Proces verbal din 31.03.2017

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.03.2017 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI


Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 38898 /07.04.2017

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.03.2017

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 31 martie 2017 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.ALDEA CATALINA

2.    AUR MARIUS - CATALIN

3.    BOCA ADRIAN FLORIN

4.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

5.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

6.    BOTEZ RADU

7.    BOZ PETRU EDUARD

8.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

9.    COROZAL DANIEL CRISTINEL

10.    COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

11.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

12.    DORNEAN TUDOR

13.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

14.    GHIZDOVAT VLAD

15.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

16.    IGNAT ETIENNE

17.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

18.    JUGRIN LUCIAN

19.    NEDELCU VLAD NICOLAE

20.    PIFTOR DANIEL

21.    PINTILEI MIHAIL

22.    POSTOLACHE ANDREI

23.    SANDU VASILE

24.    SCRIPCARU CALIN

25.    SURDU GABRIEL MIHAI

26.    TAUTU IULIANA DANIELA

27.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de doamna Gaburici Violeta Adriana si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1000 din data de 27 martie 2017, completata prin Dispozitia nr. 1041 din data de 29 martie 2017, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1 Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iași inregistrat la 31 decembrie 2016 ;

2.    Proiect de hotarâre privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura, muzee ori case memoriale;

3.    Proiect de hotarâre privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirea la care proprietarul a executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic;

4.    Proiect de hotarâre privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale si pentru cladirile pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decât monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate;

5.    Proiect de hotarâre privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2), lit. c) si d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;

6.    Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

7.    Proiect de hotarâre privind transformarea unor functii publice vacante in Statul de functii si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare ale Politiei Locale Iasi;

8.    Proiect de hotarâre privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 73/31.03.2016 ( transmiterea in folosinta gratuita a autoutilitarei marca Renault Kangoo, nr. de inmatriculare IS-10-RFJ catre Politia Locala Iasi);

9.    Proiect de hotarâre privind modificarea anexei 4.1-Bunuri de retur utilizate de Operator in executarea Contractului, din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 169 din 31 mai 2016;

10.    Proiect de hotarâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Ateneul Tatarasi, a unui autobuz proprietate privata a municipiului Iasi;

11.    Proiect de hotarâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Român si aflate in administrarea Municipiului Iasi;

12.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 84 mp, situat in lasi, str. V. Conta nr. 20, având nr. cadastral 156024, inscris in cartea funciara 156024 UAT Iasi ;

13.    Proiect de hotarâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 125 mp(format din lot 1-72 mp, parcela CC 1324/1 si lot 2-53 mp, parcela CC 1328/1 ) situat in Iasi, Strada Sfantul Lazar, sector cadastral 35, precum si aprobarea vânzarii prin licitatie publica a acestuia;

14.    Proiect de hotarâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 174 mp, situat in Iasi, Strada Barbu Lautaru, alaturat terenului de la nr.46, precum si aprobarea vânzarii prin licitatie publica a acestuia;

15.    Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 258 din 29 septembrie 2016 ;

16.    Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 222 mp, situat in lasi, strada Moara de Foc, nr. 2 B, sector cadastral 44, parcela CAT 2117, avand numar cadastral 19641 inscris in cartea funciara nr. 145959 ;

17.    Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului in suprafata de 7,58 mp din lasi ,str. Aleea Rozelor, nr. 14A, bl.A 10, sc.A, ap.1, parter, avand numar cadastral 156463, inscris in cartea funciara 156463 ;

18.    Proiect de hotarâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 114 mp, situat in Iasi, str. Pojorniciei nr. 18 cu acces din str. Turcu, identificat prin sector cadastral 69, parcela CC 2753/3 si aprobarea concesionarii prin licitatie publica in scopul amenajarii unor locuri de parcare;

19.    Proiect de hotarâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului lasi situat in lasi, Sos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595, parter, in 6 loturi;

20.    Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 125 mp, situat in lasi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155749, carte funciara 155749 UAT Iasi ;

21.    Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 139 mp, situat in lasi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155744, carte funciara 155744 UAT Iasi ;

22.    Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 684 mp, situat in lasi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155751, carte funciara 155751 UAT Iasi ;

23.    Proiect de hotarâre privind stabilirea destinatiei spatiului cu suprafata de 115 mp, situat in lasi, Piata Unirii nr. 12, parter;

24.    Proiect de hotarâre privind transmiterea in administrarea Universitatii Nationale de Arte “George Enescu” din lasi, a imobilului (constructii si teren aferent), proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Codrescu nr. 6;

25.    Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotarârii Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 410/29.12.2016, Anexa 12.1;

26.    Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 351/2004 de schimbare a componentei comisiei municipale pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia;

27.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei locale de termoficare, actualizata;

28.    Proiect de hotarâre privind aprobarea costului mediu lunar si al cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Caminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iasi pe anul 2017;

29.    Proiect de hotarâre privind aprobarea costului mediu lunar si al cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Caminului de Batrâni "Sf. Constantin si Elena" Iasi pe anul 2017;

30.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T149 NUMAR CADASTRAL 149909, intocmit in vederea extinderii intravilan municipul Iasi, construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica ;

31.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR.1A, NUMAR CADASTRAL 151146 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoane fizice;

32.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T165, NUMAR CADASTRAL 140130, intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

33.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ALECU DONICI NR. 17, NUMAR CADASTRAL 133242 intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice ;

34.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T174, NUMERE CADASTRALE 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi, construire locuinte individuale, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice ;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T168 NUMAR CADASTRAL 131321, intocmit in vederea introducerii in intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate privata persoane fizice ;

36.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.25, NUMAR CADASTRAL 151667, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, piscina, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica ;

37.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI NR. 9A, NUMAR CADASTRAL 146910 intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto si functiuni anexe pe teren inchiriat persoana juridica;

38.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Str. VLADICENI nr. 14, nc.131928 intocmit pentru investitia construire spatiu comercial si locuinta;

39.    Proiect de hotarâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 55 din 28 februarie 2017 (modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism);

40.    Proiect de hotarâre privind aprobarea unui acord de parteneriat intre UAT Municipiul Iasi si UAT Comuna Miroslava in vederea crearii cadrului organizatoric pentru sustinerea desfasurarii de evenimente artistice;

Diverse: Raport de activitate al Primarului Municipiului Iasi pentru anul 2016;

Dispoziția nr. 1041/2017- completare

1.    Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatilor de acordare a gratuitatilor si facilitatilor pentru transportul in comun pe raza Municipiului Iasi;

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi;

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1000 din data de 27 martie 2017, modificata si completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1041 din data de 29 martie 2017. Sedinta se desfasoara legal. Sunt prezenti toti cei 27 de consilieri locali alesi in functie. Va supun aprobari procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 28 februarie 2017, precum si procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 6 martie 2017. Doamna presedinte, aveti cuvantul.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Va multumesc. Buna dimineata doamnelor si domnilor, stimati colegi. Bine ati venit la sedinta ordinara a lunii martie. Avem 42 de puncte pe ordinea de zi. Daca sunt interpelari? Domnul consilier Bostan, va rog.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Buna dimineata domnule primar si domnilor consilieri. Am si eu, va rog, trei intrebari. Prima este adresata direct dumneavoastra: daca sau mai bine zis, cand aveti in plan sa propuneti si pe urma sa organizati concurs pentru postul de administrator public pentru municipiul Iasi. Deja cam toate municipiile mari din Romania au acest post in organigrama. Acum ati vazut si municipiul Bucuresti face asta, pana si Craiova care ne place, nu ne place sa ne comparam, cam asta e nivelul de investitii si la noi si la ei, face acest lucru. Deci eu nu as vrea sa ramanem ultimii. Si Galatiul daca stiti, din zona noastra Galatiul are deja acest post si atunci cred ca e necesar pentru ca el o sa preia mare parte din ... executiv care acuma dumneavoastra il desfasurati si sa va lase timp suficient pentru atragerea de investitii ceea ce pana la urma este principalul scop si rol al unui primar, zic eu. ... sunt investitiile. E clar ca asta nu prea o puteti delega. Deci ca sa va puteti ocupa mai mult timp si mai bine de ea cred ca ar fi o prioritate sa faceti acest lucru. Daca sunteti de acord sa ne detaliati daca aveti un plan pentru asta. Doi, m-ar interesa care este situatia caminului de la Liceul Economic Virgil Madgearul care a fost inceput pentru constructie. Nu mai stiu care este stadiul lui. Am primit niste intrebari de la cetatenii de acolo. Una chiar foarte explicita, daca stiti care e stadiul lucrurilor? Si trei, al treilea lucru este pentru propunerile de amplasare de busturi care apar si in bugetul pentru 2017, sunt unele dintre ele, ma rog, controversate. Nu vreau sa le detaliez acum, o sa le discutam la sedinta de buget. Ma intereseaza cine anume, care este comisia abilitata sa stabileasca care vor fi proiectele care vor fi finantate cu prioritate. Exista o lista mai mare. Am facut si eu o consultare pe, asa pe facebook, ce anume si-ar dori iesenii. Sunt cateva propuneri clar, ca sa spun asa, prioritare fata de doua din cele 5 care se afla in lista de investitii ale primariei si m-ar interesa care este timing-ul, cine se ocupa si cum putem interfera cu acest proces. Multumesc.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos. Sarut mana, doamna presedinta. Buna dimineata, domnule primar, buna dimineata distinsi consilieri si distinsa audienta. Domnule primar, in primul rand as dori sa felicit specialistii din primarie, sa va felicit pe dumneavoastra pentru maniera profesionista in care ati supus dezbaterii proiectul de buget. Ati deschis intr-adevar portile primariei tuturor iesenilor si din aceasta perpesctiva nu meritati decat felicitari. O sa mai vin cu un rand de felicitari, si nu o fac dintr-un spirit de populism, ci dintr-o, sa spunem, simtire adevarata si anume cea legata de faptul ca ati dovedit consecventa si intr-un final ati reusit sa aduceti cinematografele iesene acolo unde le era locul. Chiar daca decizia apartine Inaltei Curti de Casatie, meritul este aproape exclusiv al dumneavoastra. Insa din perspectiva bugetului as veni cu doua chestiuni punctuale pentru ca stiu ca intentionati ca in viitorul foarte apropiat sa demarati o sedinta si acolo nu exista loc de interpelari conform cutumei, vreau sa va supun atentiei doua propuneri, rod al consultarilor pe care le-am avut cu cetatenii municipiului nostru. In primul rand, din pacate, stim cu toti ca asistam la niste accidente stupide provocate de diverse persoane din orasul nostru, la nivelul trecerilor de pietoni. In acest constext pe lista mea cel putin de prioritati, s-ar regasi un proiect de iluminare a trecerilor de pietoni, o suprailuminare mai bine spus, cum regasim in state civilizate din apusul Europei. Acestea suprailuminari a trecerilor de pietoni ar crea premisele traversarii in conditii de siguranta atat pentru copiii nostri, mai cu seama in anotimpul care nu ne este favorabil, ma refer in mod deosebit la anotimpul de iarna si nu numai. De asemenea, de departe s-ar vedea ca exista o trecere de pietoni si chiar daca cineva stationeaza acolo cu siguranta cei care, stiu eu, din neglijeaza ar putea provoca un accident rutier, ar putea sa se replieze si sa franeze la timp. Deci nu este un lucru fantasmagoric, este o realitate pe care am regasit-o in apusul Europei. Si tot in acest context al realizarii unui, sa spunem, proiect de buget care sa serveasca exclusiv interesele iesenilor, mai am o propunere si anume Compania de Transport Public al orasului nostru sa achizitieneze un city bus si aceasta sa deserveasca vizitatorii orasului pe un traseu bine definit pentru a pune in valoare frumusetile Iasilor. De pilda eu nu am regasit acest city bus la Iasi si cred ar fi oportuna achizitionarea acestui mijloc de transport mai cu seama ca dumneavoastra sa reinnoiti intreg parcul auto. Va multumesc. Cam astea erau dorintele mele.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier Pintilei Mihail

Eu astazi nu am o interpelare. Sper ca acceptați o declarație care are si un titlu si ea se numește ”apel la implicare”. Gulerele albe indiferent de culoarea politica care s-au perindat in guvernele Romaniei din 89 pana astazi, au fost fie din vestul, fie din sudul Romaniei. Nu au fost preocupati niciodata de soarta Moldovei, respectiv a Iasului. Rarele prezente a unor reprezentati ai Moldovei, respectiv a Iasului, au fost vremelnice si fara putere de decizie majore. Moldovei si mai ales Iasului mai mult i s-a luat decat i s-a dat. Despre Iasi marele om politic si istoric Nicolae Iorga, unul dintre cei mai aprigi sustinatori ai originii latine, a poporului roman, spunea: ”sunt romani care nu au fost niciodata la Iasi, desi nu ar trebui sa fie niciunul, caci cine nu a fost aici nu poate sa strabata cu intelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate patrunde dupa cuviinta de spiritul trecului nostru care traieste in acest loc mai viu si mai bogat decat oriunde aiurea. In constiinta lui nationala ar fi o lipsa daca el nu ar fi vazut orasul care a fost si-si zice inca astazi cu mandrie, capitala Moldovei”. Referindu-ne la originea latina a poporului nostru constatam ca Iasul are ceva comun cu Roma. Este ca si Roma asezat pe 7 coline. Din nefericire nu gasim un punct comun referitor la expresia, din cele mai vechi timpuri si pana astazi, care spune ca toate drumurile duc la Roma. Iasul nu se poate asemana din acest punct de vedere cu Roma, dar sta in puterea noastra ca toate drumurile sa duca si la Iasi prin constructia unui edificiu numit de presa ieseana - Palat al Congreselor. In acest scop fac apel la mijloacele mass-media pentru a implementa in mentalul colectiv necesitatea economica, culturala si stiintifica a acestui obiectiv, pentru a putea la un moment dat chiar sa apelam la o subscriptie publica de genul ”dati un leu pentru Ateneu”, stiti ca am mai trait treaba asta. Fac apel la ”tinerii frumosi si liberi„ sa foloseasca retelele de socializare in scopul mentionat pentru a obtine sprijin din partea guvernului, pana in prezent s-a demonstrat ca se poate treaba asta. Fac apel la europarlamentarul Catalin Ivan si prin domnia sa la comisarul european Corina Cretu pentru a pune umarul la realizarea acestui ideal. Fac apel la parlamentarii PSD, PNL, USR, ALDE si PMP sa isi dea mana si sa fie o singura voce in sprijinirea acestui proiect. Referindu-ma la parlamentari constat ca cel putin ai nostri nu sunt prezenti in sala. Sigur ca pentru ai nostri gasesc o motivatie, le e frica sa nu fie vazuti la televizor de Codrin Stefanescu &company ca participa la o sedinta prezidata de primarul Mihai Chirica. Fac apel la consilierii judeteni, consilierii locali, la presedintele Consiliului Judetean si la primarul municipiului Iasi sa participe la redactarea unui memorandum semnat de toti cei mentionati si adresat guvernului Romaniei. Este timpul ca sacrificiile facute de Iasi in decursul istoriei, si ma refer aici la unirea Principatelor, cedarea titlului de capitala Bucurestiului, la aportul Iasului in primul razboi mondial cand stiti ca guvernul Romaniei a fost prezent aici si bineinteles la aportul oamenilor de cultura si de stiinta ai Iasului. Deci este timpul ca Romania prin guvernul ei sa ne rasplateasca prin constructia unui edificiu arhitectural destinat desfasurarii unor activitati de avengura medicale, tehnico-stiintifice, culturale si de alta natura. Va multumesc.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Domnule Timofciuc, va rog.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Buna ziua va spun si eu. Dupa domnul Ciobotaru care mereu are cuvinte de bine...

Domnul primar Chirica Mihai

Rugaminte, dati microfoanele putin mai aproape de dumneavoastra. Asa.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Se aude mai bine asa? Spuneam ca dupa domnul Ciobotaru care mereu are cuvinte de bine la adreasa dumneavoastra si a executivului, domnul Pintielei, un mare patriot, eu am sa aduc in discutie o tema mai putin placuta si care nu cred ca va bucura atat de mult. Am sa fac referire la Clubul de fotbal pentru ca situatia acolo nu este deloc fericita si nu stiu, citeam in presa ca clubul are datorii de 3 milioane de lei, jucatorii nu si-au primit salariile de la inceputul anului, situatia acolo este foarte, foarte incerta si cumva nemultumirile se indreptau catre primarie pentru ca nu au fost alocati banii promisi prin fundatia Sportului Iesean. Remarc o inconsecventa a dumneavoastra, in campanie erati prieteni, brat la brat, cu jucatorii, Florin Prunea, erati iubitor de fotbal si de sport, iar iata ca dupa nici opt luni ati lasat cumva lucrurile acolo neterminate si s-a creat situatia asta in care echipa este in colaps aproape. Intrebarea este de ce finantarea catre echipa de fotbal nu merge pentru ca noi pe termen mediu, lung, evident, ne dorim ca finantarea privata sa aiba ponderea cea mai mare si chiar clubul sa fie luat de catre un investitor privat, dar daca noi il gatuim de pe acum fara a-i acorda, ma rog, promisiunile pe care si le-a asumat primaria, nu rezolvam nimic pe termen mediu si lung. De aceea intrebarea este, domnule primar, daca exista vreo rezolvare pentru situatia de la Clubul de Fotbal?

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Multumesc. Mai doreste cineva? Va rog.

Domnul Ignat Etienne

Buna ziua. Va aduc la cunostinta ca anul trecut in noiembrie am facut catre Primarie si catre SC EcoPiata o adresa prin care am semnalat ca nu avem un regulament de organizare si functionare trecut prin Consiliul Local. De atunci si pana acum au trecut 5 luni in care nu s-a intamplat nimic si as dori sa stiu de ce. Plus ca am mai trimis tot catre SC EcoPiata o adresa cu o propunere a unui plan de organizare si functionare al pietelor. As vrea sa stiu, chiar mi se pare imposibil odata ce legea reglementeaza aceasta situatie ca ar trebui sa avem un regulament de organizare si functionare trecut prin Consiliul Local, de ce de la infiintare si pana acum nu a trecut niciodata si de ce tot asteptam la infinit sa se intample ceva. Multumesc.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Multumesc. Aveti cuvantul, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc si eu. Buna ziua in primul rand si multumesc pentru ca ... Continuam?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

... (nu vorbeste la microfon)

Domnul primar Chirica Mihai

De ce? Dar este alta interpelare a dumnevoastra. A domnului Timofciuc o voi trata ca atare.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Doream sa va mai spun pe langa ceea ce a solicitat colegul meu Razvan Timofciuc. Sunt doua dorinte, daca nu e deranjul prea mare, domnule primar. In primul rand am dori si noi, consilierii locali, sa primim un raport de activitate si un raport privind finantarile alocate de catre Fundatia Sportului Iesean, unul la mana. Doi, am dori sa vedem si un raport din partea SC Fotbal SA in privinta veniturilor si a cheltuielilor. Asta tot pentru a veni in sprijinul transparentei si pentru ca am fost acuzati ca discutam in necunostinta de cauza si in conditiile in care subsemnatul sunt reprezentantul Consiliului Judetean in Fundatia Sportului Iesean, dar de 4 ani de zile nu am fost convocat niciodata la o sedinta. Si avand in vedere aceste blocaje, va rugam sa ne puneti dumneavoastra sau sa solicitati dumneavoastra aceste rapoarte si sa ni le puneti la dispozitie. Multumesc.

Domnul consilier Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta.

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles. Da, mulțumesc foarte mult si pentru intervenția dumneavoastră. Voiam sa reiau cu mulțumirile pentru faptul ca ati raspuns invitatiei prin dispozitia pe care am emis-o. Am sa incep sa dau raspunsuri chiar in ordinea in care au fost trecute si interpelarile. In primul rand vom face propuneri de modificare a organigramei municipiului Iasi in perioada imediat urmatoare, documentul este aproape finalizat. Urmeaza sa luam avizul de le autoritatile statului, ANFP in speta, si ulterior o sa intre in dezbaterea Consiliului Local. Principalul motiv pentru care vreau sa fac modificarea organigramei este eficienta aparatului din subordinea mea, ma refer la eficienta din toate punctele de vedere, si administrativa si economica si de rezultat. Despre Liceul Economic Virgil Madgearu, el face parte intr-adevar dintr-un program sustinut initial prin alocarile de la bugetul de stat, am continuat finantarile si noi in aceeasi maniera. Intentionam sa finalizam intai sala de sport care este aproape dusa la bun sfarsit si vom continua proiectul de investitie la aceasta unitate scolara.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbeste la micorfon

Domnul primar Chirica Mihai

Deocamdata ei nu au probleme majore in ceea ce priveste functionarea acestei unitati scolare, problemele majore sunt la altele, mai ales de stabilitate de cladire. Am avansat cu prioritate, ati vazut si in proiectul de buget, reabilitarea, modernizarea, unde este cazul, si punere in stare de siguranta a Scolii Normale Vasile Lupu si a Scolii Kogalniceanu acolo unde o parte stau cu chirie, iar o parte chiar stau in conditii de nesiguranta. In functie de aceste necesitati o sa-i acordam caracterul de prioritate si Liceului Virgil Madgearu. Nu ascund faptul ca si Gheorghe Asachi. Daca doriti sa duc gandul mai departe a fost o greseala de abordare la un moment dat, prin anii 2008, nu mai amintim cine era ministru, s-au demolat scoli si pe urma s-a terminat cu finantarea si am ramas cu niste gropi. Vedeti ce se intampla la Liceul Gheorghe Asachi, sus in Copou, unde in momentul de fata ne inghit foarte multi bani din resursele bugetului local pentru a corecta acea greseala de atunci. Despre busturi, exista pe langa comisia de cultura a municipiului Iasi, este si o comisie lucrativa pe care o voi pune la dispozitia dumnevoastra, prin care incercam sa gasim cea mai buna clasificare a oportunitati, construirea acestor busturi. De regula urmarim evenimentele consacrate, cum ar fi Centenarul. Ati vazut foarte bine ca am inceput cu bustul Regelui Ferdinand. Anul acesta vom continua pe aceeasi linie cu demararea unui consurs de solutii pentru Memorialul Unirii, sa ii gasim cea mai buna locatie, si desigur mai sunt cateva urgente care au ramas nerezolvate, cum ar fi Nicolae Iorga care nu are un bust reprezentativ in municipiul Iasi si care face parte din prioritatile anului in curs. Dar cu dorinta dumneavoastra puteti sa faceti parte din aceasta comisie si sa va aduceti aportul necesar. Multumesc domnului si colegului meu Petrica Ciobotaru, Florin Ciobotaru, ma iertati. Sigur laudele sunt bune cand au rezultat, consideram ca a fost o dezbatere publica consecventa in sensul ca nu am anulat niciuna dintre ele. Nu este usor sa stai la dispozitia tuturor celor care au nevoie de tine, dar asta este rolul meu. Multe dintre ele au fost chiar audiente publice pe proiecte punctuale, altele au fost chiar pe probleme de zi cu zi. Cinematografe din Iasi au fost o provocare de la inceput pentru mine. Am dus acest gand pana la capat. Ne-am purtat in instante. Nu vreau sa mai critic pe fostii deputatii care au luat decizii impotriva orasului, dar ele vor face parte din programele noastre de dezvoltare culturala acolo unde brandul cultural al Iasului este intr-adevar un brand cultural si probabil ca va raspunde partial si la propunerea domnului consilier ... unei locatii in care sa putem face pentru inceput manifestari de amploare. Fiecare dintre ele poate adaposti pana la 800 - 800 si de participanti ceea ce va fi una dintre cele mai mari sali de spectacole in momentul de fata cu exceptia Casei Sindicatelor care nu are in momentul de fata aviz de functionare. Da, este o idee interesanta cu city bus. Noi am spus ca poate fi si acest proiect o prioritate mai ales in trendul dezvoltarii turistice al Iasului. Anul acesta demaram strategia de turism unde cu siguranta va fi abordat si un asemenea subiect. Bine, infrastructura nu ne prea permite, avem o retetea de circulatie cu tramvaiul destul de laboriasa care de regula se intersecteaza si pe zona centrala. Un autobuz multi etajat nu cred ca permite 100% in conditii de siguranta. Vom studia gabaritul acestora si nu vrem sa abandonam proiectul din start. Regulamentul de piete, vreau sa stiu, domnul director, in ce situatie suntem cu regulamentul.

Domnul consilier Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta.

Domnul Starica Cristinel Valerica - director S. C. ECOPIATA S. A.

Nu vorbeste la microfon

Domnul primar Chirica Mihai

Dar dureaza foarte mult. Noiembrie, aprilie... iarna

Domnul Starica Cristinel Valerica - director S. C. ECOPIATA S. A.

Nu vorbeste microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, la alegeri am participat eu. ...

Domnul Starica Cristinel Valerica - director S. C. ECOPIATA S. A.

Nu vorbeste microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles. Incercati sa delegati aceasta activitate unui coleg de-al dumneavoastra ... si poate reusim sa accelaram acest lucru. Referitor la Clubul de Fotbal, domnul Timofciuc, sunt sigur ca transversala va poarta piedici in viata de fiecare data. Eu nu am prietenii pe banii publici. Pot sa fiu prieten si cu dumneavoastra, oricand, oriunde, in orice spatiu, dar mai putin pe banii publici. Acolo unde simt ca lucrurile nu merg asa cum ar trebui sa mearga, unde simt ca nu suntem pe directia cea buna, am responsabilitatea, am dreptul si desigur si raspunderea morala fata de cetatenii municipiului Iasi sa fiu foarte atent la ce se intampla cu banul public. Noi viram aceste sume de bani.Ca principiu am si facut doua destituiri, de la 1 aprilie nu se mai ocupa cine se ocupa nici de asta. Nu sunt convins ca facem ceea ce trebuie... Acolo unde este cazul sa interveniti pentru atragerea si investitiilor straine, nu neaparat din afara tarii, in sustinerea sportului iesean de performanta, dar am raspunderea ca banul public trebuie sa fie foarte bine dramuit pentru ca nu toata lumea joaca fotbal, nu toata lumea joaca sport de echipa sau nu, dar avem nevoie sa fim foarte atenti asupra acestui lucru. Despre ce se intampla la Fundatia Sportului Iesean, o sa va punem la dispozitie raportul. Noi viram banii catre Fundatie, mai departe nu avem raspunderea asupra repartizarii pe categorii sportive, ma refer la Primaria Municipiului Iasi, asta e si rolul acestei Fundatii de altfel. Si raportul SC Fotbal SA va face parte din toate raportarile, ca la orice societate comerciala la care noi avem pachet de actiuni. De altfel cred ca suntem spre finalul acestei societati, deja proiectul de hotarare l-am pus in cadrul de legalitate si luna viitoare vom lua o decizie impreuna daca mai ramanem sau nu mai ramanem acolo, dumneavoastra veti decide alaturi de noi, executivul, urmand sa luam decizia cea mai dreapta pentru deciziile acestui oras. Eu consider ca epopeea SC Fotbal SA a ajuns la sfarsit. Trebuie sa ne concentram pe lucrurile care conteaza. Orice sursa de bani se cheltuie, deci poti sa ii creezi din orice directie, se va gasi cineva care sa ii cheltuie, nu o sa puna nimeni sa faca saci cu bani pe undeva. Deci este nevoie sa luam o decizie urgenta. Noi ne-am consultat, domnii viceprimari, amandoi sunt implicati in acest proiect. Vom prezenta impreuna un proiect de hotarare pentru luna aprilie.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Mulțumesc. O scurta remarca. Daca asa era de mare preocuparea pentru banii publici, ma gândesc ca nu ii ofereați acele prime de instalare lui Prunea cand i-ati propus prelungirea contractului in campania electorala, acele salarii lunare exorbitante si as fi crezut daca ati fi procedat atunci, in campanie, in aceeasi maniera. Dar intrebarea este, daca puteti raspunde punctual, de ce nu se vireaza bani catre clubul de fotbal. La modul onest, nu inteleg de ce si nu stiu de ce nu se intampla asta. Pentru ca nu rezolvam nimic daca am bagat in ultimi ani milioane de euro in clubul de fotbal si acum il ducem in colaps pentru ca nu se mai da finantarea de la Primarie. Sunt bani irositi de pomana. De ce nu mai da primaria bani catre clubul de fotbal. Multumesc.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc. In primul si in primul rand cred ca ar fi trebuit sa fie stiut pana la ora asta ca au fost foarte multe declarații, clubul de fotbal nu ne apartine. Noi nu avem nici 0, actiuni la clubul de fotbal.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Catre Fundatie.

Domnul primar Chirica Mihai

Mai mult decat atat nu stiu de unde aveti dumneavoastra informatia ca nu. Numai ca noi am cerut o altfel de gestiune, adica noi dam cat credem noi ca se cuvine. Mai sunt si posibilitatile de a se sustine din fonduri proprii, mai pot gasi si ei sponsuri, mai pot gasi si ei alte surse de finantare. Noi nu am spus ca nu, dar am spus ca am pus masura, atata putem noi, restul li se cuvine lor pentru ca in, sa spunem, intr-o clasificare foarte sumara este foarte usor sa cheltui banii ...

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Corect.

Domnul primar Chirica Mihai

Problema e sa si-i produci. Daca te intereseaza cum se produc banii, atunci ai alta responsabilitate a lor. Noi vrem sa ii responsabilizam asupra modalitatii in care se produc acesti bani. Nu s-a pus problema ca vrem sa desfiintam un club de fotbal, nu s-a pus problema ca vrem sa desfiintam o ramura sportiva din Iasi, dar trebuie responsabilizati. Pe masura ce sursele de finantare sunt tot mai lejere, responsabilizarea acelora care obtin acei bani fata de sursa de unde vine este din ce in ce mai sumara si noi vrem sa ii responsabilizam. Daca inteleg lucru asta, e bine, daca nu, sa stiti ca orasul isi continua viata si poate si mai bine uneori, si fara. Ori gasim niste oameni responsabili care sa se gandeasca ca acel leut care se duce la Clubul de Fotbal si la oricare club din Iasi vine si din buzunarul dumneavoastra si din buzunarul meu si din buzunarul cetateanului de pe strada, asta trebuie sa ne doara in primul rand, domnule consilier, si pentru asta as vrea implicare ca asa de spus de ce e foarte simplu. Pentru ca nu e de unde cat vor ei. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc si eu.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Mutumesc, domnule primar. Domnule consilier Bostan, va rog.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Multumesc ca mi-ati dat ocazia. Domnule primar, am o intrebare, sa spun asa, excede poate cadrul ... din Consiliul Local, dar daca binevoiti sa raspundeti... Vreau sa va intreb care este parerea dumneavoastra referitor la intentia de modificare legislativa pentru aprobarea hotararilor de patrimoniu cu majoritate simpla in loc de majoritate de doua treimi.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa facem o dezbatere pe tema asta.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Doar o opinie, nu e... Aveti dreptul sa nu raspundeti, dar cred ca ar fi important sa stim parerea dumneavoastra noi cei din Consiliul Local si cei care ne urmaresc ca sa stim care ne va fi locul. Daca se va aproba lucrul asta, probabil ca noi, cativa cel putin vom fi un fel de spectatori la aceste sedinte sau ma rog... Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. E apanajul partidelor mici sa propuna o asemenea modificare.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Daca nu mai sunt interpelari, supun la vot ordinea de zi cu mentiunea ca proiectul numarul 1 este retras, iar la proiectul numarul 12 domnul consilier Vlad Nedelcu nu participa la vot si de asemenea la proiectul numarul 13 domnul consilier Gabriel Surdu nu participa la vot.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Ordinea de zi a fost aprobata.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura, muzee ori case memoriale;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarâre privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirea la care proprietarul a executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarâre privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale si pentru cladirile pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decât monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarâre privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2), lit. c) si d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarâre privind transformarea unei functii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarâre privind transformarea unor functii publice vacante in Statul de functii si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare ale Politiei Locale Iasi;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarâre privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 73/31.03.2016 (transmiterea in folosinta gratuita a autoutilitarei marca Renault Kangoo, nr. de inmatriculare IS-10-RFJ catre Politia Locala Iasi);

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarâre privind modificarea anexei 4.1-Bunuri de retur utilizate de Operator in executarea Contractului, din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 169 din 31 mai 2016;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosința gratuita catre Ateneul Tatarasi, a unui autobuz proprietate privata a municipiului Iasi;

Discutii? Cine este pentru?

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretarul municipiului Iași

O clipa, trebuie stabilita durata, in referat se propune 5 ani... cu propunerea stabilirii duratei la 5 ani.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Deci, cu propunerea de stabilire a duratei la 5 ani.

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Român si aflate in administrarea Municipiului Iasi;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 84 mp, situat in Iasi, str. V. Conta nr. 20, având nr. cadastral 156024, inscris in cartea funciara 156024 UAT Iasi ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 125 mp(format din lot 1-72 mp, parcela CC 1324/1 si lot 2-53 mp, parcela CC 1328/1 ) situat in Iasi, Strada Sfantul Lazar, sector cadastral 35, precum si aprobarea vânzarii prin licitatie publica a acestuia;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 174 mp, situat in Iasi, Strada Barbu Lautaru, alaturat terenului de la nr.46, precum si aprobarea vânzarii prin licitatie publica a acestuia;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 258 din 29 septembrie 2016;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 222 mp, situat in Iasi, strada Moara de Foc, nr. 2 B, sector cadastral 44, parcela CAT 2117, avand numar cadastral 19641 inscris in cartea funciara nr. 145959 ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului in suprafata de 7,58 mp din Iasi ,str. Aleea Rozelor, nr. 14A, bl.A 10, sc.A, ap.1, parter, avand numar cadastral 156463, inscris in cartea funciara 156463 ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 114 mp, situat in Iasi, str. Pojorniciei nr. 18 cu acces din str. Turcu, identificat prin sector cadastral 69, parcela CC 2753/3 si aprobarea concesionarii prin licitatie publica in scopul amenajarii unor locuri de parcare;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi situat in Iasi, Sos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595, parter, in 6 loturi;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 125 mp, situat in Iași, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155749, carte funciara 155749 UAT Iasi ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva? Domnul consilier Ignat Etienne se abtine.

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 139 mp, situat in Iasi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155744, carte funciara 155744 UAT Iasi ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva? Domnul consilier Ignat Etienne se abtine.

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 684 mp, situat in Iasi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155751, carte funciara 155751 UAT Iasi ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva? Domnul consilier Ignat Etienne se abtine.

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarâre privind stabilirea destinatiei spatiului cu suprafata de 115 mp, situat in Iași, Piata Unirii nr. 12, parter;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarâre privind transmiterea in administrarea Universitatii Nationale de Arte “George Enescu” din lasi, a imobilului (constructii si teren aferent), proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Codrescu nr. 6;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotarârii Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 410/29.12.2016, Anexa 12.1;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 351/2004 de schimbare a componentei comisiei municipale pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei locale de termoficare, actualizata;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarâre privind aprobarea costului mediu lunar si al cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Caminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iasi pe anul 2017;

Discutii?

Domnul consilier Daniel Piftor

Eu as vrea, doamna președinte daca imi permiteți.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Va rog!

Domnul consilier Daniel Piftor

Susțin amândoua proiecte de hotarâre si 28 si 29. Vreau sa va spun ca am fost si am vazut caminul de batrâni Sfinții Imparati Constantin si Elena din Bucium, mi s-a spus initial ca batranii stau ca in lagar acolo, fiind in Comisia de munca si protectie sociala m-am deplasat, am vazut ca lucrurile nu stau deloc asa. Am avut o sustinere importanta din partea doamnei Director si o deschidere... insa vreau sa va propun câteva lucruri care ar putea sa imbunatateasca viata batranilor de acolo si sunt câteva lucruri simple. In primul rând in toata curtea aia interioara nu sunt decât 4 sau 5 banci din astea din lemn, ar trebui mai ales acum in perioada asta de vara sa aiba unde sa iasa, câteva mese, eu stiu, cu sah, cu table sau macar sa stea asa pur si simplu la discutii, pentru bolnavii netransportabili din primul pavilion poate s-ar putea gasi un sistem dintr-asta de alerta, de avertizare mai ales pe timp de noapte ca sa i-a legatura cu asistentul care asigura permanenta, daca s-ar gasi/s-ar gândi aici o solutie si eventual un gard viu in spatele pavilioanelor acolo este o plantatie de vita de vie si am vazut foarte multe gunoaie care se arunca de catre ceilalti utilizatori ai terenului, nu de catre institutia noastra. Adica câteva lucruri simple, am vrut sa fac amendament la buget am zis, domnule poate pana atunci se pot gasi niste solutii in privinta asta. Multumesc frumos!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Va rog domnule Primar!

Domnul primar Mihai Chirica

Nu as lasa sa ramâna fara raspuns. Am fost si noi acolo cu colegii nostri, bancile sunt deja in lucru, sunt aproape 400, am gasit mai multe resurse. Vom construi si niste mese, de alt fel ne-au cerut si niste adaposturi de soare pe care le vom organiza pentru perioada de vara si desigur si gardul viu din spate. In schimb va trebui sa gasim o solutie, suntem intr-o faza avansata de, hai sa nu spunem de negociere inca, dar trebuie sa rezolvam problema acelui spatiu cu Iulius Group. El apartine lui Iulius Group, noi am stat pe o chirie modica, cred ca de un euro pe luna, deja banca i-a solicitat punct de vedere, dumnealor ne-au solicitat noua punct de vedere, sunt mai multe solutii privind achizitionarea acelor bunuri la niste preturi rezonabile, pretul de constructie respectiv cel inregistrat contabil care acum a luat si amortizari deja, sa speram ca reusim sa facem acest lucru cât mai repede. Multumim!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Multumesc domnule primar!Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarâre privind aprobarea costului mediu lunar si al cuantumului contribuției de intretinere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Caminului de Batrâni "Sf. Constantin si Elena" Iasi pe anul 2017;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T149 NUMAR CADASTRAL 149909, intocmit in vederea extinderii intravilan municipul Iasi, construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica ;

Discutii? Va rog domnule Boz.

Domnul consilier Petru Eduard Boz

Doamna presedinte de sedinta, domnule primar, vreau sa discutam totusi putin, nu este o interventie strict pe acest PUZ, dar avem o problema. Am avut punctele 20, 21, 22 unde acelasi investitor a solicitat scoaterea la licitatie a aproape 1000 de mp. Probabil intr-o saptamâna doua vom vedea si PUZ-ul. Felicitari, foarte bine ca avem astfel de dezvoltatori in Iasi si ne dorim sa avem companii de constructii puternice. Insa locuitorii din acesta zona, Malu, zona Bucsinescu, stiti foarte bine ca au inregistrat foarte multe plângeri. In legatura cu PUG-ul vad ca nu reusim sa o scoatem la capat. In proiectul de buget este alocata suma de 370 de mii de lei, da, 3 700 000 pentru reactualizarea studiilor. Asta ce inseamna, ca pana la obtinerea acelui aviz de mediu inseamna ca ne expira alte avize. Nu pot decât sa banuiesc pentru ca din nou, domnul primar si aparatul de specialitate nu au binevoit sa ne dea si anexele la buget sa vedem exact ce include acea suma de 3 000 000 700, dar banuim ca despre asta este vorba unele avize obtinute din urma deja expira si noi trebuie sa le reachitam. Ce se intâmpla la acest PUG, pana unde... deci ne impingeti pana la urma sa luam o decizie radicala pe care au luat-o si colegii nostri din mandatul anterior si anume sa nu mai votam nici un PUZ pana la aprobarea PUG-ului. Pe oamenii, de exemplu din zona Sf. Lazar, Bucsinescu, din centrul Iasului nu ii anunta nimeni faptul ca acea zona este prevazuta sa fie zona de blocuri. Evident va dati seama ce disconfort pentru ei. In fiecare zi se acorda o noua autorizatie de constructie. Incepe un nou santier, praf, zgomot, dupa care o cladire de multe etaje pentru ca regimul de constructie permit un regim de inaltime ridicata, geam in geam cu ei. Cred ca este... ajungem practic la o lipsa de respect fata de acesti cetateni care ar trebui sa stie din timp, domnilor, vedeti ca in 10 ani acolo vor fi numai blocuri. Gandti-va deja ce doriti sa faceti cu locuintele pe care le aveti, cu terenurile pe care le aveti. Din acest punct de vedere ce facem cu acest PUG. Tot timpul avem aceleasi argumentare, ca nu reusim sa obtinem avizul pentru mediu.

(Domnul consilier Ghizdovat Vlad iese din sala de sedinte)

Totusi este nevoie sa angajam temporar mai multe persoane sa inventariem toate aceste spatii verzi, sa obtinem pentru numele lui Dumnezeu acest aviz de la mediu sa terminam epopeea Planului Urbanistic General. Deci in legatura ca acest lucru este de fapt nemultumirea mea, faptul ca nu avem PUG, la fiecare sedinta avem cel putin 10 PUZ-uri, se construieste in regim intens, foarte bine asta inseamna ca orasul se dezvolta dar noi nu le spunem cetatenilor ceea ce se intâmpla in jurul lor si nu stabilim prin PUG, de fapt ar trebui sa reflectam adevarata valoare a terenurilor in oras.

Domnul primar Mihai Chirica

Ati mai spus asta, o ducem la nesfârșit.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Domnule primar, va rog!

Domnul primar Mihai Chirica

Despre stadiul PUG o sa va completeze si colegul meu, domnul Radu Botez. PUG-ul este un document in lucru si nu e mai putin cunoscut de nici unul dintre cei prezenti aici in sala sau chiar in afara ei, iar cetatenii sunt informati prin temeiul legii. Esti obligat sa informezi despre orice posibilitate de aparitie a unui PUZ indiferent ca este pe zona Sf. Lazar sau este in orice alt colt din Iasi sau chiar din Romania, este o prevedere expresa a legii. PUG-ul, din pacate este in curs de elaborare, trebuia sa fie aprobat, modificarile legislative tot ne arunca mereu in alte abordari si din acest motiv am fost nevoiti prin modificarile de lege chiar si din luna noiembrie - decembrie a anului trecut, unele aspecte ale elaborarii sale sa le reabordam si o vom face cu prisosinta. Nu am platit anul trecut, aceasta suma este o suma care se reporteaza si o sa vedeti si in raportul pe care l-ati primit in forma detaliata ca nu s-a platit ca nu a avut ce, pentru ca nu am putut receptiona, pentru ca tot s-a modificat legea si s-a modificat documentatia si tot asa pana la urma am ajuns in noiembrie -decembrie fara sa putem factura. In decembrie s-a modificat din nou, de data aceasta speram ca legislatia ramane mai stabila, astfel incat sa putem sa primim si restul de documente pana la sfarsit. Nu vor fi eliminate PUZ-urile tot prin temeiul legii, zonele protejate, zonele arheologice si alte zone care vor avea nevoie de alte abordari, vor presupune aparitia unor noi PUZ-uri de tip CP daca discutam de zona protejata. Prin urmare este in lucru si despre detalii va poate spune domnul viceprimar Botez. Multumesc!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar!

Domnul Radu Botez - viceprimarul municipiului lasi

Da, sigur vorbim din nou despre acest PUG. De la nivelul verii anului 2016, deci când am incercat mai intens sa reusim sa il realizam am facut urmatorii pasi: am ajuns la un numitor comun cu cei de la mediu in ceea ce priveste documentatia pe care ei o primesc sa o avizeze. Au existat ma multe sedinte, a existat o sedinta finala de acceptare a acestei documentatii, astfel incât la ora actuala suntem in grafic cu cei de la mediu. Pentru a se obtine avizul final la mediu, mai este nevoie de o asa numita evaluare de impact, asa numita documentatie valoare de impact la mediu. Pentru aceasta documentatie a existat un contract valabil pana in luna... pana in vara anului 2016 acest contract a expirat, trebuie sa pornim o noua achizitie contractuala, o noua procedura, iar aceasta noua procedura nu am putut sa o pornim pentru ca nu am avut buget. Daca s-ar fi votat bugetul national undeva prin luna noiembrie decembrie sigur acum am fi fost cu probabil trei luni avans la redactarea PUG-ului. Acelasi lucru se intâmpla si in relatia cu cei de la Apele Romane, dupa mai multe discutii, sedinte comune, modificari a unor date din documentatia de mediu, cei de acolo ne-au primit documentatia si trebuie sa le prezentam conform noilor reglementari legale, un studiu de impact in ceea ce priveste partea acesta de Apele Romane, inundatii si asa mai departe pe care si acesta urmam sa il realizam probabil incepând cu ziua de miercuri daca marti vom vota bugetul amândoua aceste studii fiind incadrate la capitolul investitii si cu orice dorinta de a noastra, a mea, nestiind aceste lucruri de a porni mai repede aceste studii nu s-a materializat fiind investitii trebuie sa avem buget aprobat si dupa aceea sa pornim procedura. Din punt de vedere a avizelor expirate la ora actuala sunt doua avize expirate STS si SRI si mai urmeaza sa mai expire inca un aviz. Celelalte, majoritatea fiind fara un termen, avem documentatia facuta si la aceste avize se ocupa arhitectii pe baza avizului vechi si a unei, nu as zice formalitati, dar a unei cereri avem aceste avize in orice moment. Nu acest lucru constituie la ora actuala un impediment. Un alt element important este cel legat de monumente unde documentatia noastra cu privire la monumente a fost prezentata la sedinta a comisiei de monumente, comisia de monumente inseamna tot felul de persoane, profesori care vin de pe la Bucuresti se organizeaza, e o comisie regionala, a fost acceptata acesta documentatie si urmeaza si aici sa primim acest aviz. In mod optimist daca reusim sa avem marti bugetul si miercuri - joi pornim aceste proceduri probabil va dura in jur de o luna jumatate pana vom avea aceste... prin lege obligatorii evaluari in asa fel sa putem...

Domnul primar Mihai Chirica

Daca am depinde 100% de vointa noastra, depindem foarte mult si de viteza de avizare a colegilor de la celelalte institutii.

Domnul consilier Petru Eduard Boz

Ma iertati, eu inteleg asa, avem o suma de 370 de mii lei care nu a fost cheltuita anul trecut...(neinteligibil - fara microfon)

Domnul Radu Botez - viceprimarul municipiului lasi

Inseamna ca nu ati inteles, nu am avut obiectul muncii pentru aceste studii. Studiile acestea puteam sa le facem la... au existat contracte, ar fi putut fi facute daca aveam aceste documentatii acceptate de catre cei de la mediu si cei de la Apele Romane. In momentul in care am avut aceste documentatii acceptate si ar trebui sa avem aceste studii nu am mai avut buget. Daca lucrul acesta se intâmpla, daca aveam acceptul celor de la mediu, dar nu a fost simplu, au fost doua luni de discutii, cred ca eu am facut 10 drumuri la mediu si cei de la mediu au venit aici de 5 -6 ori ca sa atenuam asperitatile existente si poate am avut noroc pentru ca in acea perioada s-a derulat un program de asa zis recensamant al spatiilor verzi având o claritate in ceea ce priveste spatiile verzi din oras nemaiexistand nici un fel de controverse ca avem cum spuneau unii 18- 20 de mp pe cap de locuitor, ci avem vreo 36 de mp pe cap de locuitor conform acestor studii, deci multe, multe lucruri, multe asperitati au fost atenuate atât cu cei de la mediu cât si cu cei de la Apele Romane. Si la Apele Romane cred ca a durat cred ca o luna jumatate-doua luni pana când am ajuns la un numitor comun. Din cauza asta nu am putut ca nu aveam obiectul muncii pentru aceste studii.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Va rog, domnule Bostan, scurt.

Domnul consilier Ciprian Manuela Bostan

Foarte scurt, eu as vrea sa reiterez, sa clarific o parte din solicitarea colegului meu si anume, inteleg ca ceea ce este de facut referitor la PUG sunt avize de mediu, de la Apele Romane si de la Monumentele Istorice. Ceea ce inseamna ca indicatorii generali sunt deja stabiliti. Ceea ce este nevoie si putem face este sa informam si partial locuitorii cartierelor la care vor fi modificari pe regimul de inaltime faptul ca, acelea vor fi noi regimuri de inaltime. Adica oameni buni, pentru ca acum am primit si eu o multime de reclamatii pe e-mail in care oamenii asta aclameaza. Domnule, acolo e zona de case de ce tot construiti blocuri si le-am explicat: pentru ca acolo a fost zona de case conform noului PUG va fi o zona blocuri. Dar daca asta nu se comunica public normal ca oamenii sunt nemultumiti si riscam sa ne atragem si antipatia lor pentru ca nu rezolvam acest lucru pana la urma e o chestie de transparenta, nu putem gasi o modalitate prin care sa comunicam regimurile de inaltime pe zonele centrale cel putin? Si UTR-urile, care e UTR-ul in viitorul PUG si regimurile de inaltime. Omul când isi cumpara teren acolo sa stie, nu iti cumpara pentru casa, pentru ca risti sa iti faca un bloc alaturi si vei veni cu reclamatii la noi. Multumesc!

Domnul Radu Botez - viceprimarul municipiului Iași

Exista, toate aceste materiale sunt publice, sunt aparute pe site in momentul in care noi am depus documentația si a fost acceptata documentatia la mediu, asta inseamna luna decembrie. Dupa aceasta aparitie publica a acestor documente sigur am avut mai multe parti interesate care si-au manifestat interesul in ceea ce priveste acest PUG de la Universitatea de Medicina pana la tot felul de firme private. Pentru ca s-au uitat, au vazut despre ce este vorba. Este public este afisat, totul este cât se poate de clar.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Supunem la vot proiectul numarul 30.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR. 1A, NUMAR CADASTRAL 151146 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T165, NUMAR CADASTRAL 140130, intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ALECU DONICI NR. 17, NUMAR CADASTRAL 133242 intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

(Domnul consilier Petru Eduart Boz iese din sala de sedinte)

Proiect nr. 34

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T174, NUMERE CADASTRALE 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi, construire locuinte individuale, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T168 NUMAR CADASTRAL 131321, intocmit in vederea introducerii in intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.25, NUMAR CADASTRAL 151667, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, piscina, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica ;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI NR. 9A, NUMAR CADASTRAL 146910 intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto si functiuni anexe pe teren inchiriat persoana juridica;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Str. VLADICENI nr. 14, nc.131928 intocmit pentru investitia construire spatiu comercial si locuinta;

Discutii? Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

(Domnul consilier Petru Eduart Boz intra in sala de sedinte)

Proiect nr. 39

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 28 februarie 2017 (modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism);

Discutii? Va rog domnule primar.

Domnul primar Mihai Chirica

La acest proiect as vrea sa precizez faptul ca domnul Ciolacu propunerea, este președintele Uniunii Arhitectilor din Romania Filiala Iasi, acesta este motivul pentru care dumnealui a insistat sa faca parte din aceasta comisie, domnul arhitect Musteata, trebuia sa fie anexat la nota de fundamentare asa in subsolul ei macar de ce mai apare un membru. Multumesc foarte mult.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Supunem la vot.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarâre privind aprobarea unui acord de parteneriat intre UAT Municipiul Iasi si UAT Comuna Miroslava in vederea crearii cadrului organizatoric pentru sustinerea desfasurarii de evenimente artistice;

Va rog domnule consilier.

Domnul consilier Florentin Traian Ciobotaru

Multumesc frumos doamna. In primul rând am ramas dator domnului Timofciuc Razvan care mi-a pomenit numele la inceput. Eu nu laud pe nimeni sunt simple constatari ale unui ales local, daca primarul municipiului Iasi isi face treaba trebuie sa ii dam Cezarului ce-i a Cezarului, când o sa si-o faca, fiti convinsi ca voi fi primul critic al domniei sale.

Doi. Felicitari domnule primar pentru ceea ce ati facut prin promovarea acestui proiect de hotarâre cu numarul 40, nu o sa dezvolt ideea si trei ar fi o nedreptate sa spunem in ceea ce priveste daca nu as aduce multumiri si felicitari domnului director al Ateneului Tatarasi care in mod ritmic ne pune la dispozitie la mapa ceea ce a reusit sa faca cu adevarat intr-un an de activitate. Ma uitam pe o analiza comparativa nu numai ca este un bun manager, sa spunem, cultural ci este si un bun manager financiar. Le gasim pe pagina numarul 2, analize comparative, lucruri deosebite facute de acest director tânar, felicitari domnule director ati redat o noua dimensiune Ateneului Tatarasi si ati redat din prestigiul pe care acesta il avea in perioada interbelica. Daca o tii tot asa cu siguranta veti rivaliza chiar cu Nationalul iesean si nu folosesc cuvinte mari. Felicitari, multumesc!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Multumesc, supun la vot proiectul numarul 40.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Dispozitia nr. 1041/2017 - Completare

C. 1.

Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatilor de acordare a gratuitatilor si facilitatilor pentru transportul in comun pe raza Municipiului Iasi;

Discutii, Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Domnul primar Mihai Chirica

A fost o observatie de la comisii referitor la, prin ce este reglementat circulatia copiilor sub o anumita vârsta, avem in cadrul contractului de concesiune pe care l-am incheiat cu operatorul de transport si care a fost cesionat mai departe catre CTP de la RATP la art. 21 alin (2) sunt scutiti de plata taxelor de calatorie copii pana la cinci ani. Si aceasta chestiune este reglementata prin contract, nu aduce nici un cost suplimentar pentru Primaria municipiului Iasi. Multumesc frumos!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Multumesc, da domnule Etienne. Domnule Ignat va rog.

Domnul consilier Ignat Etienne

Eu am pus intrebarea asta la comisii ieri, chiar voiam sa discutam un pic pentru vârsta copiilor. Ei intra in clasa 0 la 6 ani, 5 ani si, in general la 6 ani. Mi s-ar parea chiar o idee sa dam, poate sa marim vârsta pana la 6 ani. Oricum copii merg insotiti cu parintii care platesc bilet.

Domnul primar Mihai Chirica

O secunda, doar daca analiza din adunarea generala de la CTP va permite, noi o sa ii solicitam in scris si daca nu are modificari consistente asupra situatiei financiare o sa intram din nou in consiliu cu aceasta modificare. Da? Multumesc!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Multumesc, Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

C. 2,

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi;

Discutii, Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Va rog domnule primar.

Domnul primar Mihai Chirica

Voiam sa va fac cunoscut faptul ca asa cum ati observat si pe ordinea de zi v-am lasat sa studiati, sa analizați si Raportul Primarului Municipiului pe anul 2016. Are doua solutii de prezentare, o solutie rezumativa si materialul complet care are 20 de pagini in care puteti gasi toate datele pe care le-ati solicitat de-a lungul timpului intr-o varianta usor de citit pe care o puteti analiza. Alte lamuriri, va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Multumesc.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Mai doriti sa spuneti ceva domnule Ignat?

Consider sedinta inchisa va doresc o zi cât mai placuta.

Domnul primar Mihai Chirica

Si mi-a amintit consilierul meu sa nu uitam de sedinta extraordinara de marti 4 aprilie, de ce marti 4 aprilie, asa prevede calendarul bugetar. Documentul care sta la baza bugetului a fost finalizat in preambulul hotararii care va valida bugetul pe anul 2017, o sa aprobam si hotarârea de consiliu privind repartitia excedentului pe anul in curs, am amanat acest proiect tocmai datorita faptului ca au aparut elemente de ultima ora cum ar fi cinematografele si altele si vom incerca sa gasim o ordine bugetara cât se poate de corecta. Ora pentru care am propus-o este ora 11:00, deci marti ora 11:00 sa incercam sa tinem sedinta de consiliu privind aprobarea bugetului pe anul in curs. Multumesc!

Domnul consilier Ciprian Manuel Bostan

Noi nu am primit informarea, acum am verificat, noi nu am primit pe e-mail.

Domnul primar Mihai Chirica

O sa o primiti in cursul zilei de azi.

Domnul consilier Petru Eduard Boz

Legat de aceasta sedinta extraordinara poate macar acum in al 12-lea ceas, deci sunt de exemplu investitii in educatie sunt câteva scoli unde vrem sa vedem, s-au cuprins bani pentru ele, nu s-au cuprins, deci nu avem nimic.

Domnul primar Mihai Chirica

Deci primiti materialul complet in cursul zilei cu defalcarea pe fiecare capitol bugetar in fiecare articol, materialul este finalizat l-am studiat in cursul zilei de ieri exact cu avizele necesare, bugetul nu se dezbate in sedinta extraordinara pentru a nu avea dezbatere in plen, deci vom avea si dezbatere in plen pe fiecare capitol in parte si urmeaza sa luam o decizie impreuna si comisiile le facem luni... va economisi si din timpul domniilor voastre. Multumesc!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Multumesc, mai este ceva?

Domnul primar Mihai Chirica

Nu.

PRESEDINTE DE SEDINTA, GABURICI VIOLETA ADRIANA

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU


CIC PO 03/F3