Proces verbal din 28.02.2017

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2017 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI


Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 25939 /03.03.2017

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2017

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 28 februarie 2017 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AUR MARIUS - CATALIN

2.    BOCA ADRIAN FLORIN

3.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

4.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

5.    BOTEZ RADU

6.    BOZ PETRU EDUARD

7.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

8.    COȚOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

9.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

10.    DORNEAN TUDOR

11.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

12.    GHIZDOVAT VLAD

13.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

14.    IGNAT ETIENNE

15.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

16.    JUGRIN LUCIAN

17.    NEDELCU VLAD NICOLAE

18.    PIFTOR DANIEL

19.    PINTILEI MIHAIL

20.    POSTOLACHE ANDREI

21.    SANDU VASILE

22.    SCRIPCARU CALIN

23.    SURDU GABRIEL MIHAI

24.    TAUTU IULIANA DANIELA

25.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati. Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Surdu Gabriel Mihai si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 760 din data de 23 februarie 2017, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași;

2)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Extinderea retelei termice primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iasi”;

3)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia „ Refacerea izolației magistralei de legătură 2 x Dn 1100 ”;

4)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Alimentare cu energie electrica a Spitalului Clinic de Recuperare, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi - asigurare spor putere

5)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare pasarelă

metalică Gara Iași Nord KM 75+532”;

6)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru proiectul “ Amenajare arhitecturală râu Bahlui”;

7)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectare supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din beton armat ( unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile )”;

8)    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr.90979/05.12.2007;

9)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iași - ARSACIS si SC APAVITAL S.A;

10)    Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ particular si confesional acredttate / autorizate din Municipiul Iași pentru anul școlar 2017-2018;

11)    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 109/29.04.2016;

12)    Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitație publică a terenului în suprafață 400 mp - Lot 1, situat in Iasi, Stradela Caprelor , nr. 6 , sector cadastral 1, parcela PD 2920 ;

13)    Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, a terenului proprietatea Municipiului Iasi (str. Cicoarei-str. Sarmisegetuza) in suprafata de 2500 m, strabatut de reteaua de canalizare ce se va realiza de catre Comuna Miroslava, ca urmare a implementarii proiectului de investitii ‘' Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi ”;

14)    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.20901/2017;

15)    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

16)    Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliul Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 196 mp situat in Iasi, bulevardul Tudor Vladimirescu, alaturat nr. 103 A, parcela DS 456, precum si aprobarea concesionării directe a acestuia catre SC EXPERT 3 D SRL in vederea extinderii imobilului proprietate ;

17)    Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al municipiului Iași, aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr.84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1 si 2 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iasi;

18)    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, a bunurilor aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii ;

19)    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 258,41 mp, situat în Iași, Aleea Nicolina nr. 13, având nr. cadastral 121309 înscris în cartea funciară 121309 UAT Iași, către SC MOLDWAYS SRL, in scopul extinderii imobilului proprietate ;

20)    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 40,95 mp din Iași, str. Cehac, nr. 17, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616 , de pe DRAGAN VASILE pe MOISII GABRIEL RAMON ;

21)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45 NUMĂR CADASTRAL 148957 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

22)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 145043,întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinatia de club de dans sportiv pentru copii pe teren proprietate privată persoane fizice ;

23)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 39, NUMAR CADASTRAL 133516 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

24)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI FN, SC 64, NUMĂR CADASTRAL 138054,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, anexe si imprejmuire pe teren proprietate private persoană fizică ;

25)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VANTU NR.8, NUMAR CADASTRAL 151731,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice ;

26)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMAR CADASTRAL 140973 întocmit în vederea construirii unei clădiri de birouri pe teren proprietate privată persoane fizice ;

27)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 127643, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, anexe, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

28)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NATIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL de PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privată persoană juridică ;

29)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, str. Garii nr.22, nr.cad. 141011 , 141012 pentru construire imobil locuințe colective și funcțiuni publice la parter și mezanin, pe teren proprietate;

30)    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

31)    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședințe;

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Buna ziua, bine ați venit la sedinta consiliului local! Doamna secretar, aveți cuvântul.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Multumesc, domnule presedinte. Buna dimineata, doamelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 760 din data de 23 februarie 2017. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat doamna consilier Aldea Catalina si domnul consilier Corozal Daniel Cristinel. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 31 ianuarie 2017. Domnule presedinte, va rog, aveti cuvantul.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai4

Da, mulțumesc foarte mult și mulțumesc ca ați răspuns invitatiei de a fi astăzi aici împreuna cu noi, este într-adevăr sedinta ordinară a lunii februarie, dar înainte de a intra în continutul acestei ședințe de consiliu local aș dori și v-as ruga în același timp sa ținem un scurt moment de reculegere pentru trei colegi din administratia publica. Este vorba despre colega noastră Doina Buzea, soțul ei Eugen Buzea și desigur colegul consilier judetean Daniel Minciuna, trei persoane și în același timp trei personalitati care și-au adus contributia pentru administratia ieseana, motiv pentru care vă rog sa ținem un scurt moment de reculegere. Mulțumesc foarte mult! Domnule presedinte, aveți cuvântul.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Începem sedinta cu colegii care doresc sa facă interpelari. Vă rog. Începem de la stânga la dreapta dacă nu va deranjează. (neinteligibil - fără microfon)

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Timfciuc ma numesc, domnule presedinte. Buna ziua tuturor în primul rand, doresc sa aduc în atenție un subiect care a fost și mediatizat de presa locala și ma refer la licitatia pentru inchirierea a 16 autobuze second hand de către Compania de Transport Public și în acest sens, când veneam acum la sedinta de consiliu, ma uitam la acea ...(neinteligibil - fara microfon)... de pe autobuzele noi cumpărate de primărie 'Un nou început pentru transportul public” și din păcate am sentimentul ca acest mesaj a rămas o simpla lozinca. Avem un început cu aceiași oameni care au dus RATP-ul în faliment și ma refer la domnul Stoica, care a fost director tehnic la reposedarea RATP și acum este director la Compania de Transport Public, domnul Gherca, care a fost director la reposedarea RATP, acum este administrator special, dar nu asta ar fi problema avem cumva și aceleași metehne știm din vechiul mandat parteneriatul pagubos pentru transportul public dintre RATP și Unistil, iar acum avem aceasta licitatie cu cerinte cel puțin, care ridica semne de întrebare și aceleași practici care au dus RATP-ul în faliment. Deci mi-e greu sa cred ca avem un nou început cu aceleași metehne vechi. Dar nu neapărat despre asta vreau sa vorbesc, ci despre faptul ca, continutul licitatiei sau scopul licitatiei, conform legii transportului public nu este legal. Legea transportului public, Legea 92/2017 specifica negru pe alb ca transportul public, citez: 'se efectueaza de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun' și important acum - 'detinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing'. Așadar, i-as ruga pe cei de la Compania de Transport Public sa ofere explicații Consiliului Local și opiniei publice de ce aceasta licitatie a fost organizata fără a se respecta termenii legali. Mulțumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Mulțumesc, domnule consilier vă rog!

Domnul consilier Postolache Andrei

Buna ziua! întrebarea mea e tot din zona transportului in comun, a aparut un reportaj zilele trecute in presa locala despre, conform reportajului, un contract inceheiat intre o firma si RATP pe vremea ...(neinteligibil - fara microfon)... prin care contract, firma ar fi trebuit sa ofere servicii de curatenie RATP-ului in valoare de vreo-un milion si jumatate de euro in acesti trei ani, care iarasi, conform reportajului firma nu le-a oferit, nici controale nu au fost efectuate si as vrea sa cer lamuriri de la executiv daca este adevrata situatia si ce face in legatura cu ea. Multumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Vă rog, domnule consilier!

Domnul consilier Pintilei Mihail

Buna ziua tuturor! Trei probleme am de ridicat, as vrea sa analizam posibilitatea construirii unui edificiu destinat desfasurarii. (neinteligibil-fara microfon). aproape traiesc din aceasta activitate. Doi, va propun de asemenea sa analizam posibilitatea construiri unei parcari pe verticala in cartierele foarte aglomerate, trei, va propun de asemeni sa schimbam regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare intrucat la ora actuala sunt 18 municipii, care acorda acest titlu si post mortem si avem si noi de exemplu municipiul Pascani care a acordat un titlu post-mortem, multumesc, am terminat.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Vă rog!

Domnul consilier Piftor Daniel

Domnule pimar, domnilor viceprimari, stimati colegi. Toti consilierii locali au votat amplasamentul pentru spitalul de urgente, Spitalul Regional de Urgente, considerand ca este o investitie extraordinar de importanta pentru municipiul nostru, in acest sens am doua itrebari la dumneavoastra, una legata de calea de acces dinspre Letcani - Rediu - Popricani, sunt drumuri care apartin comunelor respective Letcani, Rediu si Popricani daca nu ma insel si daca cumva exista un protocol intre Primaria Municipiului Iasi si Consiliul Judetean in ceea ce priveste modernizarea acestor drumuri, daca este asa cum am spus eu si a doua intrebare ar fi legata de dimensionarea retelelor de apa, canalizare, curent electric si gaz din acea zona. Adica daca retelele existente fac fata necesitatilor Spitalului Regionl de Urgente; daca nu fac fata atunci cine le va, respectivele lucrari pentru a fi asa cum sunt cerute, cine le va face? Asta ar fi un prim punct in interpelarea mea. Al doilea punct este legat de o comunitate de locuitori care stau pe langa Scoala Veronica Micle, este vorba despre circa 15 case, 15 gospodarii mai exact pe strada Gheorghe Tudoranu, strada Vladimir Butureanu si strada Buzatov, deci in apropiere de Scoala Veronica Micle daca puteti vizualizata acolo zona. Este vorba despre faptul ca acei oameni, acei concetateni ai nostri nu au o cale de acces peste raul Vamasoaia, cand s-a dezvoltat zona respectiva... (neinteligibil-fara microfon)... proiectul de constructii si avizele necesare ca ei ar putea sa il faca prin forte proprii, un podet acolo, si mai este o situatie in caz de interventie la un incendiu sau doamne fereste la o calamitate. (neinteligibil-fara microfon). masinile in zona respectiva, daca ati fost in zona si stiti sunt niste zone foarte inguste, nu permit ca masinile sa mearga in dublu sens. Deci asta ar fi a doua problema si a treia problema sa spunem mai micuta legata de o interpelare pe care am facut-o in sedinta de data trecuta.

Eu cand m-am referit la audit, la regiile subordonate nu m-am referit la audit financiar, am primit raspuns pe patru pagini in care mi s-au citat din legi diferite articole vizavi de audit. Deci eu nu m-am referit la auditul financiar, m-am referit la o actiune de audit in ceea ce priveste calitatea, implementarea unui serviciu unui sistem de calitate intr-o organizatie. Macar putea sa mi se dea un raport de activitate pe o pagina, ca sa pot sa imi dau seama cam cum, care au fost indicii de performanta, daca au fost atinsi si asa mai departe. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier Postolache Andrei

Doar ca o mica gluma, am primit acum un mesaj de la cineva care urmărește live streaming-ul și ne roaga foarte mult sa rezolvam problema cu microfoanele, mulțumesc. Cu microfoanele, ca se întrerup și nu se aude. A zis ca avem imagine HD și sunet analog. Dar asta ca o mica glumita, mulțumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Vă rog, doamna consilier.

Doamna consilier Gaburici Violeta

Buna dimineata, stimati colegi, domnule primar! întrebarea mea este legata de intreprinderea Fortus. Stim ca de ani de zile s-a incercat acolo un plan de reorganizare, plan care a esuat si am vazut zilele trecute in presa ca deja se vand din active. Stiu ca Fortus are datorii mari la. (neinteligibil-fara microfon). si urma sa se faca darea in plata a unui parc tehnologic de la Fortus. As vrea sa stiu daca s-a facut aceasta dare in plata, daca nu cum se vor recupera datoriile de la Fortus si daca s-a facut darea in plata. (neinteligibil-fara microfon).

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Vă rog!

Domnul consilier Dornean Tudor

Mulțumesc, domnule presedinte! Bună dimineața stimati colegi, domnule primar, întrebarea mea este tot referitor la PUG, din câte am înțeles termenul estimat initial e prima jumătate a anului 2017 nu va fi depășita, vă rugăm să ne lamuriti care mai este stadiul PUG-ului, stadiul avizelor, din câte am înțeles ultima oara mai era vorba de avizul de la mediu și de la monumente. În ultima faza am înțeles ca au mai apărut și alte problemute pe drum și speram noi să ne da-ti un deadline de data aceasta. Mulțumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Mulțumesc, dacă mai sunt colegi, vă rog!

Domnul consilier Bostan Emanuel Ciprian

Bună dimineața, domnule primar și domnilor consilieri, am și eu trei întrebări, doua scurte și una puțin mai lunga. Una este legată de participarea Municipiului Iasi la Târgul de Turim din luna februarie și sa îmi spuneți dacă am participat, dacă nu de ce nu am participat în conditiile în care noi ne tot străduim sa promovam imaginea de destinație turistica a Iasiului, probabil sa sunt niște considerente, cu atât mai mult cu cât cei intuiti au spus ca au participat niște comune limitrofe Iasiului care dadeau relații și în numele Municipiului Iasi. Nu mi se pare deloc în regulă lucrul asta.

Doi, știu ca s-a contractal lucrarea pentru statuia Regelui Ferdinand, m-ar interesa sa îmi spuneți dacă s-a stabilit și amplasamentul pentru ea, dacă nu, care este planul de stabilire a amplasamentului sau cine este responsabil pentru stabilirea amplasamentului dacă acceptam sugestii de la oameni de cultura, de la istorici, dacă exista o comisie pentru asta și trei sa îmi spuneți dacă exista posibilitatea construirii sau de fapt amenajarii unui drum secundar de acces din zona Bucium, din strada Petre Vancea care sa descarce pe strada Trei Fantani pe malul Vamasoaei, dat fiindcă strada Bucium nu are nici o alta alternativa pentru a se descarca nicăieri, este o aglomerație de nedescris după ora 07:15, coada ajunge pana la Hanul Trei Sarmale, da, Petre Vancea, ea intra în reabilitare, am văzut anul acesta, strada de după benzinaria Mol pe stânga, pe malul Vamasoaia, acolo este un drum de exploatare care poate fi amenajat chiar și cu o banda cu sens unic măcar care sa poată descarca pe strada Trei Fantani. Este o alternativa cel puțin pentru cei din zona respectiva cu case și blocuri care se va construi singura alternativa pe care o văd eu poate fi realizata relativ rapid. Mulțumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Mulțumim, dacă mai sunt colegi care doresc sa facă interpelări, îl rog pe domnul primar...

Domnul primar Mihai Chirica

Mulțumesc foarte mult, am să încep, nu neapărat în ordinea interpelarii, o să mai fie și colegi de-ai mei care o să intervina. Legat de Spitalul Regional de Urgențe, este un subiect foarte sensibil prin importanța sa în special, calea de acces dinspre Letcani face parte, sa spunem, din artera de ocolire care desigur este legată și de programul de dezvoltare a Ministerului Transporturilor și face parte pe anumite tronsoane și din planul de modernizare a retelei de drumuri judetene aflate în subordinea Consiliului Judetean. De altfel în axele de dezvoltare pe care Consiliul Judetean le-a propus spre finanțare europeana pe următoarea etapa, intervin și tronsoane din acest drum, este vorba despre legătura Letcani, Bogonos, Rediu, Vanatori și bineințeles racordarea la drumul european. Pe partea cealaltă dinspre oraș intenția noastră este de a construi o cale de legătură pe latura vestica a terenului situat pe Moara de Vânt, cale de legătură care probabil va face obiectul unei investitii locale funcție de demararea lucrarilor pentru Spitalul Regional de Urgențe și a altor obiective care sunt în momentul de fata în atenția noastră pe acel amplasament și desigur o conectare suplimentara spre zona aeroport a drumului de legătură dinte parcela de pe Moara de Vânt și zona aeroport care sa nu fie neapărat suprapus pe toată reteaua stradala a strazii Moara de Vânt. Ele vor face parte din ansamblul PUZ-ului Moara de Vânt care de alfel a fost dat ca noua tema de studiu fata de cea initiala unde era în cea mai mare parte privita ca o zona rezidentiala. Strada sau Școala Veronica Micle într-adevăr este vecina cu paraul Vamasoaia, paraul Vamasoaia a avut câteva traversari pe diverse proprietati de-a lungul timpului, construite mai mult sau mai puțin autorizat, unele dintre ele au fost demolate cu ajutorul colegilor de la Apele Romane datorită faptului ca nu au fost construite după un studiu făcut de un profesionist în domeniu, au fost provocate niște inundatii, inundatii a unor curti, ceea ce a condus în cele din urma la demolarea lor. E o idee foarte buna, noi am făcut mici accese la anumite proprietăți sunt construite provizoriu de către noi, dar o să dam drumul la un studiu pe toate travesarile pe toată zona paraului Vamasoaia în vederea construirii unor podete pietonale și carosabile.

Legat de regiile autonome solicit, sau în fine, a societatilor comerciale din subordinea Consiliului Local sa aduceți la secretaritul tehnic o scurta prezentare a domeniului de activitate, structura functionala, relatiile în interiorul societății și relatiile externe, astfel încât consilierii să fie familiarizati cu ce se întâmpla acolo în 30 de exemplare să fie și pentru secretariatul tehnic astfel încât... (neinteligibil-fara microfon)... aceste societati comerciale și directii care depind de municipiul Iasi, de Consiliul Local.

În ceea ce privește Fortus-ul, pentru colega noastră doamna Gaburici, este în faza în continuare de lichidare, Societatea Fortus știți foarte bine, adumi te rog un microfon mobil, este în faza de lichidare societatea, noi nu avem decât un procent de circa 18,5 spre 19% din masa credala în ansamblul ei, acolo statul roman prin ANAF a transferat creanta către AVAS, Autoritatea de Valorificare, lăsată la mana executorilor prin casa de insolventa, etc. De-a lungul zilelor tot primim din partea firmei de insolventa solicitari pentru valorificarea unor active. Pentru unele dintre ele le dam aviz pozitiv, pentru altele aviz negativ funcție de modul de fundamentare pe care îl prezinta către creditori, noi nu am abandonat programul de dare în plata de altfel am luat legătura cu cei de la AVAS, compensare prin dare în plata a datoriilor de recuperat de la Fortus, am spus ca da, ne-am adus atenția spre acele hale de producție și a acelor platforme care în momentul de fata nu sunt valorificate și am refuzat de fiecare data valorificarea lor și speram ca în cele din urma să se poată închide procedura de insolventa respectiv faliment a Fortus inclusiv cu procedura de dare în plata. Legătura este ținuta inclusiv cu actuala presedinta a AVAS și cu cei care au fost numiti ca și titulari de proiect din partea lor, la noi prin direcția economica temeiul prin care am cerut aprobarea prin consiliul local în vederea initierii unui proiect de parc industrial imediat după ce procedura de dare în plata va fi finalizata.

Referitor la un edificiu pentru congrese un palat al culturii sau destinat culturii, nu neapărat complex muzeal, putem sa luam în calcul și un acest tip de proiect, dar cred ca ar trebuie sa depasim un pic momentul celor doua, trei cinematografe de pe zona centrala și zona Dacia și desigur în incercarea de a găsi o sala de concerte care sa satisfaca și filarmonica și opera, știți foarte bine aglomeratia de la Teatrul Național unde și teatrul funcționează și în momentul de azi cu case inchise, este foarte greu sa acopere nivelul cererii și cred ca este și trebuie sa capete o atenție deosebita în perioada imediat următoare.

Târgul de Turism. Referitor la Târgul de Turism am să fac așa un scurt comentariu. O să avem și buget desigur după aprobarea bugetului în consiliul local pentru anul 2017, iar una dintre prioritățile pe care le-am propus și o să le vedeți în programul bugetar al anului, o să fie...(neinteligibil-fara microfon)... care el devine, sa spunem eu știu, o activitate consecventa și care aduce și rezultat. Stiti în urma initierii taxei speciale de turism una dintre problemele pe care au ridicat-o operatorii de turism, dacă acele sume nu sunt colectate tocmai pentru a initia plimbari repetate și fără rezultat a unor, eu știu, funcționari sau nefunctionari, ca poate să vină și din domeniul privat sa participe împreuna cu noi așa cum au făcut și alta data, dar rezultatul nu s-a văzut. Împreuna cu colegii de la turism, cel pe care l-am desemnat să se ocupe acolo, am cerut sa ne facem intai o strategie, ca sa putem să initiem și noi sa spunem un plan cât se poate de relevant ca și rezultat de data aceasta în ceea ce privește cheltuirea banilor la aceste targuri de turism. Pentru bugetul anului 2017, în afara sa spunem sumelor necesare elaborarii strategiei de turism a municipiului, logo-ul de oraș din punct de vedere turistic, sa spunem, parteneriatele cu celelalte localitati invecinate și cu alte judete, pentru ca trebuie să ne legam într-un circuit turistic de data aceasta, imediat după sedinta consiliului local o să... și dacă va face plăcerea în ceea ce privește initierea itinerare turistice care vizeaza și municipiul Iasi, toate trebuie să fie inglobate în strategia de turism a municipiului ca în caz contrar vom cheltui permanent și inutil vizite care nu își găsesc nicăieri aplicarea. Noi am încercat sa stârnim curiozitatea celor care ar putea să fie operatori de turism și pe raza municipiului Iasi tocmai prin invitațiile pe care le-am trimis de fiecare data și știți foarte bine ca am venit și cu albume, cu cărți postale despre Iasi pe care le-am transmis și spre operatorii de turism din Iasi dar și din afara Iasiului.

E o idee pe care va trebui sa o iau în seama, știți foarte bine ca drumul paralel care de fapt este un drum de exploatare agricola prin spatele fostei benzinarii Petrom, ca sa nu ii pronunt numele de astăzi, face parte din domeniul privat. E o cale de acces care poate fi initiata și ea vine paralel cu soseaua Bucium, acolo probabil ca faceți trimitere, la fostul Niciman...(neinteligibil-fara microfon)... sau chiar sa initiem un program de despagubire în vederea gasirii unei cai alternative în programul de dezvoltare pe anul în curs, Ministerul Dezvoltarii și Ministerul Transportului gasise o ruta ocolitoarea sudica, care cuprinde și strada Trei Fantani. Sa speram ca se va materializa prin licitatie de lucrări și demararea lucrarilor chiar în acest an.

Despre transportul public de călători se nasc câteva întrebări și l-aș ruga pe domnul director Stoica să se aproprie de microfon.

Domnul consilier Bostan Emanuel Ciprian

Scuzați ca întrerup. Era vorba despre amplasamentul pentru statuia lui Ferdinand, va intrebasem.

Domnul primar Mihai Chirica

Da, legat de statuia lui Ferdinand, ea este în momentul de fata din punct de vedere artistic contractata cu sculptorul, știți toată lumea de acuma, Crenganis. Am reușit sa finalizam negocierile la jumătate aproape din prețul initial, asta și datorită faptului ca am găsit o turnatorie în zona vestica a țării care presteaza servicii mai ieftine. Despre amplasament am spus ca face în continuare obiectul unei comunicari permanente intre cei care se pricep, pana acum am discutat cu doi istorici, șeful catedrei de istorie contemporana și cu domnul profesor Caprosu, doi arhitecti, un urbanist și un arhitect și desigur colegi de-ai noștri și toți cei interesati, aș propune să fie din comisie și consilieri locali. S-au deschis în discuție trei amplasamente o să vedem și studiile asupra celor trei amplasamente, nu ascund faptul ca a apărut chiar ideea initierii unui memorial al unirii la Iasi nu exista nicăieri în alta parte în Romania care sa cuprinda și un complex statuar Ferdinand, Regina Maria și pe parcursul timpului aduse și alte personalitati care au contribuit în mod direct la Marea Unire. Am lăsat în discuție și aceasta posibilitate pe trei amplasamente de data aceasta unul dintre ele vizeaza chiar și atacarea unor zone mai din extremitatea centrului orașului, încercând sa extindem oarecum vizibiliatea orașului și mai departe de Stefan cel Mare și Sfant. Sa vedem ce va ieși din initierea acestui concurs, concursului ii dam drumul după ce pornim bugetul pe anul 2017 și rezultatul va fi cât se poate de public.

Revenind la regia de transport, Compania de Transport Public Iasi, domnul director Stoica vă rog foarte mult, am să fac un mic comentariu, compania ca și structura organizatorica este legată de Legea 31 a societatilor comerciale, noi, cu sprijinul consilierilor locali care au fost de acord și nu mai comentez pe marginea subiectului am inițiat și procedura de cumparare a unui lot mergând spre 80 de unități de autobuze noi. Pana la finalizarea, sa spunem, acestui contract cu recepționarea fiecarui produs în parte regia are un deficit de mijloace de transport de peste 20 de unități. Aceste lipsuri, sa spunem, de transport nu face decât sa accentueze eu știu, intarzieri în trafic o frecventa mai redusa care acumulată și cu unele aglomeratii la orele de vârf care acumulată și cu o prezenta de spirit mai puțin activa în ceea ce privește circulatia face sa avem prbleme majore pe unele trasee cum ar fi: 27 care suferă foarte mult în momentul de fata, traseul 46, traseul 44, care ar avea nevoie de aproximativ de 20 de mijloace de transport. Ele nu sunt și nu vor fi în proprietatea noastră, cel puțin în momentul de fata, nu intentionam ca municipalitate sa cumpăram așa ceva. Am și spus cu toții, municipiul Iasi va cumpăra doar autobuze, mijloace de transport pe cât de posibil noi, mai puțin sa vedem ce facem cu tramvaiele. Dar în ceea ce privește modul de organizare a regiei, ea este și obligata în același timp sa își asigure toate resursele materiale ca sa poată opera la nivel de competitivitate, de competenta, de calitatea serviciilor. Cred ca va trebui sa explicam dacă exista sau nu exista domnule director dubii în ceea ce privește procedura publica, marturisesc ca sâmbăta, domnul Sandu, am avut o discuție pe marginea acestui subiect chiar la regie pentru a putea decomprima euforia publica care a apărut în media despre posibile incalcari ale legii și aș vrea domnule Stoica să ne prezentati pe scurt despre ce este vorba inclusiv paralela dintre Legea 92 și Hotărârea de Guvern privind reglementarea la nivel european.

Domnul director Compania de Transport Public Iași Stoica Cristian

Buna ziua în primul rând, aș vrea sa va spun ca aceasta achiziție a forst făcută respectand parlamentul 1370, regulamentul Parlamentului European și contractul de delegare care a fost aprobat de toate organismele romanesi și vreau sa va spun ca în acest sens Legea 92/2007 este în acest moment supusa unei dezbateri la Ministerul Administratiilor și Internelor și la Ministerul Dezvoltarii intrucat ea nu mai respecta directivele europene. Și în acest sens ve-ți vedea ca în următorul an ea va suporta modificari tocmai pentru a fi adusă cu regulamentul Parlamentului European și contractul de delegare. Aceasta achiziție a fost făcută respectand toti pasii legali și vă rog să mă credeți ca încă din noiembrie noi am încercat în primul rând să facem împrumuturi pentru a cumpăra măcar 10 sau 20 de autobuze de noi. Nici o banca nu ne-a dat aceste imprumuturi neavand garantiile necesare sau neavand un istoric de 12 luni de funcționare pentru a vedea un exercițiu bugetar. De aceea în ultima instanța din cauza numeroaselor reclamatii pe care le-am avut în tot acest timp, așa cum a menționat și domnul primar la aceste trasee existand timp de așteptare mai mult de 30 de minute la anumite intervale orare și în special la orele de vârf, ca unica soluție de a mai reduce din aceste plângeri de la populatie, am încercat să facem o procedura cât mai rapidă sa putem rezolva problema punctual pana la venirea acestor autobuze. Cam asta este legat de autobuze.

Domnul primar Mihai Chirica

Durata contractului este prevăzuta la 12 luni, care este pentru noi durata prognozata pana la achiziția autobuzelor noi. Trebuia sa amintiți și de HG 1470 care este reglementarea care sta la baza contractelor de legare pe transportul public de călători și care vine sa puncteze exact calitatea pe care mijlocul de transport trebuie sa o aibe în relația cu operatorul și cu cel care subravegheaza serviciul public de transport, unde apare și posibilitatea inchirierii.

Domnul director Compania de Transport Public Iași Stoica Cristianâ

Legat de caracteristicile tehnice și procedura va spun ca documentatia a fost făcută în așa natura încât sa nu restranga participarea. Fiind admise și autobuze de la euro 2 pana la euro 6, fiind admis și an de fabricatie de la 2002 pana la 2006 punctat fiecare dacă are aer condiționat, nu are aer condiționat și toate chestiunile acestea legate de un transport pentru ca nu va ascund noi avem autobuze cu euro 0 acum care circula prin Iasi.

Domnul primar Mihai Chirica

Da, mulțumesc foarte mult, referitor la contractul de curățenie, domnule Gherca.

Domnul Gherca Maricel administrator special la Compania de Transport Public Iași

Deci în anul 2004 a fost externalizat serviciul de curățenie din cadrul RATP și a fost organizata o licitati pe SEAP, nu a fost de un milion cinsute de euro ci a fost de un milion cinci sute de lei. Ea a fost ca o măsura a creșterii productivitatii muncii întrucât la vremea respectiva salariile angajatilor nu puteau fi majorate întrucât depindeam de acest index de creștere a productivitatii muncii și atunci am luat decizia de a externalizand o parte din servicii.

Domnul primar Mihai Chirica

Cu o intrebare, acest contract este mai departe dus de Compania de Transport Public?

Domnul Gherca Maricel administrator special la Compania de Transport Public lasi

Nu. Acel contract s-a încheiat...

Domnul primar Mihai Chirica

Bine, mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule viceprimar Botez.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Îmi cer scuze, legat de interventia domnului director Stoica, aveam o întrebare suplimentara exact legat de ce a spus dumnealui.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Un moment sa terminam toate întrebările și interpelarile puse și după aia reluam cu toți colegii care doresc sa pună întrebări.

Domnul consilier Andrei Postolache

O mica compleare, doar numele firmei dacă poate să ne spună domnul Gherca ca în presa nu a fost dat, numele firmei care a câștigat licitatia respectiva.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Vă rog, domnule director!

Domnul Gherca Maricel administrator special la Compania de Transport Public lasi

CFI Solution a câștigat licitatia în 2014.

Domnul consilier Andrei Postolache

Puteți sa repetați vă rog, ca nu se aude microfonul.

Domnul Gherca Maricel administrator special la Compania de Transport Public lasi

Deci CFI Solution.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule viceprimar vă rog.

Domnul viceprimar Radu Botez

Da, eu ca de obicei trebuie sa răspund în ceea ce privește PUG-ul, cred ca am fi reușit probabil undeva acum în luna februarie sa depunem documentatia la Bucuresti, dar din pacate ne - am lovit de un element de birocratie si anume, dupa ce am depus documentatiile si au fost acceptate toate aceste documentatii atat la Mediu cat si la Apele Romane si dupa ce am avut si prezentarea documentelor la Comisia de Monumente care nu este o comisie locala cu arhitecti de la Bucuresti, in fine o chestie mai complicata. Deci dupa ce am facut aceste lucruri, deocamdata ne lovim de realizarea a doua contracte, in ceea ce privește conform legislației, asa numita (...) impactului catre mediu si acelasi lucru trebuie facut printr-un contract cu o firma privata evaluarea impactului in ceea ce priveste Apele Romane. Nu am reusit sa ducem spre Bucuresti documentatia pana cand nu vom avea aceste doua studii, studii pe care putem sa le promovam odata cu bugetul pe 2017. Neavand inca buget, pentru ca bugetul national deabia a fost promulgat de vreo doua saptamani si noi trebuie sa mai asteptam aici inca doua saptamani pana avem buget, nu am putut sa pornim toate procedurile pentru a contracta aceste doua studii. Ele au existat, nu ca studii ci din punct de vedere al contractelor in anul 2016, numai ca datorita faptului ca nu s- a reusit in anul 2016 sa fie admise documentatiile la Mediu, la Ape, la Monumente, aceste contracte si-au pierdut valabilitatea si trebuie sa reluam procedura de la capat. In mod optimist vorbind sperantele noastre sunt legate de sfarsitul lunii aprilie de a reusi pentru ca vom avea buget probabil la sfarsitul lunii martie, vom putea sa pornim toate aceste proceduri. Dureaza aceste studii speram pana la sfarsitul lunii aprilie sa ducem documentatia spre Bucuresti, unde iarasi sperantele noastre sunt legate la Ministerul Dezvoltarii si de faptul ca avem singurul secretar de stat din Iasi, este cel care se ocupa si de partea aceasta de urbanism si speram ca eventualele neclaritati pentru ca sigur vor fi neclaritati multe elemente din documentatii sunt, nu as putea spune perimate dar as putea spune invechite, avand in vedere anii care au trecut de cand s-a inceput acest PUG. Speram sa reusim sa-l promovam. Multumesc!

Domnul Postolache Andrei - consilier local

Tot pe acelasi subiect, firma C.F.I. Solution are contracte in acest moment cu Compania de Transport Public, inteleg ca nu a fost preluat acelasi contract de la RATP, intrebarea este daca are alte contracte cu CTP-ul in momentul asta.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Va rog, domnule...

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului lasi

Sa-i faceti va rog tare mult, domnului consilier o informare in scris si sa o lasati la Consiliul Local alaturi de ce v-am cerut anterior, da, multumim foarte mult.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim! Va rog.

Domnul Pintilei Mihail - consilier local

Domnule primar, cand m-am referit la congres si il iau martor aici pe colegul nostru, domnul doctor Scripcaru, un congres de medicina pe o anumita specialitate are cel putin 2000 de participanti ca sa nu va spun ca de exemplu in Statele Unite un congres are intre 12 si 16.000 de participanti. Eu as dori ca Iasul sa apara pe harta lumii ca un centru unde sa se desfasoare asemenea activitati, la asta m-am referit . Si doi, care este punctul dumneavoastra de vedere in legatura cu schimbarea regulamentului de acordare.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului lasi

Eu cred ca ca va trebui sa lasam decizia si la Comisia de Cultura, sigur calitatea de cetatean de onoare post mortem poate fi nu neaparat o calitate de neglijat, de recunoastere fata de o personalitate care si-a legat destinul de comunitate ieseana. Fericit ar fi momentul daca am putea sa -i dam aceasta calitate in viata, ca sa se poata bucura in viata de statutul de cetatean de onoare. Putem sa analizam, de altfel daca va mai amintiti am mai cautat sa facem acest acest lucru dar nu sub statutul de cetatean de onoare ci sub statutul, hai sa spunem de diploma sau de medalie de recunostinta post mortem pentru activitatile duse in favoarea comunitatii iesene. Ne vom gandi si vom gandi o.. ( neinteligibil)

Domnul Ravan Timofciuc - consilier local

întrebarea este daca Politia Rutiera va amenda CTP -ul pentru ca aceste autobuze care vor fi inchiriate nu respecta legea si vor trebui platite amenzile din banii publici, cum va face acest lucru, adica isi asuma responsabilitatea ca... (nu se aude la microfon)

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului lasi

( neinteligibil - fara microfon)

Domnul Boz Petru Eduard - consilier local

( neinteligibil - fara microfon) din momentul in care RATP-ul a intrat in insolventa si toata lumea stia ca va avea un destin clar de intrare in faliment, nu a avut suficient timp la dispozitie ani de zile sa pregatim parcul auto astfel incat sa nu mai invocam de fiecare data urgenta, situatia de criza, tot timpul suntem in criza cu transportul public, ba i-au foc, ba sunt insuficiente, ba polueaza prea mult. De ce atatia ani de zile de la revolutie incoace toate companiile si RATP si RATC si S.C. Autobuzul au avut aceasi soarta, faliment, iar transportul public a fost unul deficitar. De ce nu putem si noi odata sa avem un plan de transport pe mai mult timp macar pe 10 ani sa stabilim care este necesarul azi si care va fi necesarul peste 10 ani pentru a asigura servicii de calitate cetatenilor.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași

O sa-mi permit sa va răspund domnule consilier in felul următor. Daca vreti sa transformam toata chestiunea asta intr-o disputa politica putem sa o facem si in felul asta. V-as pune urmatoarea intrebare, dumneavoastra a-ti fost de acord cu imprumutul pentru autobuze in conditiile in care fondurile europene nu permit nici astazi achizitii de autobuze noi si raspunsul este cel care l-ati semnat in procesul verbal al sedintei care nu a-ti fost deacord cu achizitia de autobuze noi. Deci nu mai vorbiti dumneavoastra despre ... V-am asultat va rog frumos sa ma lasati. Deocamdata dumneavoastra sunteti in varianta in care criticati in continu, lucru pe care nici macar nu a-ti fost de acord sa le facem, prin urmare sunteti ca absentul de la vot. Deci prin urmare situatia privind organizarea transportului public este o problema contractuala intre concesionat si concendent in temeiul legii si probabil mai retineti faptul ca a-ti ridicat mana pentru un contract pe 2 (doi) ani pentru CTP pentru ca mai mult de 2 (doi) ani nu permitea Consiliul Concurentei pentru a respecta toate formalitatile europene, ceea ce priveste concesionarea unui serviciu public. A doua chestiune este obligatia RATP-ului sa se organizeze, noi putem analiza consecintele acestei organizari, daca respecta planul de transport, daca respecta indicatorii de trafic, daca respecta indicatorii de calatori, daca respecta kilometrii parcursi si toate celelalte elemente legate de deficienta economica si nu cred ca va duceti dumneavoastra la teava autobuzului impotriva celui de la ITP sau de la ARR sa vedeti ce continut de CO2 si alte elemente legate de functionarea tehnica a autobuzului vi se cuvin a fi verificate. Mai mult decat atat, trebuie sa ramanem consecventi pe ceea ce spunem, vrem sa modernizam transportul public atunci sa-l modernizam, cum? asa cum putem face prin resursele pe care le avem. Ce credeti ca RATP -ul nu a vrut sa cumpere autobuze noi? a si spus, nu poate fi finanatat, noi ce am putut finanta am facut si o facem in continuare. Ei isi asigura acest parc pentru 12 luni pana cand incep sa apara autobuzele noi, nu sunt ale lor le vor da mai departe celui care le-a inchiriat indiferent cum se numeste el.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Va rog domnule consilier.

Domnul Postolache Andrei - consilier local

Multumesc. Multumesc domnului primar pentru indicatia data domnului Gherca sa-mi raspunda in scris la intrebare, vreau doar sa-l rog sa-mi raspunda cat de detaliat poate. Din ce am aflat eu in astea cateva minute compania respectiva CFI Solution are un contract si cu CTP si as vrea sa aflu cat mai multe despre el. Va multumesc mult.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Urmeaza sa primiti raspunsul in scris. Daca mai sunt colegi consilieri care doresc sa faca interpelari, daca nu v-as propune sa trecem la Ordinea de zi prin votarea ei. Cine este pentru a vota ordinea de zi pe care o avem de discutat astazi in consiliu local.

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva? Daca se abtine cineva?

Va multumesc! Primul proiect :

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași; Daca sunt discutii? Va rog domnule consilier.

Domnul Razvan Timofciuc - consilier local

Multumesc! Spuneati domnule primar ca din cele 58,3 milioane de euro alocate lasului ca poli de dezvoltare circa 48 de milioane vor fi investiti in proiectele de infrastructura ce vizeaza mobilitatea urbana. Si intrebarea mea era care sunt mai exact, care este lista prioritara a proiectelor pe care le aveti in vedere pentru acesta suma de 48 de milioane de euro pentru ca sunt unele de exemplu care ma rog, starnesc dezbateri cu privire la eficienta lor si aici am in vedere doar un exemplu. Reabilitarea liniei de tramvai dintre Doi Baieti si Dancu, este un exemplu de proiect care cel putin cred ca ar fi o dezbatere cu privire la eficienta lui. Daca exista o lista prioritara a proiectelor pe care le aveti in vedere pentru suma de 48 milioane de euro investite in proiectele de infrastructura de dezvoltare a transportului.

Domnul primar Mihai Chirica

Sigur, aceasta lista prioritara, pana la urma ar trebui sa plecam de la principiul in care sunt impartite sumele in cadrul Axei Prioritare 4. Ele sunt impartite prioritar care vizeaza, de altfel, circa 85% dintre proiecte de mobilitate efectiv, deci reabilitari de linii de tramvai peroane etcetera, alta parte stiti foarte bine ca nu se pot reabilita strazi prin acest nou program de finantare propus catre Comisia Europeana. De asemenea, un alt procent vine cu reabilitare de zone intermodale si un alt procent vine sa stimuleze transportul cetatenilor cu alte mijloace de transport decat cele clasice. Lista prioritara a proiectelor pe care noi le vom avea in vedere spre finantare vizeaza, intr-adevar un pachet important de linii de tramvai, care intr-o ordine de prioritati ar merge cu zona Tutora dinspre

Podul Ros spre Tesatura. Finalizarea Reabilitarii Liniei de Tramvai 5 drumuri Padurii pana in strada Nicorita, care ne creeaza mari probleme de stabilitate in special in exploatarea tramvaielor pe acel sector de drum si in ultima instanta si abordarea traseului Dancu spre iesirea dinspre municipiu din Piata Doi Baieti, cum ii spunem noi, spre Dancu din mai multe motive. Este o zona in dezvoltare si este o zona care uziteaza acea linie. Prin urmare, toate sunt prioritare. Tot orasul este al nostru. Stiti foarte bine ca infrastructura de obicei este calea dezvoltarii unei regiuni abandonate. Asta este si motivul pentru care o sa vedeti mai multe proiecte de hotarare care vizeaza abordarea unor parti din oras care au fost in momentul de fata lasate de-a lungul timpului si care trebuie reactivate si introduse in circuitul economic al Municipiului Iasi. Lista proiectelor va fi desigur publicata si o sa faca obiectul dezbaterii in Consiliul Local odata cu publicarea. In momentul de fata inca nu a fost trecut de catre Ministerul Dezvoltarii. Multumesc!

Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu-presedinte de sedinta

Mulțumesc!

Daca mai sunt.Va rog

Domnul consilier Postolache Andrei

Planul de mobilitate urbana e un document, din punctul meu de vedere necesar. Chiar am citit anul trecut cand erau in dezbatere toate cele 380 de pagini ale sale. Sunt foarte multe lucruri acolo, insa daca ne uitam la capitolul 7 la o estimare a investitiilor vedem trei scenarii de investitii, din care doua depasesc jumatate de miliard de euro pana in 2020, din care 136 milioane in 2016, ceea ce evident e probabil va fi translat. Intrebarea mea este ca, sigur acest document il privim ca un ideal catre care ne indreptam dar cheltuielile din spate sunt foarte mari. In afara de cei aproximativ 50 de milioane de euro de care tocmai am discutat ce surse de finantare prevede executivul la nivel de ce putem sti, ca vorbim la nivel de pana in 2020, astfel incat sa ne apropriem macar de sumele astea pentru ca ele par foarte mari si foarte departe de posibilitatile noastre.

Domnul primar, Mihai Chirica

Asa este. Proiectul pilot gestionat la nivelul Guvernului Romaniei cu Polii de Crestere s-a avut in vedere nu numai Iasiul ci si toata zona metropolitana, in principiu 15 localitati pe proiecte care pot veni in comun. De exemplu capat Dancu este gandit ca o zona intermodala care sa preia mai departe localitatile care tin atat de Comuna Holboca, le veti gasi in scenariile de finantare de aici in ceea ce priveste achizitia de autobuze noi, reabilitarea liniilor de tramvaie pe care prognozam s-o facem pe finantarea propusa prin POR. Bine, nu cred ca vom ajunge la 100 milioane si ceva de euro, chiar si pe scenariul nr. 1, idealul nostru este de a putea atinge cat mai repede acest lucru..(neinteligibil) initiativa privata. Niciodata nu trebuie exclusa din orice proiect care finanteaza astfel de tipuri de abordari. Sa nu uitam faptul ca mai sunt institutii, UMF-ul de exemplu, care vrea sa construiasca un parcaj subteran in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi pe Independentei. Toate vin sa puncteze elemente care tin de mobilitatea urbana si de cresterea accesibilitatii. De altfel, a obiectivelor din Municipiul Iasi in realtia cu comunele invecinate.

Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu-presedinte de sedinta

Multumesc! Daca mai sunt intrebari?

Daca nu, cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc!

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Extinderea rețelei termice primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iasi”

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia „Refacerea izolației magistralei de legătură 2 x Dn 1100”

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu energie electrica a Spitalului Clinic de Recuperare, str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iași - asigurare spor putere”

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva? Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare pasarelă metalică Gara Iași Nord KM 75+532” cu amendament

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru proiectul “Amenajare arhitecturală râu Bahlui”

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectare supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)” cu amendament

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APAVITAL S.A.

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr.10

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ particular si confesional acredttate/autorizate din Municipiul Iași pentru anul școlar 2017-2018

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 109/29.04.2016

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva? Daca se abtine cineva? Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitație publică a terenului în suprafață 400 mp - Lot 1, situat in Iasi, Stradela Caprelor , nr. 6, sector cadastral 1, parcela PD 2920

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?

Daca se abtine cineva ?

Daca este cineva impotriva ?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, a terenului proprietatea Municipiului Iasi (str. Cicoarei-str. Sarmisegetuza) in suprafata de 2500 m, strabatut de reteaua de canalizare ce se va realiza de catre Comuna Miroslava, ca urmare a implementarii proiectului de investitii “Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi”

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?

Daca se abtine cineva ?

Daca este cineva impotriva ?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal nr. 20901/2017

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?

Daca se abtine cineva ?

Daca este cineva impotriva ?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliul Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 196 mp situat in Iasi, bulevardul Tudor Vladimirescu, alaturat nr. 103A, parcela DS 456, precum si aprobarea concesionării directe a acestuia catre SC EXPERT 3D SRL in vederea extinderii imobilului proprietate

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?

Daca se abtine cineva ?

Daca este cineva impotriva ?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr. 84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1 si 2 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iasi

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iași a bunurilor aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 258,41 mp, situat în Iași, Aleea Nicolina nr. 13, având nr. cadastral 121309 înscris în cartea funciară 121309 UAT Iași, către SC MOLDWAYS SRL, in scopul extinderii imobilului proprietate

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 40,95 mp din Iași, str. Cehac, nr. 17, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616, de pe DRAGAN VASILE pe MOISII GABRIEL RAMON

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?

Daca este cineva impotriva ?

Daca se abtine cineva ?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45 NUMĂR CADASTRAL 148957 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 145043, întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinatia de club de dans sportiv pentru copii pe teren proprietate privată persoane fizice

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 39, NUMAR CADASTRAL 133516 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI FN, SC 64, NUMĂR CADASTRAL 138054, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, anexe si imprejmuire pe teren proprietate private persoană fizică

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VANTU NR. 8, NUMAR CADASTRAL 151731, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMAR CADASTRAL 140973 întocmit în vederea construirii unei clădiri de birouri pe teren proprietate privată persoane fizice

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 127643, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, anexe, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NATIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL de PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privată persoană juridică

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, str. Garii nr.22, nr.cad. 141011, 141012 pentru construire imobil locuințe colective și funcțiuni publice la parter și mezanin, pe teren proprietate

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua! Dupa discuțiile de ieri de la comisii, pentru ca au fost niste semnale din presa referitor la un membru al Comisiei, domnul architect Marian Jan Chirita. Eu, de exemplu, mi-as fi dorit, daca si dansul era in sala, eventual sa putem sta de vorba cu dansul, sa-i adresam cateva intrebari. Oricum, pentru ca exista niste rezerve, inclusiv in cadrul Comisiei de Urbanism, referitor la prezenta dansului acolo, nimeni negandu-i meritele profesionale care l-au recomandat pentru a fi nominalizat, dar in acelasi timp, multiplele proiecte pe care le sustine si exista, evident, un oarecare conflict de interese intre calitatea sa de membru al Comisiei si cea de architect, ieri am propus in sedinta Comisiilor reunite ca sa votam la Regulamentul de functionare a acestei comisii interzicerea participarii la sedinte, sau mai bine zis, nediscutarea proiectelor dansului la sedinta la care acesta va participa chiar ca si membru supleant. S-a convenit acest lucru. Dar pentru ca in continuare am primit o multime de sesizari, mai multi dintre noi, referitor la persoana dansului, am decis, noi, grupul consilierilor liberali sa ne abtinem la votul pe persoana domnului arhitect Marian Jan Chirita. Multumesc!

Domnul primar Mihai Chirica

Da, multumesc si eu foarte mult. Am sa-mi permit, domnule presedinte, si eu sa am o interventie foarte scurta. Imi retreceam in memorie de unde a venit nominalizarea. Intr-adevar, probabil ca ati remarcat si dumneavoastra, ca este venita chiar de la Registrul Urbanistilor din Romania, unde membru cu drepturi depline este domnul Grigorovschi si membru supleant domnul Chirita. Am avut si cu colegii mei discutia asta in cursul zilei de ieri si in cursul acestei dimineti despre posibilitatea sau nu de a ne introduce in decizia unor organisme profesionale.

Acum, din punct de vedere etic si moral, n-as putea sa ma duc sa-l contrazic nici pe domnul Driscu pentru ce a propus din partea Ordinului Arhitectilor nici pe domnul Grigorovschi din partea RUR-ului. Discutam cu domnul Dutu, cu domnul Musteata in cursul zilei de ieri despre elaboarea acestui Regulament care va trebui sa il facem pentru sedinta urmatoare din martie dar am spus sa ramanem exact in continutul legii, fara sa fim nici mai restrictivi, dar nici mai indulgenti decat prevede legea cu ultima ei modificare din decembrie 2016 si exact in perspectiva aceasta vom propune si modificarea Regulamentului acestei Comisii. Mai mult decat atat, drept de libera practica au multi din cei care sunt nominalizati acolo si nu vreau sa aduc printr-un exemplu o anatema pentru toata Comisia, pentru ca si domnul Driscu si domnul Grigorovschi si domnul Codreanu si Ana Maria Zub sunt in momentul de fata arhitecti cu drept de libera practica si care pot prezenta proiecte si in mediul public si in mediul privat. Restrictiile prevazute de lege, starea de incompatibilitate si eventualele incalcari ale unor prevederi a acestei ordonante vor fi sanctionate pe masura ce ele ar putea aparea. De asta nu as vrea neaparat, plecand de la un subiect de presa pe care nu vreau sa il analizez in mod detaliat sau sa il aduc neaparat ca o stare de invinovatire, sa lasam totusi din Regulamentul Comisiei sa ne pronuntam asupra fiecarui membru de acolo, asupra competentelor pe care le are si, desigur, asupra pericolelor la care se supune, pentru ca nu cred ca cineva ar fi atat de lipsit de, eu stiu, de inteligenta incat sa se supuna intr-o latura penala din participarea intr-o comisie, care ce beneficii i-ar putea aduce un membru supleant sa influenteze decizia, in conditiile in care sunt chiar titularii de post acolo? Va multumesc foarte mult pentru precizari!

Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu-presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier.. .ati ridicat mana. Nu? Scuze.

Daca mai sunt interventii?

Daca nu, va supun aprobarii votului dumneavoastra proiectul.

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

8 abtineri.

Multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședințe;

Vă rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Chiar dacă pare oarecum într-o stare de incompatibilitate eu nu am să fac o propunere de presedinte de sedinta, dar am să fac o recomandare. De mâine începe cea mai frumoasa luna dedicata femeii și într-o măsura a egalitatii de șanse a unui progres in ceea ce privește abordarea acestor, sa spunem, funcții poate e prea mult spus, dar demnitati publice aș propune colegilor mei din consiliul local sa nominalizeze o doamna care să fie președintele nostru de sedinta pe următoarea perioada. Mulțumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule Boca, va rog.

Domnul consilier Adrian Florin Boca

Propunerea noastra ar fi doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Daca mai sunt si alte propuneri, daca nu in primul rand as dori sa va mulțumesc pentru faptul ca in perioada care a trecut am avut onoarea de a conduce din pozitia de presedinte, sedintele de consiliul local si sa supun votului dumneavoastra, colega noastra care este singura propunere.

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva? (o abtinere)

Va multumesc, ne vedem in luna martie.

PRESEDINTE DE SEDINTA SURDU GABRIEL MIHAI

SECRETAR MUNCIPIUL IASI DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3