 Dacă sunt discutii?

Dacă nu, cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul nr. 3

Proiect privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017

Discuții?

Domnul primar Mihai Chirica

Aici as avea eu o ...spre corecta informare a colegilor consilieri. In proportie de peste 90% aceasta rectificare bugetara se referă la încercarea de a ne recupera o creanță foarte mare de la Fortus. Noi am ajuns la zi din creanța, să spunem, înregistrată la Direcția de Finanțe Publice Locale la peste 87 milioane RON. O suma importantă pentru Municipiul nostru, 20 de milioane de euro, care sunt legate de soarta acestui complex sau fost Complex Industrial Fortus. In urma discuțiilor pe care le-am purtat pe parcursul mai multor luni de zile cu actuala Casă de insolvență, și în expresia aplicării legii desigur, a iesit și posibilitatea ca noi să stingem această creanță și cea inregistrata la masa credală pe prima casă de insolvență, pe a doua, si acum pe a treia, care e de fapt din nou prima și prin aducerea la zi a acestei datorii pe care ne-o datorează Fortus cu 87 de milioane RON. Procedura legala este de dare în plată și este scris in lege ce inseamna acest lucru, care este obligația noastră, care este obligația debitorului nostru și care este obligația noastră față de statul român.

In rectificarea bugetară este o sumă foarte mare la venituri care cuprinde de fapt valoarea activelor pe care dorim să le preluam de la Fortus și la cheltuieli, o suma echivalentă care stinge sub forma unor cheltuieli valoarea noua a acestor active, precum și ce avem noi de plătit la stat, respectiv TVA-ul care însoțește valoarea acestor active estimat la circa 10 milioane de lei. Prin urmare, a fost termen pe data de 26 octombrie la Tribunalul din Târgu Mureș privind judecarea situației Fortus prin care noi am trecut și Planul de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată și aveți și adresa pe care a transmis-o Casa de Insolventa pentru Municipiul Iași prin care este de acord cu stingerea acestor creante în această procedură legală, iar în cursul zilei de astăzi se judecă în camera preliminară solicitarea AVAS-ului de această dată care a solicitat strămutarea procesului pe un motiv de incompatibilitate față de un judecător către o altă instanță.

Dacă rezultatul este pozitiv, și sperăm să fie pozitiv, mergem până la capăt, urmand sa ne a plătim datoria față de stat de 10 milioane de lei și să începem procesul de transfer dinspre Fortus către Primărie. Dacă rezultatul nu se va duce în acest an până la capăt atunci îl vom preconiza pe anul viitor sau dacă rezultatul este negativ fără cale de intoarcere și atunci revenim la situația anterioară și ne căutăm dreptatea prin alta procedură, respectiv, probabil

ca va intra în faliment si atunci vom fi și noi înscriși la masa credală, în ordinea firească prevazuta de lege în vederea recuperării creanțelor. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubris SA Iași pentru anul

2017

Discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard iese din sala de sedinta

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al S. C. Servicii Publice Iași S.A.

Discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020 Discuții? Va rog domnul consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Da, mulțumesc tare mult. Foarte pe scurt vreau sa felicit, pe coordonatorul acestui proiect, pe domnul profesor Șandru, in egal măsura pe primarul Municipiului Iași pentru ca, in opinia mea, s-a creionat un program extrem de serios, un program care are in vedere toata paleta manifestărilor si dea bunul Dumnezeu ca exemplu viu pe care îl edilii orașului nostru sa prindă contur astfel încât la finele manifestărilor sa putem sa marcam cum se cuvine Iașul si sa ii redam acestuia locul pe care îl merita dintotdeauna. Mulțumesc tare mult. Felicitări.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul primar, va rog. Domnul consilier Bostan, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu doar am vrut sa fac o scurta precizare ca m-am uitat in calendarul de evenimente, acolo la anexa numărul 2, ca tot discuta colegul Pintilei despre faptul ca noi, cel puțin ieșenii, sa ne preocupam ca si data de 14 decembrie 1989 sa rămână in calendarul manifestărilor aniversare istorice, ca ceilalți nu prea sunt interesați de asta, am văzut acolo la acțiuni este ca si acțiune ”100 de ani de la revoluția bolșevica”, iar la acțiuni întreprinse este ”marcarea zilei de 14 decembrie 1989” si nu prea am înțeles care e legătura dintre ele. Pentru ca intre revoluția bolșevica si manifestația care a fost anticomunista, adică antibolsevica este o eroare. Daca este o legătura intre ele eu nu am găsit-o. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Având in vedere excelenta colaborare dintre Consiliul Județean, Prefectura si noi, Consiliul Local, m-ar interesa daca in calendarul activităților legate de Centenar sunt trecute si activități desfășurate de acestea? De ce spun? Umbla un zvon ca se va face un mare bal si având in vedere cat de concilianți suntem noi, ieșenii, la acest bal ar trebui sa fie invitați si foștii noștri inamici, nemții, care si in prezent sunt ostili primirii Românei in spațiul Schengen. Si uite așa, pentru prima data neamțul, pardon nemții, vor trece pas cu pas peste aliniamentul Mărăști-Mărășești-Oituz. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

As da cuvântul colegului meu, Daniel Șandru, referitor la evenimentul motivat de 100 de ani de la revoluția bolșevica. O secunda, te rog, sa pornească.

Domnul Șandru Daniel

Mulțumesc domnul primar. Doamnelor consilieri, domniilor consilier, doamna secretar a Consiliului Local. Sunt deosebit de onorat de interesul pe care l-a primit Programul Centenar din partea domniilor voastre si cu aceasta ocazie vreau sa va mulțumesc. Ca sa răspund punctual la întrebarea domnului consilier Bostan, vreau sa va spun ca am configurat programul Centenar având la baza doua principii. Un principiu este, daca vreți, cel al asumării oneste a trecutului si in ideea ca aniversarea Centenarului nu e doar un moment de celebrare, ci si un momentul de reflecție asupra trecutului nostru si in sensul acesta pentru ca nu comunismul a însemnat cam jumătatea din secolul acesta pe care îl celebram, e important de luat in considerare.

A doua rațiune, cea de natura istorica si la nivel simbolic am considerat ca anul acesta când se primesc pe 7 noiembrie, pe stil nou, 100 de ani de la revoluția bolșevica, in decembrie noi sa marcam prin tot ceea ce a însemnat, de la început in intersecția istorica pe care am avut-o ca stat cu comunismul, tocmai ideea anticomunismului. Practic lucrul asta s-a întâmplat încă de pe 1 mai 1917, atunci când Cristian Racovschi împreuna cu câțiva soldați din armata țarista bolșevizați au încercat sa răstoarne guvernul aflat aici la Iași. Am considerat ca e o buna oportunitate ca in momentul in care, repet, in 2017 se împlinesc 100 de ani de la revoluția bolșevica, noi pe 14 decembrie 1989 sa readucem in atenția publicului faptul ca a existat dintru început o ciocnire, daca vreți intre comunism si anticomunism.

De altfel, un alt proiect pe care îl puteți vizualiza in anexa doi vizează procesul comuniștilor. E un proiect amplu care se întinde pe parcursul a trei ani si care va realiza aici la Iași ceea ce statul roman nu a realizat încă, un proces al celor care au contribuit la instaurarea uneia dintre cele mai lungi dictaturi pe care Romania le-a avut, după dictatura regala din 38, după dictatura statului național legionar si după dictatura Mareșalului Antonescu. Pentru ca momentul de reflecție la care invitam inclusiv prin acest program, este acela de a înțelege, acum când celebram 100 de ani de la Marea Unire, ca istoria României din neferice nu a avut doar succese, ci a avut si eșecuri. Va mulțumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard intra in sala de sedinta.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. si istoria României ca si a altor state. Eu voiam doar sa completez ca exact pe principiile care a fost constituit acest program Centenar. In primul rând nu este, sa spunem, doar expresia propriei noastre gândiri. Nu ne-am adunat doar noi cei din executiv încercând sa conturam un Program Centenar care sa fie după chipul si asemănarea noastră, ci dimpotrivă am strâns la aceasta masa toate instituțiile reprezentative ale Iașului, cu persoane reprezentative care au putut sa își aducă o contribuție clara si reala la acest proiect. Nu știu cate procente dintre ele ne aparțin noua, ca nu am făcut acesta evidenta, dar va spun intr-un mod foarte clar, este o munca colectiva in care nu ne regăsim in niciuna dintre instituții cu o pondere majoritara.

Din Comitetul Director pe care l-am inițiat anul trecut am adunat alături de noi toate universitățile ieșene, toate, inclusiv cele de drept privat, toate institutele de cercetare in domeniul istoric, Academia Romana cu Institutul „A. D. Xenopol”, cei care reprezintă diverse instituții care studiază istoria si mă refer la Complexul Muzeal Moldova, Muzeul Unirii si altele si fiecare dintre aceste instituții a venit in judecarea propriei sale propuneri cu colegii de la aceeași masa, precum si a propunerilor celorlalți. A fost o muncă, să spunem, de aproximativ un an de zile.

Intenția noastră a fost să vedem care sunt primii pași pe care Guvernul României ii face cu initierea acestui Program Centenar ca noi sa nu ne suprapunem, ci doar să ne completăm și încercarea desigur a fost să redăm adevărul istoric de acum 100 de ani în forma sa brută, curată, nemodificată, neinterpretata. De asta ați văzut că momentul 100 de ani de bolșevism l-am legat cu primul moment al luptei împotriva comunismului, adică 14 Decembrie 1989 din România, să spunem post socialistă, și multe, multe alte lucruri. Puțini știu faptul ca noi acum 100 de ani ne luptat cu rușii la Pașcani, nu cu nemții, nu cu celelalte state aliate împotriva României, ci ne luptam efectiv cu rușii. Multe lucruri care au rămas adevăruri nespuse din motive de ștergere a istoriei, așa cum am beneficiat între ghilimele timp de aproape șaptezeci și cinci de ani și care au rămas șterse pentru unii, dar am reușit să le redescoperim din Arhivele Naționale, de la istoricii care au studiat acele momente și desigur dorința este de a vorbi despre adevărul acelor lucruri.

O să vedeți în cadrul Programului Centenar felul in care abordăm fiecare comunitate etnică, unde a avut contribuția in mod direct sau indirect asupra momentului centenar și multe, multe alte lucruri care vor să puncteze adevărul istoric. Ca or fi suficiente cele 5,6 milioane RON sau insuficiente asta să o vedem pe parcursul timpului. Nu este un proiect care să fie, sa spunem Biblia pe care nu o mai putem modifica, ci eventual interpreta, nu. Sigur, se vor mai găsi inițiative pe care le așteptăm și dacă vom găsi oportun să le inițiem nu pot decât să fiu întru totul de acord cu acest lucru. Tot pe această cale vreau să mulțumesc celor care au lucrat la acest proiect, fiecare cu contribuția sa, fiecare cu energia pe care a putut-o pune la dispoziția acestui proiect. Dar vreau să spun că am văzut foarte multa dedicare sufletească și de patriotism local fata de acest moment istoric.

Dau un singur exemplu ca este domnul Istrate in fata noastră, proiectul propus de instituția la care lucrează privind readucerea în discuție a construcției acelor tunuri Krupp Nicolina. Câți știu ca tunurile Krupp Nicolina cu care am câștigat Primul Război Mondial au fost fabricate aici lângă noi, cu inginerii noștri de atunci. Si contribuția pe care institutele medicale au avut-o asupra salvării răniților și a celorlalte părți ale populației și multe, multe alte lucruri care s-au pe trecut de atunci. Sau câți știu faptul că s-a făcut gardă permanentă la Teiul lui Eminescu pe parcursul întregului război pentru a nu fi taiat si transformat în lemn de foc și alte lucruri pe care noi le-am regăsit, propunerile de proiect și care vor puncta desigur fiecare moment istoric.

Noi am început acest moment, acest proiect în decembrie anul trecut, in 2016 prin punctarea principalelor instituții împreună cu Casa Regală, cu Președinția României și Banca Naționala a României. Am reușit să readucem discuții chiar primele momente de acum 100 de ani când Iașul devenea capitală a României. Aș vrea ca acest proiect de hotărâre care se va transforma într-o decizie finală cu acceptul Consiliului Local să fie tipărit si publicat într-o maniera puțin mai elegantă, sub forma unei broșuri, și să ajungă la fiecare consilier locali, executiv, Departament Centenar și toți membrii Comitetului director, a instituțiilor si a celor care au venit, să spunem, de bunăvoie in această structură pentru a-l putea avea în fața ochilor sa îl analizeze, sa îl puncteze și să îl urmărească. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian iese din sala de sedinta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim. Domnule consilier Timofciuc va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Înainte de toate apreciez faptul ca cele doua proiecte pe care noi grupul de consilieri liberali le-am propus, se regăsesc in acest calendar si anume realizarea unui muzeu utilizând mijloace tehnologice la Casa Calimachi, pe care am achiziționat-o recent si am propus și noi un proiect de hotărâre privind reabilitarea casei in care a locuit generalul Berthlot de pe strada cu același nume și am observat că se regăsește în anexa 3 la lista cu investiții acest obiectiv și apreciez in nume personal, cred că și numele colegilor, faptul ca este un program bine articulat și faptul că Primăria pe acest domeniu a făcut o treaba, o treaba chiar buna si felicit pe toți cei care s-au implicat.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumim foarte mult. Chiar mulțumim sincer.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Domnul consilier local Ignat Etienne iese din sala de sedinta.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului cultural “Festivalul de Film Documentar Doc Est” ediția a VlII-a în perioada 22 - 26 noiembrie 2017 Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru organizarea Galei Excelenței în Educație, ediția a VI-a, în perioada 29 noiembrie - 08 decembrie 2017 Va rog. Va rog, domnul consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Întrucât antevorbitorul meu finalmente a decis sa recunoască un adevăr indubitabil, si eu vreau sa felicit Primăria Municipiului Iași pentru ca, cu o consecventa greu de închipuit, tot timpul premiază excelenta. Așadar mulțumim domnul primar ca aveți in vedere viitorul de mâine al orașului nostru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim.

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului cultural „Zilele Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu ”, în perioada 10 - 12 noiembrie 2017 Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iași pentru organizarea la Iași, în perioada 1-2 noiembrie 2017, a evenimentului cultural „Gala Scriitorii Anului - Ediția a II-a” ce implică acordarea, de către un juriu format din nouă critici literari, desemnați de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, a premiilor lunare celor 12 scriitori selectați din toată tara, precum și marele premiu „Scriitorul anului”

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din Romania - Filiala Iași, privind organizarea ceremoniei „Premiile Uniunii Scriitorilor din România - Iași” pe data de 10 noiembrie 2017

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Domnul consilier local Bostan Ciprian Manuel intra in sala de sedinta.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “MOBILIZATRON - Acțiune de plantare a aproximativ 9000 de arbori in zona C.A. Rosetti Iași” între Municipiul Iași și Auchan Romania S.A., prin punctul de lucru Auchan City Iași

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiuni al serviciilor sociale din Municipiul Iași pentru anul 2017 ;

Va rog, domnule consilier Ghizdovat.

Domnii consilieri locali Boz Petru Eduard si Ciobotaru Florentin ies din sala de sedinta.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua, stimați colegi, domnule primar. Noi grupul de consilieri locali PNL vom susține acest proiect pentru ca așa cum se poate vedea in lista de acțiuni prioritare din cadrul obiectivelor specifice multe dintre activitățile prevăzute aici sunt coordonate de Direcția de Asistenta Comunitara in parteneriat cu ONG-urile care au ca obiect de activitate asistenta sociala. Ori politicile de încurajare a parteneriatului public-privat si mai ales externalizarea unor servicii centralizate la nivel local sunt bineînțeles politici de dreapta. Îmi doresc si sunt convins că acest proiect va fi unul de succes și in urma acestui proiect, poate in anii viitori, să vedem că toate activitățile coordonate de DAC vor fi sau mare parte dintre ele vor fi coordonate împreună cu ONG-urile de specialitate și poate și alte servicii oferite de primărie vor fi externalizate pentru că vedeți, doar in exemplu, cred eu, important pentru a vedea diferența dintre stat - autoritate locală și mediul privat, ONG-uri sau firme private nu contează este si faptul că în capitolul 2 la obiectivele generale prevăzute în Planul de activități al Direcției de Asistenta Comunitară sunt prevăzute obiective foarte importante cum este eficientizarea activității din cadrul compartimentelor sau îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale, însă aceste obiective nu sunt însoțite si de o listă de indicatori de performanță și o listă de planificare a îmbunătățirii unor indicatori de performanță. Cred că dacă mergem in privat peste tot fie ca vorbim de ONG-uri, fie ca vorbim de firme private acești indicatori sunt nelipsiți.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumim. Voiam sa punctez faptul ca suntem primul municipiu din România care reușim să deschidem porțile unei colaborări instituționale între autoritatea publică și ONG-uri nu pe legea 350, ci pe alte categorii de servicii pe care le putem cumpăra din piață în vederea rezolvării unor probleme de data aceasta de natură socială. Sigur, nu este o abordare care vizează, să spunem, o critică la adresa Direcției de Asistență Comunitară față de lucrurile pe care le-au realizat până în prezent, ci este o altfel de abordare pentru a putea să mai avem o structura ce poate monitoriza împreuna cu noi felul in care răspundem acestei provocări privind asigurarea de servicii sociale. Un lucru pe care vreau sa îl spun de la început, monitorizarea de abia acum încep,e pentru ca va fi făcută pe baza de contract si va urmări un regulament unic si pentru serviciile sociale pe care le prestam in favoarea asistaților, nu știi dar si a celor pe care le cumpăram de pe piața.

Lucrul bun este faptul ca fata de acum doi ani de zile când aveam aproape 500 si vreo 80 de familii asistate in momentul de fața sunt in jur de 270 de familii care suporta, sa spunem, ajutor social. Celelalte, bineînțeles, sunt familii cu probleme de handicap si alte lucruri legate de sănătate care necesita, desigur, o atenție deosebita. Peste 80% din planul nostru de asistență aocială nu îl facem singuri, ci îl facem împreună cu parteneriate pe care le-ați văzut nuanțate acolo de mai mulți ani de zile și pe care intenționăm să le continuăm. Altele cum ar fi de exemplu o problema: problema cerșetoriei, trebuie să vedem cine poate sa o preia, cine poate să ii culeagă, cine poate să ii dirijeze spre o formă de reintegrare socială și de desigur noi sa urmărim rezultatul acesta. Asta nu înseamnă că Iașul va deveni un câmp de absorbție pentru toți cei care vor să devină asistați sociali, ci vom încerca să fim foarte selectivi, restrictivi și în conținutul legii, făcând trimitere la cetățenii ai acestuia oraș. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte deședință

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnica-economici pentru obiectivul - Amenajare subsol tehnic în construcție existentă la Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice ”Vovidenia”

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin intra in sala de sedinta.

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 104282/18.10.2017 Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Domnii consilieri locali Boz Petru Eduard si Ignat Etienne intra in sala de sedinta.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotărârea Conisliului Local nr. 154 din 24.04.2017, a anexei nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat întren Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ Cine este pentru? Va rog domnule consilier Timofticiuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Daca ne poate spune inițiatorul proiectului de hotărâre care este resortul acestui proiect de hotărâre. De ce pentru acest caz particular? Este o situație speciala acolo?

Domnul primar Chirica Mihai

Inițiatorul proiectului! Care este resortul? In sensul de angajament sau?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu cred ca stăpâniți bine limba romana. Am spus ca este motivația din spatele acestui.

Domnul primar Chirica Mihai

Tocmai de asta va întreb ca eu înțeleg bine limba romana. Când vorbești de resort poți sa înțelegeți o sumedenie de lucruri.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Care este motivația din spatele acestui proiect de hotărâre ca nu am regăsit-o in nota de fundamentare?

Domnul primar Chirica Mihai

De regula, doar aici întrebarea își are conținut intr-adevăr. Mă gândesc ca exista solicitarea scolii pentru aceasta. Eu nu o am la mapa. Exista există o adresă venită de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” către noi prin care solicită scoaterea la licitație vederea amenajării unei suprafețe de teren drept teren de sport corpul B al unității noastre. Vă aducem la cunoștință că Consiliul de Administrație a școli din 6.09.2017 și-a dat acordul de principiu pentru amenajarea în respectiva. Acesta este resortul din punct de vedere fizic. Cam așa natură un resort și mai sunt multe alte lucruri care pot fi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Ciobotaru, va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Nu o sa vorbesc de resort, ci o sa vorbesc de respectarea cu strictețe a Legii Educației naționale numărul 1, asta este procedura juridică. Întrucât tot ce înseamnă spații de învățământ se află în patrimoniul Municipiului Iași este o obligație care deriva din lege ca membrii Consiliului de administrație să adreseze o înștiințare și să ceară un vot pentru aprobarea acestor spații destinate altor activități decât cele de învățământ. Mulțumesc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Întrebarea mea vine si in urma faptului ca in aceasta vara am avut o dezbatere destul de lunga pe ideea deschiderii accesului ieșenilor la terenul de sport ale școlilor din municipiul Iași, după programul de învățământ și in perioada vacanțelor. Si in acest context vine întrebarea mea pentru că știu că și această școală era in acea lista de școli cu care a făcut primăria parteneriat pentru ca terenurile de sport sa fie deschise.

Domnul primar Chirica Mihai

(neinteligibil) ca in fiecare complex de tipul acesta tehnologic are cel puțin trei, patru terenuri de sport, cum are de exemplu si Liceul Negruzzi care are trei terenuri de sport. Noi intenționăm să amenajăm unul dintre ele, școală intenționează sa-și amenajeze unul dintre ele și o să mai rămână încă unul pe care îl vor folosi de obicei ca zonă de amfiteatru, evenimente să spunem legate de programele speciale ale școlii. Prin urmare, nu se exclud unele de celelalte. Programul nostru cu cele 17 terenuri de sport continua. De altfel, proiectele o sa ajungă curând pe masa domniilor voastre in vederea aprobării indicatorilor si scoaterea la licitatie și dorința noastră pe viitor în ceea ce privește strategia pentru sport, că elaboram și o strategie pentru sport, se pare că și orașul nostru ca și Romania are nevoie, vizează exact același lucru - promovarea sportului ca o formă de educație mai puțin ca un domeniu de performanță. Performanța vine după educație. Și vom încerca să construim cât mai multe terenuri și săli de sport. Deja avem in proiectare trei săli de sport noi și terenuri de sport pe care să le dăm comunității să le folosească, așa cum americanii au aruncat două milioane de mingi pe teritoriul Statelor Unite din elicoptere și au devenit campioni mondial după aproximativ 7 ani de zile, noi vrem să arătăm că România știe să facă sport dacă pornește de unde trebuie, adică de la tânăra generație, din școală. Nu avem nevoie de manuale pentru sport, avem nevoie de educație prin sport si cred ca aici trebuie sa punctam cu toții. Nu se exclud, orice inițiativa legata de orice scoală care a venit si care de multe ori a trecut pe masa consiliului, am susținut-o pentru că dacă s-a construit o infrastructura sportivă cu siguranță ea va fi utilizată si în sector privat și in sector public dar sunt convins, așa cum s-a văzut și la celelalte școli, principalii beneficiari sunt elevii. Cat sunt ei acolo, cât practică sport ei sunt principalii beneficiari la orice investiții în sport. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Va rog, domnul Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Acum mă auziți? Da? Sper sa si înțelegeți. In adresa transmisa de Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași se arată că este o cerere formulată de o asociație sportivă privata prin care aceasta asociație se oferă să amenajeze terenul de sport cu montarea de gazon sintetic și, în fine, mai multe investiții. Înțeleg că practic ar fi un parteneriat public-privat aici in care un privat se oferă să amenajeze terenul de sport al unei școli. Dar totuși care sunt condițiile? Va afecta acest parteneriat accesul copiilor din școală la acest teren de sport, aceasta este prima întrebare? Doi, se deschide, de asta spun că este o premieră, și atunci poate că ar trebui să dam un semnal deschis către toate unitățile de învățământ de la noi sa încheie astfel parteneriate dacă în acest mod creăm condiții bune pentru practicarea sporturilor în școli, iar ulterior companii private, după finalizarea programului de învățământ, utilizează și închiriază acest teren de sport, sincer aș fi de acord, dar totuși documentația care este aferenta acestui proiect este una lacunara. Nu cunoaștem detaliile, ci ni se transmite că solicitarea acestei asociații sportive a primit un vot favorabil în Consiliul de administrație și dumnealor ne cer în momentul de față votul în plen. Dar cunoaștem toate consecințele care decurg din acest parteneriat pentru elevi?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule consilier. În primul rând, nu cred ca este un parteneriat public-privat, este o închiriere prin licitație publică. Așa se referă proiectul asta, indiferent cum a făcut solicitările cine a făcut, Asociația Sportivă. Va rog, domnul Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Sunt câteva aspecte care țin de un domeniu la care colegii noștri fac referire pentru ca nu îl cunosc. A încercat domnul profesor Ciobotaru sa explice, dar haideți sa aduc câteva elemente in plus. Orice închiriere intr-un spațiu de învățământ se poate realiza cu acordul Consiliului Local, jumătate din suma care va fi încasata se constituie către sau se întoarce către bugetul local, urmează după acest acord de principiu să se negocieze sau să se încheie contractul, iar toate aceste demersuri se fac fără atingerea programului școlar. Deci e foarte simplu. E o practica care e de foarte mult timp, funcționează la mai multe școli si pentru un automat de cafea daca e nevoie este aceeași procedura. E foarte clar.

Domnul primar Chirica Mihai

Cu o precizare. Eu am înțeles foarte bine si cred ca nu este rău sa specificam, de la început, asta este si scopul nostru, ca articolul 2 da prilejul Consiliului de Administrație a scolii sa își inițieze procedura publica, sa își întocmească caietul de sarcini si celelalte lucruri. Deci putem sa completam articolul 2 daca dumneavoastră veți fi d acord cu faptul ca viitorul chiriaș care va rezulta in urma procedurii publice, nu va afecta sub nicio forma programul școlar al școlii si desigur alte condiții privind si celelalte, sa spunem, eu știu, restricții pe care ar trebui sa le aibă legat de zgomot, de accesabilitate si de întreținere. Viitorul chiriaș va preda terenul lipsit de orice sarcini si va preda si investiția către școală la expirarea contractului de închiriere. Astea sunt lucruri firești care nici nu mă gândesc că nu ar face obiectul unei astfel de abordări. Plecând si de la stenograma de acum, daca sunteți de acord eu le-as lasă ca niște condiții principiale nu pentru acest proiect, ci pentru orice alt proiect care ar veni pe o tema similara. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Cu amendamentul propus: fără a afecta procesul de învățământ, supunem la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Cu rugămintea sa facă acest amendament unul dintre consilierii locali ca sa fie si, pentru ca domnul primar nu are voie sa facă amendamente.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

L-am făcut eu. Tot consilier local sunt.

Domnul consilier.local Ignat Etienne

Dumneavoastră ați...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Aveți vreo problema?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Cu acest amendament.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Repet, cu acest amendament, pe care îl propun eu, stimați colegi, propun supunerea la vot a acestui proiect. Va rog.

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Anexei nr. 9 (Unitati de invatamant) a Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Domnul viceprimar Botez Radu iese din sala de sedinta.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind completarea Anexei 5 (bunuri aflate in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara) a Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad iese din sala de sedinta.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei;

Domnul Harabagiu, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Propunerea este pentru 5 ani, daca sunteți de acord.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Alte discuții?

Domnul consilier local Piftor Daniel

De ce nu mai mult? De ce nu mai mult de cinci ani? Eu propun 10 ani, de exemplu. Ala a fost pe 15 ani inițial.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Deci rămâne 10 ani propunerea finala. Sunteți de acord cu acest proiect in aceasta forma? Va rog exprimați-vă votul.

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi, insusite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2017 si Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2017 Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind completarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi cu lucrarile de investitii realizate de către Municipiul Iasi prin proiectul “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari “Sf. Cuvioasa Parascheva”, conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.116033/16.11.2016

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical (construcție și teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 2, bloc 908, parter

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi a imprejmuirii Liceului Teoretic ''Miron Costin'' Iasi si aprobarea casarii acesteia;

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua loturi de teren a cate 80 mp, situate in Str. Vasile Conta nr. 2 (langa cladirea Ambulatorului de specialitate) proprietate a Municipiului Iasi aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon”

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 157 mp Str. Garabet Ibraileanu nr. 6A, proprietatea privata a Municipiului Iasi identificat prin parcelele CR 2427, CC 2388, C2389 in sector cadastral 65

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 112 mp din Iași, Aleea Nicolina, nr. 13, având nr. cadastral 140692 înscris în cartea funciară 140692 lași

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Domnul viceprimar Radu Botez intra in sala de sedinta.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafață de 155 mp, situat în Iași, Str. Roșcani nr. 38, compus din lot 1 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/1 in suprafata de 85 mp si lot 2 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/2 in suprafata de 70 mp, în scopul edificarii unei construcții

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind concesionarea directa a terenului în suprafață de 4,30 mp, situat în Iași, Str. Anastasie Panu nr. 28-40, identificat în tarlaua T24, parcela CAT 810, pentru refunctionarea modulelor 13 si 14-subsol, refacerea fatadei si extiderea prin concesionare la limita spatiilor adiacente pentru cabinet stomatologic aflat in proprietatea SC SMILE DENT SRL

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului lasi a terenului in suprafata de 914 mp din Str. Vasile Conta Bld Independentei f.n. identificat cadastral in CV 61, parcela CAT 2186/5 si aprobarea schimbului de terenuri echivalent intre municipalitate si terenul din Str. Cucu nr. 50- 52 nr. cadastral 147549, proprietate privata in suprafata de 753 mp

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 22.70 mp din Iași, Espalanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 18131, înscris în cartea funciară 64084 Iași

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE nr. 16, NUMAR CADASTRAL 135897 întocmit în vederea construirii unei locuinte colective si dotari anexe, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule președinte de ședință si stimați colegi, urmează o serie de proiecte privind planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de detaliu în privința cărora, începând cu această ședință, grupul consilierilor liberali se va abține. Votul nostru nu este un vot împotriva acestor investiții, evident majoritatea sunt oportune, majoritatea îndeplinesc condițiile legii. Însă ne-au fost aduse la cunoștință o serie de falsuri care s-au petrecut aici în interiorul Primăriei Iași, am sesizat din acest punct de vedere organele de cercetare. Sperăm să se facă lumină. Noi considerăm că o dată ce nu avem un Plan urbanistic general, că acest plan este expirat de foarte mult timp și nu reușim sa dam înainte si să finalizam acest plan urbanistic, practic cream terenul propice pentru petrecerea unor fapte penale și eventual altor abuzuri. Deci urmează o serie de investiții și vreau să fie foarte clar pentru toată lumea, nu avem absolut nimic împotriva investitorilor, împotriva oamenilor de buna credință, însă dezvoltarea orașului trebuie să fie făcută legal și trebuie să fie făcută intr-un mod sustenabil pentru sănătatea locuitorilor acestui oraș, ori lipsa Planului urbanistic general afectează dezvoltarea durabilă si sănătoasă a acestui oraș. Motiv pentru care, vă rog să aveți în vedere că votul nostru de abținere la tot ceea ce înseamnă plan urbanistic zonal și de detaliu reprezintă un vot de blam la actuala administrație care nu reușește să finalizeze Planul urbanistic general.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Nu știu stimate consilier la ce falsuri va referiți. Sper ca nu vorbiți despre cele mediatizate in ultimul timp. Acolo chiar că e vorba de faptul că, înțelegem că nu toți sunteți specialiști, nu suntem toți specialiști în toate domeniile, dar să vă informați din niște benzi desenate, ca altfel nu pot să spun, să aruncați pe piață, într-o conferința de presă niște lucruri total neadevărate, creând o confuzie in rândul cetățenilor mi se pare impardonabil. Sper sa nu despre aceste lucruri vorbeați. Va rog, domnul viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

In primul rând nu am sa repet de doua ori lucrurile care vreau sa le spun, cum face de obicei domnul consilier. Avem un PUG la ora actuala valabil pana la sfârșitul anului si lucram la noul PUG, dar exista PUG valabil la fel cum va fi si noul PUG care urmează bineînțeles sa fie aprobat. Si după ce vom avea noul PUG va fi posibila, sigur, realizarea unor construcții privind PUZ-uri. Deci nu se va schimba absolut nimic fata de situația actuală. Totul este cât se poate de normal, totul este in ordine, într-adevăr, trenează acest PUG. La ora actuala discuțiile pe care le purtam sunt la Comisia de Monumente la București, discuții, as putea spune dificile și datorita si partenerilor de acolo de discuții si sperăm, cum am rezolvat alte lucruri vis-a-vis de mediu, de Apele Romane, de toate alte elemente, să rezolvăm până la urmă și acest lucru cu toate ca, repet, nu este cat se poate de simplu.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ne referim la planșele de care ați făcut vorbire, domnule președinte de ședința. Acele benzi desenate, cum le

spuneți dumneavoastră, sunt componente ale hotărârilor pe care noi le adoptam’ si in momentul in care...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Si cum ați votat? Îmi cer scuze ca va întrerup. Si cum ați votat la hotărârea respectiva? Unde este falsul?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am votat pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Așa. Si unde este falsul? Înseamnă ca ați girat un fals daca ați votat?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Lucrurile astea le vor stabili alte organe. Nu discutam acum ceea ce am sesizat noi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Bine.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Votul nostru a fost datorită faptului că am fost induși în eroare prin faptul că ni s-a spus că s-au respectat toate procedurile legale, dar s-au respectat cu privire la alte planșe, alte situații de fapt.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte'de ședință

Domnul viceprimar Harabagiu, vă rog aveți cuvântul.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Am înțeles ca aveți ceva cu PUZ-urile. Dar cu PUD-urile ce aveți? Știți ce reglementează un PUD? Ați anunțat la început ca veți vota împotriva tuturor PUZ-urilor si PUD-urilor. De curiozitate, un PUD stabilește niște aliniamente, strict niște aliniamente. Nu are legătura cu indicatori. Ei, din nou, mă repet din nou.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule viceprimar dumneavoastră faceți-va datoria împreuna cu colegul dumneavoastră, sa avem PUG.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Nu v-am întrerupt

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule consilier, va rog frumos. Haideți sa avem un dialog civilizat.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Cu tot respectul, va spun ca si data trecuta, luna trecuta la ședința: mai puneți mana si citiți. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte 'de ședință

Domnul consilier Boișteanu. Va rog frumos sa ridicați mana, domnul Boz, daca vreți sa vorbiți, va dau cuvântul.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule președinte de ședința va rog sa fiți foarte atent. Numai in ședința asta cred ca au fost cel puțin 10 jigniri pe care le-am numărat din partea ambilor viceprimari, din partea primarului la adresa consilierilor din opoziție. Dumneavoastră trebuie să va faceți datoria, sunteți președinte de ședință al Consiliului Local, în momentul în care sunt acolo la pupitru nu reprezentați PSD și trebuie să fiți atenți să mențineți ordinea și cu privire la domnii care sunt alături de dumneavoastră.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumesc frumos pentru sugestie. Mulțumesc. Va rog frumos.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule Harabagiu, sa citiți dumneavoastră cat am citit eu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule consilier.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Sa citiți e o jignire? E clar ca e o jignire.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Poate ca e o jignire daca... Va rog frumos Domnul Boisteanu, haideți ’sa nu transformam ședința asta.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Nu știu daca am citit destul ca sa pot sa îmi asum. Alții nu au citit cat unii au scris, dar asta e alta poveste. Referitor la activitatea din zona Comisiei de amenajare a teritoriului si urbanism, constat cu surprinde ca se revine la o practica ce s-a început in mandat anterior al Consiliului Local, aceea de abținere. Ne abținem la ceea ce reprezintă dezvoltarea orașului, vorbim de falsuri in ideea în care în ședințele Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului se stabilesc niște indicatorii urbanistici și nimeni nu solicita o planșă cu anumite detalii privind amplasamentele clădirilor sau cum vor arăta ele, planșe de arhitectură, ci indicatori urbanistici care se referă pentru precizări suplimentare sunt anumite zone care poate sa informeze mai exact unde si cum se utilizează sau in ce mod se utilizează terenul prin construcțiile respective.

Ne regăsim, spuneam, într-o situație ciudata, una discutăm in Comisiile de urbanism si luam decizii in aceasta comisie, vine o ședința a comisiilor reunite in preziua, in prefața ședinței ordinare a Consiliului Local si ne abținem. Care mai este poziția Partidului Liberal vis-a-vis de dezvoltarea orașului? Ambigua, dezlânata si fără niciun fel de viitor și îmi cer scuze dacă cineva se consideră jignit. De fap,t chiar asta vreau să și realizeze, sa capete responsabilitatea unui lucru pe care trebuie să-l facă, sa și-l asume. Discutăm de falsuri, aruncam pe piață. Considerați că eu, ca președinte și membru al Comisiei de urbanism, am comis de un fals? Aveți grijă domnule consilier unde si în ce zonă va referiți cu aceste aprecieri. Pentru bunul mers al comisiei, va rog sa îmi permiteți ca să fac o propunere in plenul Consiliului Local. Această Comisie să capete încă doi membri în plus pentru desfășurarea activităților în condiții normale și sa îmi permiteți ca în continuare să fac si doua propuneri: propun ca din această comisie să facă parte domnul consilier Surdu Gabriel si domnul consilier Ciobotaru Florentin. Va mulțumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O chestiune tehnica, daca îmi permiteți. Nu avem un proiect de hotărâre in acest sens pentru suplimentarea Comisiei, dar cu ideea sunt de acord. Însă sunt de acord ca din această comisie să mai facă parte membrii ai altor forțe politice, de exemplul domnul Andrei Postolache știu ca în care la începutul mandatului am discutat aceste comisii de specialitate și-ar fi dorit să facă parte. Eventual, nu știu de la celelalte partide, de la Mișcarea Populară dacă doresc să fie alți colegi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Având în vedere cele spune de domnul consilier Boișteanu, aș propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect nou, pentru ca nu avem nevoie aici, nu este un proiect care trebuie studiat. Este o problemă destul de simpla așa cum ați spus si suplimentare ordinii de zi în care să introducem un proiect nou de modificarea Comisiei de urbanism prin suplimentarea numărului de membri de la 7 la 9 membrii.

Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Deci avem această suplimentare. Acum este vorba despre propunerile pe care le-au făcut, domnul Boisteanu, domnul consilier Boișteanu a făcut doua propuneri, este vorba de domnul Surdu si domnul Ciobotaru, iar domnul consilier Boz a făcut o propunere în persoana domnului care este absent, domnului consilier Postolache si?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Mă propun si pe mine,

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Si domnul consilier Boz. Sa discutăm pe rând cele doua propuneri. Este vorba de prima propunere. Cine este pentru comisia să aibă numărul de membri sa fie suplimentat cu membri consilieri propuși de domnul consilier Boișteanu, in speță domnul Surdu si domnul Ciobotaru?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

La aceasta comisie trebuie sa respecte o anumită proporționalitate.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Va rog, domnule Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu vorbește la microfon.

Nu se vorbește la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Nu, legea nu permite. Momentan vorbim despre comisiile organizate in cadrul Consiliul Local, comisiile de specialitate, formate exclusiv de consilieri locali. Vă mulțumesc frumos pentru sugestie.

Nu se vorbește la microfon

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim frumos pentru sugestie. Vorbim despre propunerea a doua făcuta de domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnule președinte, același lucruri pe care le-a zis si colegul meu, Edi Boz, vedeți daca această comisie formată din 9 membri, respecta proporționalitatea

Domnul consilier local Boca’Adrian Florin - președinte de ședință

Da? Respecta. Adică 14 din 27 nu e egal cu 5 din 9, aproximativ vorbind?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Vedeți ca calculele nu se fac numai așa. Se fac...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Dar cum se fac?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu ca așa le-ați făcut la început.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Pai va întreb pe dumneavoastră. Eu va spun ca 14 consilieri din 27

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu fac acum un calcul. Va rog pe dumneavoastră

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Am făcut. Sa știți.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ați făcut?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Si mi-a dat fără rest. Mi-a dat.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Va rog sa nu votați la pachet. Nu suntem din același partid. Votați pentru domnul Andrei Postolache si separat pentru mine.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Bun. Supunem la vot propunerea cu domnul consilier Boz, membru in aceasta comisie.

Cine este pentru? 6 voturi, da? Am numărat bine.

Nu știu, nu cred ca ar fi in regula sa supunem la vot prezenta in comisie a domnului Postolache, poate domnia lui nu vrea. Daca dumnealui va dori.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Putem sa lăsăm nominalizările pentru o ședința ulterioara.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumesc. Votul s-a încheiat.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ați citit dumneavoastră?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Tot la Comisia de urbanism. Eu am o propunere tocmai pentru a asigură o transparenta deplina si a încerca sa eliminăm pe cat posibil suspiciunile viitoare pentru care sunt falsuri sau care sunt neglijente sau care sunt pur si simplu niște scăpări, eu vreau sa propun ca începând cu viitoarea comisie de urbanism, indiferent ca vor fi 7 sau 9 membri, la Regulamentul Comisiei de urbanism să adăugăm faptul că în momentul în care un proiect, un PUZ la ajunge ca propunere de propunere de Consiliul local să fie atașată la mapa planșa care a fost propusă în faza de consultare publică, planșa care a ajuns la Comisia de urbanism care este evident cu semnăturile membrii Comisiei de urbanism împreuna cu planșa finală de la Serviciul de urbanism al primăriei. In felul ăsta, nu e foarte mult, un dosar depus are oricum undeva spre 100 de pagini. Dacă adăugăm 2 pagini în plus aici, vom avea trei pagini in loc de una si in felul asta ne asiguram ca situațiile astea nu se vor mai repeta. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumesc, domnule consilier. Apreciez grija dumneavoastră pentru desfășurarea comisiilor, dar daca tot va abțineți nu vad rostul. Dar in fine. Consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Daca mă abțin nu înseamnă ca mă interesează. Mă abțin la vot dar mă interesează ca activitatea ei sa fie cat se poate de eficienta si transparentă.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Pai cum contribuiți dumneavoastră sa fie eficienta in primul rând si apoi transparență daca va veți abține la a vota orice documentație de urbanism? Eu asta nu înțeleg.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Asta, asta e, asta e decizie, mă rog, luata politic. Daca se vor face pași in direcția asta, e posibil sa revenim la aceasta decizie. Despre asta e vorba. Daca nu facem nimic evident ca decizia nu poate fi schimbata. Daca vom face ceva in sensul asta, putem reconsidera. Nu e chestie pe care am făcut-o pentru 100 de ani.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Deci sa înțeleg ca daca noi ținem cont de ce spuneți dumneavoastră, dumneavoastră va veți reconsidera poziția in ceea ce privește abținerea de la vot.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu am spus asta, am spus ca asta este o dovada clara ca, intr-adevar si executivul dorește ca lucrurile sa se îmbunătățească, sa se transparentizeze si e posibil sa reconsideram. Asta am spus.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. mulțumim frumos. Domnul viceprimar Harabagiu, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Domnul consilier Bostan, daca am înțeles bine, decizia a fost luata politic? Adică la partidul dumneavoastră ați decis oportunitățile din oraș? Așa am înțeles ca ați zis, ca ma rog, ca ati luat o decizie.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu, domnule Harabagiu, aici va răspund eu.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Nu v-am întrebat pe dumneavoastră.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am decis ca lipsa unui PUG creează terenul propice pentru abuzuri si fraude.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da de unde ați sesizat dumneavoastră ca este lipsa de ...

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

A fost o decizie politica? Așa a spus colegul dumneavoastră.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

A început sa se construiască si sa dezvolte acest oraș dar intr-un mod...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog frumos. Domnul consilier. Va rog frumos. Domnul Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

O scurtă precizare. Domnul consilier Bostan știe foarte bine, in ultima noastră ședința a comisiei s-a hotărât ca planșele pe care discutam sa fie vizate spre neschimbare. Deci a fost discuția intre noi. Venim acum si o ridicam in plen? Așa e sau nu?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da, dar eu...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Domnul consilier așa e sau nu?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

A fost o discuție, exact.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Așa e sau nu?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

A fost discuție verbala. As vrea ca lucrul asta sa îl statuam.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Na, a fost verbala, mă iertați.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim. Domnul consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Așa ca un șfichi fără sa mă jignească cineva, a spus mai înainte la un proiect de pe ordinea de zi ca nu înțeleg anumite lucruri si as vrea sa îl asigur ca înțeleg foarte multe lucruri, din cultura generala, din studiile pe care le am, inclusiv din experiența pe care am câștigat-o făcând cate ceva in Municipiul asta si chiar in toata tara. As vrea sa asigur in schimb ca nu înțeleg cum poți la un proiect de pe ordinea de zi prin care Municipiul Iași trebuie sa recupereze 87 de milioane de lei, sa votezi împotrivă. Mă refer la proiectul numărul 3. Pentru ca acolo era un vot pentru o simpla contribuție a Municipiului Iași, prin TVA, la recuperarea unei sume enorme de bani pe care acest municipiu, prin faptul ca unități de producție au fost administrate prost si au intrat pe mana lichidatorilor (neinteligibil) substanțiale de la acești mastodonți care nu au avut alta soarta decât sa intre pe mana rechinilor imobiliari.

Si aici pentru o suma, simbolica aproape, fata de suma de recuperat, colegii noștri înțelegând in sens invers au votat împotrivă la proiectul 3. Mergând mai departe pe șirul văii, ca sa mă exprim, mergem cu gândul la ce se întâmpla in momentul in care cineva trece prin hățișul tuturor comisiilor si ajunge cu un PUZ in Consiliul Local. Sunt PUZ-uri care sunt aprobate inclusiv de Comisia de monumente București si exista alternativă sa stai si doi ani de zile pana in momentul in care ajung colegii, prietenii, eu știu, care mai sunt pe acolo prin comisii, sa înțeleagă ca acel PUZ este făcut in favoarea unei edificări de construcții, a unui obiectiv industrial care va angaja la rândul cetățenii Iașului pentru a le oferi un loc de munca utilat, modern, altfel decât cele care le folosim in prezent. Acest hățiș care fiecare dintre noi l-am suportat la un moment dat de a trece prin acest comisii, eu le doresc colegilor noștri sa-l parcurgă si atunci vor vedea cat de oportun este ca in Consiliul Local sa ridici si sa spui mă abțin la PUZ-ul numărul 7 sau 37, cat este trecut in ordinea de zi.

As vrea sa mai spun ca cetățeanul care își construiește o casă sau care își construiește o vilă mai mare decât o casă, care își construiește un bloc, o societate comercială, să aibă cunoștință despre acest vot împotrivă pentru că este foarte important să știe cine a votat împotrivă și cine nu a votat PUZ-ul respectiv, care a trecut de fapt prin fazele de examinare. Faptul că există o suspiciune nu ne dreptul ca să fim împotriva tuturor proiectelor care să prezinta în Consiliul Local. Suspiciunea de obicei se adresează unor organe care nu fac parte nici din Primărie, nici Consiliul Local si așa cum domnul Boz, colegul nostru a spus mai înainte. Dumnealui fiind si avocat are pârghiile necesare sa examineze, sa dea spre examinare, sa facă plângere pentru proiectul respectiv, dar sa nu votezi toate proiectele care sunt supuse Consiliului Local ca o revoltă, ca o revoltă împotriva a ce? A dezvoltării Iașului, ca o revoltă împotriva dezvoltarii sau a unui proiect pe care îl are un cetățean care vrea să își facă locuință intr-un loc care a fost trecut în zona de curți construcții sau in intravilanul Municipiului Iași, lucrul asta nu îl înțeleg și consideră că este o atitudine care este total neavenita și nu face parte din comportamentul unui consilier local. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul viceprimar Botez, va rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Eu as vrea sa spun doar un singur lucru. La aceste Comisii de urbanism participa, din cate îmi eu aduc eu aminte, de fiecare data cel puțin un reprezentant al presei. Deci exista o transparenta absolut totala si cel puțin la ședințele la care am participat eu nu a existat niciun moment o discuție divergenta in ceea ce privește transparenta sau nu a existat la sfârșit un numitor comun al tuturor consilierilor cu privire la un proiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihai

Domnule președinte v-as ruga ca pe viitor sa fiți mai atent la ordinea acordărilor la cuvânt ca mă doare mana. Când citești si înțelegi, este normal. Când citești si te faci ca nu înțelegi este cu totul anormal. Eu sunt necitit intr-un anumit domeniu si vreau sa va întreb ce îmi da mie dreptul la indemnizația de consilier?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Abținerea

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Nu. Va rog. Votul din comisii sau comportamentul meu in ședința ordinara sau extraordinara? Nu am citit treaba asta.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihai

Deci tot te alegi cu niște bani daca te abții? E bine.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog domnule consilier Istrate.

Domnul consilier Istrate Dumitru Marcel

Va mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu iau cuvântul invidios pentru faptul ca pentru Comisia de cultura si pentru Comisia de mediu nu au loc astfel de discuții foarte efervescente ca la Comisia de urbanism. Ca sa plec si eu lămurit si eu acasă, noi am votat aici modificarea Comisie de urbanism cu doua persoane si am votat si care sunt acele doua persoane. Cred ca nu mai trebuia sa supunem la vot candidatura domnului Boz pentru ca am votat. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru ca mi-a fost menționat numele si îmi pare rău, domnul Surdu nu este atent, știți ca am o apreciere sincera fata de dumneavoastră si chiar nu am vrut sa va jignesc, domnule consilier. Rectific, ceea ce am spus, era vorba de fapt de a dori sa înțelegeți ceea ce zicem. In rest, si de a dori sa înțelegeți poziția noastră. In rest evident ca deja s-a intrat in jocul politic in care noi am spus foarte clar de ce ne abținem pentru ca ne dorim o dezvoltare sustenabilă a orașului, iar aceasta se poate face numai prin PUG si persoane care in momentul de fata ocupa funcții sau persoana care ocupa poziția de primar al Iașului a fost înainte director executiv, a fost viceprimar si a avut tot timpul din lume sa nu ajungem in aceasta situație critica. Nu puteți sa dați foc orașului si pe urma tot dumneavoastră sa clamați urgenta si sa spuneți ca tot noi suntem salvatorii.

Nu, orașul a ajuns sa fie sufocat datorita faptului ca anumite lucruri nu s-au făcut la timp si nu s-au făcut corect si acesta este cel mai drastic semnal de alarmă pe care noi ca și consilierii din opoziție îl putem trage. Dacă veți dori să înțelegeți că nu mai poate continua așa, bine. Deocamdată din intervențiile dumneavoastră am văzut că nu se dorește să se înțeleagă acest lucru. Dacă dumneavoastră doriți să continuați în acest mod, va asumați, dar noi ne dorim să avem Plan urbanistic general prin care să avem reglementări foarte clare și in privința mediului, a modului în care se construiește în oraș, nu doar regim de înălțime.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim. Un Plan urbanistic general este așa cum este el prelungit, îl avem si nu cred... Va rog, domnule consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

In primul rând vreau sa mulțumesc domnului președinte de Comisie ca a avansat propunerea pentru a face parte din Comisia de urbanism. Vreau sa ii asigur pe consilierii liberali ca in mandatul precedent am mai fost membru in aceste comisii si sa nu pună la îndoiala calitatea noastra. Doi, stimați colegi știați ca astăzi este ziua mondiala a orașelor si mai știați care este sloganul acestei zile? O sa citesc de aici pentru ca noi citim, cei de la PSD, „ Guvernanta inovativa, orașe deschise”. Conform altor principii ale colegilor liberali se vrea transformarea acestei devize în guvernanță distructivă, orașe închise. Mulțumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Numai o secunda am vrut sa intervin. Acest PUG pe care ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

I-a fost menționat numele, de asta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Primăria face toate eforturile pentru a-l aduce pe masa consilierilor pentru a fi aprobat, are de trecut și el prin acele comisii despre care vorbeam mai înainte. Mai mult decât, in plus, mai are de trecut si prin niște comisii ale ministerelor. Pentru Comisia de cultură de la Iași, deocamdată președintele acestei comisii a avut atac de cord sau atac cerebral ceva în genul ăsta și am aflat săptămâna trecută ca toate proiectele sunt amânate un pic pentru că se va stabili un nou președinte, dumnealui având o vârstă foarte înaintată. Este vorba de acel președinte care face naveta de la Iași la București, este urcat într-o mașină la aeroport adus până la Consiliul Județean sus la etajul 2, se urca înapoi in mașină și pleacă înapoi la București pentru ca nu totdeauna are timp să vadă si Iașul si ce proiecte sunt in discuție pentru a fi aprobate în această comisie. Cei care sunt in comisii bineînțeles ca se îngrijesc sa pună pe masa dumnealor, celor care vin de la București sa ne dea voie sa mergem mai departe, toate informațiile. Dar deocamdată, din informația pe care o am, aici la comisia de la Iași e o anumita stagnare. Când se numește un nou președinte de comisie, un nou delegat de la București ca să ii spună președinte de comisie pentru ca este un delegat de la București. Președintele de comisie ar trebui să fie în zonal pe Moldova și să meargă să vadă exact proiectele care se supun discuției, cate județe sunt, șapte județe care sunt supuse acestei Comisii spre aprobare, să aiba acest privilegiu de a-si hotărî singur soarta cum e și normal. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim. Domnule primar aveți cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult. Demult așteptam sa epuizați dumneavoastră analiza acestei teme pentru ca nu vorbim despre un proiect in sine. As intra direct in cele afirmate aici. Adevărul este ca noi încercam sa susținem recuperarea unei datorii de 87 de milioane de lei, fals este ca colegii noștri liberali susțin orașul. Adevărul este ca Aeroportul sa finalizat fără licitație publica, fals este nu s-a luat spaga. Adevărul este ca ne trebuie Spital Regional de Urgență, fals este că îl susțineți. Adevărul este că avem PUG, fals este că nu vreți să vă angajați responsabil față de dezvoltarea acestui oraș. Adevărul este că a citit este o necesitate și fals este că susțineți acest lucru. Comisia de urbanism decide. Comisia de urbanism nu impune o conduită a viitorului investitor decât în maniera în care consideră a fi necesar. Prin urmare, orice act prin care dumneavoastră vreți sa spuneți că susțineți orașul este fals pentru că nu vreți să vă asumați rolul votului pe care alegătorii domniilor voastre vi l-au acordat. Să spuneți, e bine sau rău, e frumos sau e urât, e deștept sau nu e deștept ceea ce s-a propus acolo.

A te abține inseamna a nu-ti asuma, a nu fi nici de acord nici împotrivă și e fals sa spuneți că susțineți dezvoltarea orașului în fața grupului de investitori pe care formațiunea liberala o susține, este foarte fals. Dați-le ocazia sa investească în Iași pe o conduită care să vizeze un anumit traseu de dezvoltare al Iașului. Nu-i amăgiți cu gândul că nu există PUG, exista PUG si este valabil și se aplică si nu puteți garanta nimănui că după aprobarea noului PUG nu vor mai veni modificări pentru că lumea evoluează pentru ca nu vă așteaptă pe domniile voastre să citiți sau să vă asumați. Așa încât, dorința mea este de a nu amesteca lucrurile. Nu vine executivul să vă impună punctul de vedere în Comisia de urbanism pentru că nu trebuie. Cu toții ne-am asumat aceasta diviziune a deciziei. Prin urmare, dacă vreți să faceți ceva pentru oraș, asumați-va, încercați sa citiți, nu transversal, nu diagonal, nu cu resorturi si arce de toate felurile. Sa încercam sa aducem, eu știu, știința de carte ne poate provoca, nu știu daca neapărat ceea ce spunem in aceasta zi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim. Cine este pentru? Proiectul numărul ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule președinte de ședința.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

S-au terminat intervențiile.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu s-au terminat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Avem jumătate de ora. Aveți posibilitatea sa va exprimați..

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vreau sa ii spun domnului primar despre

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog frumos.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

PUG-ul care este expirat de 10 ani de zile, dumnealui e de 12 ani in primărie

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog frumos. Domnul Boz. Nu sunteți la bara. Va rog frumos. Vreți sa îmi pun mintea cu dumneavoastră? Mă dezbrac si eu imediat de avocațeala.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule consilier, la bara stați dumneavoastră, eu pledez.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog frumos. Domnule, va rog frumos. Gata, încetați. Trecem la votarea proiectului numărul 34.

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TOMA SAVESCU NR. 27, NUMAR CADASTRAL 146325 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizice

Vă rog frumos domnul consilier.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Îmi cer scuze. Am sa intervin acum pentru a nu mi-ați dat cuvântul mai devreme. Apreciez textul literar superb care a fost expus adineaori. Vreau sa va asigur, domnule primar, ca sunt foarte apropiat al arhitectului care a lucrat ca PUG-ul Iașului si știu foarte bine ca tramele majore ale Iașului sunt afectate si aproape nimic din proiectul, din PUG-ul general si din tramele majorare nu se poate realiza la ora actuala. Umblam sa facem alte PUG-uri. De ce? Pentru ca s-au dat o groaza de PUZ-uri prin care s-au făcut construcții care s-au suprapus peste zonele de traseu si va garantez ca știu pentru ca sunt un foarte bun apropiat al arhitectului care a lucrat la acest PUG.

Domnul primar Chirica Mihai

neinteligibil

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Am sa va spun după ședința.

Domnul primar Chirica Mihai

Spuneți-ne acum, ca ne-ați făcut curioși.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Nu e nimic, nu e niciun fel de problema, va spun cine este. Nu e nevoie sa ii spun numele in ședința.

Domnul primar Chirica Mihai

De ce nu ni-l spuneți acum? Daca știți ca este adevărat si nu s-au respectat condițiile din PUG, vreți sa spuneți ca nu s-a...

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Care PUG? Deci s-a lucrat la un PUG si s-au propus niște trame majore. S-au propus niște trasee, s-au făcut o serie întreaga de PUZ-uri care au ocupat traseele respective. Umblam acum la noi soluții. Acesta este motivul pentru care sau unul dintre motivele pe care, noi liberalii,...

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule consilier, despre care PUG discutați dumneavoastră? Care exista si care nu exista. Vorbim de un document aprobat de către Consiliul Local si ...

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vorbim despre un document care nu este finalizat, domnule primar. Nu este finalizat acest document.

Domnul primar Chirica Mihai

Noi vorbim despre ceea ce exista.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Exact despre cea a spus si domnul viceprimar.

Domnul primar Chirica Mihai

Dumneavoastră vorbiți despre ceea ce nu exista.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

La ora actuală se lucrează in permanenta si va fi in permanenta modificat. De ce? Pentru ca nu se mai pot realiza propunerile de acum 3 ani, 4 ani, 5 ani. Mulțumesc frumos.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul viceprimar Harabagiu, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

O scurta clarificare. PUG-ul de pe care lucrăm astăzi este aprobat in 1999, da? Cu siguranța nici de aceasta data, cu tot respectul, nu ați înțeles. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Si care a fost valabilitatea?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Cum a zis domnul primar, zece a fost valabil.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Si in ce an suntem?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

A fost de fiecare data prelungit prin Hotărâre de Guvern. Va mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihai

Eu am înțeles ca tot se caută un arhitect șef. Daca exista unul deja in oraș care știe tot si e cel mai perfect

(neinteligibil) Pai, da, așa ... asta de viitor arhitect șef

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Revenim la proiectul numărul 35.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan iese din sala de sedinte.

Proiect nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MALU nr. 6, 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668 întocmit în vederea modificarii PUZ aprobat cu HCL 362/31.10.2016 pentru extindere console latura sud (conformare arhitectural-volumetrica), pe teren proprietate privată, persoana juridica; Cine este pentru?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Cu mențiunea ca domnul Timofciuc lipsește.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Cu mențiunea ca domnul Timofticiuc lipsește.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Timofciuc. Poate ii învățați numele pana la urma.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumesc ca m-ati ajutat. Domnul Timofciuc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu știți sa știți măcar un nume

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul, eu mă uit la benzi împreuna cu dumneavoastră si probabil de asta.

Domnul consilier local Ignat Etienne

E de prost gust ce faceți.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Da. Parca sunteți la circ aici.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumesc frumos. Dumneavoastră sunteți un foarte bun, un foarte fin al bunului gust. Mulțumesc.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Mulțumesc si eu domnul președinte. Nu as putea sa zic la fel despre dumneavoastră.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Sunteți plini de complimentari astăzi. Cred ca aveți o bogăție substanțiala in a va complimenta reciproc. Mai sunt si alții in sala asta. Hai sa ne respectam unii cu alții.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Haideți sa votam. Cine este pentru proiectul numărul 36.

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan intra in sala de sedinte

Proiect nr. 37    w    w

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CEAHLĂU NR. 5A, NUMĂR CADASTRAL 142663 întocmit în vederea construirii unei locuințe, pe teren proprietate privată, persoană fizică Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iași, STRADA COSTACHE NEGRI nr. 44, n.c. 123926 întocmit în vederea construirii unui loc pentru lumanari - biserica Sf. Sava - Monument istoric;

Unui loc pentru lumânări ca sa înlocuim luminarul, apropo ce ne spunea domnul consilier Surdu ieri ca nu putem reglementa o meserie prin aprobarea unui PUZ. Cine este pentru?

Va rog, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Si la asta va abțineți? Pentru ca îngrădiți dreptul de a cumpăra lumânări, a populației lașului.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotătâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata lasi, Str. CODRESCU nr. 6, n.c. 154822 pentru investitia Construire Centru de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice; Cine este pentru?

Cine se abține? Domnul consilier Boz va abțineți sau?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotătâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata lasi, Str. SEMNULUI nr. 16, n.c. 154822 intocmit in vederea construirii de locuinte colective prin demolare locuinta existenta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica

Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 41    ~

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona MOARA DE VÂNT, n.c. 153578, întocmit în vederea construirii de locuințe colective și împrejmuire, pe teren proprietate privată, persoană juridică Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul președinte va rog sa precizați încă o data. Abținerea sau votul împotriva cum se contabilizează? Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Abținerea se contabilizează ca si votul împotriva si daca, din nefericire, ar fi o alta majoritate va dați seama ca nu s-ar putea, probabil, aproba nicio documentație de urbanism.

Cine este pentru?

De asta nici nu aveți cum.

Abțineri?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal lasi, Bld. D Mangeron nr.49 n.c., 142469, 142471, 142465, 142468,142466,142467,142470,155385 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pentru tineri cu spatii comerciale la parter si mezanin pe teren proprietate, persoana juridica a fost retras de ordinea de zi.

Proiect nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași ” și mandatarea domnului primar Mihai CHIRICA pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;

Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 44

Proiect de hotărâre privind dizolvarea Fundației “Iași Capitala Culturală Europeană”.

Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Prin dispoziția 3702 sunt o serie de completări.

Proiect nr.Cl

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Iași domnului General-locotenent (r) Dumitru Dorin Prunariu Va rog domnule consilier Istrate.

Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel

Va mulțumesc foarte mult domnule președinte. O secunda doar va rețin. Toata lumea a spus astăzi cat a citit. Eu sigur nu am citit cat mi-am dorit. In legătura cu acest proiect de hotărâre, in primul rând îmi cer scuze, ca deformație profesionala, eu nu prea laud nici colegii, nici studenții mei, dar asta nu mă oprește sa mulțumesc atunci când trebuie mulțumit si ii mulțumesc domnului primar, acum si dumneavoastră membrilor Consiliului Local, având convingerea ca veți fi de acord sa acordam titlul de cetățean de onoare domnului general Prunariu. Si, de asemenea, reiterez invitația oficiala adresata domnului primar ca pe 17 octombrie, noiembrie mă iertați, sa înmânați toate însemnele care țin de acordarea acestui titlul intr-o ședința festiva a Universității noastre cu prilejul împlinirii

a 80 de ani de la înființarea Scolii Politehnice Ieșene, moment in care vom acorda si noi, cu deferente, evident, titlul de doctor honoris cauza domnului general Prunariu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim frumos domnule consilier.

Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. C2

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S. C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2018 - 2019 Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotriva?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. C3    w

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Șos. NAȚIONALĂ nr. 55, n.c. 126960 si 18901 pentru investitia Extindere pe verticala a spatiului comercial existent pe teren proprietate privată si teren concesionat, persoana juridica

Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru ca acum 10 puncte in urma am tot solicitat sa îmi dați cuvântul, dar nu m-ați observat sau erați ocupat cu ironiile, folosesc, fiind ultimul PUZ, as vrea sa fac precizarea pentru ca s-a pus in discuție faptul ca noi ca si membri ai Comisiei de urbanism ne abtinem la toate proiectele pentru ca asta o decizie colectiva si o respectam si eventual este un beneficiu material nemeritat sa luam aceasta indemnizație, vreau sa spun public ca noi ne asumam, si eu si colegul meu Dornean, sa renuntam la idemnizatiile pe care le luam pentru Comisia de urbanism pentru ca ne abtinem. Deci nu este o problema. Evident ca daca se considera in felul asta vom participa benevol si neplatit la aceste comisii si renuntam la idemnizatiile pentru activitatea respectiva. Multumesc.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Eu as vrea, domnule presedinte, daca imi permiteți, sa fac o.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, domnul consilier, spuneți va rog.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vis-a-vis de acest punct de pe ordinea de zi vreau să vă aduc aminte că am făcut o interpelare. Este vorba despre lucrurile care se vor realiza pe vechiul amplasament al magazinului Mercur Mary din Pod Ros, de acolo, din spate de la Partidul National Liberal. Eu am fost chemat de către oamenii care locuiesc în zonă, mi s-a spus de la început că acolo extinderea în prima fază a magazinului, după lucrările care s-au făcut presupunea o eventuală ridicare pe verticală a unui bloc cu 8-9, cu 9 etaje și nu am crezut atunci pentru că nu erau actele depuse în primărie. Nu am nimic cu dezvoltarea orașului, nu am nimic cu investitorii care vin să investească în orașul nostru, cu toate celelalte lucruri, însă eu am, după ședința comisiilor reunite de ieri am mai rămas și un pic cu cei membrii din Comisia de urbanism. Eu personal nu sunt edificat că acolo lucrurile, ma rog, nu stiu, nu pot să spun ca lucrurile sunt legale sau ilegale, mie nu mi se pare că este în regulă acolo și ca urmare eu am să mă abțin de la acest vot si cred ca acesta este poziția Partidului Mișcarea Populară, din cate am observat. Colega mea de altfel nici nu a fost prezentă la Comisia de urbanism respectiva. Atât am vrut sa va spun.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Voiam sa lămuresc o problema, domnule consilier, nu vi se pare in regula lucrările de la respectiva locație sau nu vi se pare normala activitatea din cadrul Comisiei de urbanism?

Domnul consilier local Piftor Daniel

Nu, nu, acolo, ce s-a întâmplat acolo. Nu mă leg de Comisia de urbanism absolut deloc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Am înțeles. Din ce cunoștințe aveți dumneavoastră, ce s-a întâmplat? Adică poate veniți cu mai multe clarificări.

Domnul consilier local' Boistenu Paul Corneliu

Si eu mă raliez. Si eu solicit clarificări atât timp cat ridicam niște semne de întrebare din punct de vedere al legalității. Domnule consilier, va rog sa fiți foarte tranșant in afirmațiile care le faceți ca lucrurile nu pot fi lăsate la nivelul unui...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință'

Unei discuții...

Domnul consilier local Boistenu Paul Corneliu

Suspiciuni.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Eu nu am nicio suspiciune in ceea ce privește Comisia de urbanism, colegii mei care fac din Comisia de urbanism, deloc, ci doar a modului in care s-a realizat acest plan urbanistic zonal sau cum, aceasta construcție pana la urma. Adică in prima faza s-a cerut o modificare a magazinului, extindere s.a.m.d. La momentul respectiv cetățenii au spus: domnule aici se sapa fundație pentru un P+8 sau un P+9 si vor face un bloc aici. Deci nu știu. Cumva parca, nu știu, cel puțin din punct de vedere moral, eu personal, Daniel Piftor nu votez, adică nu votez, mă abțin la acest punct.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul primar, aveți cuvântul.

Domnul primar Chirac Mihai

Pai nu ca aduce in discuție, daca nu spre Comisia de urbanism, aduce spre executiv aceleași temeri. Eu citesc din Avizul comisiei care vorbește de P+6, nici 8, nic 9, nici mai mult sau mai puțin.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Inițial a fost P+9, paremii-se, domnul Harabagiu, P+10 si după aia s-a redus la

Domnul primar Chirac Mihai

Ceea ce scrie in documentul care ne este adus la mapa si pe care de altfel l-am trimis in dezbatere. Eu nu cred ca putem sa aruncam, așa in anatema de dragul, cel mai bine este tranșant cum spunea si domnul. Aveți vreun dubiu asupra legalității, a clarității documentelor prezentate sau eu știu o chestiune subiectiva care tine de evoluția acestui proiect? Atunci lumea se lămurește foarte bine si desigur mă pot lamuri si eu in aceeași maniera. Eu ceea ce știu ca acolo se construiește pe baza de autorizație de construire. Tot la solicitarea dumneavoastră au fost colegii de la Politia Locala si au făcut raport asupra modalității prin care se construiește. Ca tot prin decizia Consiliului Local sa scos la licitație o suprafața de teren in vederea construirii unei parcări căreia i s-a cerut sa păstreze destinația de parcare si tot prin decizia Consiliului Local se propune aducerea in discuție a unor indicatori urbanistici care sunt cei care ii avem in mapa. Eu altceva nu vad si nu știu.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Eu nu sunt inginer constructor la baza, nu am toate datele din punct de vedere tehnic.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier, asta cu înălțimea care sperie, e un punct personal al meu de vedere. Eu sunt de acord când auzim un lucru: domnule P+10 este turn. Dar pentru cine este turn? (Domnul consilier Timofciuc Razvan iese din sala de sedinta). Daca mergem oriunde, într-o tara civilizata, nu mai vorbesc de New York sau altfel, sunt clădiri, si in Moldava sunt P+25 si noi la P+10 zicem ca este turn, ca e o înălțime foarte mare. Mie nu mi se pare absolut deloc, mai ales in zonele astea centrale ideal ar fi cat mai mult. Bine e înțeles sistematizat si reglementat, aceste construcții sa se dezvolte cat mai mult pe verticala, din punct meu de vedere.

Domnul 'consilier local Piftor Daniel

Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, însă o ultima lămurire, daca eu nu am vrut sa construiesc de la bun început, sa mă lămuresc pun întrebarea, P+8, P+9, P+10, P+25 cum spuneți dumneavoastră, de ce nu am cerut de la început sa construiesc P+9?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Pentru ca asta e rolul discuțiilor in cadrul comisiilor. Încearcă comisia din care am făcut si eu parte, încearcă cat mai mult posibil sa încerce sa ajungă la o soluție de echilibru sa nu avantajeze sau sa favorizeze prea mult ori pe unul ori pe celălalt. Asta e punctul meu de vedre, așa cred ca se desfășoară lucrările. Dar nu este, cum sa va spun, o cutuma, daca domnule, daca au solicitat P+9 si dam P+6 înseamnă ca are vreo ilegalitate sau ca nu ar fi, adică a fost rolul comisiei, dezbaterea din cadrul comisiei si in urma acestor analize, acestor, din cadrul dezbaterilor, a locurilor de parcare, a regimului de înălțime din imediata ta vecinătate s-a ajuns la concluzia asta ca este cel mai bine ca aceasta lucrare sa fie avizata la nivelul asta de înălțime. Mai sunt discuții? Va rog, domnule consilier Boisteanu.

Domnul consilier local Boistenu Paul Corneliu

Solicitarea pentru PUZ-ul la care se face referire a fost de zece etaje, P+10, care s-ar fi încadrat in zona respectiva intr-un ansamblu arhitectural normal. La cat mă pricep eu dar sigur ascultând părerea celor de specialitate. Noi am redus indicatorii dintr-un singur motiv: ca sa nu supraaglomeram zona, adică cele 4 etaje la care a renunțat inițiatorul PUZ-ului a fost pentru a reduce supraaglomerarea zonei, nu pentru ca din punct de vedere arhitectural zona nu suporta un P+10 într-o zona in care sunt numai blocuri de înălțimea de P+10. In general orice documentație care privește activitatea Comisiei de urbanism este pusa pe ordinea de zi si e foarte bine sa o dezbatem înainte, este rolul întâlnirilor noastre. De fiecare data când o asemenea documentație a primit sau a avut un semn de întrebare din partea partenerilor de la media, daca îmi aduc aminte într-o zi, într-o ședința care a venit si a spus ca e ceva neregula, o scoatem, o retragem, o analizam, ne ducem in teren, nu se oprește nimeni, dar sa discutam de situații ca s-ar putea, ca cineva insinuează o ilegalitate, rog ca de aici încolo sa fie făcută cu maxima responsabilitate ca am ajuns la un nivel de suportabilitate maxim. Va mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Daca nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul.

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat si cu acest prilej declar închisa aceasta ședința, lucrările acestei ședințe. O zi frumoasa! La revedere!

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local Adrian Florin BOCA

SECRETAR MUNICIPIUL IASI, Denisa Liliana IONASCU


CIC PO 03/F3