Hotărârea nr. 208/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere O.U.G. nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru, Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in

administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare,

În temeiul art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001,

1 / 2 la H.C.L. nr. 208 din 31 mai 2017

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Nomenclatorul de artere al Municipiului Iași cuprins în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se radiază următoarele denumiri de arteră: strada Octav Băncilă, trecătoarea Hotin.

Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea reglementările anterioare.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Arhitectura si Urbanism; Serviciul G.I.S.-Cadastru, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru Legalitate,

Consilier Local, Violeta Adriana Gaburici Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 208 din 31 mai 2017

2 / 2 la H.C.L. nr. 208 din 31 mai 2017

NOMENCLATORUL ARTERELOR MUNICIPIULUI IAȘI Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.    2 0 8/ / 31 m2a0i127017

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+1

PIAȚA

14 DECEMBRIE 1989

STRADA CUZA VODĂ

STRADA 14 DECEMBRIE 1989

STRADA ȘTEFAN CEL MARE

1+2

STRADA

14 DECEMBRIE 1989

PIAȚA 14 DECEMBRIE

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

STRADA ȘTEFAN CEL MARE

1+3

FUNDACUL

40 DE SFINȚI

STRADA G-RAL HENRI

MATHIAS BERTHELOT

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+4

STRADA

A. D. XENOPOL

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

STRADA VASILE CONTA

-

1+5

STRADA

ABRAHAMFI

STRADA TOMA COZMA

STRADA LT.IONESCU

-

1+6

STRADA

ACHIM STOIA

STRADA COSTACHE NEGRI

STRADA ANASTASIE PANU

DS1068

1+7

STRADA

ACTOR MILUȚĂ GHEORGHIU

STRADA FULGER

STRADA CĂLĂRAȘI

STRADA TROMPETA

1+8

STRADA

ADAMACHI

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA BĂRBOI

-

1+9

STRADELA

ADUNAȚI

STRADA GEORGE EMIL

PALADE

STRADA COMETA

-

1+10

STRADA

ADUNAȚI

STRADA MOLDOVEI

STRADA ICOANEI

-

1+11

STRADA

AEROPORTULUI

STRADA HOLBOCA

LIMITĂ P.U.Z.

STRADA J, CARTIER AVIAȚIEI

1+12

STRADA

AGATHA BÂRSESCU

STRADA COSTACHE NEGRI

STRADA ION C. BRĂTIANU

STRADA 9 MAI

1+13

STRADA

AGLAE PRUTEANU

ALEEA STRUGURILOR

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+14

STRADA

AGRICULTORI

STRADA CAZĂRMILOR

STRADA BUSUIOC

STRADA D, CARTIER

P.BOGDAN

1+15

STRADA

AL. O. TEODOREANU

STRADA BULARGA

STRADA BUCIUM

STRADA PROLETARI

1+16

STRADA

ALBA IULIA

STRADA OLTENIEI

LIMITĂ P.U.Z.

STRADA E, CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+17

STRADA

ALBĂ

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA MR. IRIMIA

POPESCU

-

1+18

STRADA

ALBINELOR

STRADA NICOLINA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+19

ȘOSEAUA

ALBINEȚ

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+20

STRADA

ALBINEȚ

STRADA SĂRĂRIE

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

STRADA ION NICULI

1+21

STRADA

ALECU DONICI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+22

STRADA

ALECU RUSSO

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+23

STRADA

ALEXANDRU BRĂESCU

STRADA LEON BALIFF

STRADA GRIGORE T.POPA

DE4859/1, DE4871/1,

DE4893/1

1+24

BULEVARDUL

ALEXANDRU CEL BUN

RÂUL BAHLUI POD STRADA

CERNA

STRADA SARMISEGETUZA

STRADA SIRET

1+25

PASAJUL

ALEXANDRU CEL BUN

STRADA JIJIA

STRADA THEODOR RÂȘCANU

-

1+26

STRADA

ALEXANDRU CERNAT

STRADA PETRE VANCEA

STRADA EUGEN STĂTESCU

-

1+27

STRADA

ALEXANDRU CLAUDIAN

STRADA LEON BALIFF

STRADA GRIGORE T.POPA

DE4865/1,DE4875/1,

DE4895/1

1+28

STRADA

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU

PIAȚA UNIRII

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

STRADA REPUBLICII

1+29

STRADA

ALEXANDRU MACEDONSKI

STRADA PROF. NICULAI

POPINCEANU

STRADA GEORGE CĂLINESCU

-

1+30

STRADA

ALEXANDRU PHILIPPIDE

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA PETRE ANDREI

-

1+31

STRADA

ALEXANDRU SLĂTINEANU

STRADA CONSTANTIN THIRON

STRADA GEORGE BOGDAN

-

1+32

STRADA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

STRADA DUMBRAVA ROȘIE

ALEEA GRIGORE GHICA

VODĂ

-

1+33

STRADA

ALEXANDRU VODĂ IPSILANTI

STRADA SF.ANDREI

SPLAI BAHLUI

STRADA IPSILANTE

1+34

STRADELA

ALEXANDRU VODĂ IPSILANTI

STRADA SF.ANDREI

STRADA ALEXANDRU VODĂ

IPSILANTI

-

1+35

STRADA

ALEXANDRU ZIRRA

STRADA CIPRIAN

PORUMBESCU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+36

STRADA

ALISTAR

STRADA BRÂNDUȘA

STRADA VÂNTU

-

1+37

TRECĂTOAREA

ALPILOR

STRADA ȚICĂUL DE JOS

STRADA DEZROBIRII

-

1+38

STRADA

ALUNIȘ

STRADA FĂGETULUI

ȘOSEAUA GALATA

STRADA A, CARTIER GALATA

1+39

STRADA

AMURGULUI

BULEVARDUL DACIA

STRADA TABACULUI

STRADA D, CARTIER R.M.S.

1+40

STRADA

ANASTASIE FĂTU

STRADA PĂCURARI

ȘOSEAUA ARCU

-

1+41

STRADA

ANASTASIE OBREGIA

STRADA LEON BALIFF

STRADA GRIGORE T.POPA

DE4857/1, DE4891/1

1+42

STRADA

ANASTASIE PANU

STRADA ELENA DOAMNA

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

-

1+43

STRADA

ANTON CRIHAN

STRADA PANTELIMON

HALIPA

CALEA GALATA

STRADA DÂMBOVIȚA

1+44

STRADA

APELOR

STRADA ETERNITATE

STRADA MISAI

-

1+45

STRADA

ARAPULUI

STRADA BULARGA

BULEVARDUL SOCOLA

-

1+46

ȘOSEAUA

ARCU

STRADA GĂRII

STRADA OCTAV BĂNCILĂ

ȘOSEAUA FILIMON SÂRBU

1+47

STRADA

ARCU

PIAȚA UNIRII

STRADA GĂRII

STRADA FILIMON SÂRBU

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+48

STRADA

ARGEȘ

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

STRADA A, ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

1+49

STRADA

ARH. G. M. CANTACUZINO

STRADA COSTACHE

NEGRUZZI

STRADA COL.LANGA

STRĂZILE CRIȘAN și MITROPOLIEI

1+50

STRADA

ARH. ION BERINDEI

ȘOSEAUA GALATA

ȘOSEAUA NICOLINA

STRADA MUNCII

1+51

STRADELA

ARH. ION BERINDEI

STRADA FĂGETULUI

STRADA FĂGETULUI

STRADELA MUNCII

1+52

TRECĂTOAREA

ARH. ION MINCU

STRADA SF.ANDREI

STRADA TRANTOMIR

-

1+53

STRADA

ARINIȘ

ȘOSEAUA VOINEȘTI

LIMITĂ P.U.Z.

DE1799

1+54

FUNDACUL

ARMEANĂ

STRADA ARMEANĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+55

STRADA

ARMEANĂ

STRADA CUZA VODĂ

STRADA COSTACHE NEGRI

-

1+56

STRADELA

ARMEANĂ

STRADA ARMEANĂ

STRADA GOLIA

-

1+57

STRADA

ARMONIEI

STRADA SIMION BĂRNUȚIU

STRADA SCĂRICICA

-

1+58

STRADA

ARONEANU

STRADA SIMION BARNUȚIU

STRADA ȚICĂUL DE JOS

-

1+59

STRADA

ATELIERULUI

CALEA CHIȘINĂULUI

STRADA BUCIUM

STRADA D CARTIER ȚUȚORA

1+60

STRADA

ATENEULUI

STRADA ION CREANGĂ

STRADA ROJNIȚĂ

-

1+61

STRADA

ATERIZAJ

STRADA AUREL VLAICU

STRADA AVIAȚIEI

-

1+62

STRADA

AUREL VLAICU

STRADA FÂNTÂNILOR

STRADA SF.IOAN

ȘOSEAUA SALHANA

1+63

FUNDACUL

AURORA

STRADA AURORA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+64

STRADA

AURORA

BULEVARDUL CAROL I

FUNDACUL AURORA

-

1+65

STRADA

AVIAȚIEI

STRADA AUREL VLAICU

STRADA HOLBOCA

-

1+66

STRADA

AVIONULUI

STRADA LT.POPOVICI

STRADA AVIATIEI

-

1+67

STRADA

AZILULUI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

STRADA GALBENI

-

1+68

STRADA

BACINSCHI

STRĂPUNGEREA SILVESTRU

ȘOSEAUA ARCU

-

1+69

SPLAI

BAHLUI

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

STRADA PALAT

STRADA BAHLUI CHEI,

STRADA CERCULUI

1+70

ALEEA

BALTAGULUI

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA BALTAGULUI

-

1+71

STRADA

BALTAGULUI

ALEEA BALTAGULUI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+72

STRADA

BANAT

STRADA TRANSILVANIEI

STRADA OLTENIEI

-

1+73

PASAJ

BANU

STRADA ALEXANDRU

LĂPUȘNEANU

STRADA GAVRIIL MUSICESCU

FUNDAC GHEORGHI

DIMITROV

1+74

STRADA

BARBU LĂUTARU

STRADA SMÂRDAN

STRADA SMÂRDAN

STRADA LĂUTARI

1+75

STRADELA

BARBU LĂUTARU

STRADA SMÂRDAN

STRADA BARBU LĂUTARU

-

1+76

STRADA

BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

STRADA CARAIMAN

STRADA SIMION BĂRNUȚIU

-

1+77

STRADA

BARIERA VECHE

BULEVARDUL SOCOLA

STRADA MITROPOLIT

VARLAAM

-

1+78

ALEEA

BASARABI

STRADA BASARABI

PIAȚA VOIEVOZILOR

-

1+79

STRADA

BASARABI

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

STRADA SARMISEGETUZA

-

1+80

STRADA

BAȘ-CEAUȘ

STRADA NICORIȚĂ

STRADA TĂTĂRAȘI

-

1+81

ALEEA

BAȘOTĂ

STRADA BAȘOTĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+82

STRADA

BAȘOTĂ

STRADA SĂRĂRIE

STRADA CUCU

-

1+83

STRADELA

BĂLȚI

STRADA MORILOR

STRADA THEODOR RÂȘCANU

-

1+84

STRADA

BĂLȚI

STRADA THEODOR RÂȘCANU

STRADA PODU DE PIATRĂ

-

1+85

FUNDACUL

BĂLUȘESCU

STRADA BĂLUȘESCU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+86

STRADA

BĂLUȘESCU

STRADA RĂCHIȚI

STRADA NICORIȚĂ

DS1888

1+87

STRADELA

BĂRBOI

STRADA BĂRBOI

STRADA COSTACHE NEGRI

-

1+88

STRADA

BĂRBOI

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA COSTACHE NEGRI

-

1+89

ȘOSEAUA

BÂRNOVA

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+90

STRADELA

BÂRNOVA

ȘOSEAUA BUCIUM

ȘOSEAUA BÂRNOVA

-

1+91

STRADA

BELVEDERE

STRADA TOMA COZMA

STRADA PONOARELOR

-

1+92

STRADA

BENJAMIN FONDANE

STRADA PANTELIMON

STRADA ELENA DOAMNA

-

1+93

STRADA

BISTRIȚA

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

STRADA G CARTIER ȘOSEA

NAȚIONALĂ

1+94

STRADA

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

STRADA LASCĂR CATARGI

STRADA SĂRĂRIE

STRADA 1907

1+95

STRADA

BOGDAN VODĂ

STRADA ȚICĂUL DE JOS

STRADA CARAIMAN

-

1+96

FUNDACUL

BOIANGIU

STRADA BOIANGIU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+97

STRADA

BOIANGIU

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+98

STRADA

BRADULUI

ȘOSEAUA NICOLINA

STRADA SĂLCIILOR

-

1+99

STRADA

BRATEȘ

STRADA CANTA

STRADA LUCA ARBORE

STRADA VASILESCU VASIA

1+100

STRADA

BRAȚULUI

STRADA RUFENI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+101

TRECĂTOAREA

BRAVILOR

TRECĂTOAREA NUCULUI

STRADA DEZROBIRII

-

1+102

STRADA

BRĂDETULUI

STRADA FĂGETULUI

STRADA FRUNZEI

STRADA B CARTIER GALATA

1+103

FUNDACUL

BRÂNDUȘA

STRADA BRÂNDUȘA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+104

STRADA

BRÂNDUȘA

STRADA VÂNTU

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

1+105

STRADA

BRUDEA

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+106

ALEEA

BUCIUM

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+107

FUNDACUL

BUCIUM

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+108

ȘOSEAUA

BUCIUM

BULEVARDUL POITIERS

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

ȘOSEAUA PROF.DR.

C.I.PARHON

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+109

STRADA

BUCIUM

BULEVARDUL SOCOLA

CALEA CHIȘINĂULUI

-

1+110

FUNDACUL

BUCOVINEI

STRADA BUCOVINEI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+111

STRADA

BUCOVINEI

STRADA TRANSILVANIEI

STRADA ION NISTOR

STRADA B CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+112

TRECĂTOAREA

BUCȘINESCU

STRADA OTILIA CAZIMIR

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+113

STRADELA

BUCȘINESCU

STRADA OTILIA CAZIMIR

STRADA SMÂRDAN

-

1+114

STRADA

BUCUR

STRADA CAZĂRMILOR

STRADA FAGULUI

STRADA H CARTIER

P.BOGDAN

1+115

STRADA

BULARGA

BULEVARDUL SOCOLA

STRADA AL.O.TEODOREANU

-

1+116

STRADA

BUNA VESTIRE

STRADA LASCĂR CATARGI

STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU

-

1+117

STRADA

BURIDAVA

STRADA AMURGULUI

STRADA TABACULUI

-

1+118

STRADA

BUSUIOC

STRADA AGRICULTORI

STRADA SEMĂNĂTORULUI

1+119

STRADA

BUTNARI

STRADA VLĂDICENI

STRADA BUCIUM

STRADA C CARTIER ȚUȚORA

1+120

STRADA

BUZESCU

STRADA FLORILOR

ȘOSEAUA ARCU

-

1+121

STRADA

BUZNEA

STRADA IANCU BACALU

STRADA GHEORGHE

GHIBĂNESCU

DS2302

1+122

BULEVARDUL

C. A. ROSETTI

STRADA CUCU

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

1+123

STRADA

C. G. BEDREAG

STRADA TEASCULUI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+124

STRADA

CALAFAT

STRADA OLTENIEI

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA I CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+125

STRADA

CALISTRAT HOGAȘ

STRADA IOAN NĂDEJDE

ȘOSEAUA BUCIUM

DE6745/1 și DE6756/2

1+126

ALEEA

CAMIL RESSU

STRADA CAMIL RESSU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+127

FUNDACUL

CAMIL RESSU

STRADA CAMIL RESSU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+128

STRADA

CAMIL RESSU

ȘOSEAUA VOINEȘTI

ALEEA STRUGURILOR

DE2039/4

1+129

STRADELA

CAMIL RESSU

STRADA CAMIL RESSU

LIMITĂ P.U.Z.

DE2039/5

1+130

STRADA

CAMILLE FLAMMARION

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

LIMITĂ P.U.Z..

-

1+131

ALEEA

CANTA

STRADA CANTA

DS2840

-

1+132

STRADA

CANTA

STRADA PĂCURARI

STRADA LUCA ARBORE

DS3131

1+133

STRADELA

CANTA

STRADA CANTA

STRADA SERG.GRIGORE IOAN

-

1+134

STRADA

CAPRELOR

STRADELA COPOU

STRADA COPOU

STRADA PRUNARI

1+135

STRADELA

CAPRELOR

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

ȘI SFÂNT

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+136

STRADA

CARAIMAN

STRADA BARBU ȘTEFĂNESCU

DELAVRANCEA

STRADA MOVILEI

-

1+137

BULEVARDUL

CAROL I

PIAȚA MIHAI EMINESCU

STRADA PROF.MIHAI

COSTĂCHESCU

BULEVARDUL COPOU

1+138

STRADA

CARPAȚI

STRADA LIBERTĂȚII

STRADA FRUMOASA

STRADA ILIE PINTILIE

(continuare)

1+139

ALEEA

CASTANILOR

STRADA GHEORGHE

VERNESCU

STRADA ION CÂMPINEANU

-

1+140

STRADA

CAȘIN

STRADA OLTENIEI

LIMITĂ P.U.Z.

STRADA CRUCEA ROȘIE

1+141

STRADA

CAZABAN

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

STRADA TABACULUI

-

1+142

STRADA

CAZANGIILOR

STRADA MANTA ROSIE

ȘOSEAUA MANTA ROȘIE

-

1+143

STRADELA

CAZANGIILOR

STRADA MANTA ROȘIE

STRADA CAZANGIILOR

-

1+144

STRADA

CAZĂRMILOR

ȘOSEAUA PĂCURARI

STRADA FAGULUI

-

1+145

FUNDACUL

CĂLĂRAȘI

STRADA CĂLĂRAȘI

LIMITĂ PROPRIETATE

FUNDACUL DUCA

1+146

STRADA

CĂLĂRAȘI

STRADA ETERNITATE

STRADA TĂTĂRAȘI

-

1+147

STRADA

CĂLUGĂRENI

STRADA TRANSILVANIEI

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA H CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+148

STRADA

CĂPȘUNELOR

STRADA MICȘUNELELOR

STRADA VÂNTU

-

1+149

STRADELA

CĂRĂBUȘ

ȘOSEAUA BUCIUM

STRADA FURNICA

-

1+150

FUNDACUL

CĂRĂMIDARI

STRADELA CĂRĂMIDARI

STRADA POIENILOR

-

1+151

STRADA

CĂRĂMIDARI

ȘOSEAUA GALATA

STRADELA CĂRĂMIDARI

-

1+152

STRADELA

CĂRĂMIDARI

STRADA CICOAREI

STRADA POIENILOR

-

1+153

STRADELA

CĂRUȚAȘ

STRADA DEALUL BUCIUM

STRADA LIVEZI

-

1+154

ȘOSEAUA

CÂRLIG

STRADA CAPRELOR

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

1+155

STRADELA

CÂRLIG

STRADA BARBU ȘTEFĂNESCU

DELAVRANCEA

STRADA ȚICĂUL DE JOS

-

1+156

STRADA

CEAHLĂU

STRADA NISIPARI

STRADA AEROPORTULUI

STRADA H CARTIER AVIAȚIEI

1+157

STRADA

CERCHEZ

STRADA SĂRĂRIE

STRADA DOCHIA

-

1+158

STRADA

CERNA

STRADA LOTRULUI (Pod

Bahlui)

STRADA ANTON CRIHAN

STRADA D CARTIER GRIVIȚA

ROȘIE

1+159

STRADA

CETĂȚUIA

STRADELA CETĂȚUIA

BULEVARDUL POITIERS

-

1+160

STRADELA

CETĂȚUIA

STRADA RADU VODĂ

STRADA PLANTELOR

DS1848

1+161

STRADA

CEZAR PETRESCU

ALEEA STRUGURILOR

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+162

BULEVARDUL

CHIMIEI

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

STRADA SF.IOAN

-

1+163

CALEA

CHIȘINĂULUI

BULEVARDUL PRIMĂVERII

BULEVARDUL METALURGIEI

BULEVARDUL ȚUȚORA

1+164

STRADA

CICOAREI

ȘOSEAUA GALATA

LIMITĂ INTRAVILAN

STRADA CONSTANTIN IVĂNUȘ

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+165

ALEEA

CIMITIRUL EVREIESC

ȘOSEAUA PĂCURARI

ALEEA PĂCURARI

-

1+166

TRECĂTOAREA

CIOBANULUI

STRADA STEJAR

STRADA FÂNTÂNILOR

-

1+167

STRADA

CIORNEI

STRADA VASILE LUPU

STRADA ORFELINATULUI

-

1+168

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+169

STRADA

CIREȘICA

STRADA PETRE ȚUȚEA

STRADA BRADULUI

-

1+170

ȘOSEAUA

CIRIC

STRADA CIRIC

STRADA MOARA DE VÂNT

DS97

1+171

STRADA

CIRIC

STRADA DELIU

STRADA FÂNTÂNILOR

-

1+172

STRADELA

CIRIC

STRADA STEJAR

STRADA CIRIC

-

1+173

STRADA

CIȘMEAUA LUI BUTUC

STRADA FLORILOR

STRADELA FLORILOR

-

1+174

STRADA

CIȘMEAUA PĂCURARI

STRADA PĂCURARI

ȘOSEAUA ARCU

-

1+175

STRADA

CIURCHI

STRADA CRISTOFOR

STRADA AUREL VLAICU

-

1+176

STRADA

CLOPOTARI

STRADA FRUMOASA

STRADA LIBERTĂȚII

-

1+177

STRADELA

CLOPOTARI

STRADA CLOPOTARI

STRADA LIBERTĂȚII

-

1+178

FUNDACUL

COCOAREI

STRADA ȚICĂUL DE JOS

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+179

STRADA

CODRULUI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+180

STRADELA

CODRULUI

STRADA PODIȘULUI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+181

STRADA

COL. LANGA

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

STRADA SF.ANDREI

STRADA MAX WEXLER

1+182

STRADELA

COL. LANGA

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

STRADA SF.ANDREI

STRADELA LANGA

1+183

ALEEA

COLUMNEI

STRADA COLUMNEI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+184

STRADA

COLUMNEI

BULEVARDUL DACIA

STRADA TABACULUI

-

1+185

STRADA

COMETA

STRADELA ADUNAȚI

STRADA MOLDOVEI

-

1+186

STRADA

CONDUCTELOR

STRADA PANTELIMON

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

-

1+187

STRADA

CONSTANTIN ERBICEANU

STRADA IOAN GOTCU

STRADA BOIANGIU

-

1+188

STRADA

CONSTANTIN GANE

STRADA PROF. NECULAI

ZAMFIRESCU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+189

STRADA

CONSTANTIN POP

STRADA

I.C.CONSTANTINEANU

STRADA DEALUL BUCIUM

-

1+190

STRADA

CONSTANTIN RAMADAN

STRADELA MOARA DE VÂNT

STRADA MOARA DE VÂNT

STRADA 1821

1+191

STRADA

CONSTANTIN THIRON

STRADA FERMEI

STRADA NICOLAE NEGURĂ

-

1+192

ALEEA

COPOU

BULEVARDUL CAROL I

STRADA TITU MAIORESCU

STRADA FRUNZELOR

1+193

STRADA

COPOU

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

ȘI SFÂNT

STRADA CAPRELOR

-

1+194

STRADELA

COPOU

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

ȘI SFÂNT

STRADA CAPRELOR

STRADELA MAREȘAL AVERESCU

1+195

STRADELA

CORBULUI

STRADA TEASCULUI

STRADA VERDE

-

1+196

TRECĂTOAREA

CORBULUI

STRADELA CÂRLIG

STRADA POLIGON

-

1+197

STRADA

CORNELIA EMILIAN

ȘOSEAUA BUCIUM

STRADA MIHAIL CORNEA

-

1+198

STRADA

CORNELIU BABA

ALEEA STRUGURILOR

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+199

ALEEA

CORNELIU COPOSU

STRADA IULIU MANIU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+200

ESPLANADA

COSTACHE NEGRI

PIAȚA PRIETENIEI ROMÂNO-

ELENE

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA COSTACHE NEGRI

1+201

STRADA

COSTACHE NEGRI

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

STRADA BĂRBOI

STRADA VECHE

1+202

STRADA

COSTACHE NEGRUZZI

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

STRADA GÂNDU

STRADA HORIA

1+203

STRADA

CPT. PROTOPOPESCU

STRADA MOȚILOR

STRADA AEROPORTULUI

-

1+204

STRADA

CPT. TOMIDA

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+205

STRADA

CRISTOFOR

STRADA CIURCHI

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

-

1+206

STRADA

CRIȘULUI

CALEA GALATA

STRADA CERNA

STRADA C CARTIER TREI

CALICI

1+207

STRADA

CRIVĂȚ

STRADA SIMION BĂRNUȚIU

STRADA SIMION BARNUȚIU

-

1+208

STRADA

CRIZANTEMELOR

STRADELA PĂCUREȚI

STRADA PROF. IOAN PETRU

CULIANU

-

1+209

STRADA

CRONICAR MUSTEA

STRADA MITROPOLIT

VARLAAM

BULEVARDUL SOCOLA

-

1+210

STRADA

CUCU

STRADA ELENA DOAMNA

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

STRADA HAIA LIFSCHITZ

1+211

STRADA

CUPIDON

STRADA CĂLĂRAȘI

FUNDACUL DĂNCINESCU

-

1+212

STRADA

CURELARI

STRADA SĂRĂRIE

STRADA ROȘCANI

-

1+213

PASAJUL

CUZA VODĂ

STRADA THEODOR T.BURADA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+214

STRADA

CUZA VODĂ

PIAȚA UNIRII

STRADA SĂRĂRIE

STRADA GOLIA

1+215

BULEVARDUL

DACIA

STRADA SARMISEGETUZA

STRADA STRĂMOȘILOR

-

1+216

STRADA

DACIA

BL.P2 BULEVARDUL DIMITRIE

CANTEMIR

STRADA ROMANĂ

STRADA RODICA (tronson

final)

1+217

TRECĂTOAREA

DAVIDEL

STRADA PALAT

STRADA SF.ANDREI

-

1+218

FUNDACUL

DĂNCINESCU

STRADA DĂNCINESCU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+219

STRADA

DĂNCINESCU

STRADA CUPIDON

STRADA PROF.ION PAUL

-

1+220

STRADA

DE NORD

STRADA DRAGOȘ-VODĂ

STRADA SPITAL PAȘCANU

-

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+221

FUNDACUL

DEALUL BUCIUM

STRADA PETRE JITARU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+222

STRADA

DEALUL BUCIUM

STRADA PLOPII FĂRĂ SOȚ

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+223

STRADELA

DEALUL BUCIUM

STRADA DEALUL BUCIUM

STRADA ȘTEFAN OCTAVIAN

IOSIF

-

1+224

STRADA

DEALUL ZORILOR

STRADA NICULAI

POPINCEANU

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+225

STRADELA

DEALUL ZORILOR

STRADA VITICULTORI

STRADA DEALUL ZORILOR

-

1+226

ALEEA

DECEBAL

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

BULEVARDUL DIMITRIE

CANTEMIR

STRADA LIPOVANA

1+227

STRADA

DECEBAL

BULEVARDUL DIMITRIE

CANTEMIR

ȘOSEAUA NAȚIONALA

STRADA POTERAȘ (tronson

mijloc)

1+228

FUNDACUL

DELFINI

STRADA DELFINI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+229

STRADA

DELFINI

STRADA VASILE LUPU

STRADA CIURCHI

-

1+230

STRADA

DELIU

STRADA CIRIC

STRADA STEJAR

-

1+231

STRADA

DEZROBIRII

STRADA RÂPEI

PÂRÂUL CALCAINA

STRADA ROBILOR

1+232

STRADA

DIMINEȚII

STRADA CETĂȚUIA

STRADA NEPTUN

-

1+233

FUNDACUL

DIMITRIE ANGHEL

STRADA DIMITRIE ANGHEL

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+234

STRADA

DIMITRIE ANGHEL

STRADA CORNELIA EMILIAN

STRADA MIHAIL CORNEA

-

1+235

BULEVARDUL

DIMITRIE CANTEMIR

SPLAI BAHLUI

BULEVARDUL NICOLAE

IORGA

STRADA RAHOVEI

1+236

FUNDACUL

DIMITRIE RALET

STRADA DIMITRIE RALET

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+237

STRADA

DIMITRIE RALET

STRADA SĂRĂRIE

STRADA LASCĂR CATARGI

-

1+238

STRADA

DINU LIPATTI

STRADA SERGIU CELIBIDACHE

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+239

TRECĂTOAREA

DOAMNEI

STRADA RÂNDUNICA

STRADA BARBU LĂUTARU

-

1+240

FUNDACUL

DOCHIA

STRADA DOCHIA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+241

STRADA

DOCHIA

STRADA ALBINEȚ

STRADA RÂPEI

-

1+242

ȘOSEAUA

DOI PERI

ȘOSEAUA MANTA ROȘIE

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

1+243

ALEEA

DOMENII

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+244

STRADA

DONOS

STRADA ION CREANGĂ

STRADA STEJAR

-

1+245

STRADA

DOROBANȚI

STRADA ETERNITATE

STRADA CĂLĂRAȘI

-

1+246

STRADA

DOROJINCĂ

STRADA VASILE LUPU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+247

STRADA

DR. ALEXANDRINA MIRON

TĂNĂSESCU

STRADA AUREL VLAICU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+248

STRADA

DR. EMIL SAVINI

STRADA STEJAR

STRADA VASILE LUPU

-

1+249

STRADA

DR. IACOB CIHAC

STRADA RECE

STRADA UNIVERSITĂȚII

STRADA PROCOPIE

1+250

STRADA

DR. IOSEF SABO

ȘOSEAUA GALATA

ȘOSEAUA GALATA

STRADA DEALUL GALATA

1+251

STRADA

DR. N. LEON

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA PETRE ANDREI

-

1+252

STRADA

DR. NICOLAE PAULESCU

STRADA COPOU

STRADELA.COPOU

ALEEA TEXTILA ROȘIE

1+253

STRADA

DR. VICTOR BABEȘ

STRADA TITU MAIORESCU

STRADA PROF.

TH.VĂSCĂUȚEANU

STRADA SPERANȚEI

1+254

STRADA

DRAGOȘ VODĂ

STRADA DE NORD

STRADA SPANCIOC

-

1+255

STRADA

DROBETA

STRADA SARMISEGETUZA

STRADA SARMISEGETUZA

-

1+256

STRADA

DUCA VODĂ

BULEVARDUL SOCOLA

STRADA MITROPOLIT

VARLAAM

-

1+257

STRADA

DUDESCU

STRADA ATENEULUI

STRADA VASILE LUPU

-

1+258

ALEEA

DUMBRAVA ROȘIE

STRADA DUMBRAVA ROȘIE

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+259

STRADA

DUMBRAVA ROȘIE

STRADA GEORGE COȘBUC

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+260

STRADA

DUMITRAȘCU CANTACUZINO

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA DUMBRAVA ROȘIE

-

1+261

TRECĂTOAREA

DUZILOR

STRADA ȚICĂUL DE JOS

STRADA DEZROBIRII

-

1+262

STRADA

EGALITĂȚII

STRADA PETRE ȚUȚEA

STRADA BRADULUI

STRADA GRABOVENSKI

1+263

STRADA

ELENA DOAMNA

STRADA CUZA VODĂ

STRADA SMÂRDAN

-

1+264

STRADELA

ELENA DOAMNA

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA ELENA DOAMNA

STRADELA ALBĂ

1+265

ALEEA

ELISABETA RIZEA

STRADA IANCU FLONDOR

STRADA IANCU FLONDOR

-

1+266

STRADA

ELISABETA RIZEA

ALEEA ELISABATA RIZEA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+267

FUNDACUL

EMIL GÂRLEANU

STRADA SCARLAT VÂRNAV

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+268

FUNDACUL

EMIL RACOVIȚĂ

STRADA EMIL RACOVIȚĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

FUNDAC MUTU

1+269

STRADA

EMIL RACOVIȚĂ

STRADA SPANCIOC

STRADA ETERNITATE

STRADA MUTU

1+270

STRADA

EROU AVT. AUREL OLARU

STRADA EROU SUBLT. ION

VIȚELARU

STRADA EROU CPT. VASILE

TEODOREANU

-

1+271

STRADA

EROU CPT. AURELIAN IONESCU

STRADA EROU AVIATOR

AUREL OLARU

STRADA EROU CPT. VASILE

TEODOREANU

-

1+272

STRADA

EROU CPT. ION BÎRSAN

STRADA EROU CPT.

AURELIAN IONESCU

DS622/703

-

1+273

STRADA

EROU CPT. LEONARD CREȚULESCU

STRADA EROU G-RAL

GHEORGHE STAVRESCU

DS622/703

-

1+274

STRADA

EROU CPT. VASILE TEODOREANU

STRADA EROU CPT.

AURELIAN IONESCU

STRADA EROU AVIATOR

AUREL OLARU

-

1+275

STRADA

EROU G-RAL GHEORGHE STAVRESCU

STRADA EROU AVIATOR

AUREL OLARU

STRADA EROU CPT. VASILE

TEODOREANU

-

1+276

STRADA

EROU LT. ALEXANDRU MATECIUC

EROU G-RAL GHEORGHE

STAVRESCU

DS622/703

-

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+277

STRADA

EROU LT. ALEXANDRU POGONAT

EROU G-RAL. GHEORGHE STAVRESCU

STRADA EROU AVIATOR AUREL OLARU

-

1+278

STRADA

EROU LT. COL. NICOLAE IVĂNEANU

STRADA EROU AVIATOR

AUREL OLARU

STRADA EROU CPT. ION

BÎRSAN

-

1+279

STRADA

EROU LT. IOAN FAIFER

STRADA EROU G-RAL

GHEORGHE STAVRESCU

DS 622/703

-

1+280

STRADA

EROU MR. IOAN LATEȘ

STRADA EROU AVIATOR

AUREL OLARU

STRADA EROU CPT. VASILE

TEODOREANU

-

1+281

STRADA

EROU SG. NICOLAE PURICE

STRADA EROU G-RAL.

GHEORGHE STAVRESCU

STRADA EROU AVIATOR

AUREL OLARU

-

1+282

STRADA

EROU SUBLT. ION VIȚELARU

STRADA EROU AVIATOR

AUREL OLARU

DS622/703

-

1+283

FUNDACUL

ETERNITATE

STRADA ETERNITATE

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+284

STRADA

ETERNITATE

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

STRADA DELIU

-

1+285

STRADA

EUDOXIU HURMUZAKI

ȘOSEAUA MUNTENI

STRADELA ȘTEFAN POPESCU

DE2409,DE2418,

DE2422,DE2423/1

1+286

STRADA

EUGEN STĂTESCU

STRADA PETRE VANCEA

STRADA MARTA TRANCU-

RAINER

-

1+287

STRADA

FAGULUI

STRADA PENEȘ CURCANUL

ȘOSEAUA MUNTENI

STRADA I CARTIER

P.BOGDAN

1+288

STRADA

FĂGETULUI

ȘOSEAUA GALATA

STRADA ARH.ION BERINDEI

STRADA C CARTIER GALATA

1+289

STRADA

FÂNTÂNILOR

STRADA ION CREANGĂ

TRECĂTOAREA CIOBANULUI

-

1+290

TRECĂTOAREA

FÂNTÂNILOR

TRECĂTOAREA CIOBANULUI

STRADA CIRIC

-

1+291

FUNDACUL

FERENTZ

STRADA ARH.ION BERINDEI

FUNDACUL PERJOAIA

-

1+292

STRADA

FERICIRII

STRADA GEORGE EMIL

PALADE

STRADA MELODIEI

-

1+293

ALEEA

FERMEI

STRADA VIȘAN

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

DE7680/9, DE7680/2/1

1+294

STRADA

FERMEI

STRADA VIȘAN

LIMITĂ INTRAVILAN

-

1+295

STRADA

FIERBINTE

STRADA OTILIA CAZIMIR

STRADA SMÂRDAN

-

1+296

STRADA

FLOREA

STRADA MOARA DE VÂNT

STRADA SOFICU

-

1+297

FUNDACUL

FLORENTZ

STRADA ITALIANĂ

-

-

1+298

STRADA

FLORILOR

STRADA ANASTASIE FĂTU

ȘOSEAUA ARCU

-

1+299

STRADELA

FLORILOR

STRADA PĂCURARI

STRADA FLORILOR

STRADA GAFENCU

1+300

STRADELA

FLUIERAȘ

STRADA VERDE

STRADA TEASCULUI

-

1+301

STRADA

FLUTURILOR

ȘOSEAUA GALATA

STRADA ARH.ION BERINDEI

STRADA D CARTIER GALATA

1+302

STRADA

FORTUS

ȘOSEAUA NICOLINA

ȘOSEAUA NICOLINA

-

1+303

STRADA

FRAGILOR

STRADA URCUȘULUI

STRADA GALBENI

STRADA GH. PARFENIE

1+304

STRADA

FRAȚILOR

STRADA CAZĂRMILOR

STRADA FAGULUI

-

1+305

STRADA

FRÂNTĂ

STRADA STROICI

STRADA SPANCIOC

-

1+306

STRADA

FRIEDERICK

STRADA FAGULUI

STRADA GEORGE COȘBUC

-

1+307

STRADA

FRUMOASA

ȘOSEAUA NICOLINA

STRADA LIBERTĂȚII

-

1+308

STRADA

FRUNZEI

STRADA ALUNIȘ

STRADA ARH.ION BERINDEI

STRADA E CARTIER GALATA

1+309

STRADA

FULGER

STRADA PETRE ISPIRESCU

STRADA TĂTĂRAȘI

-

1+310

STRADA

FUNCȚIONARILOR

STRADA ALEXANDRU

IPSILANTI VODĂ

STRADA MORILOR

-

1+311

STRADA

FURNICA

STRADELA LIBELULA

STRADELA CĂRĂBUȘ

-

1+312

CALEA

GALATA

BULEVARDUL NICOLAE IORGA

STRADA CICOAREI

ȘOSEAUA TREI CALICI

1+313

ȘOSEAUA

GALATA

STRADA CICOAREI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

-

1+314

STRADA

GALBENI

STRADA ROADELOR

STRADA URCUȘULUI

-

1+315

STRADA

GARABET IBRĂILEANU

BULEVARDUL CAROL I

STRADA PĂCURARI

STRADA FLAMURA ROȘIE

1+316

FUNDACUL

GAVRIIL MUSICESCU

STRADA GAVRIIL MUSICESCU

-

FUNDAC BANU

1+317

PASAJUL

GAVRIIL MUSICESCU

STRADA ALEXANDRU

LĂPȘNEANU

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

-

1+318

STRADA

GAVRIIL MUSICESCU

PIAȚA MIHAI EMINESCU

STRADA ARCU

STRADA BANU

1+319

STRADA

GĂLĂȚEANU

STRADA CĂLĂRAȘI

STRADA PĂDURII

-

1+320

STRADELA

GĂLĂȚEANU

STRADA CĂLĂRAȘI

STRADA GĂLĂȚEANU

-

1+321

PIAȚA

GĂRII

STRADA SILVESTRU

STRĂPUNGEREA SILVESTRU

-

1+322

STRADA

GĂRII

STRADA RÂPA GALBENA

PIAȚA GĂRII

BULEVARDUL 30 DECEMBRIE

1+323

FUNDACUL

GÂNDU

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

1+324

STRADA

GÂNDU

STRADA ARCU

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

1+325

STRADA

GEO CHAVEZ

STRADA NICOLAE TONITZA

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+326

STRADA

GEORGE BACOVIA

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA GEORGE CĂLINESCU

-

1+327

STRADA

GEORGE BOGDAN

STRADA FERMEI

STRADA NICOLAE NEGURĂ

-

1+328

STRADA

GEORGE CĂLINESCU

STRADA TUDOR VIANU

STRADA ALEXANDRU

MACEDONSKI

-

1+329

STRADA

GEORGE COȘBUC

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA PODGORIILOR

-

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+330

STRADA

GEORGE EMIL PALADE

STRADA SMÂRDAN

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA MALU

1+331

STRADA

GEORGE ENESCU

STRADA CUZA VODĂ

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

-

1+332

FUNDACUL

GEORGE LESNEA

STRADA GEORGE LESNEA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+333

STRADA

GEORGE LESNEA

STRADA ȘTEFAN OCTAVIAN

IOSIF

LIMITA P.U.Z.

-

1+334

STRADA

GEORGE MĂRGĂRIT

STRADA PROF. NECULAI

ZAMFIRESCU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+335

STRADA

GEORGE TOPÎRCEANU

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA DUMBRAVA ROȘIE

-

1+336

STRADA

GH. SĂULESCU

STRADA COSTACHE

NEGRUZZI

STRADA SILVESTRU

-

1+337

STRADA

GHEORGHE ASACHI

STRADA LASCĂR CATARGI

BULEVARDUL CAROL I

-

1+338

STRADA

GHEORGHE CHIRIȚESCU

STRADA IOAN NĂDEJDE

STRADA FURNICA

DE1(6840/1), DE6817/1

1+339

STRADA

GHEORGHE DOJA

STRADA MINERVEI

STRADA ORIENTULUI

STRADA GHEORGHIU

1+340

STRADA

GHEORGHE GHIBĂNESCU

STRADA PALAT

SPLAI BAHLUI

STRADA LEON GHELLER

1+341

ALEEA

GHEORGHE IVĂNESCU

ALEEA STRUGURILOR

STRADA GHEORGHE

IVĂNESCU

-

1+342

STRADA

GHEORGHE IVĂNESCU

ALEEA STRUGURILOR

ALEEA GHEORGHE IVĂNESCU

-

1+343

STRADELA

GHEORGHE IVĂNESCU

STRADA GHEORGHE

IVĂNESCU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+344

STRADA

GHEORGHE LASCĂR

STRADA GAVRIIL MUSICESCU

STRADA RÂPA GALBENĂ

BULEVARDUL ELISABETA

1+345

FUNDACUL

GHEORGHE TUDORANU

ȘOSEAUA BÂRNOVA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+346

STRADA

GHEORGHE TUDORANU

STRADA PETRU P.CONDREA

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+347

STRADA

GHEORGHE VERNESCU

STRADA EUGEN STĂTESCU

STRADA NAE IONESCU

-

1+348

STRADA

GHEORGHE ZANE

STRADA VLADIMIR

BUȚUREANU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+349

STRADA

GHIOCEILOR

STRADA CONSTANTIN RAMADAN

STRADELA TUDOR VLADIMIRESCU

-

1+350

STRADA

GLORIEI

ȘOSEAUA NICOLINA

STRADA PROF.ION INCULEȚ

-

1+351

STRADA

GOLIA

STRADA CUZA VODĂ

ESPLANADA COSTACHE

NEGRI

STRADELA GOLIA

1+352

STRADA

GOSPODARILOR

STRADA ALEXANDRU VODĂ

IPSILANTI

STRADA FUNCȚIONARILOR

STRADA PODU DE PIATRĂ

1+353

FUNDACUL

GRABOVENSCHI

STRADA EGALITĂȚII

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+354

STRADA

G-RAL. DR. NICOLAE VICOL

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA FAGULUI

-

1+355

STRADA

G-RAL. HENRI MATHIAS BERTHELOT

STRADA LASCĂR CATARGI

BULEVARDUL CAROL I

-

1+356

STRADA

G-RAL. TOMA DIMITRESCU

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA DUMBRAVA ROȘIE

-

1+357

ALEEA

GRĂDINARI

STRADA GRĂDINARI

STRADA VASILE LUPU

-

1+358

STRADA

GRĂDINARI

STRADA PARCULUI

STRADA VASILE LUPU

-

1+359

STRADELA

GRĂDINARI

STRADA VASILE LUPU

STRADA AUREL VLAICU

-

1+360

STRADA

GRĂNICERI

ȘOSEAUA MANTA ROȘIE

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA 2 TRANSMISIUNE

1+361

STRADA

GREIERUL

STRADELA LIBELULA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+362

ALEEA

GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA PROF. MIHAI

COSTĂCHESCU

STRADA DUMITRAȘCU

CANTACUZINO

-

1+363

STRADA

GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA SF.LAZĂR

-

1+364

STRADA

GRIGORE T. POPA

CONSTANTIN POP

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+365

STRADA

GRIGORE TUFESCU

STRADA GĂLĂȚEANU

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

-

1+366

STRADA

GRIGORE URECHE

STRADA SF.LAZAR

PIAȚA PALAT

STRADA 6 MARTIE

1+367

STRADA

GRIGORE VIERU

STRADA NICOLAE BĂLCESCU

STRADA BUNA VESTIRE

STRADA SULFINEI

1+368

STRADA

HAN TĂTAR

STRADA VASILE LUPU

STRADA CIURCHI

-

1+369

STRADA

HANCIUC

STRADA ORFELINATULUI

ESPLANADA OANCEA

-

1+370

TRECĂTOAREA

HARHAS

STRADELA MIZIL

STRADA MIZIL

-

1+371

STRADA

HATMAN ȘENDREA

STRADA CRIȘULUI

STRADA VASILE A.URECHIA

-

1+372

STRADA

HELIADE

STRADA BARBU LĂUTARU

STRADA MOLDOVEI

-

1+373

STRADA

HENRI COANDĂ

STRADA SCARLAT VÂRNAV

STRADA THEODOR ROSETTI

-

1+374

STRADA

HLINCEA

ȘOSEAUA NICOLINA

ȘOSEAUA NICOLINA

-

1+375

STRADA

HOLBOCA

STRADA AUREL VLAICU

STRADA OBREJA

-

1+376

STRADA

HORGA

ȘOSEAUA MOARA DE FOC

LIMITĂ DE PROPRIETATE

-

1+377

STRADA

HOTIN

STRADA CURELARI

STRADA ALBINEȚ

-

1+378

STRADA

I. C. CONSTANTINEANU

STRADA CONSTANTIN POP

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+379

STRADA

I. I. MIRONESCU

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

STRADELA MOARA DE VÂNT

STRADA 1 MAI

1+380

STRADELA

I. I. MIRONESCU

STRADA BRÂNDUȘA

STRADA I.I.MIRONESCU

STRADELA 1 MAI

1+381

STRADA

I. P. PAVLOV

STRADA THEODOR RÂȘCANU

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

-

1+382

STRADA

IANCU BACALU

STRADA SF. ANDREI

SPLAI BAHLUI

-

1+383

TRECĂTOAREA

IANCU BACALU

STRADA IANCU BACALU

STRADELA ALEXANDRU

VODĂ IPSILANTI

-

1+384

STRADA

IANCU FLONDOR

ALEEA PĂCURARI

LIMITA P.U.Z.

-

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+385

STRADA

IARMAROC

STRADA MITROPOLIT VARLAAM

STRADELA IARMAROC

STRADA FLUIERAȘ

1+386

STRADELA

IARMAROC

STRADA MITROPOLIT

VARLAAM

STRADA IARMAROC

-

1+387

STRADA

IASOMIEI

FUNDACUL DEALUL BUCIUM

STRADA NUFERILOR

-

1+388

ȘOSEAUA

IAȘI-HLINCEA

BULEVARDUL POITIERS

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

ȘOSEAUA IAȘI-CIUREA

1+389

ȘOSEAUA

IAȘI-TOMEȘTI

STRADA SF.IOAN

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

1+390

ȘOSEAUA

IAȘI-UNGHENI

STRADA SF.IOAN

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

1+391

STRADA

ICOANEI

STRADA MOLDOVEI

LIMITA DE PROPRIETATE

-

1+392

STRADA

IERNII

STRADA SMÂRDAN

STRADA BARBU LĂUTARU

-

1+393

ALEEA

IFTIMIE BÂRLEANU

STRADA IFTIMIE BÂRLEANU

STRADA GEORGE MĂRGĂRIT

-

1+394

FUNDACUL

IFTIMIE BÂRLEANU

STRADELA IFTIMIE BÂRLEANU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+395

STRADA

IFTIMIE BÂRLEANU

STRADA PROF. NECULAI

ZAMFIRESCU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+396

STRADELA

IFTIMIE BÂRLEANU

ALEEA IFTIMIE BÂRLEANU

ALEEA PROF. NECULAI

ZAMFIRESCU

-

1+397

STRADA

IGNAT

STRADA ION CREANGĂ

STRADA VASILE LUPU

-

1+398

STRADA

ILIE BĂRBULESCU

STRADA SPIRU HARET

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+399

STRADA

IMAȘULUI

BULEVARDUL PRIMĂVERII

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+400

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

PIAȚA MIHAI EMINESCU

STRADA SĂRĂRIE

STRADA GHIORGHI DIMITROV

1+401

STRADA

IOAN D. PASTIA

STRADA PROF. ALEXANDRU

BĂRBAT

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+402

STRADA

IOAN GÂNJU

STRADA VICTOR MIHAILESCU

CRAIU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+403

STRADA

IOAN GOTCU

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+404

STRADA

IOAN IANOV

STRADA PROF. IOAN PETRU

CULIANU

STRADA CRIZANTEMELOR

-

1+405

STRADA

IOAN NĂDEJDE

STRADA MIHAI CARP

STRADA CALISTRAT HOGAȘ

-

1+406

STRADA

IOAN SLAVICI

STRADA TUDOR VIANU

STRADA PROF. ANTONIN

CIOLAN

-

1+407

ALEEA

IOANID ROMANESCU

STRADA VOINEȘTI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+408

STRADA

ION BORCEA

STRADA DR.N.LEON

STRADA PROF.OREST

TAFRALI

-

1+409

STRADA

ION BUDAI-DELEANU

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+410

STRADA

ION C. BRĂTIANU

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

C-TIN .DOBROGEANU GHEREA

1+411

STRADA

ION CÂMPINEANU

STRADA PETRE VANCEA

STRADA EUGEN STĂTESCU

-

1+412

STRADA

ION CHELCEA

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+413

STRADA

ION CREANGĂ

STRADA PETRE ISPIRESCU

STRADA IGNAT

STRADA BULGARĂ

1+414

STRADELA

ION IONESCU DE LA BRAD

STRADA GLORIEI

STRADA GLORIEI

STRADELA GLORIEI

1+415

STRADA

ION IRIMESCU

ALEEA STRUGURILOR

STRADA STRUGURILOR

-

1+416

STRADA

ION LUCA CARAGIALE

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA DUMBRAVA ROȘIE

-

1+417

STRADA

ION MINULESCU

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA PROF. ANTONIN

CIOLAN

-

1+418

STRADA

ION MITICAN

STRADA HOTIN

BULEVARDUL C.A. ROSETTI

1+419

STRADA

ION NECULCE

(trepte BULEVARDUL

D.CANTEMIR)

STRADA ROMANĂ

-

1+420

STRADA

ION NISTOR

STRADA IANCU FLONDOR

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+421

STRADA

ION ROATĂ

STRADA CAZĂRMILOR

STRADA FAGULUI

-

1+422

STRADA

IONEL TEODOREANU

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA DUMBRAVA ROȘIE

STRADA TEODOR NECULUȚĂ

1+423

STRADA

IORDACHI LOZONSCHI

STRADA COSTACHE

NEGRUZZI

STRADA SF.PETRU MOVILA

STRADA CLOȘCA

1+424

STRADA

IOSIF SAVA

STRADA DINU LIPATTI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+425

STRADA

ISLAZ

STRADA ZIDARI

STRADA BUCIUM

-

1+426

STRADA

ITALIANĂ

STRADA CERCHEZ

STRADA TOMA SĂVESCU

-

1+427

STRADELA

ITALIANĂ

STRADA CERCHEZ

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+428

STRADA

IULIU MANIU

STRADA IOAN GOTCU

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+429

STRADA

IZBÂNDEI

STRADA SIMION BĂRNUȚIU

STRADA SOARELUI

-

1+430

STRADA

IZVOR

STRADA LACULUI

STRADA LIBERTĂȚII

-

1+431

STRADA

JELEA

STRADA SPANCIOC

STRADA ETERNITATE

-

1+432

STRADA

JIJIA

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

PASAJ ALEXANDRU CEL BUN

-

1+433

STRADA

LACULUI

STRADA LIBERTĂȚII

STRADA FRUMOASA

-

1+434

FUNDACUL

LASCĂR CATARGI

STRADA LASCĂR CATARGI

LIMITĂ PROPRIETATE

FUNDACUL KARL MARX

1+435

STRADA

LASCĂR CATARGI

STRADA VASILE CONTA

STRADA SĂRĂRIE

BULEVARDUL KARL MARX

1+436

ALEEA

LEON BALIFF

STRADA LEON BALIFF

STRADA ȘTEFAN ZELETIN

-

1+437

FUNDACUL

LEON BALIFF

STRADA LEON BALIFF

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+438

STRADA

LEON BALIFF

STRADA MARTA TRANCU-

RAINER

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+439

TRECĂTOAREA

LEULUI

STRADELA SĂRĂRIE

STRADA CRIVĂȚ

-

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+440

STRADELA

LIBELULA

ȘOSEAUA BUCIUM

STRADA FURNICA

-

1+441

STRADA

LIBERTĂȚII

STRADA NICOLINA

STRADA PROF.ION INCULEȚ

-

1+442

STRADA

LIVEZI

STRADA VERDE

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+443

STRADELA

LIVEZI

STRADA DEALUL BUCIUM

STRADA LIVEZI

-

1+444

STRADA

LOGOFAT TĂUTU

STRADA BUNA VESTIRE

STRADA NICOLAE GANE

STRADA SULFINEI

1+445

STRADA

LOTRULUI

STRADA CERNA

STRADA CRIȘULUI

-

1+446

STRADA

LT. CARANDA

STRADA OBREJA

STRADA VULTURILOR

-

1+447

STRADA

LT. IONESCU

STRADA TOMA COZMA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+448

STRADA

LT. NEGEL

STRADA ATERIZAJ

STRADA HOLBOCA

-

1+449

STRADA

LT. POPOVICI

STRADA ȘAPTE OAMENI

STRADA AVIAȚIEI

-

1+450

STRADA

LT. STOICESCU

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

ȘI SFÂNT

LIMITĂ P.U.Z..

-

1+451

STRADA

LUCA ARBORE

STRADA SERG. GRIGORE

IOAN

ȘOSEAUA PĂCURARI

STRADA G-RAL ALEXANDRU

CERNAT

1+452

STRADA

LUCIA STURDZA-BULANDRA

ALEEA STRUGURILOR

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+453

STRADA

LUCIAN BLAGA

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+454

STRADA

LUMINII

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

STRADA PERJU

STRADA PLATON

1+455

STRADA

LUPIȚEI

STRADA LUTERANĂ

STRADA RAMPEI

-

1+456

STRADA

LUTERANĂ

STRADA RAMPEI -STRADA

MACEDONIEI

STRADA LUPIȚEI-STRADA

SERG.GRIGORE IOAN

-

1+457

STRADELA

MACAZULUI

STRADA MACAZULUI

LIMITĂ PROPRIETATE Parcul

Copou

-

1+458

STRADA

MACAZULUI

LIMITĂ PROPRIETATE Parcul

Copou

STRADA PENEȘ CURCANUL

STRADA C-TIN BURCĂ

1+459

STRADA

MACEDONIEI

STRADA LUTERANĂ

STRADA LUPIȚEI

-

1+460

STRADA

MAESTRUL ION BACIU

STRADA AGATHA BÂRSESCU

STRADA AGATHA BÂRSESCU

STRADA BĂNCII

1+461

STRADA

MAHU

STRADA CIURCHI

LIMITĂ PROPRIETATE Spital

Pediatrie

-

1+462

STRADA

MANOLACHE DRĂGHICI

STRADA MIHAI EMINESCU

STRADA SĂRĂRIE

-

1+463

STRADA

MANOLESCU

STRADA TOMA COZMA

STRADA PĂCURARI

-

1+464

ȘOSEAUA

MANTA ROȘIE

STRADA MITROPOLIT

VARLAAM

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

1+465

STRADA

MANTA ROȘIE

ȘOSEAUA MANTA ROȘIE

BULEVARDUL POITIERS

-

1+466

STRADELA

MANTA ROȘIE

ȘOSEAUA MANTA ROȘIE

STRADA CAZANGIILOR

-

1+467

STRADA

MARCHIAN FOLESCU

STRADA SOFICU

STRADA ALISTAR

-

1+468

ALEEA

MAREȘALILOR

BULEVARDUL CAROL I

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+469

STRADA

MARGARETA BACIU

TRECĂTOAREA VIȘAN

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+470

FUNDACUL

MARGARETA BACIU

STRADA MARGARETA BACIU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+471

STRADA

MARGINII

STRADA HOLBOCA

STRADA AEROPORTULUI

STRADA C CARTIER AVIAȚIEI

1+472

STRADA

MARIA CRISTESCU

STRADA VITICULTORI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+473

STRADA

MARIA FILOTTI

ALEEA STRUGURILOR

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+474

STRADA

MARTA

STRADA BRÂNDUȘA-

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

BULEVARDUL C.A.ROSETTI-

STRADA BRÂNDUȘA

-

1+475

STRADA

MARTA TRANCU-RAINER

STRADA LEON BALIFF

STRADA GRIGORE T.POPA

-

1+476

STRADA

MAȘINII

STRADA MITROPOLIT

VARLAAM

BULEVARDUL NICOLAE

IORGA

-

1+477

STRADA

MATEI MILLO

STRADA AGATHA BÂRSESCU

STRADA MĂNĂSTIREA

DANCU

-

1+478

PASAJUL

MAXIM GORKI

STRADA ALEXANDRU

LĂPUȘNEANU

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

PASAJUL TRIANON

1+479

STRADA

MĂGURII

STRADA LIBERTĂȚII

STRADA CLOPOTARI

-

1+480

STRADA

MĂNĂSTIREA DANCU

STRADA CUZA-VODĂ

STRADA SF.SAVA

STRADA DANCU

1+481

STRADA

MĂNĂSTIRII

ȘOSEAUA VOINEȘTI

STRADA AZILULUI

PIAȚA NICOLINA

1+482

STRADA

MĂRĂȘEȘTI

STRADA SĂRĂRIE

STRADELA SĂRĂRIE

-

1+483

STRADA

MĂRĂȘTI

STRADA SĂRĂRIE

STRADELA SĂRĂRIE

-

1+484

STRADA

MELODIEI

STRADA ADUNAȚI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+485

ALEEA

MESTECENILOR

STRADA GHEORGHE

VERNESCU

STRADA ION CÂMPINEANU

-

1+486

BULEVARDUL

METALURGIEI

BULEVARDUL CHIMIEI

BULEVARDUL VIRGIL

SĂHLEANU

-

1+487

STRADA

METEOR

STRADA CIURCHI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+488

STRADA

MICȘUNELELOR

STRADA BRÂNDUȘA

STRADA RUFENI

-

1+489

FUNDACUL

MIELULUI

STRADA DEZROBIRII

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+490

STRADA

MIHAI CARP

STRADA IOAN NĂDEJDE

STRADA FURNICA

-

1+491

STRADA

MIHAI CĂMĂRUȚ

VICTOR MIHAILESCU CRAIU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+492

STRADA

MIHAI CIUCĂ

STRADA GHEORGHE

TUDORANU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+493

PIAȚA

MIHAI EMINESCU

STRADA PĂCURARI BULEVARDUL CAROL I

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI, STRADA GAVRIIL MUSICESCU

PIAȚA TINERETULUI

1+494

STRADA

MIHAI EMINESCU

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

STRADA SĂRĂRIE

-

1+495

STRADA

MIHAI RĂVĂRUȚ

IOAN GOTCU

LIMITĂ P.U.Z.

-

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+496

STRADA

MIHAI VODĂ VITEAZUL

STRADA CIURCHI

STRADA MOȘU

-

1+497

STRADA

MIHAIL CORNEA

STRADA MIHAI CARP

STRADA DIMITRIE ANGHEL

-

1+498

STRADA

MIHAIL GALINO

TRECĂTOAREA VIȘAN

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+499

FUNDACUL

MIHAIL KOGĂLNICEANU

STRADA MIHAIL

KOGĂLNICEANU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+500

STRADA

MIHAIL KOGĂLNICEANU

STRADA NICOLAE BĂLCESCU

STRADA DIMITRIE RALET

-

1+501

STRADA

MIHAIL MANICATIDE

STRADA ALEXANDRU

CLAUDIAN

STRADA ANASTASIE OBREGIA

-

1+502

STRADA

MIHAIL RÂLEA

STRADA LEON BALIFF

STRADA GRIGORE T.POPA

-

1+503

ALEEA

MIHAIL SADOVEANU

STRADA DUMITRAȘCU

CANTACUZINO

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

1+504

FUNDACUL

MIHAIL SADOVEANU

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+505

STRADA

MIHAIL SADOVEANU

STRADA PROF.ION PAUL

STRADA MISAI

-

1+506

STRADA

MIHAIL SEBASTIAN

STRADA SCARLAT VÂRNAV

STRADA THEODOR ROSETTI

-

1+507

STRADA

MIHAIL SEVASTOS

STRADA IOAN NĂDEJDE

STRADA FURNICA

-

1+508

STRADA

MIHAIL STURZA

STRADA BUCIUM

LIMITĂ PROPRIETATE C.F.R.

-

1+509

STRADA

MILCOV

STRADA PROF.PAUL BUJOR

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

-

1+510

STRADA

MINERVEI

STRADA PETRE ȚUȚEA

STRADA ORIENTULUI

-

1+511

STRADA

MIOARELOR

STRADA TEASCULUI

LIMITĂ PROPRIETATE

1+512

STRADA

MIORIȚEI

STRADA VASILE LUPU

STRADA CIURCHI

-

1+513

FUNDACUL

MIRCEA

STRADA MOARA DE VÂNT

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+514

ALEEA

MIRCEA CEL BĂTRÂN

STRADA MIRCEA CEL BĂTRÂN

STRADA CERNA

-

1+515

STRADA

MIRCEA CEL BĂTRÂN

STRADA CERNA

STRADA CERNA

-

1+516

STRADA

MIRCEA ISPIR

FUNDACUL DEALUL BUCIUM

STRADA PETRE JITARU

-

1+517

STRADA

MIRON BARNOVSKI

STRADA GRIGORE GHICA

VODĂ

STRADA OTILIA CAZIMIR

-

1+518

STRADA

MIRON COSTIN

STRADA ALBINEȚ

STRADA RÂPEI

-

1+519

STRADA

MIROSLAVA

ȘOSEAUA NICOLINA- ALEEA

TUDOR NECULAI

ALEEA TUDOR NECULAI-

STRADA STRUGURILOR

-

1+520

STRADA

MISAI

STRADA ETERNITATE

BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

-

1+521

STRADA

MISTREȚULUI

STRADA MARGINII

STRADA MARGINII

STRADA D CARTIER AVIAȚIEI

1+522

FUNDACUL

MITOCUL MAICILOR

PASAJ MAXIM GORKI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+523

FUNDACUL

MITR. IOSIF NANIESCU

STRADA CIURCHI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+524

STRADA

MITROPOLIT VARLAAM

ALEEA NICOLINA

ȘOSEAU A MANTA ROȘIE

STRADA 13 DECEMBRIE

1+525

STRADA

MITR. VENIAMIN COSTACHI

BULEVARDUL SOCOLA

STRADA MITROPOLIT

VARLAAM

STRADA 16 FEBRUARIE

1+526

STRADA

MIZIL

STRADA TĂTĂRAȘI

STRADA NICORIȚĂ

-

1+527

STRADELA

MIZIL

STRADA BAȘ CEAUȘ

STRADA MIZIL

-

1+528

ȘOSEAUA

MOARA DE FOC

STRADA OCTAV BĂNCILĂ

STRADA CANTA

-

1+529

FUNDACUL

MOARA DE VÂNT

STRADA MOARA DE VÂNT

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+530

STRADA

MOARA DE VÂNT

STRADA SPITAL PAȘCANU

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

1+531

STRADELA

MOARA DE VÂNT

STRADA BRÂNDUȘA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+532

STRADA

MOCANULUI

STRADA CAZĂRMILOR

STRADA FAGULUI

-

1+533

STRADA

MOLDOVEI

STRADA PROF. ANTON ȘESAN

STRADA HELIADE

-

1+534

STRADA

MORILOR

STRADA FUNCȚIONARILOR

SPLAI BAHLUI

-

1+535

STRADA

MOȘU

STRADA CIURCHI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+536

STRADA

MOȚILOR

STRADA HOLBOCA

STRADA OBREJA

STRADA B CARTIER AVIAȚIEI

1+537

STRADA

MOVILA PĂCUREȚI

ȘOSEAUA PĂCURARI

STRADA PROF. IOAN PETRU

CULIANU

-

1+538

STRADA

MOVILEI

STRADA ȚICĂUL DE JOS

STRADELA CÂRLIG

-

1+539

STRADA

MR. IRIMIA POPESCU

DS454

STRADA ORNESCU

STRADA APEDUC

1+540

ȘOSEAUA

MUNTENI

STRADA CAZĂRMILOR

STRADA PODGORIILOR

-

1+541

FUNDACUL

MUNTENIMII

STRADA ZUGRAVI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+542

STRADA

MUNTENIMII

STRADA PĂCURARI

STRADA TOMA COZMA

-

1+543

ALEEA

MUȘATINI

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

STRADA MUȘATINI

-

1+544

STRADA

MUȘATINI

ALEEA MUȘATINI

STRADA BASARABI

-

1+545

STRADA

MUZICII

STRADA IERNII

STRADA BARBU LĂUTARU

-

1+546

STRADA

N. ISTRATI

STRADA VICTOR BABEȘ

STRADA TOMA COZMA

-

1+547

STRADA

NAE IONESCU

STRADA ION CÂMPINEANU

STRADA GHEORGHE

VERNESCU

-

1+548

STRADA

NARCISELOR

STRADA ȘTEFAN OCTAVIAN

IOSIF

LIMITĂ INTRAVILAN

-

1+549

ȘOSEAUA

NAȚIONALĂ

PIAȚA SF.ANTON DE PADOVA-PASAJ ALEXANDRU CEL BUN

STRADA SILVESTRU-PIAȚA PODU ROȘ

-

1+550

PIAȚA

NAȚIUNII

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

STRADA SF.TEODOR

-

1

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+551

STRADA

NĂMOLOASA

STRADA OLTENIEI

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA J CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+552

STRADA

NECULAU

STRADA PĂCURARI

STRADA PETRU PONI

-

1+553

STRADA

NEGUSTORI

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

STRADA ROȘCANI

-

1+554

STRADA

NEPTUN

STRADA RADU VODĂ

STRADA DIMINEȚII

-

1+555

STRADA

NICIMAN

STRADA PĂCURARI

ȘOSEAUA MOARA DE FOC

-

1+556

FUNDACUL

NICOLAE BĂLCESCU

STRADA NICOLAE BĂLCESCU

LIMITĂ PROPRIETATE

FUNDACUL MUZELOR

1+557

STRADA

NICOLAE BĂLCESCU

STRADA SĂRĂRIE

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

STRADA MUZELOR

1+558

STRADA

NICOLAE BELDICEANU

STRADA SPANCIOC

STRADA ETERNITATE

-

1+559

STRADA

NICOLAE COSTIN

STRADA SPITAL PAȘCANU

STRADA NOUĂ

-

1+560

STRADA

NICOLAE GANE

STRADA VASILE CONTA

STRADA LASCĂR CATARGI

-

1+561

STRADA

NICOLAE I. POPA

STRADA IOAN NĂDEJDE

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+562

BULEVARDUL

NICOLAE IORGA

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

BULEVARDUL SOCOLA

BULEVARDUL REPUBLICII

1+563

STRADA

NICOLAE LABIȘ

STRADA GEORGE BACOVIA

STRADA ALEXANDRU

MACEDONSKI

-

1+564

STRADA

NICOLAE MĂCĂRESCU

STRADA PĂDURII

STRADA PROF.ION PAUL

-

1+565

STRADA

NICOLAE NEGURĂ

STRADA CONSTANTIN THIRON

STRADA GEORGE BOGDAN

-

1+566

STRADA

NICOLAE TONITZA

STRADA FERMEI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+567

ALEEA

NICOLINA

BULEVARDUL SOCOLA-ALEEA

ROZELOR

BULEVARDUL NICOLAE

IORGA-STRADA LIBERTĂȚII

STRADA ILIE PINTILIE

1+568

ȘOSEAUA

NICOLINA

STRADA SĂLCIILOR

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

ȘOSEAUA ILIE PINTILIE

1+569

STRADA

NICOLINA

PIAȚA PODU ROȘ

STRADA SĂLCIILOR

STRADA SUZANA

PÂRVULESCU

1+570

STRADA

NICORIȚĂ

STRADA TĂTĂRAȘI

STRADA VASILE LUPU

-

1+571

STRADELA

NICORIȚĂ

STRADA TĂTĂRAȘI

STRADA NICORIȚĂ

-

1+572

STRADA

NISIPARI

STRADA OBREJA

STRADA MARGINII

STRADA F CARTIER AVIAȚIEI

1+573

STRADA

NOUĂ

STRADA ZORILOR

STRADA MOARA DE VÂNT

STRADA AUREL ȘEȚU

1+574

TRECĂTOAREA

NUCULUI

STRADA DEZROBIRII

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

1+575

STRADA

NUFERILOR

FUNDACUL DEALUL BUCIUM

STRADA IASOMIEI

-

1+576

ESPLANADA

OANCEA

STRADA VASILE LUPU

STRADA OANCEA

-

1+577

FUNDACUL

OANCEA

STRADA CIURCHI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+578

STRADA

OANCEA

STRADA HAN TĂTAR

STRADA CIORNEI

-

1+579

STRADA

OASTEI

BULEVARDUL CAROL I

STRADA SĂRĂRIE

-

1+580

STRADA

OBREJA

STRADA AEROPORTULUI

STRADA HOLBOCA

-

1+581

STRADA

OCCIDENT

STRADA PĂCII

STRADA DOCHIA

-

1+582

FUNDACUL

OCOLULUI

STRADA SILVESTRU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+583

PASAJUL

OCTAV BĂNCILĂ

STRADA PĂCURARI

PIAȚA SF.ANTON DE PADOVA

STR.OCTAV BĂNCILĂ (fostă

STR. DOMNIȚA RUXANDRA) și

un tronson din

ȘOS.NAȚIONALĂ,

1+584

STRADA

OCTAV BOTEZ

STRADA NICOLAE BĂLCESCU

STRADA SĂRĂRIE

STRADA SF.HARALAMBIE

1+585

ALEEA

OCTAV PANCU IAȘI

STRADA OCTAV PANCU IAȘI

STRADA VITICULTORI

-

1+586

FUNDACUL

OCTAV PANCU IAȘI

ALEEA OCTAV PANCU IAȘI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+587

STRADA

OCTAV PANCU IAȘI

STRADA VITICULTORI

STRADA OCTAVIAN RAIANU

-

1+588

STRADA

OCTAVIAN GOGA

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA PROF.ANTONIN

CIOLAN

-

1+589

ALEEA

OCTAVIAN RAIANU

STRADA OCTAVIAN RAIANU

STRADA OCTAV PANCU IAȘI

-

1+590

STRADA

OCTAVIAN RAIANU

STRADA VITICULTORI

ALEEA OCTAVIAN RAIANU

-

1+591

STRADA

OGORULUI

STRADA CAZĂRMILOR

ȘOSEAUA MUNTENI

STRADA A CARTIER

P.BOGDAN

1+592

STRADA

OITUZ

STRADA SĂRĂRIE

STRADELA SĂRĂRIE

-

1+593

TRECĂTOAREA

OIȚELOR

STRADA PĂSTORULUI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+594

FUNDACUL

OLARI

STRADA ȘIPOȚEL

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+595

STRADA

OLARI

STRADA LIBERTĂȚII

STRADA CLOPOTARI

-

1+596

ALEEA

OLT

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

STRADA MAREȘAL ION

ANTONESCU

1+597

ALEEA

OLTEA DOAMNA

ȘOSEAUA TUDOR NECULAI

LIMITĂ PROPRIETATE

ALEEA MUNCITOREASCĂ

1+598

STRADA

OLTENIEI

ȘOSEAUA MUNTENI

STRADA BUCOVINEI

STRADA D CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+599

FUNDACUL

ONISIFOR GHIBU

STRADA ONISIFOR GHIBU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+600

STRADA

ONISIFOR GHIBU

STRADA PROF. NECULAI

ZAMFIRESCU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+601

STRADA

ORFELINATULUI

STRADA VASILE LUPU

STRADA HANCIUC

-

1+602

STRADA

ORIENTULUI

STRADA BRADULUI

ȘOSEAUA NICOLINA

-

1+603

STRADA

ORNESCU

STRADA MR.IRIMIA POPESCU

STRADA ELENA DOAMNA

-

1+604

STRADA

OTILIA CAZIMIR

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA MIRON BARNOVSKI

STRADA BUCȘINESCU

1+605

STRADA

OȚELARI

STRADA PROF.ION INCULEȚ

STRADELA PROF.ION

INCULEȚ

-

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+606

FUNDACUL

OȚELĂRIEI

ȘOSEAUA NICOLINA

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+607

STRADA

OȚELĂRIEI

STRADA FORTUS

ȘOSEAUA NICOLINA

-

1+608

STRADA

OVIDIU

STRADA LIBERTĂȚII

STRADA CLOPOTARI

-

1+609

STRADA

PALAS

STRADA PALAT

STRADA SF.LAZAR

-

1+610

STRADA

PALAT

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

PIAȚA PODU ROȘ

STRADA MAREȘAL

MALINOVSCHI

1+611

STRADA

PANTEL

STRADA ETERNITATE

STRADA STEJAR

-

1+612

STRADA

PANTELIMON

STRADA CUCU

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

SF. PANTELIMON

1+613

STRADA

PANTELIMON HALIPA

STRADA CERNA

STRADA ORIENTULUI

STRADA TROTUȘ

1+614

STRADA

PARCULUI

BULEVARDUL CHIMIEI

STRADA GRĂDINARI

-

1+615

STRADA

PATRIA

STRADA ROȘCANI

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

1+616

STRADA

PĂCII

STRADA SCĂRICICA

STRADA CERCHEZ

-

1+617

ALEEA

PĂCURARI

ȘOSEAUA PĂCURARI-ALEEA CIMITIRULUI EVREIESC

ALEEA CIMITIRULUI EVREIESC-ȘOSEAUA PĂCURARI

-

1+618

ȘOSEAUA

PĂCURARI

STRADA CANTA

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+619

STRADA

PĂCURARI

PIAȚA MIHAI EMINESCU

STRADA CANTA

-

1+620

STRADELA

PĂCUREȚI

ȘOSEUA REDIU

STRADA CRIZANTEMELOR

-

1+621

FUNDACUL

PĂCUREȚI

STRADELA PĂCUREȚI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+622

STRADA

PĂCUREȚI

STRADELA PĂCUREȚI

STRADA PROF. IOAN PETRU

CULIANU

-

1+623

STRADA

PĂDURII

STRADA TĂTĂRAȘI

STRADA ELENA DOAMNA

-

1+624

STRADA

PĂSTORULUI

STRADA CIURCHI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+625

TRECĂTOAREA

PĂUN

STRADA PĂUN

STRADA PĂUN

-

1+626

STRADA

PĂUN

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

1+627

FUNDACUL

PĂUN

STRADA PĂUN

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+628

STRADELA

PĂUN

ȘOSEAUA BUCIUM

STRADA PĂUN

-

1+629

STRADA

PENEȘ CURCANUL

STRADA AURORA

STRADA FAGULUI

-

1+630

FUNDACUL

PERJOAIA

ȘOSEAUA TUDOR NECULAI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+631

STRADELA

PERJU

STRADELA SILVESTRU

STRADA GH.SĂULESCU

-

1+632

STRADA

PERJU

STRADA TEODOR RÂȘCANU

STRADELA SILVESTRU

-

1+633

STRADA

PETRE ANDREI

STRADA PROF. MIHAI

COSTACHESCU

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

ȘI SFÂNT

STRADA CĂMINELOR

1+634

ALEEA

PETRE BUZATOV

STRADA PETRE BUZATOV

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+635

STRADA

PETRE BUZATOV

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+636

FUNDACUL

PETRE ISPIRESCU

STRADA PETRE ISPIRESCU

LIMITĂ PROPRIETATE

FUNDACUL PLĂCERILOR

1+637

STRADA

PETRE ISPIRESCU

STRADA ETERNITATE

STRADA ION CREANGĂ

STRADA PLĂCERILOR

1+638

STRADA

PETRE JITARU

STRADA

I.C.CONSTANTINEANU

STRADA DEALUL BUCIUM

-

1+639

STRADA

PETRE ȚUȚEA

STRADA BRADULUI

STRADA ORIENTULUI

STRADA ÎMPĂCĂRII

1+640

STRADA

PETRE VANCEA

ȘOSEAUA BUCIUM

STRADA I.C.

CONSTANTINEANU

-

1+641

STRADA

PETRU CARAMAN

BULEVARDUL CAROL I

LIMITĂ PROPRIETATE

ALEEA PEDAGOGICĂ

1+642

STRADA

PETRU P. CONDREA

ȘOSEAUA BÂRNOVA

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+643

ALEEA

PETRU PONI

STRADA PETRU PONI

STRADA TOMA COZMA

-

1+644

STRADA

PETRU PONI

STRADA PĂCURARI

STRADA TOMA COZMA

STRADA BERĂRIA VECHE

1+645

STRADA

PETRU RAREȘ

STRADA GÂNDU

STRADA ARCU

-

1+646

STRADA

PETRU ȘCHIOPU

STRADA HATMAN ȘENDREA

STRADA VASILE A.URECHIA

-

1+647

STRADA

PETRU TH. MISSIR

STRADA MIHAIL CORNEA

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+648

ALEEA

PIATRA SFÂNTĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

ALEEA SCHIT TĂRÂȚĂ

-

1+649

STRADA

PIATRA SFÂNTĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

MĂNĂSTIREA PIATRA

SFÂNTĂ

-

1+650

STRADA

PICTORULUI

STRADA VASILE LUPU

STRADA ION CREANGĂ

-

1+651

FUNDACUL

PIETRĂRIA

ȘOSEAUA BÂRNOVA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+652

ALEEA

PINILOR

STRADA GHEORGHE

VERNESCU

STRADA ALEXANDRU

CERNAT

1+653

STRADA

PINULUI

LIMITĂ PROPRIETATE

Universitatea “AL.IOAN CUZA"

STRADA LASCĂR CATARGI

STRADA OLGA BANCIC

1+654

STRADA

PLANTELOR

STRADA CETĂȚUIA

STRADA LIBERTĂȚII

STRADA PROFETULUI

1+655

ALEEA

PLĂIEȘILOR

STRADA PLĂIEȘILOR

STRADA BASARABI

-

1+656

STRADA

PLĂIEȘILOR

STRADA BASARABI

STRADA SARMISEGETUZA

-

1+657

STRADA

PLEVNEI

STRADA SIMION BĂRNUȚIU

STRADA SĂRĂRIE

-

1+658

ALEEA

PLOPII FĂRĂ SOȚ

STRADA PLOPII FĂRĂ SOȚ

DE4970

-

1+659

FUNDACUL

PLOPII FĂRĂ SOȚ

STRADELA PLOPII FĂRĂ SOȚ

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+660

STRADA

PLOPII FĂRĂ SOȚ

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+661

STRADELA

PLOPII FĂRĂ SOȚ

ȘOSEAUA BUCIUM

DE4970

-

1+662

STRADA

PLUGARI

STRADELA VERDE

STRADELA FLUIERAȘ

-

1+663

STRADELA

PLUGARI

STRADA TEASCULUI

STRADA VERDE

-

1+664

STRADA

PODGORIILOR

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA GEORGE COȘBUC

-

1+665

TRECĂTOAREA

PODGORIILOR

STRADA PODGORIILOR

LIMITĂ PROPRIETATE

-

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+666

ALEEA

PODIȘULUI

STRADA PODIȘULUI

STRADA VĂLENI

-

1+667

STRADA

PODIȘULUI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+668

STRADA

PODOLEANU

STRADA TUDOR VLADIMIRESCU

STRADELA MOARA DE VÂNT

-

1+669

STRADA

PODU DE PIATRĂ

STRADA MORILOR

PASAJ ALEXANDRU CEL BUN

-

1+670

STRADA

PODU ÎNALT

STRADA BUCOVINEI

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA L CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+671

PIAȚA

PODU ROȘ

BULEVARDUL SOCOLA-

STRADA NICOLINA- ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

SPLAI BAHLUI-STRADA PALAT-BULEVARDUL ȚUȚORA

-

1+672

STRADA

POETULUI

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

STRADA BRÂNDUȘA

-

1+673

STRADA

POIENILOR

STRADA CICOAREI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+674

STRADELA

POIENILOR

STRADA POIENILOR

STRADELA CĂRĂMIDARI

-

1+675

BULEVARDUL

POITIERS

ȘOSEAUA BUCIUM

ȘOSEAUA NICOLINA

ȘOSEAUA IAȘI-CIUREA

1+676

STRADA

POJĂRNICIEI

STRADA TOMA COZMA

STRADA TOMA COZMA

-

1+677

STRADA

POLIGON

ȘOSEAUA SĂRĂRIE

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

1+678

STRADA

POMPEI

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

LIMITĂ PROPRIETATE C.F.R.

-

1+679

STRADA

POMPIERI

STRADA LIBERTĂȚII

STRADA IZVOR

-

1+680

STRADA

PONOARELOR

STRADA ȘIPOȚEL

STRADA TĂCUTĂ

-

1+681

STRADA

POPĂUȚI

ALEEA PĂCURARI

LIMITĂ PROPRIETATE Cimitir

"SF.TREIME"

-

1+682

STRADA

PORUMBULUI

STRADA VULTURILOR

STRADA AEROPORTULUI

STRADA G CARTIER AVIAȚIEI

1+683

STRADA

POTCOAVEI

STRADA ALBINEȚ

STRADA ALBINEȚ

-

1+684

FUNDACUL

PRALEA

STRADA SF.ANDREI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+685

TRECĂTOAREA

PRICOP

STRADA STEJAR

STRADA ION CREANGĂ

-

1+686

PIAȚA

PRIETENIEI ROMANO-ELENE

STRADA COSTACHE NEGRI

ESPLANADA COSTACHE

NEGRI-STRADA BĂRBOI

-

1+687

PIAȚA

PRIETENIEI ROMANO-ISRAELIENE

STRADA SINAGOGILOR

STRADA CUCU

SCUAR

1+688

BULEVARDUL

PRIMĂVERII

BULEVARDUL SOCOLA

SPLAI BAHLUI

-

1+689

STRADELA

PRIMĂVERII

BULEVARDUL PRIMĂVERII

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA F CARTIER ȚUȚORA

1+690

STRADA

PROF. AGRICOLA CARDAȘ

STRADA I.C.

CONSTANTINEANU

STRADA DEALUL BUCIUM

-

1+691

STRADA

PROF. ALEXANDRU BĂRBAT

STRADA CICOAREI

LIMITĂ P.U.Z.

DE637,DS637/3

1+692

STRADA

PROF. ANTON ȘESAN

STRADA SMÂRDAN

STRADA SF.LAZĂR

STRADA URANUS

1+693

STRADA

PROF. ANTONIN CIOLAN

STRADA PROF. NICULAI

POPINCEANU

STRADA VITICULTORI

-

1+694

STRADA

PROF. CONSTANTIN STERE

STRADA SĂRĂRIE

STRADA I.C.BRATIANU

STRADA ȘTEFAN STÂNCĂ

1+695

ALEEA

PROF. DIMITRIE ATANASIU

BULEVARDUL TUDOR

VADIMIRESCU

ALEEA PROF. GHEORGHE

ALEXA

-

1+696

BULEVARDUL

PROF. DIMITRIE MANGERON

STRADA PALAT

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

SPLAI BAHLUI

1+697

STRADA

PROF. EDUARD CAUDELLA

TRECĂTOAREA VIȘAN

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+698

STRADA

PROF. EMIL HONORIU

STRADA PROF. NECULAI

ZAMFIRESCU

STRADA ȘTEFAN DIMITRESCU

-

1+699

STRADA

PROF. ERNEST UNGUREANU

STRADA PROF. ALEXANDRU

BĂRBAT

STRADA IOAN D.PASTIA

-

1+700

ALEEA

PROF. GHEORGHE ALEXA

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

ALEEA PROF. VASILE

PETRESCU

-

1+701

STRADA

PROF. HARALAMBIE VASILIU

STRADA

I.C.CONSTANTINEANU

STRADA DEALUL BUCIUM

-

1+702

ALEEA

PROF. I. SIMIONESCU

STRADA PROF.I.SIMIONESCU

STRADA TABACULUI

ALEEA DREPTĂȚII

1+703

STRADA

PROF. I. SIMIONESCU

STRADA VITEJILOR

STRADA STRĂMOȘILOR

STRADA DREPTĂȚII

1+704

ALEEA

PROF. IOAN PETRU CULIANU

STRADA PROF. IOAN PETRU

CULIANU

STRADA CRIZANTEMELOR

-

1+705

STRADA

PROF. IOAN PETRU CULIANU

ȘOSEAUA PĂCURARI

STRADA MOVILA PACUREȚI

-

1+706

STRADA

PROF. ION INCULEȚ

ȘOSEAUA NICOLINA

STRADA RĂZOARELOR

STRADA PRUDENȚEI

1+707

STRADELA

PROF. ION INCULEȚ

STRADA GLORIEI

STRADA LIBERTĂȚII

STRADELA PRUDENȚEI

1+708

STRADA

PROF. ION PAUL

STRADA MISAI

STRADA TĂTĂRAȘI

-

1+709

STRADA

PROF. MIHAI COSTĂCHESCU

STRADA SĂRĂRIE

ALEEA GRIGORE GHICA

VODĂ

STRADA TRIUMFULUI

1+710

STRADA

PROF. NECULAI ZAMFIRESCU

ALEEA TUDOR NECULAI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

-

1+711

STRADA

PROF. NICOLAE BUCUR

ALEEA VALEA ADÂNCĂ

STRADA ȘTEFAN DIMITRESCU

-

1+712

STRADA

PROF. NICOLAE OBLU

STRADA ION NISTOR

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+713

STRADA

PROF. NICULAI POPINCEANU

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA DEALUL ZORILOR

-

1+714

STRADA

PROF. OCTAV MAYER

BULEVARDUL PRIMĂVERII

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA OȚELULUI

1+715

STRADA

PROF. OREST TAFRALI

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

STRADA PETRE ANDREI

-

1+716

STRADA

PROF. PAUL BUJOR

PASAJ ALEXANDRU CEL BUN

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

STRADA JIULUI

1+717

STRADA

PROF. PETRU CUJBĂ

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

STRADA PROF.CUȘBĂ

1+718

STRADA

PROF. TH. VĂSCĂUȚEANU

ALEEA COPOU

STRADA TURCU

STRADA COMĂNESCU

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+719

ALEEA

PROF. VASILE PETRESCU

STRADA CRISTOFOR

BULEVARDUL CHIMIEI

-

1+720

STRADA

RADU MIHAI

STRADA RUFENI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+721

STRADA

RADU VODĂ

STRADA CETAȚUIA

STRADA NEPTUN

-

1+722

STRADA

RAFAEL

STRADA CURELARI

STRADA ALBINEȚ

-

1+723

STRADELA

RAIULUI

STRADA DEALUL BUCIUM

STRADA LIVEZI

-

1+724

STRADA

RAMPEI

ȘOSEAUA MOARA DE FOC

STRADA TABACULUI

-

1+725

STRADA

RĂCHIȚI

STRADA TĂTĂRAȘI

STRADA VÂNĂTORI

-

1+726

STRADA

RĂZBOIENI

STRADA SERG.GRIGORE IOAN

STRADELA CANTA

STRADA ANGELA

1+727

STRADA

RĂZOARELOR

ȘOSEAUA NICOLINA

STRADELA PROF.ION

INCULEȚ

STRADA C CARTIER NOAK

1+728

STRADA

RÂNDUNICA

STRADA BARBU LĂUTARU

STRADA TĂIETOARE

-

1+729

STRADA

RÂPA GALBENĂ

STRADA ANASTASIE FĂTU

STRADA GĂRII

BULEVARDUL ELISABETA

1+730

STRADA

RÂPEI

STRADA SCĂRICICA

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

1+731

STRADA

RECE

STRADA DR.IACOB CIHAC

STRADA MIHAI EMINESCU

-

1+732

ȘOSEAUA

REDIU

ȘOSEAUA PĂCURARI

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+733

STRADA

REDIU

ȘOSEAUA REDIU

STRADA PĂCUREȚI

-

1+734

STRADELA

REDIU

ȘOSEAUA REDIU

STRADA MOVILA PĂCUREȚI

-

1+735

ȘOSEAUA

REDIU VARIANTĂ

ȘOSEAUA PĂCURARI

ȘOSEAUA REDIU

-

1+736

STRADA

RENAȘTERII

STRADA PALAT

SPLAI BAHLUI

-

1+737

STRADA

ROADELOR

ȘOSEAUA GALATA

STRADA URCUȘULUI

-

1+738

STRADA

ROJNIȚĂ

STRADA RĂCHIȚI

STRADA VASILE LUPU

-

1+739

STRADA

ROMAN VODĂ

STRADA MUȘATINI

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

-

1+740

STRADA

ROMANĂ

BULEVARDUL DIMITRIE

CANTEMIR (acces scări)

STRADA DECEBAL

STRADA TUNARI (tronsonul

final)

1+741

STRADA

ROȘCANI

STRADA CUCU

STRADA HOTIN

STRADA LAZĂR GRIMBERG

1+742

STRADA

ROȘIORI

STRADA VALTER

MĂRĂCINEANU

STRADA SPANCIOC

STRADA DRÂMBĂ

1+743

STRADA

ROVINE

STRADA OLTENIEI

LIMITĂ PROPRIETATE

STRADA C CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+744

ALEEA

ROZELOR

ALEEA DECEBAL

BULEVARDUL SOCOLA

-

1+745

STRADA

RUFENI

STRADA BRÂNDUȘA

STRADA VÂNTU

-

1+746

ALEEA

SALCÂMILOR

STRADA ION CÂMPINEANU

STRADA GHEORGHE

VERNESCU

-

1+747

STRADA

SARMISEGETUZA

PIAȚA SF.ANTON DE PADOVA

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

-

1+748

FUNDACUL

SĂLCIILOR

STRADA SĂLCIILOR

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+749

STRADA

SĂLCIILOR

ȘOSEAUA NICOLINA

STRADA VASILE A.URECHIA

-

1+750

FUNDACUL

SĂRĂRIE

STRADA SĂRĂRIE

-

FUNDACUL ING.ADA MARINESCU

1+751

ȘOSEAUA

SĂRĂRIE

STRADA PROF. MIHAI

COSTĂCHESCU

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

ȘI SFÂNT

-

1+752

STRADA

SĂRĂRIE

STRADA CUZA VODĂ

STRADA PROF. MIHAI

COSTĂCHESCU

STRADA ING.ADA MARINESCU

1+753

STRADELA

SĂRĂRIE

STRADA SĂRĂRIE

STRADA SĂRĂRIE

-

1+754

STRADA

SÂMBETEI

STRADA BRÂNDUȘA

STRADA TROFEELOR

-

1+755

STRADA

SCARLAT CAPȘA

STRADA NICOLAE I.POPA

STRADA GHEORGHE

CHIRIȚESCU

-

1+756

STRADA

SCARLAT VÂRNAV

ȘOSEAUA BUCIUM

STRADA THEODOR ROSETTI

-

1+757

STRADA

SCĂRICICA

STRADA SĂRĂRIE

STRADA ȚICĂUL DE JOS

-

1+758

STRADELA

SCĂRICICA

STRADA SCĂRICICA

STRADA SCĂRICICA

-

1+759

ALEEA

SCHIT TĂRÂȚĂ

STRADA SCHIT TĂRÂȚĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+760

STRADA

SCHIT TĂRÂȚĂ

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+761

STRADA

SEMĂNĂTORULUI

STRADA CAZĂRMILOR

STRADA FAGULUI

STRADA C CARTIER

P.BOGDAN

1+762

STRADA

SEMNULUI

STRADA SF.ANDREI

STRADA GOSPODARILOR

-

1+763

STRADA

SERG. GRIGORE IOAN

STRADA CANTA

STRADA TABACULUI

-

1+764

STRADA

SERGIU CELIBIDACHE

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+765

STRADA

SEVASTOPOL

STRADA MARTA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+766

STRADA

SEVER ZOTTA

ȘOSEAUA VOINEȘTI

STRADA PODIȘULUI

-

1+767

FUNDACUL

SF. ANDREI

STRADA SF.ANDREI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+768

STRADA

SF. ANDREI

STRADA PALAT

STRADA COL.LANGA

-

1+769

STRADELA

SF. ANDREI

STRADA PALAT

STRADA SF.ANDREI

-

1+770

TRECĂTOAREA

SF. ANDREI

STRADELA SF.ANDREI

STRADA GHEORGHE

GHIBĂNESCU

-

1+771

PIAȚA

SF. ANTON DE PADOVA

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

STRADA SARMISEGETUZA

STRADA TABACULUI

-

1+772

STRADA

SF. ATANASIE

STRADA OCTAV BOTEZ

STRADA RECE

-

1+773

STRADELA

SF. ATANASIE

STRADA SF.ATANASIE

STRADA MIHAI EMINESCU

-

1+774

STRADA

SF. CONSTANTIN

STRADA PALAT

STRADA SF.LAZĂR

-

1+775

STRADA

SF. GHEORGHE

ALEEA TUDOR NECULAI

STRADA SF.VASILE

-

1+776

STRADA

SF. IOAN

STRADA AUREL VLAICU

BULEVARDUL VIRGIL

SĂHLEANU

-

1

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+777

STRADA

SF. LAZĂR

STRADA ANASTASIE PANU

STRADA PALAT

STRADA 7 NOIEMBRIE

1+778

STRADA

SF. PETRU MOVILĂ

STRADA GĂRII

STRADA COL.LANGA

STRADA UZINEI

1+779

STRADA

SF. SAVA

STRADA AGATHA BÂRSESCU

STRADA ARMEANĂ

-

1+780

STRADELA

SF. ȘTEFAN

STRADA ALBINEȚ

STRADA HOTIN

-

1+781

FUNDACUL

SF. TEODOR

STRADA SF.TEODOR

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+782

STRADA

SF. TEODOR

STRADA SĂRĂRIE

STRADA RECE

-

1+783

FUNDACUL

SF. VASILE

STRADA SF.VASILE

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+784

STRADA

SF. VASILE

ȘOSEAUA TUFOR NECULAI

STRADA MIROSLAVA

-

1+785

PIAȚA

SF. VINERI

STRADA ANASTASIE PANU

STRADA SF.LAZĂR

PIAȚA HALEI

1+786

PASAJUL

SF. VINERI

STRADA SF.LAZĂR

PIAȚA SF.VINERI

-

1+787

STRADA

SILVESTRU

STRADA GĂRII

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

-

1+788

STRADELA

SILVESTRU

STRADA I.P.PAVLOV

STRADA SILVESTRU

-

1+789

STRADA

SIMION BĂRNUȚIU

STRADA SCĂRICICA

STRADA POLIGON

STRADA ȚICĂUL DE SUS

1+790

STRADA

SINAGOGILOR

STRADA STIHI

STRADA BAȘOTĂ

-

1+791

ALEEA

SLT. BOGDAN VALERIAN HÂNCU

STRADA CICOAREI

STRADA POIENILOR

-

1+792

STRADA

SMARANDA BRĂESCU

STRADA AUREL VLAICU

STRADA AEROPORTULUI

-

1+793

STRADA

SMÂRDAN

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

STRADA SF.LAZĂR

-

1+794

STRADA

SOARELUI

STRADA ȚICĂUL DE JOS

STRADA TOAMNEI

-

1+795

BULEVARDUL

SOCOLA

PIAȚA PODU ROȘ

BULEVARDUL POITIERS

STRADA DR.C.I.PARHON

1+796

FUNDACUL

SOCOLA

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ INTRAVILAN

-

1+797

STRADELA

SOFIA NĂDEJDE

STRADA CICOAREI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+798

STRADA

SOFICU

STRADA VÂNTU

STRADA TUDOR VLADIMIRESCU

-

1+799

STRADA

SPANCIOC

STRADA VALTER

MĂRĂCINEANU

STRADA SPITAL PAȘCANU

-

1+800

STRADA

SPINȚI

STRADA PĂCURARI

STRADA CIȘMEAUA

PĂCURARI

-

1+801

STRADELA

SPINȚI

STRADA SPINȚI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+802

STRADA

SPIRU HARET

ȘOSEAUA BUCIUM

STRADA BOIANGIU

-

1+803

STRADA

SPITAL PAȘCANU

STRADA ZORILOR

STRADA ETERNITATE

-

1+804

ALEEA

SPITAL PAȘCANU

STRADA ZORILOR

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+805

STRADA

STANCIU

STRADA CIURCHI

STRADA MOȘU

-

1+806

FUNDACUL

STEFAN CIUBOTĂRAȘU

STRADA ȘTEFAN CIUBOTĂRAȘU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+807

STRADA

STEFAN CIUBOTĂRAȘU

LIMITĂ PROPRIETATE-ALEEA

STRUGURILOR

ALEEA STRURILOR- LIMITĂ

PROPRIETATE

-

1+808

STRADA

STEJAR

STRADA PETRE ISPIRESCU

STRADA ION CREANGĂ

-

1+809

STRADA

STIHI

STRADA SĂRĂRIE

STRADA CUCU

-

1+810

STRADA

STINDARDULUI

STRADA CANTA

DS2840

-

1+811

STRADA

STRĂMOȘILOR

STRADA TABACULUI

BULEVARDUL DACIA

-

1+812

STRADA

STRĂPUNGERE SILVESTRU

STRADA GĂRII

STRADA OCTAV BĂNCILĂ

-

1+813

STRADA

STROICI

STRADA DE NORD

STRADA ETERNITATE

-

1+814

ALEEA

STRUGURILOR

STRADA STRUGURILOR

STRADA PROF. NECULAI

ZAMFIRESCU

-

1+815

FUNDACUL

STRUGURILOR

STRADA STRUGURILOR

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+816

STRADA

STRUGURILOR

ALEEA TUDOR NECULAI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

-

1+817

ALEEA

SUCIDAVA

STRADA SUCIDAVA-STRADA

AMURGULUI

STRADA AMURGULUI-

BULEVARDUL DACIA

-

1+818

STRADA

SUCIDAVA

STRADA BURIDAVA

STRADA AMURGULUI

-

1+819

STRADA

ȘAPTE OAMENI

STRADA AUREL VLAICU

STRADA AVIAȚIEI

-

1+820

FUNDACUL

ȘCOALEI

STRADA ȘCOALEI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+821

STRADA

ȘCOALEI

STRADA PĂCURARI

STRADA MANOLESCU

-

1+822

FUNDACUL

ȘIPOȚEL

STRADA TOMA COZMA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+823

STRADA

ȘIPOȚEL

STRADA TOMA COZMA-

STRADA FAGULUI

STRADA FAGULUI-STRADA

PONOARELOR

-

1+824

STRADA

ȘOROGARI

STRADA MARTA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+825

BULEVARDUL

ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT

PIAȚA UNIRII

PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE ȘI

SFÂNT

-

1+826

PIAȚA

ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT

STRADA GRIGORE URECHE-STRADA PALAT

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT-STRADA ANASTASIE PANU

-

1+827

ȘOSEAUA

ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT

ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ

LIMITA ADMINISTRATIVĂ

-

1+828

STRADA

ȘTEFAN DIMITRESCU

ALEEA TUDOR NECULAI

STRADA VALEA ADÂNCĂ

-

1+829

STRADA

ȘTEFAN HOTNOG

VICTOR MIHAILESCU CRAIU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+830

STRADA

ȘTEFAN LUCHIAN

ALEEA STRUGURILOR

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+831

STRADA

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF

STRADA PLOPII FĂRĂ SOȚ

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+832

STRADELA

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF

STRADA ȘTEFAN OCTAVIAN

IOSIF

STRADA PĂUN

-

1+833

STRADA

ȘTEFAN POPESCU

STRADA VITICULTORI

STRADELA ȘTEFAN POPESCU

-

1+834

STRADELA

ȘTEFAN POPESCU

STRADA EUDOXIU

HURMUZAKI

LIMITĂ P.U.Z.

-

1

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+835

ALEEA

ȘTEFAN PROCOPIU

STRADA DROBETA

STRADA DROBETA

ALEEA DROBETA

1+836

STRADA

ȘTEFAN ZELETIN

STRADA ALEXANDRU

CLAUDIAN

STRADA ALEXANDRU

BRĂESCU

-

1+837

STRADELA

ȘTEFAN ZELETIN

STRADA ALEXANDRU

BRĂESCU

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+838

STRADA

TABACULUI

PIAȚA SF.ANTON DE PADOVA

STRADA STRĂMOȘILOR

STRADA A CARTIER R.M.S.

1+839

STRADA

TALPALARI

STRADA GÂNDU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+840

STRADA

TĂCUTĂ

STRADA TOMA COZMA

STRADA ȘIPOȚEL

-

1+841

STRADA

TĂIETOARE

STRADA SMÂRDAN

BULEVARDUL PROF.

DIMITRIE MANGERON

-

1+842

FUNDACUL

TĂNĂSESCU

STRADA TĂNĂSESCU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+843

STRADA

TĂNĂSESCU

STRADA SF.ANDREI

SPLAI BAHLUI

-

1+844

STRADA

TĂTĂRAȘI

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

STRADA PETRE ISPIRESCU

-

1+845

FUNDACUL

TÂNJALĂ

STRADA VALTER

MĂRĂCINEANU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+846

STRADA

TEASCULUI

STRADA DEALUL BUCIUM

STRADELA FLUIERAȘ

-

1+847

ALEEA

TEILOR

STRADA ALEXANDRU CERNAT

STRADA GHEORGHE

VERNESCU

-

1+848

FUNDACUL

TEODOR CODRESCU

STRADA GHEORGHE ASACHI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+849

STRADA

TEODOR CODRESCU

STRADA GHEORGHE ASACHI

STRADA PROF. MIHAI

COSTĂCHESCU

-

1+850

STRADA

TEODOR RÂȘCANU

STRADELA UZINEI VARIANTĂ

PASAJ ALEXANDRU CEL BUN

-

1+851

STRADA

TEODOR T. BURADA

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

STRADA I.C.BRATIANU

STRADA ȘTEFAN GHEORGHIU

1+852

ALEEA

TEOHARI ANTONESCU

ȘOSEAUA BUCIUM

STRADA TEOHARI

ANTONESCU

-

1+853

FUNDACUL

TEOHARI ANTONESCU

STRADA TEOHARI

ANTONESCU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+854

STRADA

TEOHARI ANTONESCU

STRADA SPIRU HARET

LIMITA P.U.Z.

-

1+855

FUNDACUL

THEODOR PALLADY

STRADA THEODOR PALLADY

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+856

STRADA

THEODOR PALLADY

STRADA SĂRĂRIE

STRADA LASCĂR CATARGI

-

1+857

STRADA

THEODOR ROSETTI

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+858

STRADA

THEOFIL SIMENSCHY

STRADA TEOHARI

ANTONESCU

STRADA BOIANGIU

-

1+859

STRADA

TIMPULUI

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

STRADA BRÂNDUȘA

-

1+860

STRADA

TITU MAIORESCU

BULEVARDUL CAROL I

STRADA DR. VICTOR BABEȘ

STRADA ALEXEI PUȘKIN

1+861

STRADA

TOAMNEI

STRADELA.SĂRĂRIE

STRADA BOGDAN VODĂ

-

1+862

STRADA

TOMA COZMA

BULEVARDUL CAROL I

STRADA CAZĂRMILOR

STRADA CULTURII

1+863

STRADA

TOMA SĂVESCU

STRADA SĂRĂRIE

STRADA ALBINEȚ

-

1+864

STRADELA

TOMA SĂVESCU

STRADA TOMA SĂVESCU

STRADA ALBINEȚ

-

1+865

STRADA

TRAIAN

STRADA RENAȘTERII

SPLAI BAHLUI

-

1+866

TRECĂTOAREA

TRAIAN VUIA

STRADA HANCIUC

STRADA OANCEA

STRADA DONȚU

1+867

ALEEA

TRANDAFIRILOR

STRADA DIMITRIE RALET

FUNDAC DIMITRIE RALET

-

1+868

STRADA

TRANSILVANIEI

ȘOSEAUA MUNTENI

STRADA OLTENIEI

STRADA H CARTIER CRUCEA

ROȘIE

1+869

TRECĂTOAREA

TRANȘEULUI

STRADA ȚICĂUL DE JOS

TRECĂTOAREA ALPILOR

-

1+870

STRADA

TRANTOMIR

STRADA GHEORGHE

GHIBĂNESCU

TRECĂTOAREA ARH.ION

MINCU

-

1+871

STRADA

TREI FÂNTÂNI

ȘOSEAUA BUCIUM

ȘOSEAUA IAȘI-TOMEȘTI

“DRUMUL HOȚILOR”

1+872

FUNDACUL

TREI IERARHI

STRADA TREI IERARHI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+873

STRADA

TREI IERARHI

BULEVARDUL ȘTEFAN CEL

MARE ȘI SFÂNT

STRADA SF.ANDREI

-

1+874

STRADELA

TREI IERARHI

STRADA TREI IERARHI

STRADA SF.ANDREI

-

1+875

TRECĂTOAREA

TREI IERARHI

STRADA TREI IERARHI

STRADELA TREI IERARHI

-

1+876

STRADA

TREI IZVOARE

STRADA DEALUL BUCIUM

LIMITA P.U.Z.

-

1+877

STRADA

TROFEELOR

STRADA BRÂNDUȘA

BULEVARDUL C.A.ROSETTI

-

1+878

ALEEA

TUDOR NECULAI

ȘOSEAUA TUDOR NECULAI

ȘOSEAUA NICOLINA

-

1+879

ȘOSEAUA

TUDOR NECULAI

ȘOSEAUA NICOLINA

ȘOSEAUA GALATA

ȘOSEAUA RACOVIȚĂ

1+880

STRADA

TUDOR VIANU

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA GEORGE CĂLINESCU

-

1+881

BULEVARDUL

TUDOR VLADIMIRESCU

STRADA CUCU

CALEA CHIȘINĂULUI

BULEVARDUL I.C.BRĂTIANU

1+882

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

STRADA BRÂNDUȘA

STRADA CONSTANTIN

RAMADAN

-

1+883

STRADELA

TUDOR VLADIMIRESCU

STRADA MOARA DE VÂNT

STRADA TUDOR

VLADIMIRESCU

-

1+884

STRADA

TURCU

STRADA DR.VICTOR BABEȘ

STRADA TOMA COZMA

-

1+885

STRADA

ȚEPEȘ VODĂ

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

STRADA TĂIETOARE

-

1+886

STRADA

ȚICĂUL DE JOS

STRADA RÂPEI

STRADA MOVILEI

-

1+887

BULEVARDUL

ȚUȚORA

PIAȚA PODU ROȘ

BULEVARDUL PRIMĂVERII

BULEVARDUL GH.GHEORGHIU

DEJ

NR.CRT.

TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+888

PIAȚA

UNIRII

STRADA ARCU - BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI-

STRADA CUZA VODĂ -BULEVARDUL ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT

STRADA GABRIEL PERY

1+889

PIAȚA

UNIVERSITĂȚII

BULEVARDUL CAROL I

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+890

STRADA

UNIVERSITĂȚII

PIAȚA NAȚIUNII

STRADA DR.IACOB CIHAC

-

1+891

STRADA

URCUȘULUI

ȘOSEAUA GALATA

ȘOSEAUA VOINEȘTI

-

1+892

FUNDACUL

URSULEA

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT

LIMITĂ INTRAVILAN

-

1+893

STRADA

URSULEA

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

-

1+894

ALEEA

UZINEI

STRADA SF.PETRU MOVILA

LIMITĂ PROPRIETATE

ALEEA ENERGIEI

1+895

STRADELA

UZINEI

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

STRADA MORILOR

-

1+896

STRADELA

UZINEI VARIANTĂ

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

STRADA SF.PETRU MOVILĂ

-

1+897

STRADA

V. STROESCU

STRADA CUZA VODĂ

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

STRADA 11 IUNIE

1+898

ALEEA

VALEA ADÂNCĂ

ALEEA TUDOR NECULAI

STRADA VALEA ADÂNCĂ

-

1+899

STRADA

VALEA ADÂNCĂ

ALEEA TUDOR NECULAI

STRADA PROF. NECULAI

ZAMFIRESCU

-

1+900

STRADELA

VALEA ADÂNCĂ

STRADA VALEA ADÂNCĂ

ALEEA VALEA ADÂNCĂ

-

1+901

FUNDACUL

VALTER MĂRĂCINEANU

STRADA VALTER

MĂRĂCINEANU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+902

STRADA

VALTER MĂRĂCINEANU

STRADA ETERNITATE

STRADA SPITAL PAȘCANU

-

1+903

STRADA

VASILE A. URECHIA

CALEA GALATA

STRADA SĂLCIILOR

-

1+904

ALEEA

VASILE ALECSANDRI

STRADA VASILE ALECSANDRI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+905

STRADA

VASILE ALECSANDRI

BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI

STRADA CUZA VODĂ

-

1+906

STRADA

VASILE CONTA

STRADA NICOLAE BĂLCESCU

PIAȚA MIHAI EMINESCU

STRADA FRIEDRICH ENGELS

1+907

STRADA

VASILE LUPU

BULEVARDUL TUDOR

VLADIMIRESCU

BULEVARDUL CHIMIEI

-

1+908

STRADA

VASILE POGOR

STRADA NICOLAE GANE

BULEVARDUL CAROL I

STRADA I.C.FRIMU

1+909

STRADA

VĂLENI

STRADA URCUȘULUI

STRADELA VĂLENI

-

1+910

STRADELA

VĂLENI

STRADA VĂLENI

STRADA PODIȘULUI

-

1+911

STRADA

VĂMĂȘOAIA

STRADA CRIȘULUI

STRADA LOTRULUI

STRADA E CARTIER GRIVIȚA ROȘIE

1+912

STRADA

VÂNĂTORI

STRADA ROJNIȚĂ

STRADA VASILE LUPU

-

1+913

FUNDACUL

VÂNTU

STRADELA VÂNTU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+914

STRADA

VÂNTU

STRADA ETERNITATE

STRADA MOARA DE VÂNT

-

1+915

STRADELA

VÂNTU

STRADA SPITAL PAȘCANU

STRADA VÂNTU

-

1+916

STRADA

VENEREI

STRADA TĂIETOARE

STRADA BARBU LĂUTARU

-

1+917

STRADA

VERDE

STRADA DEALUL BUCIUM

STRADELA FLUIERAȘ

-

1+918

STRADELA

VERDE

STRADA TEASCULUI

STRADA VERDE

-

1+919

STRADA

VERDEȘ

STRADA ETERNITATE

STRADA FULGER

-

1+920

ALEEA

VERONICA MICLE

BULEVARDUL CAROL I

LIMITĂ PROPRIETATE

Universitatea “AL.IOAN CUZA”

-

1+921

STRADA

VICTOR MIHĂILESCU CRAIU

ȘOSEAUA BARNOVA

LIMITĂ P.U.Z.

-

1+922

STRADA

VIESPII

STRADA ROȘCANI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+923

STRADA

VIITOR

STRADA SIMION BĂRNUȚIU

STRADA SOARELUI

-

1+924

STRADA

VIORELELOR

STRADELA VĂLENI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+925

BULEVARDUL

VIRGIL SĂHLEANU

BULEVARDUL METALURGIEI

STRADA SF.IOAN

CALEA CHIȘINĂULUI

1+926

PIAȚA

VIRGIL SĂHLEANU

CALEA CHIȘINĂULUI

BULEVARDUL VIRGIL

SĂHLEANU

-

1+927

TRECĂTOAREA

VIRGILIU

STRADA CIURCHI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+928

STRADA

VIȘAN

ȘOSEAUA BUCIUM

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+929

TRECĂTOAREA

VIȘAN

ȘOSEAUA BÂRNOVA

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+930

ALEEA

VITEJILOR

STRADA VITEJILOR

STRADA PROF.I.SIMIONESCU

-

1+931

STRADA

VITEJILOR

BULEVARDUL DACIA

STRADA TABACULUI

-

1+932

FUNDACUL

VITICULTORI

STRADA VITICULTORI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+933

STRADA

VITICULTORI

ALEEA MIHAIL SADOVEANU

STRADA DEALUL ZORILOR

-

1+934

TRECĂTOAREA

VITICULTORI

STRADA VITICULTORI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+935

STRADA

VLADIMIR BUȚUREANU

ȘOSEAUA BÂRNOVA

STRADA MIHAI CARP

-

1+936

STRADA

VLĂDICENI

STRADA AL.O.TEODOREANU

STRADA BUCIUM

-

1+937

PIAȚA

VOIEVOZILOR

BULEVARDUL ALEXANDRU

CEL BUN

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+938

ALEEA

VOINEȘTI

STRADA VOINEȘTI

STRADA ARINIȘ

-

1+939

ȘOSEAUA

VOINEȘTI

ȘOSEAUA GALATA

LIMITĂ ADMINISTRATIVĂ

-

1+940

STRADA

VOINEȘTI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

STRADA PODIȘULUI

-

1+941

STRADELA

VOINEȘTI

ȘOSEAUA VOINEȘTI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+942

STRADA

VOINICILOR

STRADA ARAPULUI

STRADA BUCIUM

-

1+943

STRADA

VOVIDENIEI

STRADA V.STROESCU

STRADA GEORGE ENESCU

-

1+944

STRADA

VULPE

STRADA SĂRĂRIE

STRADA TOMA SĂVESCU

-

NR.CRT. TIP ARTERĂ

DENUMIRE ARTERĂ

LIMITĂ ÎNCEPUT

LIMITĂ FINALĂ

DENUMIRE VECHE

1+945

STRADA

VULTURILOR

STRADA MARGINII

STRADA AEROPORTULUI

STRADA F CARTIER AVIAȚIEI

1+946

STRADA

ZARAFI

STRADA ROȘCANI

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+947

FUNDACUL

ZAVEREI

STRADA ȚICĂUL DE JOS

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+948

STRADA

ZBORULUI

STRADA AEROPORTULUI

STRADA CPT.PROTOPOPESCU

STRADA A CARTIER AVIAȚIEI

1+949

STRADA

ZIDARI

STRADA AL.O.TEODOREANU

STRADA ISLAZ

-

1+950

STRADA

ZIMBRULUI

STRADA SF.LAZĂR

BULEVARDUL PROF.

DIMITRIE MANGERON

STRADA BERNARD ANDREI

1+951

FUNDACUL

ZLATAUST

STRADA ELENA DOAMNA

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+952

STRADA

ZLATAUST

STRADA GRIGORE GHICA

VODĂ

STRADA OTILIA CAZIMIR

-

1+953

STRADA

ZMEU

STRADA GRIGORE GHICA

VODĂ

STRADA OTILIA CAZIMIR

-

1+954

STRADA

ZORILOR

STRADA SPITAL PAȘCANU

STRADA MOARA DE VÂNT

STRADA PAUL BUJOR

1+955

STRADELA

ZORILOR

STRADA SPITAL PAȘCANU

LIMITĂ PROPRIETATE

-

1+956

STRADA

ZUGRAVI

STRADA GĂRII

ȘOSEAUA ARCU

-

18