Hotărârea nr. 209/2017

HOTĂRÂRE privind încheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iaşilor – Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru susţinerea implementării proiectului „Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi (ITO 2017)”, în perioada 1-4 septembrie 2017, proiect internaţional, în domeniul social-educaţional-cultural şi religios


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor - Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru susținerea implementării proiectului „Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO 2017), în perioada 1-4 septembrie 2017, proiect internațional, în domeniul social-educațional-cultural și religios

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Ztineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor -Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru susținerea implementării proiectului „Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO 2017)”, în perioada 1-4 septembrie 2017 și alocarea sumei de 129.980 lei din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, pentru organizarea proiectului.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridică; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Servicul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier Local, Violeta Adriana Gaburici    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Nr. 209 din 31 mai 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Buget ITO 2017

Denumire

Pret/persoana

Numar

participanti/

Total

Finanțare asigurată

Costuri strict legate de participanti

Masa (3 cine, 2 md si 2 pranzuri, surpriza)

120

5000

600000

MMB/PARTENERII

Prânz și cină 2000 de tineri duminică

40

2000

80000

MMB/PARTENERII

2 tricouri ITO 2017 (12 ron/buc*2 buc/pers)

24

7000

168000

MMB/PARTENERII

Caietul întâlnirii ITO 2017

6

7100

42600

MMB/PARTENERII

Rucsac

15

7100

106500

MMB/PARTENERII

Printuri:program,brosuri, info diverse

5

7100

35500

MMB/PARTENERII

Pix

1

7100

7100

MMB/PARTENERII

Cazare participanti (10 Ron/noapte*3 nopti*4500 persoane)

30

4500

135000

MMB/PARTENERII

Ecuson

2

7100

14200

MMB/PARTENERII

Apă (2 sticle de apă de 05 l/persoană)

0,8

12000

9600

MMB/PARTENERII

alte materiale pt participanti de pus in ruccsac ( ex:insigna cu sigla ev

ent) 4

7100

28400

MMB/PARTENERII

Total 1

1226900

Logistică

Pancarte cu numerele și numele grupelor

150

60

9000

MMB/PARTENERII

Banner

8

400

3200

MMB/PARTENERII

Pop up

2

2500

5000

MMB/PARTENERII

Roll up

4

120

480

MMB/PARTENERII

Banner scenă

1

4000

4000

MMB/PARTENERII

Scenă deschidere 1/09, Sf.Liturghie 3/09,Închidere 4/09 (inclusiv sonorizare)

1

30000

30000

MMB/PARTENERII

Ornare scenă ( flori, diverse)

1

1

3000

MMB

Scena si sonorizare spectacol 3 Septembrie Parcul Expozitiei ( sonorizare inclusă)

1

20000

20000

MMB/PARTENERII

Corturi ( servit masa 7000 de persoane 3 Septembrie)

10

6000

60000

MMB/PARTENERII

Materiale ateliere Meșteri Populari

30

800

24000

MMB/PARTENERII

Cazare protocol

50

150

7500

MMB/PARTENERII

Masa protocol (3 cine, 2 md si 2 prânzuri, surpriza)

150

100

15000

MMB/PARTENERII

Autocar/Masini

600

5

3000

MMB/PARTENERII

Produse curatenie in camine

5000

MMB/PARTENERII

Saci menajeri

5000

MMB/PARTENERII

Plată paznici camine

3000

MMB/PARTENERII

Protocol (apa, sucuri, vin,pahare de unica folosinta, farfurii, daruri pt delegatiile straine, stafeta la urmatorii organizatori)

5000

MMB

Ornare puncte de informare

5 1000 5000

MMB

Pancarte cu numerele grupelor- 3 septembrie

75

45

3375

MMB

Transport conferentiari

4

2000

8000

MMB

Protocol delegatii din strainatate ( transport, cazari, mese)

20000

MMB

Medicamente

5000

MMB

Marș (lumânări, torțe, banner,sonorizare, print caiet de cântece 1000 buc)

5700

MMB

Materiale moderare (coli flipchart,markere, post-it-uri)

7000

MMB

Steaguri

70

95

6650

MMB/PARTENERII

Suporturi steaguri

10

125

1250

MMB/PARTENERII

Printuri:program,brosuri, info diverse pt punctele de informare, caiet de cântece participanți

14000

MMB

Total logistică

278155

Concert 3 Septembrie 2017

Prezentator

1

1

2000

Primăria Iași

Plată concert Ion Paladi

1

1

4950

Primăria Iași

Plată concert Holograf

1

1

49500

Primăria Iași

Plată concert Orchesta Lăutarii

1

1

33750

Primăria Iași

Scenă concert firma Sens Music(140 mp, sonorizare,lumini, ecrane, backline, mochetă, prelată)

1

1

39780

Primăria Iași

Total Concert 3 Septembrie

1 129980

Promovarea eveniment

Conferința de presă (înainte de eveniment)    |    |    |    1000|mMB

Conferinta de presă și întâlnire de lansare a proiectului(2 feb)

1 întâlnire de lansare a proiectului

1500

MMB

Online facebook dupa event 7 zile *100

700

MMB

Aplicatie IOS/Android

1

1

8500

MMB

Graphic designer

1

1

5000

MMB

Responsabil social media

1

1

1500

MMB

Realizare filme de promovare eveniment (1 film si 3 spoturi)

5000

MMB

Drona - filmare (1000 Ron/zi*3 zile*2 drone)

6000

MMB

Foto eveniment

4000

MMB

Afise A0

1

100

1250

MMB

Imn eveniment (inregistrare, artistii)

5000

MMB

Total promovare

39450

Întâlniri pregătitoare ale evenimentului

Decontare transport echipa proiectului (în vederea participării la întâlnirile de organizare)

10000

10000

MMB

Intalnire pregatitoare/simulare/cazare

300

50

15000

MMB

Intalnire pregatitoare/simulare/masa

300

75

22500

MMB

Intalnire pregatitoare/simulare/materiale

300

3,33

999

MMB

Intalniri pregatitoare in protopopiate (13 intalniri, 2600 tineri)

13000

MMB

Total întâlniri pregătitoare ale evenimentului

61499

Neprevazute

50000

Total

1785984