Proces verbal din 06.03.2017

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.03.2017 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI


MUNICIPIUL IAȘI


Centrul de Informații pentru Cetățeni


Nr. 28289 /10.03.2017


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.03.2017

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 06 martie 2017 în cadrul ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1.    AUR MARIUS - CATALIN

2.    BOCA ADRIAN FLORIN

3.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

4.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

5.    BOTEZ RADU

6.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

7.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

8.    DORNEAN TUDOR

9.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

10.    GHIZDOVAT VLAD

11.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

12.    IGNAT ETIENNE

13.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

14.    JUGRIN LUCIAN

15.    NEDELCU VLAD NICOLAE

16.    PIFTOR DANIEL

17.    PINTILEI MIHAIL

18.    POSTOLACHE ANDREI

19.    SANDU VASILE

20.    SCRIPCARU CALIN

21.    TAUTU IULIANA DANIELA

22.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Mihai Chirica -Primarul Municipiului Iași, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iași, doamna Denisa Liliana Ionașcu - secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locala și alți invitați.

Lucrările ședinței încep la orele 12:00, sunt conduse de doamna Gabaritici Violeta Adriana și sunt înregistrate audio și video.

Ședința a fost convocata de Primarul Municipiului Iași, prin Dispoziția nr. 856 din data de 03 martie 2017, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, a prețurilor locale ale energiei termice și a prețului local pentru energia termică facturată populației;

2)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Economic de Turism Iași”;

3)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “ Gh. I. Brătianu” Iași” ;

4)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul Tehnic I.C. Ștefanescu Iași” ;

5)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul Național “Costache Negruzzi” Iași” ;

6)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași” ;

7)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Elena Cuza” Iași” ;

8)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași”;

9)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Generală “Alecu Russo” Iași”;

10)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași”;

11)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “ Alexandru cel Bun” Iași”;

12)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul Octav Bancilă Iași”;

13)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași”;

14)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași - corp D”

15)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Iași”

16)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Titu Maiorescu Iași”

17)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul National “Garabet Ibrăileanu” Iași”

18)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul Național Iași”

19)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție „Modernizare, extindere și dotare Creșa 1, Municipiul Iași, Județul Iași”

20)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul de investiție „Modernizare și dotare Creșa nr. 10, Municipiul Iași, Județul Iași” ;

21)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Reabilitare termică și eficientizare energetică clădire nouă (C2) Spitalul Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași;

23)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Extindere clădire ambulator Spital Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași;

24)    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași - aparat de Litotritie Extracorporeală;

25)    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași - aparat de Radiologie Mobil;

26)    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași - aparat Computer Tomograf;

27)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Reabilitarea Stației de preepurare ape uzate a Spitalului Clinic de Recuperare Iași;

28)    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare - stație și server PACS;

29)    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare - aparat roentgen digital ;

30)    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare - echipament de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM/RMN) ;

31)    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare - sistem laser CO2 ;

32)    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Modernizare, împrejmuire, dotare corpuri clădire și terenuri sport-Colegiul Național Emil Racoviță; demolare și reconstruire sala de sport - Colegiul Național Emil Racoviță, Municipiul Iași, Județul Iași;

33)    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea liceului Vasile Alecsandri din Municipiul Iași, Județul Iași;

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna ziua, doamelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local la

care ati fost convocati prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 856 din data de 03 martie 2017. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna consilier Aldea Catalina, domnul consilier Boz Petru Eduard, Corozal Daniel Cristinel, Cotofan Alexandru Ioan si Surdu Gabriel Mihai. Doamna presedinte, va rog, aveti cuvantul.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Mulțumesc! Buna ziua doamnelor și domnilor, stimați colegi, suntem astăzi într-o ședința extraordinara cu 33 de puncte pe ordinea de zi, supun votului dumneavoastră ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva?

Mulțumesc! Ordinea de zi a fost aprobata, vă rog domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul primar Mihai Chirica

Mulțumesc foarte mult, vreau sa va mulțumesc în primul rând ca ați venit la aceasta ședința extraordinara, este oarecum motivata în totalitate aș putea spune, pe de o parte a expirat perioada de dezbatere publica pentru proiectul de pe primul loc din ordinea de zi, pe de alta parte știți ca termenul de depunere al proiectelor cu finanțare de la bugetul de stat este 17 martie și am dori sa nu intram în întârziere având în vedere ca doar 30 de zile s-au alocat prin legea bugetului de stat pentru a accesa eventuale finanțări din Planul Național de Dezvoltare derulat prin Ministerul Dezvoltării, așa încât cu mulțumirile de rigoare cu un salut călduros pentru toate doamnele și domnișoarele din consiliul local, la

mulți ani, mi-am permis sa va ofer o floare și desigur pentru toți ceilalți dragi vouă acasă, soții, iubite, mame, etcetera. La mulți ani, pentru toată lumea și desigur în încercarea de a parcurge ordinea de zi cât se poate de repede cum veți considera de cuviință astfel încât sa reușim sa ducem și proiectele de hotărâre cu semnătura președintelui de ședința și sa le depunem la Ministerul Dezvoltării. Mulțumesc foarte mult!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

A ajuns și domnul Pintilei, este prezent la ședința noastră. Primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, a prețurilor locale ale energiei termice și a prețului local pentru energia termică facturată populației;

Discutii daca sunt pe acest subiect. Va rog domnule Boisteanu.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu

Buna ziua stimati colegi, as vrea ca la primul punct sa fac o consideratie de ordin general este prima data cand un furnizor de utilitati de o asemenea anvergura, realizeaza ceea ce ne-am dorit cu totii respectiv scaderea tarifului. Este o premiera speram ca aceasta sa reprezinte un punct de plecare benefic pentru toti locuitorii Iasului si acest lucru demonstreaza ca politica in ceea ce priveste distibutia agentului termic catre locuitorii orasului Iasi este cea pe care am previzionat-o, cea care astazi incepe sa-si arate roadele. Suntem intr-o pemiera cu care ne mandrim, cu care ne bucuram si pentru care felicit executivul ca a reusit sa o duca pana la acest moment in bune conditii. Va multumesc!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule consilier Bostan...

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua, sarutmana doamna presedinte, buna ziua domnule primar, cum a zis colegul mai inainte, intr-adevar cred ca este prima oara, nu am urmarit cand are loc o scadere a energiei termice, totusi trebuie sa avem in vedere ca in continuare avem una dintre cele mai mari preturi pe gigacalorie din tara, eram parca in top cinci si acum suntem pe sapte cu scaderea asta si evident sa sunt multe consideratii de facut aici, tehnice, cred ca totusi ce ar trebui ca obiectiv realizabil pe termen mediu este sa ajungem la nivelul pretului la gigacalorii pe care il plateste Ploiestiul care au acelasi contractor, Veolia, ma rog, acelasi contractor de baza si care ar fi estimarea si ma rog, ce ar trebui sa faca primaria astfel incat noi sa putem sa coboram la sub 230 de lei pe pretul acela pe gigacalorie, deci acum am scazut 9 lei asta e ok, e un inceput, daca am scadea sub 230 ceea ce permite contractul banuiesc ca sunt doar niste, sa spunem, reglaje financiare care au in spate niste investitii, daca puteti sa ne dati dumneavoastra sau directorii de la Veolia o estimare in cat timp putem ajunge acolo. Adica un an de zile, in doi ani, in mai putin, in mai mult, pentru ca asta e important. Multumesc.

Domnul primar Mihai Chirica

Sigur, cred ca intradevar ar fi trebuit sa iau eu primul cuvantul sa spun cateva lucruri referitor la considerentele acestei hotarari de consiliu. Este intr-adevar, asa cum spunea si domnul Boisteanu un moment istoric in viata acestui oras la care a participat toata lumea inclusiv consiliile locale, celelalte decat cel in care ne aflam astazi. Deci a fost o munca colectiva pusa in slujba acestei cetati, a Iasului, facuta de toti colegii nostri consilieri si executivul primariei si desigur roadele care se culeg astazi. Nu este usor in conditiile in care piata energiei este o piata foarte fluctuanta si de regula media da totdeauna pe crestere sa vii sa propui o scadere de tarif. Scaderea de tarif s-a facut pe conditiile prevazute de lege. ANRSC-ul, ANRE-ul, institutiile care verifica aceste documentatii au dat avizul pozitiv pentru aceasta scadere de tarif. Si mai mult decat atat, e o scadere de tarif care vine pe un fundament neelectoral, deci vreau sa se mentioneze foarte clar acest lucru ca aceasta scadere de tarif nu s-a facut intr-un an electoral, ceea ce pentru toti ar trebui sa insemne un alt inceput a abordarii administratiei in general la nivel national. Da Iasul scade tariful intr-un an neelectoral si nici macar nu suntem nici macar preelectoral, deci prin urmare se poate si vreau sa mutumesc tuturor celor implicati, din pacate una dintre colegele noastre care s-a ocupat in mod efectiv de acest proiect, nu mai este printre noi, i-am pastrat un moment

de reculegere sedinta trecuta. Pe de alta parte aceasta scădere vine ca o consecință a lucrului bine facut, a lucrului bine facut de catre noi toti inclusiv operatorul, Veolia in speta, in acest caz, care a venit si a contribuit in mod efctiv ca scaderea sa poata fi facuta. Daca in aprilie 2011 CET cerea un pret de 337 de lei pe gigacalorie, uitati ca in momentul de fata am venit cu o scadere de 20 de lei pe gigacalorie in mai putin de sapte ani de zile. Deci se poate si acelasi lucru probabil va veni si pe viitor. 20 de lei pe gigaclorie e totusi un pret, in conditiile in care de exemplu la Bucuresti, Primaria Bucuresti suporta 177 de lei pe gigacalorie in momentul de fata sub forma de subventii, acest lucru ce poate insemna, inseamna ca acel tarif mic pe care il vedeti dumneavoastră la populației de fapt nu este corect, Iasul, municipiul suporta doar 78 de lei pe gigacalorie fata de pretul de productie. De asta am spus ca aceasta scadere sa o resimta cei care platesc, iar noi am pastrat constanta si pentru bugetul anului 2017 suma de subventie, adica zece milioane de lei, ceea ce este premisa unui inceput corect, pozitiv in abordarea populatie municipiului Iasi. Si mai spunem un lucru, si noi profitam de acesta scadere pentru ca cel 11 lei pe gigacalorie care se cuvine agentilor economici intervine si asupra Primariei Municipiului Iasi, cea mai mare parte, daca nu toate institutiile publice din municipiul Iasi din preuniversitar sunt conectate in reteaua publica de alimentare in sistem centralizat cu energie termica, ceea ce este foarte bine pentru noi in momentul de fata, deci vom avea si alte economii la bugetul local. Prin urmare vreau sa felicit pe toti cei care s-au implicat inclusiv Veolia, colegii nostri consilieri prezenti si din celelalte consilii locale si desigur executivul Primariei Municipiului Iasi. Multumesc!

Domnul viceprimar Radu Botez

As vrea si eu sa spun doua, trei cuvinte in acest sens, ati intrebat care sunt conditiile pentru o eventuala viitoare scadere si sigur exact cum a zis si domnul primar faptul ca de aceasta data scaderea pretului a fost transmisa integral catre populatie, are in vedere si dorinta noastra si celor de la Veolia de a extinde reteaua. In momentul in care vor fi mai multi consumatori, preturile fixe vor fi impartite altfel si sigur vom avea posibilitatea unei scaderi de pret.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Domnule Istrate, aveți cuvântul.

(Domnul consilier Ignat Etienne, iese din sala de sedinta)

Domnul consilier Dumitru Marcel Istrate

Sărut-mâinile, buna ziua, va mulțumesc foarte mult doamna președinta. Aș vrea sa apreciem acest început pentru ca orice deplasare cu viteza inițiala nenula conduce la rezultate mult mai bune. În cu totul alte condiții am fi discutat dacă viteza inițiala era nula, deci dacă nu aveam aceasta reducere și cred ca trebuie sa apreciem acest lucru. În același timp ca inginer de inginerie energetica cred ca știu sa cântăresc în destul de buna măsura și eficienta și impactul la mediu, deci aceasta reducere creaza premizele reconectării, reracordării mai multor consumatori ori în aceste condiții cu certitudine și impactul la mediu va fi redus pentru ca o companie mare, o centrala mare poate face lucrul acesta cum nu îl poate face un consumator local. Mulțumesc foarte mult!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Dacă nu mai sunt alte discuții pe subiect supunem la vot proiectul numărul unu.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva?

Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobare indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Economic de Turism Iași”;

Discuții?

Domnul consilier Daniel Piftor

Eu, dacă îmi permiteți...

(Domnul consilier Ignat Etienne, intra in sala de sedinta)

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Vă rog, domnule consilier!

Domnul consilier Daniel Piftor

Aș vrea sa exprim poziția Partidului Mișcarea Populara fata de toate aceste proiecte care se refera la amenajarea terenurilor de sport, este un lucru foarte bun, chiar aș vrea sa vedem dacă se poate, ca după orele de program tinerii care locuiesc în cartierele respective, pot folosi aceste terenuri de sport, prin niște hotărâri, sa zicem, ale noastre, ale consiliile de administrație a școlilor, liceelor și așa mai departe pentru ca în acest fel tinerii sa, mă rog, sa aibă o ocupație mai sănătoasă decât poate se întâmpla în ziua de astăzi și cu permisiunea domnului primar Mihai Chirica, dacă îmi permite, știu ca astăzi nu se fac interpelări, am o interpelare pe care am înregistrat-o, doar dacă îmi permite domnia sa, am o mica sugestie. Vizavi de câinii comunitari, domnule primar, stimați colegi, sa nu ne trezim într-o zi dați în judecată de către unul dintre spitale, poate, pentru, sa spunem, vătămările corporale ale cetățenilor din municipiul nostru și în aceasta ordine de idei aș vrea răspunsul pe care îl solicit să fie dat cât mai repede. Vizează câinii comunitari, nu vreau sa dezvolt subiectul. Mulțumesc frumos!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Domnul consilier Istrate...

Domnul consilier Dumitru Marcel Istrate

Va multumesc foarte mult doamna, eu voiam sa apreciez... (neinteligibil - fara microfon)... fiind membru al comisiei de invatamant si cred ca sunt in asentimentul tuturor. alt microfon, alta viata, de cand imi doream si eu un microfon de genul asta, in sfarsit il am, il voi solicita mai des. Deci, spuneam ca, sper sa fiu in asentimentul tuturor colegilor din comisia de invatamant. Este vorba de 17 proiecte de terenuri de sport, un proiect mai amplu la Colegiul Emil Racovita, unde si sala de sport intra in discutii niste dotari de aproape o suta de mii euro la Liceul Vasile Alecsandri si cred ca tot in categoria aceasta intra si cel doua crese, deci chiar as vrea sa multumesc intregii echipe din primarie, domnului primar pentru faptul ca s-a aplecat sa faca aceste proiecte, de asemenea as vrea sa apreciez la modul perfect sincer faptul ca exista disponibilitatea de a aloca suma de 540.000 de lei pentru cofinantarea acestor proiecte cu efecte atat pentru dezvoltarea tinerilor, cat si cu efecte sociale cel putin in ceea ce priveste gradinitele respective. Multumesc mult!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - presedinte de sedinta

Domnule primar, aveți cuvântul!

Domnul primar Mihai Chirica

Vreau sa ii transmit domnului Postolache ca vom face ceva cu instalația de sonorizare pentru un full HD autentic. Ce pot sa zic, decât faptul ca încercam, nu este neapărat suta la suta garantat ca aceste proiecte își vor găsi finanțarea acolo, dar nu înseamnă ca le abandonam după. Cele 17 terenuri de sport pe care vrem sa le construim, conectate oarecum la rețeaua școlară face parte dintr-un proiect de anul trecut, le-am proiectat pe parcursul iernii și încercam sa le găsim finanțare, dacă finanțare nu va veni prin Planul Național de Dezvoltare Locala pentru ele sau pentru o parte din ele vom cauta alte surse, alte resurse la nivel local astfel încât sa le transformam în certitudini. Mai mult decât atât vizează într-adevăr și posibilitatea de a aduce cât mai mulți tineri pe terenurile de sport ca și forma de educație și de sănătate a populației. Avem o datorie morala, sa spunem așa, fata de comunitatea ieșeana sa le lăsam facilitați cât mai multe astfel încât sa avem o populație cât mai sănătoasă. Fiecare leuț de aici se întoarce în bugetul local pentru ca nu o să mai consumam în casele de asigurări de sănătate sume pentru îngrijirea lor medicala, desigur și vom reuși sa ii mai deconectam de la alte preocupări care în momentul de fata au devenit prioritare cum ar fi statul în fata computerului. Prin urmare aceste proiecte chiar dacă nu își găsesc finanțarea în Planurile Naționale ale Ministerului Dezvoltării, vor intra la finanțare pe autoritatea locala, prin urmare primăria va fi preocupata de acest lucru pe viitor. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier Florentin Traian Ciobotaru

Sărut-mana, buna ziua, mă bucur ca va uitați și în partea dreapta, e un lucru bun, e un început ok, buna ziua domnule primar, buna ziua stimați colegi, nu m-am pus de acord nici cu domnul consilier Piftor, nici cu domnul consilier Istrate, însă ca om al școlii și eu vreau sa salut inițiativa primăriei de a investi în terenurile de sport și aș dori și aici ma adresez în mod explicit doamnei secretar Denisa Liliana Ionașcu sa găsească o formula juridica astfel încât unitățile de învățământ sa asigure cu titlul gratuit accesul persoanelor doritoare sa realizeze diverse sporturi pentru a preîntâmpina anumite discuții atât din partea unor directori sau a consiliilor de administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar. Lucrul acesta se practica în toate orașele civilizate, la Timișoara, eu știu, în vest, în Ardeal, de ce nu și la Iași și încă o data salut inițiativa primarului și a executivului pentru ca s-a gândit sa realizeze acest demers și aș merge un pic mai departe și aș gândi ca pana la modernizarea acestor terenuri să ne grăbim sub aspect legal și sa oferim aceasta oportunitate chiar dacă terenurile sunt, sa spunem, mai puține moderne astfel încât odată cu venirea primăverii sa aibă acces toți locuitorii municipiului Iași doritori de sport, pe de o parte, pe de alta parte aș mai adresa o rugăminte executivului primăriei, este știu faptul ca pentru a doua oara un oraș ca al nostru are bucuria de a fi gazda campionatului mondial de șah școlar în luna aprilie, mulțumesc pe aceasta cale domnului primar și aparatului de specialitate din cadrul primăriei și ii invit în continuare să se alăture acestui demers care face cinste orașului nostru și racordează Iașiul la marile capitale europene. Va mulțumesc și țineți-o tot așa! Mulțumesc doamna președinte.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Vă rog, domnule consilier...

Domnul consilier Răzvan Timofciuc

Mulțumesc doamna președinte. Voiam sa spun doar ca încă din mandatul trecut grupul de consilieri PNL a depus un proiect de hotărâre prin care am solicitat ca terenurile sa poată fi și utilizate de tineri după program și acel proiect de hotărâre cred ca a rămas pe undeva prin sertare ca nu am mai auzit nimic de el. Proiectul de hotărâre prin care colegii mei din vechiul mandat au solicitat sa poată fi utilizate terenurile de sport după terminarea orelor de curs și nu s-a mai întâmplat nimic cu el și dacă tot exista un consens la nivelul consiliului cu privire la această inițiativă poate o punem pe ordinea de zi la ședința următoarea și să îl votăm. Și al doilea aspect legat de ce spunea domnul consilier, colegul meu de la Partidul Mișcarea Populara, noi la fel am depus încă din luna decembrie a anului trecut un proiect de hotărâre prin care am propus înființarea unei comisii transpartinice la nivelul consiliului local pentru a veni cu un plan de măsuri în vederea rezolvării, transpartinice domnule primar, pentru a rezolva problema câinilor comunitari și la fel nu am primit încă un răspuns cu privire la aceasta inițiativă. Deci dacă tot există atât de multă deschidere din partea tuturor le putem pune pe ordinea de zi în ședința următoare.

Domnul primar Mihai Chirica

Așa cum am spus și într-o ședința anterioara, într-o modalitate organizată, da organizată, printr-o structură a primăriei putem să utilizăm aceste terenuri de sport tocmai în a stimula prezenta elevilor indiferent de unde provin ei pentru a putea crește nivelul de educație și sănătate publică. Prin urmare este în atenția noastră și face parte, să spunem, din strategia personală privind creșterea nivelului de educație și de sănătate publica a locuitorilor municipiului Iași pe care de altfel am și furnizat-o electoratului anul trecut în luna mai împreuna cu colegii noștri. Deci este în atenția noastră permanentă, acest grup de 17 terenuri de sport aș fi vrut sa vedeți ca au venit în 17 zone din oraș, indiferent de, sa spunem, rangul școlii respective, de la Colegiul Negruzzi, mergând spre școlile de cartier astfel încât sa putem sa atingem toate categoriile de viitor sportiv, sa zicem, care va practica acolo o activitate sportiva și desigur sa stimulam și activitatea în interiorul școlii respective. Dorința noastră care pare a fi una din ce în ce mai legitima este de a stimula atenția Ministerului Educației sa crească numărul de ore de sport în școli. Este absolut normal alături de celelalte obiecte care fac parte, sa spunem, examenele naționale, sportul trebuie sa devină o prioritate naționala pentru noi toți, Iașiul este o prioritate naționala și nu ma refer la sportul de competiție și la sportul de masa și vom încerca așa cum și cu șahul, va fac deja o invitație, vom fi co-parteneri împreuna cu Ministerul Tineretului și Sportului la aceasta competiție mondiala, se adresează școlarilor, vor fi 50 de state, peste 500 de competitori și care vor face onoare

prezentei lor în Iași și desigur va trebui sa fim o gazda cât se poate de primitoare. Cealaltă chestiune

legată de ce a spus și colegul nostru de la PMP, este o chestiune care este în atenția noastră, de altfel am mai și făcut câteva anunțuri publice în ceea ce privește activitatea salubris fata de câinii comunitari, sigur e neplăcut, suntem un oraș mare, un oraș foarte mare, cu o populație canina în scădere, dar de fiecare data ne confruntam cu aceeași chestiune fata de care ar trebui sa ii găsim o rezolvare. Acești câini se atașează de tot felul de locații, ca e un șantier părăsit sau este o instituție care ii gestionează, dar de fiecare data am avut probleme cu prezenta lor pe lângă foste instituții sau actuale instituții, ii hrănesc, ii îndrăgesc, după care ii lasă de capul lor și ne creaza noua probleme. Câinii comunitari ca atare cei pe care ii gestionam noi în spațiul public nu am avut de-a lungul timpului nici un fel de problema cu astfel de situații, de fiecare data, vara trecută a fost legat de fosta tabăra, acum am avut probleme cu câinii de la fostul Taxicom și tot așa. Prin urmare o să găsim o soluție, trebuie sa găsim o soluție indiferent, o sa ii amendam pe cei care țin astfel de câini pe proprietăți într-o maniera maximala și vom încerca să facem ordine împreuna cu Poliția Locala și cu Salubris și pe aceasta chestiune. Nu este o chestiune pe care trebuie sa o eliminam din start ca nu ne place, nu ne place e adevărat dar va trebui sa ii găsim o rezolvare. Mulțumesc foarte mult!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de ședința

Mulțumesc domnule primar, dacă mai sunt discuții pe... domnule viceprimar Radu Botez, aveți cuvântul.

Domnul viceprimar Radu Botez

Si eu as vrea sa fac doua trei considerente pe tema acestor terenuri de sport o sa vedeti la fiecare teren valori diferite fata de terenurile celelalte, aceste valori sunt date de suprafata, sunt terenuri mai intinse cum ar fi la Liceul Ibraileanu, sunt terenuri care necesita un pat de fundatie deosebit in doua cazuri exista la ora actuala terenul are o mica panta si sigur va trebui facuta o nivelare a acestui teren in cazul Liceului Stefanescu si a Scolii Hajdeu corp D de aceea exista aceasta variatie din punc de vedere valoric. Pe de alta parte as vrea cumva sa arat aici faptul ca doar doua scoli au fost interesate intr-un mod foarte direct de acest program a Ministerului Dezvoltarii pe care speram cu totii sa il putem accesa, de fapt exista bani acolo si au venit cu proiecte de aceea vedeti la ultimele pozitii 32 si 33, Colegiul Racovita si Liceul Alecsandri. Sunt singurii care intr-un mod imperativ as putea spune, au venit cu proiecte in urma unor discutii avute cu toti directorii de scoli din judetul Iasi. Din punct de vedere a folosirii terenurilor am avut discutii cu Inspectoratul Scolar, bineinteles nu numai eu si domnul primar si sigur aceste terenuri vor putea fi folosite intr-un mod organizat. Asta inseamna ca nu toata lumea la orice ora va putea sa bata mingea sau sa stea pe acele terenuri ci sigur in momentul in care doresc acest lucru vor trebui in prealabil sa se anunte, astfel incat terenurile sigur vor trebui sa fie nu neaparat pazite dar cineva va trebui sa aibe responsabilitatea supravegherii acelei activitati.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de ședința

Mulțumesc domnule viceprimar. Dacă nu mai sunt discuții propun spre aprobare acest proiect.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “ Gh. I. Brătianu” Iași” ;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Național “Costache Negruzzi” Iași” ;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași” ;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Elena Cuza” Iași” ;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași”;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Generală “Alecu Russo” Iași”;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 10

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “ Alexandru cel Bun” Iași”;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Octav Bancilă Iași”;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași”;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași - corp D”

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Iași”

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 16

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul National “Garabet Ibrăileanu” Iași”

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Național Iași”

Discuții? Vă rog domnule consilier.

Domnul consilier Mihail Pintilei

Pentru ca e ultimul proiect care se refera la terenuri și sali de sport, vreau sa va întreb domnule prima, e aceiași situație, exista și la Școala Gimnaziala Ion Creanga...(neinteligibil - fără microfon).

Domnul primar Mihai Chirica

Da, așa este la Școala Gimnaziala Ion Creanga vrem sa construim o sala de sport, ei nu au unde sa își desfășoare activitatea sportiva în sala fata de celelalte colegii și școli și prin urmare vom demara proiectul cu sala de sport.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Multumesc, cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție „Modernizare, extindere și dotare Creșa 1, Municipiul Iași, Județul Iași”

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul de investiție „Modernizare și dotare Creșa nr. 10, Municipiul Iași, Județul Iași” ;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 21

V ă rog domnule consilier Scripcaru.

Domnul consilier Calin Scripcaru

Pentru ca este primul proiect din cele 11 care urmeaza referitoare la spitalele subordonate Primariei Iasi, as vrea sa salut aceasta initiativa si sa va treansmit convingerea mea ca in acest mod, spitalele subordonate Primariei Iasi vor ajunge poate intr-adevar la conditiile si la standardele hoteliere europene necesare atat de mult. Va multumesc.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Multumesc, cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Reabilitare și modernizare secție A.T.l. și bloc operator pentru transplant Spitalul Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Extindere clădire ambulator Spital Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași - aparat de Litotritie Extracorporeală;

Discuții? Vă rog domnule consilier Scripcaru.

Domnul consilier Calin Scripcaru

Pentru a putea utiliza eficient cele 17 terenuri de sport bineînțeles nu trebuie sa suferim de pietre la rinichi, cum se spune în popular, de aceea acest aparat este un aparat de mare importanța, eu știam ca este primul din țara în acest moment, dar am înțeles ca intre timp s-a mai achiziționat unul la Târgul Mureș, este un aparat foarte puțin invaziv care permite tratamentul litiazelor renale cu foarte puțina suferința din partea pacienților. Va mulțumesc.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Multumesc, cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva împotrivă? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași - aparat de Radiologie Mobil;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 26

Proiect de hot ă râre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași - aparat Computer Tomograf;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 27

Proiect de hot ă râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ș i devizul general pentru

obiectivul de investiție Reabilitarea Stației de preepurare ape uzate a Spitalului Clinic de Recuperare

Iași;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare - stație și server PACS ;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare - aparat roentgen digital ;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare - echipament de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM/RMN);

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare - sistem laser CO2 ;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Modernizare, împrejmuire, dotare corpuri clădire și terenuri sport- Colegiul

Național Emil Racovilă; demolare și reconstruire sala de sport - Colegiul Național Emil Racovilă, Municipiul Iași, Județul Iași;

Discuții? Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotriva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea liceului Vasile Alecsandri din Municipiul Iași, Județul Iași;

Discuții? Vă rog domnule Ciobotaru.

Domnul consilier Florentin Traian Ciobotaru

Mulțumesc frumos! Pentru ca tot s-a creat un precedent și domnul consilier Piftor a îndrăznit sa facă o interpelare, o să profit de existența precedentului și sa vă rog și eu ceva, în luna martie suntem bucuroși pe de o parte de venirea primăverii din alte considerente suntem bucuroși ca aniversam moment emoționant în istoria poporului roman, de pilda acum 99 de ani, Sfatul Tarii de la Chișinău sub conducerea lui Ion Inculet decidea în majoritate unirea Basarabiei cu România. În acest context aș dori sa propun domnului primar și consilierilor prezenți ca în sedinta de luna aceasta să fie desfășurata, ședința ordinară, sub semnul unei ședințe solemne a consiliului local pentru aniversarea momentului 27 martie 1918, dacă se poate, în egala măsura aș dori sa îndrăznesc sa adresez o rugăminte departamentului de specialitate din cadrul Primăriei Iași, ma refer la departamentul de cultura de crearea unor momente deosebite, sa realizeze suficiente acțiuni astfel încât, eu poate aici vorbesc prin prisma profesiei pe care o am, dar trebuie ca sa reînvie acele sentimente autentice de patriotism național și cei în fata cărora venim și am fost desemnați sa ii reprezentam sa simtă ca 27 martie a reprezentat în istoria neamului romanesc. Mai nou am înțeles ca și la nivelul parlamentului mare cu ghilimelele de rigoare al României propus ca data de 27 martie să fie sărbătoare naționala și este un lucru de bun augur, de aceea poate am putea realiza o ședința ordinară solemna dedicata acestui moment. Va mulțumesc.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Mulțumesc, aveți cuvântul domnule primar.

Domnul primar Mihai Chirica

Este o propunere bine venita în contextul centenar, sigur sunt mai multe acțiuni pe care le vom desfășura, de alt fel a și început, am început cu statuia regelui Ferdinand I care deja a fost licitata, știți bine va fi construita în acest an, va trebui sa ii găsim și un amplasament așa cum propuneați dumneavoastră consilierii la ședința trecută. Poate fi și o ședința solemna dedicata centenarului, sa spunem, sa avem un sir de evenimente dedicate centenarului, nu toate neapărat în 2018 ci pot porni de acum, de ce nu, poate e nevoie să mergem toți consilierii locali în Chișinău la o ședința comuna pe care sa o facem la primăria Chișinău, era una dintre propunerile noastre, de ce nu să vină și Chișinăul aici cu o ședința solemna la Iași în semn de prețuire reciproca, suntem și oraș înfrățit cu Chișinăul și multe alte evenimente pe care le putem face. Avem o strada dedicata Profesorului Inculeț, fostul șef al Sfatului țării de atunci de aproape 100 de ani și desigur vrem să facem și acel proiect frumos care se numește Memorialul Marii Uniri, trebuie sa plece de la Iași, pana la urma Iașiul a fost orașul care a stabilit Marea Unire și nu alt oraș al României din acele vremuri și vrem ca Memorialul Marii Uniri să fie la Iași, nu în alta parte și de aici sa plece mai departe în toată țara. Mulțumim pentru propuneri și speram să fie un proiect frumos.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana - președinte de sedinta

Mulțumesc domnule primar, dacă nu mai sunt discuții, propun spre aprobare ultimul proiect de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotriva?

Se abține cineva? Mulțumesc, proiectul a fost aprobat. Ordinea de zi fiind epuizata, declar ședința închisă și va doresc o după amiaza cât mai plăcută.

PREȘEDINTE DE SEDINTA,

5    ~

GABURICI VIOLETA ADRIANA

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3