Proces verbal din 21.11.2013

PROCES VERBAL încheiat pe data de 21 noiembrie 2013 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi


Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 110882 / 29.11.2013


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 21.11.2013

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 21 noiembrie 2013 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1. ANGHEL FICU

2.    AUR MARIUS CATALIN

3.    AXINIA CONSTANTIN

4.    BEJAN VICTOR

5. BIRHALA CONSTANTIN

6. BOCA ADRIAN FLORIN

7. BOISTEANU PAUL CORNELIU

8. CHIRICA MIHAI

9. CRISTIAN CATALIN

10. DANGA MARIUS SORIN

11. HARABAGIU GABRIEL

12. MATASARU PETRE DANIEL

13. MELENCIUC GEORGIANA

14. NAVODARU LAURENTIU

15. NEDELCU VLAD NICOLAE

16. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

17. PREDA ANCA

18. RUDNIC ERICA

19. SANDU VASILE

20. SCRIPCARU CALIN

21. SURDU GABRIELA MIHAI

22. VRANCEANU SIMONA ELENA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iasi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Marius Danga - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Matasaru Petre Daniel si sunt inregistrate audio si

video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1247 din data de 13 noiembrie 2013, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iași pe anul 2013 ;

2.    Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC Tehnopolis SRL;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr. 10 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare

cu apă și canalizarecătre S.C.Apavital S.A. Iași ;    ~

5.    Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Împădurirea unui teren de 39,726 ha. pentru compensarea suprafeței de 6,5674 ha. teren scos din circuitul forestier, ca urmare a implementării proiectului Ciric;

6.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 3032 m.p. reprezentând Esplanada Mimoza și a zonei adiacente din Șos Păcurari f.n. conform anexei A ;

7.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului liber constând din parcela S1 în suprafață de 460 mp localizată în str. Golia f.n. (Anexa A);

8.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 500 mp situat în Bld. Alexandru cel Bun f.n., conform Anexei A;

9.    Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipalității al terenului în suprafață de 273 mp situat în Municipiul Iași, str. Oancea f.n. conform Anexei A;

10.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași, a terenurilor din anexele 1-6 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iasi;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din administrarea CL prin SEUP in administrarea CL prin SAP a spatiului disponibil din PT 9 Cantemir ;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor spații comerciale (construcție și teren aferent) situate în municipiul Iași, str. Han Tătar nr. 4A , nr. 4B și nr. 4C ;

13.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1.1. a H.C.L. 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2001;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 80 mp, situat în Iași, stradela Florilor nr. 2 ;

17.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu SC GRUP CONSTRUCȚII EST SA pentru terenul situat în Iași, zona de agrement Ciric, Cvartal 192, parcelele CC 1801, Ps 1803, Pd 1798/5 ;

18.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. URVAS S.R.L. pentru terenul situat în Iași, Bdul Tudor Vladimirescu nr. 30 ;

19.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu doamna RADU PARASCHIVA pentru terenul situat în Iași, str. Bucium nr. 23, adiacent bl. B3-1bis, sc. A ;

20.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. pentru terenul situat în Iași, str. Splai Bahlui Mal Drept nr. 32 ;

21.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu domnul Maxim Valentin pentru terenul situat în Iași, str. Zmeu nr. 3 bis ;

22.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. NOOR ANSARI S.R.L. pentru terenul situat în Iași, str. Nicoriță intersecție cu str. Vasile Lupu ;

23.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. OANA INTERMEDIERI S.R.L pentru terenul situat în Iași, zona de agrement Ciric, cvartal 6, parcela 1 (103/3) ;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LT. STOICESCU, numerele cadastrale 136177, 12540, 18891, 18892 și 9957 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidențial nou pe teren proprietate privată persoane fizice;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a 400 (patrusute) bucăți traverse din beton, scoase din uz, către Primăria Comunei Drăgușeni, județul Iași ;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr. 44/17.01.2005 privind aprobarea concesionarii transportului public local de calatori si a contractului de concesiune ;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a unor bunuri în vederea casarii;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Iași, str. Toma Cozma nr. 9, în suprafață de 438 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Iași;

29.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului in suprafață de 81,00 mp situat in Iași Str. Nicoriță nr. 6 T 35 parcela CC 1764/4 ;

30.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederile art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabilii prevăzuți în Anexa 1;

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iași;

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de Sarcini si a Contractului de delegarea gestiunii, prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare si exploatare a parcarilor de pe domeniul public al Municipiului Iasi, prin licitație publică precum si a comisiei de evaluare a ofertelor;

33.    Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor prilejuite de Sărbătorile de Iarnă ale Iașului 2013-2014;

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata doamnelor si domnilor va rog sa luati loc in sala pentru a putea incepe sedinta. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1247 din data de 13 noiembrie 2013. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, domnul Bulgariu Catalin, doamna Gavrila Camelia, domnul Trandafirescu Sorin. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 30.10.2013. Dau cuvantul presedintelui de sedinta.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Buna ziua stimati colegi. Deschidem sedinta de astazi cu interpelari. Cine se inscrie? Va rog, domnul Vlad Nedelcu. Domnul consilier Nedelcu.

Domnul consilier Nedelcu Vlad

Dragi colegi as vrea sa incercam sa gasim o solutie ca in corpul B al Primariei sa gasim un xerox, sa il asezam acolo, ca oamenii sa poata sa aiba acces la aceasta facilitate, pentru ca dupa ce stau la coada si ajung la ghiseu sunt trimisi in afara primariei sa traga la xerox. Sunt pusi pe drumuri si pierd timp. Langa Primarie sunt niste institutii private unde se fac copii xerox si preturile sunt oricum mai mari si cred ca iesenii merita aceasta facilitate. As vrea ca sa gasim o solutie pentru acest lucru.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Multumesc. Domnisoara consilier Preda.

Doamna consilier Preda Anca

In cazul meu, practic, nu este cazul de o interpelare, mai mult de o informare, faptul ca incepand cu aceasta sedinta sunt liderul de grup al consilierilor PP-DD din Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Felicitari, domnisoara consilier. O scurta precizare din partea doamnei secretar.

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul Iasi

Revin cu precizarea ca absenteaza nemotivat si domnul Leonte Constantin.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Multumesc. Domnul consilier Axinia, va rog.

Domnul consilier Axinia Constantin

Buna ziua. Interpelarea mea va avea mai multe puncte. In primul rand vroiam sa supun atentiei dumneavoastra urmatoarea problema. A fost reabilitata zona aceasta centrala si pana la Filarmonica si am realizat o noua cale de acces pe strada de langa Liceul de Arta. Iata ca avem aceasta statuie a lui Miron Costin din zona care este imprejmuita in momentul de fata foarte frumos, cu plastic. Se impune ca intr-un oras care tinde si speram sa ajunga si dorim sa ajunga oras european, ca aceasta zona sa fie reamenajata, facem un rond ori amenajam aceasta statuie, in momentul de fata este un octogon si ori il facem altfel pentru ca circulatia sa fie fluenta.

A doua problema. Am dori sa stim implicarea in momentul de fata a primariei cu fondurile pe care le detine, poate sunt fonduri europene, poate fonduri din venituri proprii, referitor la refacerea Filarmonicii. Este o pata neagra pe ansamblul arhitectural din zona Conservatorului de Muzica, a Teatrului National si a cladirilor care se mai refac, speram de pe Lapusneanu.

O a treia problema este legata de Teatrul National. Este frumos ca folosim Teatrul National in mari evenimente, dar afisajul in zona lasa de dorit. Nu mi-am inchipuit vreodata si nu am vazut in nici o capitala europeana sau in marele orase care au teatre la fel de frumoase ca al nostru, sa se intinda ca acasa rufele pe garduri, pe doi stalpi in fata Teatrului National si prin alte locuri. Va rog sa folosim modul de afisaj pe care il avem in oras pentru a pune in evidenta ceea ce se intampla ca activitate culturala in municipiul Iasi. Cred ca nu este singurul cilindru de afisaj in fata Casei Patrate si dorim ca aceste locuri in care sa se afiseze sa fie in toate cartierele. Mai mult decat atat, ca o completare, avem, vom fi capitala europeana speram3/15 si dorim, dar avem cladiri care nu au fost puse in valoare. Casa Elefantul sau actualul Muzeu de Stinte Naturale care de multi ani are obloanele trase, vopsite intr-o culoare greu de definit, care inca nu este pusa in valoare. Parcul Dendrologic de alaturi, deasemeni nu este pus in valoare, ar trebui deschis pentru ca cetatenii Iasiului sa se poata plimba, ca cetatenii Iasiului sa vada Muzeul de Stiinte Naturale, sa vada casa unde s-au petrecut mari evenimente ale neamului nostru si care au marcat istoria Romaniei. Pacat.

O alta problema. Este problema legata de monumentele istorice, in afara de Rotary care au amplasat in fata unor cladiri istorice placute care povestesc sau definesc ce este acolo, nu avem niciun indicator sau o placa in care sa se prezinte ceea ce s-a intamplat in cladirea respectiva. In fata Palatului Roznovanu avem o placa a Rotary, nu este suficient. Palatul Roznovanu este nu numai Primaria Iasiului, este un monument al istoriei noastre si trebuie pus in valoare asa cum sunt multe monumente ale istoriei noastre pe langa care iesenii trec fara sa isi dea seama ca aici s-au petrecut lucruri care au marcat neamul romanesc.

Si nu in ultimul rand, as dori sa ni se explice stadiul de implementare a proiectului de hotarare care vizeaza Compania Nationala, ma scuzati, Compania de Transport a municipiului Iasi, adica vechiul RATP si noul CTRP, in fine, dar explicatia sa nu fie din partea domnului director ci din partea celui care a “nasit sau naseste acest frumos proiect”, momentan. Multumesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Mulțumesc frumos. Răspunsuri?

Domnul primar Nichita Gheorghe

(fara microfon)

Nu avem. Asa sunt de clare interpelarile astea, ca nu avem raspunsuri, ne au lasat fara raspunsuri.

Domnul consilier Axinia Constantin

Domnul primar, ma indoiesc ca nu stiti răspunsul.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Daca imi permiteți, va rog frumos.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Domnul Axinia, in primul rand tonul un pic mai jos. Tonul face muzica intotdeauna si e un ton necivizilat pentru Consiliul Local si pentru Iasi. Doi - nu mai incercati sa acuzati prin declaratiile dumneaoastra, prin interpelarile dumneavoastra pe toata lumea din targul asta si din Iasiul asta si din primaria asta, ca ati avut functie importanta in statul roman si nu ati facut nimic pentru lasiul asta. Asa ca tonul mai jos si mai cu bun simt. Trei - in zona Miron Costin, suntem cu proiectul in implementare. Stiti foarte bine, daca ati citit presa sau daca v-au informat la partid mai corect, stiti foarte bine ca avem un concurs de solutii pentru toata zona centrala care inca nu-i finalizat, nu-i arbitat, arhitectii lucreaza. V-am prezentat noi cateva lucruri in zona Miron Costin si le ati aruncat la gunoi, in mandatul trecut si in mandatul asta, o sa mai revenim poate o sa va placa candva ceva ce facem acolo. Nu ne mai dati sarcini noua cand stiti foarte bine sau daca nu stiti va informam noi sau va informati la comisii, Filarmanica este in patrimoniul Consiliului Judetean. Iar ne dati sarcini tot noua? Ati avut atatia oameni acolo, l-ati avut si pe Simirad presedinte de Consiliu Judetean si l-ati sustinut vreo doi ani si jumatate, trei ani de zile, de ce nu l-ati intrebat ce face cu Filarmonica, ca i-ati votat toate proiecte. Ati uitat treaba asta? Va aduc aminte eu? Ca eu va pot aduce aminte ce ati facut in targul asta pana acum.

Afisajul de la National, le am dat voie sa faca afisaj cum doresc dansii ca sa aduca public. Cand o sa avem tot sistemul de afisaj pus la punct, sigur ca evenimentele culturale vor fi cu prioritate puse pe aceste afisare. Evenimente care nu au fost puse in evidenta, stim cu totii, asteptam sa vedem care e in patrimoniu, nici Palatul Culturii nu a fost pus in evidenta intotdeauna si ati avut ministrul culturii, care a intarziat vreo sapte ani de zile proiectul si multe alte lucruri. Cu indicatoarele aveti dreptate, o parte lucram la ele, o parte le facem, altele nu pentru ca sunt mai multe idei, o sa gasim si banii necesari, dar rugamintea mea este sa fiti constructivi nu doar acuzatori ca eu stiu foarte multi oameni care vin si bat cu pumnul in masa dar nu fac nimic pentru orasul asta si nu au facut nimic cand au avut functii. Accept orice sugestie, accept orice propunere, dar intr-un mod civilizat pentru ca nu suntem aici unii au obligatii si altii cu drepturi numai, aici suntem in Consiliul Local al orasului in care incercam sa colaboram cat se poate de bine pentru a face lucrurile sa functioneze in acest oras. Pe de alta parte cand cerem, ca si eu cand eram consilier ii ceream primarului dar avem decenta necesara sa si ii propun cum se face, de unde se face, cand se face si ma oferem, nu doar veneam sa il cert sau sa ii spun executivului ca nu stiu sa faca nimic, nu este adevarat ca se fac multe lucruri importante in acest oras si oamenii care vin aici vad si chiar se bucura. Unii se bucura cu invidie, dar se bucura asta e important.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Daca imi permiteti, cred ca ati primit raspuns la interpelari. Daca doriti...

Domnul consilier Axinia Constantin

... dar eu nu ma pricep la muzica asa ca am sa imi tin tonul pe care l-am invatat si cred ca sunt cei sapte ani de acasa, in cei sapte ani de acasa. Domnul primar stiti foarte bine si dumneavoastra va aduceti aminte pentru ca aveti o memorie foarte buna, ca impreuna si cu dumneavoastra am discutat despre proiectul din fata Garii si a carui proiect cand am fost la CFR am alocat bani pentru el si s-a facut proiectul, dovada ca acum de abia dupa atatia ani, s-a implementat asa cum am discutat cu dumneavoastra si cu alte ocazii si repet si citez, fac si eu din memorie si scot hartia - te voi sustine si imi place ca putem sa amenajam zona din fata Garii - si e adevarat ati participat si dumneavoastra si ati amenajat zona din fata Garii cu ceea ce a facut Gara. Proiectul a fost realizat pe timpul meu. Daca, asa mi-am adus aminte ca sa stiti domnul primar. Faptul ca v-am spus lucrul asta este ca oamenii trebuie sa stie, dumneavoastra ne dati o replica, doua palme, tacem din gura si am inghitit-o si ne spunem pe hol. Nu, e bine sa o stim aici daca este de apreciat, va apreciez, daca nu este de apreciat nu va cert pentru ca nu imi sta in caracter sa cert, v-am spus este un lucru. Nu va dau sfaturi, nu va dau solutii, solutiile le scriem pe hartie, sfaturile le primiti si de la altii si dumneavoastra stiti foarte bine lucrul asta. Nu am lasat tonul asa ca sa fiu impaciuitor pentru ca nu m-am certat cu dumneavoastra, dar faptul ca v-am spus niste lucruri nu cred ca trebuie sa fie derajant pentru dumneavoastra. Daca vreti sa ma faceti mic cum ati facut pe altii, poftiti, dar eu sunt la un metru optzeci.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Eu vreau sa va fac mare si va aduc aminte ca discutia noastra a fost ca toata acea parcare si amenajare trece la Primaria Municipiului Iasi si nu ati facut.

Domnul consilier Axinia Constantin

Sa stiti ca este facuta hotarare de AGA si nu s-a trecut, deci nu-i dupa mine.

Domnul primar Nichita Gheorghe

La mine conteaza finalitatea. Deci asa ati spus, facem, o amenajam, daca nu puteti dumneavoastra, o facem noi, primaria, dar dati-ne noua in patrimoniu ca sa putem amenaja zona din fata Garii sa fie civilizata, ca e poarta de intrare in oras si nu s-a realizat.

Domnul consilier Axinia Constantin

4/15


De acord, trebuie sa fie a dumneavoastra.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Asa este.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Da. Domnul viceprimar Danga, va rog, o completarea am inteles.

Domnul viceprimar Danga Marius Sorin

Vroiam doar sa mai adaug vis-a-vis de cladirile de patrimoniu, dumneavoastra ati enumerat din nefericire o serie de cladiri care nu sunt in patrimoniul nostru, dar cele care astazi sunt pe lista Ministerului Culturii dar in patrimoniul nostru ca cladire de patrimoniu, se afla in atentia noastra. Stiti foarte bine ca facem demersuri cu Palatul Braustein, cladirea de pe Cuza Voda 2, suntem in serviciu de proiectare. Pe Cuza Voda sunt la numarul 19, la numarul 60, renumitul Château Fleurs care numai a château nu arata acum. Facem eforturi pentru a gasi solutii care nu au fost gasite de mult timp pentru a muta oamenii de acolo si de a intra cu ele in restaurare, casa Berthelot de pe Copou s.a.m.d. Deci acele care sunt in patrimoniul nostru, aveti promisiunea noastra si dumneavoastra si restul consilierilor locali ca sunt in atentia noastra, pentru a le reda asa frumoase cum erau ele la momentul la care au fost construite dar mai trainice.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Multumesc frumos.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Noi facem acum descentralizarea.

Domnul viceprimar Danga Marius Sorin

Muzeul e la Universitate, stiti foarte bine.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Si am cerut patrimoniul care este pe teritoriul municipiului Iasi la municipii, sa ni se dea noua ca sa putem ingriji, sa putem reabilita si noi ne batem ca sa facem descentralizarea iar colegii dumneavoastra din Parlament pun motiune simpla impotriva descentralizariii, lucru valabil pentru toti primarii din aceasta tara. Deci vedeti ca suntem total diferiti, aici spunem intr-un fel, acolo facem altcumva, pentru ca prin descentralizare putem sa luam acest patrimoniu cum luam cinematografele si pe care o sa le reabilitam, cum luam bazele sportive ca sunt in paragina, sa luam si o parte din monumente care sunt la Ministerul Culturii si care nu mai pot fi sustinute, nu cele de interes national cum este sa spunem Teatrul National sau altele, Palatul Culturii, dar celelalte, ori nu putem sa facem treaba asta in totalitate pentru ca avem acum motiune simpla depusa de PDL.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Imi cer scuze

Domnul consiliet Surdu Gabriel Mihai

Domnul profesor Leonte este plecat in interes de serviciu si va rog sa nu il puneti nemotivat.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

A specificat. Nu, nu, este motivat.

Domnul consiliet Surdu Gabriel Mihai

Iar in ceea ce priveste cinematografele, apropo de descentralizare, sa stiti ca sunt trecute in zona de nelivrare catre organele locale. Daca ati urmarit lista, cinematografele sunt cele care nu se vor da, asa ca interventia ar fi din partea tuturor primarilor care au aceste relicve prin municipii, sa le ceara pentru ca nu sunt intretinute si pentru ca la Iasi e nevoie de aceste cinematografe pentru viitorul orasului cultural.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Haideti ca sa lamurim si treaba asta ca vad ca nu se citeste bine proiectul asta de hotarare si inclusiv aseara au fost niste explicatii date. La anumite ministere pentru ca nu s-a putut face partajarea intre patrimoniu, s-a convenit ca acest lucru sa fie facut ulterior pe alte proiecte de hotarare ale Guvernului, intrucat a fost scandalul cu porturile, este scandalul cu cinematografele din zona centrala a Bucurestiului si altele care pot sa fie similare si atunci ministerul a spus - avem niste obiectiuni, dati-ne sa vedem inca o data patrimoniu, ca asta au cerut-o astia din Guvern ieri, au cerut din nou patrimoniu pe fiecare minister care poate efectiv fi dat la administratia publica locala si de asta s-a amanat aceasta problema. Celelate, despre tabara Ciric, celelalte incetul cu incetul vin incoace.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Multumesc frumos. Cu acceptul dumneavoastra consider epuizata etapa interpelarilor.

Domnul consilier Nedelcu Vlad

Va rog frumos as vrea sa... Domnul primar.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Domnul consilier, daca imi permiteti, am aici un instrument care imi permite sa...

Domnul consilier Nedelcu Vlad

As vrea sa va rog frumos sa aveti amabilitatea de a le raspunde iesenilor care stau pe drumuri. Daca gasim sau nu un xerox acolo? Va rog frumos.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Domnul consilier cu toata stima, vreau sa va spun ca tot timpul raspund iesenilor, dumneavoastra refuz sa va raspund pentru ca nu am cu cine vorbi.

Domnul consilier Nedelcu Vlad

Eu reprezint iesenii domnule primar, chiar daca va place chiar daca nu, asta e realitatea.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Poate TeleM-ul il reprezinti.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Domnul consilier va multumesc frumos pentru eleganta cu care aceptati faptul ca exista o disciplina a dialogului, la fel ca si colegii dumneavoastra. Cu permisiunea dumneavoastra o sa supun la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate ordinea de zi a fost votata.

Intram in ordinea de zi, primul proiect din ordinea de zi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iași pe anul 2013;

La comisii au fost efectuate niste amendamente pe care le prezinta domnul viceprimar Chirica.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

-*-    5/15

Vom veni cu o propunere de amendament la acest proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al muncipiului Iasi, respectiv propunerea noastra este de diminuare a capitolului bugetar 70.02.20 asa cum este prezentat in anexa cu suma de 210 mii lei si suplimentarea capitolului 54.02.20, cel legat de sarbatori cu suma de 160 mii lei, de asemenea se

suplimentează capitolul 61.02.51 - ordine publica pentru Politia Locala cu 50 mii lei, in aceeași ordine de idei se diminuează bugetul capitolul 81.02.40 cu suma de 200 mii lei necesara pentru plata taxei de mediu la cele 40 de autobuze achizitionate si suplimentarea capitolului 84.02.20 transporturi cu aceeasi suma de 200 mii lei. De asemenea se anuleza o virare de credite de 160 mii lei din capitolul cultura, recreere si religie in capitolul bugetar 54.02.20. asta inseamna ca acea suma de 160 mii lei ramane in continuare in capitolul cultura, recreere, religie. Multumesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Multumesc si eu. Amendamentul este depus la Secretariatul Consiliului Local. Daca mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare ? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ? Doua abtineri.

Proiectul a fost validat, adoptat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC Tehnopolis SRL;

Daca sunt discutii? Va rog, domnul consilier Axinia.

Domnul consilier Axinia Constantin

In comisia ecomomica si am sa imi pastrez obiceiul asa cum am stabilit de fiecare data daca era o discutie referitoare la acest proiect nu mai discutam in plen. Faptul ca a fost o doamna care ne a oferit niste cifre si nimic mai mult si profitand de ocazie ca este si domnul director aici, as vrea si citind referatul de specialiate, am niste nedumeriri si as vrea sa le rezolvam acum pentru ca Tehnopolis-ul deruleaza un proiect important si a mai derulat in cursul acestui an in ultimele luni si proiectul RICAP si intalniri cu oamenii din Estonia si proiectul .Uitati in referatul de specialitate se precizeaza ca veniturile proiectului care are ponderea cea mai mare in bugetul pe care ni l-a prezentat la inceput de an, reprezinta contributia Uniunii Europene si sunt rectificate in crestere, atentie cu 298 de mii 130 de lei cu un procent 7,09 mai mult decat veniturile aprobate prin bugetul initial. Adica bugetul initial a fost astfel incat echilibrat intre cheltuieli, venituri si alte capitole. Continuam si spunem mai mult, cheltuielile pentru proiectul ERBSN sunt rectificate in scadere dupa care cu 429 mii lei, respectiv 7,52% mai putin decat cheltuielile bugetate pentru anul 2013. Nu inteleg. Deci intai le pun in crestere, am o crestere dupa care peste bugetul pe care l-am aprobat deci am ceva, dupa care am o scadere si continuam, veniturile din exploatare sunt rectificate in scadere cu 42 de mii de lei ca urmare a reducerii taxei de administrare si rectificate in scadere, s.a.m.d.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Este vorba despre rectificarea...

Domnul consilier Axinia Constantin

Vreau sa stiu care sunt activele care s-au.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Domnule consilier cred ca nu ati citit corect textul din proiectul de hotarare, este observatia domnului viceprimar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

... mai atent pentru ca rectificarea proiectului bugetului ERBSN se refera pana la nivelul sumei de 420, nu cu 429 de mii.

Domnul consilier Axinia Constantin

Inseamna ca aici sunt rectificate in scadere cu 429, referatul.

Domnul viceprimar Danga Marius Sorin

Nu cu, la 429, fata de 430

Domnul consilier Axinia Constantin

La.

Domnul viceprimar Danga Marius Sorin

La, nu cu, e diferit.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu. Deci pana la nivelul, deci la.

Domnul consilier Axinia Constantin

Vrem sa stim de ce s-a ajuns la 429.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Dar scrie.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Inteleg. Mai aveti obiect la solicitarea dumneavoastra sau nu?

Domnul consilier Axinia Constantin

Da, sa mi se raspunda de ce s-a ajuns la 429.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Cu o singura precizare, am fost cu totii prezenti la sedinta de comisie juridica, economica si urbanism ieri sau alaltaieri, important ar fi ca aceste discutii care sunt de ordin tehnic sa fie epuizate in cadrul comisiilor si in plen sa incercam sa fim operativi.

Domnul consilier Axinia Constantin

Da, dar ieri au fost foarte asa, telegrafic ni s-a prezentat. Dar, de exemplu, citind referatul de 7,09 la 7,52.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Deci discutia dumneavoastra este foarte tehnica.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Daca sunt explicatii suplimentare?

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Domnisoara director, va rog frumos.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Doamna e director.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Doamna. Imediat colegii de la Serviciul Secretariat Consiliul Local isi vor face oficiul. Reprezentantul Tehnopolis a fost prezent si la sedinta de comisii. Va rog. Daca vreti sa va prezentati pentru domnul consilier Axinia.

Doamna director general Mihaela Oana Tara Lunga

Sunt directorul general al Parcului Stintific si Tehnologic Tehnopolis. Va multumesc pentru intrebare. As fi apreciat aceasta intrebare si ieri si v-as fi oferit raspuns daca ati fi pus aceasta intrebare. Raspunsul este in felul urmatorul: bugetul pentru proiect se stabileste pentru doi ani de zile si in functie de activitatile, actiunile pe care le avem noi, se imparte pe doi ani. Noi mai avem si anul 2014 in acest buget. Activitatile care au fost pe acest an se inscriu in aceasta rectificare pe care v-o propunem. Daca mai aveti alte intrebari, va raspund.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Mulțumesc frumos. Consider depasit acest subiect. Supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este impotriva? Doua voturi impotriva.

Si cine se abtine? Patru abtineri.

Proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Actul Constitutiv si Actului Adițional nr. 10 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași;

Discutii daca sunt ? daca nu, supun la vot.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare către S.C.Apavital S.A. Iași ;

Discutii? daca nu, supun la vot.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Cine se abtine ?

Cu unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Împădurirea unui teren de 39,726 ha pentru compensarea suprafeței de 6,5674 ha teren scos din circuitul forestier, ca urmare a implementării proiectului Ciric;

Discutii daca sunt? Va rog, domnisoara Preda

Doamna consilier Preda Anca

As avea o problema legata de acest proiect, avand in vedere ca votam indicatorii tehnico-econimici. Din devizul general rezulta ca acesta este facut raportat la luna mai 2011, inclusiv toata calculatia este pentru 1 euro de 4,08. Mai este de actualitate sa votam indicatorii tehnico-economici in aceste conditii ? Va intreb. Eu nu sunt impotriva evident a impaduririi si a proiectului in sine, nu inteleg de ce acesti indiciatori tehnico-economici sunt calculati asa, pentru ca este in mod evident ca aceasta calculatie nu mai este de actualitate, nu mai are suport real. As dori o explicatie. Multumesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Da. Un raspuns va rog

Domnul primar Nichita Gheorghe

Care director are proiectul de hotarare?

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Un microfon, va rog frumos.

Domnul director Tomorug Petru Dumitru

...reabilitarea bazei de la Ciric, sunt cifrele din proiect, preaprobate

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Daca imi dati voie sa completez. Deci valoarea estimata a devizului general a fost facuta in lei intai si pe urma raportarea s-a facut in euro, pe noi ne intereseaza valoarea in lei.

Doamna consilier Preda Anca

Domnule viceprimar, daca imi permiteti, eu apreciez ca se schimba valoarea pentru ca dumneavoastra ati calculat atunci raportat la euro, devizul general.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Deci repetam: valoarea estimata este in lei, preturile si moneda din Romania este in lei.

Doamna consilier Preda Anca

Dar, diminuati valoarea proiectului. Diminuati valoarea proiectului.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Daca va uitati cu atentie pe proiectul de hotarare, domnisoara consilier

Doamna consilier Preda Anca

M-am uitat cu atentie.

Domnul primar Nichita Gheorghe

V-am spus confundati tot timpul partea aia avocateasca de la, cum se cheama acolo unde stati dumnevoastra la Tribunal.

Doamna consilier Preda Anca

Nu vi s-a dat cuvantul, domnul primar.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Aici sunteti la Consiliul Local, puneti intrebarea, vi se raspunde, ascultati, poate ca ...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

In forma cea mai logica a gandirii, ar fi trebuit sa facem indicatorii in euro dupa punctul dumneavoastra de vedere, noi l-am facut in lei. Atunci, valoarea aprobata conform devizului general este in lei asa cum aveti anexa, daca o vreti raportata in euro, raportati-o la cursul euro de astazi, de maine sau de anul viitor, dar noi o aprobam in lei. Multumesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Ca sa fie si mai clar, la proiectul Ciric in urma licitatiilor, dincolo de valoarea estimata, s-au facut economii la proiect de aproximativ 800 de mii de euro. Deci cred ca din punctul asta de vedere lucrurile sunt lamurite, nu a fost atinsa valoarea estimata nici in lei, nici in euro, din punctul acesta de vedere eu cred ca lucrurile sunt clare.

Doamna consilier Preda Anca

Permiteti doar sa va spun pozitia de vedere al grupului, apreciez ca ne abtinem la acest proiect pentru ca apreciez ca votam un deviz care nu mai este de actualitate.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Va mulțumesc frumos pentru eleganta cu care acceptați faptul ca exista aceasta disciplina a dialogului. Daca mai sunt alte discutii? Daca nu supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este imptriva?

Si cine se abtine? Doua abtineri Cu doua abtineri, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 3032 m.p. reprezentând Esplanada Mimoza și a zonei adiacente din Șos Păcurari f.n. conform anexei A ;

Daca sunt discutii ? daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului liber constând din parcela S1 în suprafață de 460 mp localizată în str. Golia f.n. (Anexa A);

Daca sunt discutii ? daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ? Stati un pic, domnisoara consilier Preda va rog sa fiti atenta. Inca o data. E vot impotriva ?

Cu unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 500 mp situat în Bld. Alexandru cel Bun f.n., conform Anexei A;

Discutii? Supun la vot.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri? Doua abtineri Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipalității al terenului în suprafață de 273 mp situat în Municipiul Iași, str. Oancea f.n. conform Anexei A;

Discutii ? daca nu, supun la vot.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași, a terenurilor din anexele 1-6 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iasi;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din administrarea CL prin SEUP in administrarea CL prin SAP a spatiului disponibil din PT 9 Cantemir;

Discutii daca sunt? Nu sunt.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor spații comerciale (construcție și teren aferent) situate în municipiul Iași, str. Han Tătar nr. 4A, nr. 4B și nr. 4C ;

Daca sunt discutii ? daca nu, supun votului Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1.1. a H.C.L. 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Daca sunt discutii ? daca nu, supun votului Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2001;

Daca sunt discutii ? daca nu, supun votului Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ? nu sunt.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 80 mp, situat în Iași, stradela Florilor nr. 2 ;

Daca sunt discutii ? daca nu, supun votului Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ? multumesc frumos.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu SC GRUP CONSTRUCȚII EST SA pentru terenul situat în Iași, zona de agrement Ciric, Cvartal 192, parcelele CC 1801, Ps 1803, Pd 1798/5 ;

Daca sunt discutii ? daca nu, supun votului Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. URVAS S.R.L. pentru terenul situat în Iași, Bdul Tudor Vladimirescu nr. 30 ;

Discutii ? Supun aprobarii Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ? multumesc frumos.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu doamna RADU PARASCHIVA pentru terenul situat în Iași, str. Bucium nr. 23, adiacent bl. B3-1bis, sc. A ;

Domnul viceprimar Danga, am inteles ca exista un amendament.

Domnul viceprimar Danga Marius Sorin

Da, la articolul 2 dintr-o eroare, in momentul in care s-a preluat din procesul verbal de negociere, in loc de 12 euro/luna va rog a se citi 35 de euro/luna.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Da. Daca sunt discutii ? cu acest amendament, supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat cu amendament.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. pentru terenul situat în Iași, str. Splai Bahlui Mal Drept nr. 32 ;

Discutii ? supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu domnul Maxim Valentin pentru terenul situat în Iași, str. Zmeu nr. 3 bis ;

Discutii ? supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ? multumesc

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. NOOR ANSARI S.R.L. pentru terenul situat în Iași, str. Nicoriță intersecție cu str. Vasile Lupu ;

Discutii ? supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. OANA INTERMEDIERI S.R.L pentru terenul situat în Iași, zona de agrement Ciric, cvartal 6, parcela 1(103/3);

Discutii ?

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LT. STOICESCU, numerele cadastrale 136177, 12540, 18891, 18892 și 9957 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidențial nou pe teren proprietate privată persoane fizice;

Discutii ? Supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a 400 (patrusute) bucăți traverse din beton, scoase din uz, către Primăria Comunei Drăgușeni, județul Iași ;

Exista aici o propunere, un amendament din partea domnului viceprimar Chirica. Va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Avand in vedere faptul ca si din partea Primăriei Voinesti a venit o solicitare similara, doar pentru 200 de traverse care au ramas scoase din uz de la liniile de tramvai in care am investit, propunem ca si amendament, ca si pentru Primaria Voinesti sa acordam cu gratuitate trasmitere a 200 de traverse de beton.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Da. Multumesc. Discutii ? daca nu sunt discutii, supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Era o discutie. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Nu ma observati, mana mea e mica ?

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Ma iertati.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Rugamintea este sa fim in cunostinta de cauza, ce disponibilitati mai aveti, poate mai sunt si alte primarii care mai doresc asemenea facilitati si poate din aceasta mana care o tindeti spre dezvoltarea judetului nostru, sa se bucure si primarii nostri care au imbratisat ideea unui partid serios in momentul cand s-au inscris in el.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Avem o surpriza sper placuta pentru dumneavoastra. Domnul viceprimar Chirica, va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da, as vrea sa ii raspund domului consilier, intr-adevar observatia este corecta si totodata apreciem grija pe care o purtati, dar cred ca noi am purtat grija aceasta inaintea dumneavoastra pentru ca intr-o sedinta de dinaintea acesteia am aprobat si pentru o comuna, la Sipote, tarabele despre care discutam.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Nu tarabe, nu vorbeam, vorbeam despre...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Asta ati cerut.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Eu nu v-am intrebat ce ati aprobat inainte, eu v-am intrebat ce disponibilitati mai aveti.

Domnul primar Nichita Gheorghe

De a primi cate un primar la noi.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Corect.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Va multumesc. Fiti increzatori ca ne gandim si la judetul lasi, pentru lasiul municipiul, este evident principalul motor de dezvoltare al intregii regiuni.

Proiectul de hotarare, daca nu mai sunt alte discutii, il supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr. 44/17.01.2005 privind aprobarea concesionarii transportului public local de calatori si a contractului de concesiune ;

Daca sunt discutii ? daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a unor bunuri în vederea casarii;

Daca sunt discutii ? daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ? va multumesc.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Iași, str. Toma Cozma nr. 9, în suprafață de 438 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Iași;

Discutii ? daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? 2 voturi impotriva

Abtineri ?

Cu doua voturi impotriva proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului in suprafață de 81,00 mp situat in Iași Str. Nicoriță nr. 6 T 35 parcela CC 1764/4 ;

Daca sunt discutii ? daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? Domnisoara Preda ? Pentru ? Multumesc.

Abtineri ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederile art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabilii prevăzuți în Anexa 1;

Daca sunt discutii ? daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Abtineri ? va multumesc

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iași;

Discutii? Va rog, domnul consilier Surdu.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

M-am uitat in proiectul respectiv si cred ca este important in afara de inventarierea terenurilor in proprietatea primăriei, sa inventariem si terenurile care sunt proprietatea cetatenilor si care au fost retrocedate intre blocuri intr-un loc care practic este imposibil sa construesti si este imposibil sa edifici o constructie, loc care daca cetatenii respectivi il ingradesc, ingradesc de fapt posibilitatea de parcare a celorlati care sunt in zona respectiva si consider ca ar fi corect ori aceste terenuri sa fie inventariate si propuse la schimb de catre Primarie ori sa fie achizitionate de catre Primarie, pentru ca se produc niste perturbatii fara precedent in zonele respective. Cetatenii care locuiesc acolo si au cumparat apartamentele sau au casele in zonele respective, aproape li se interzice accesul. De asemenea consider ca ar trebuie limitat la maxim transportul greu care intra in municipiul Iasi si ar trebui destinate zone de parcari speciale in afara orasului asa cum se procedeaza in statul civilizat cu care vrem sa ne identificam, iar de acolo transportul sa se faca cu masini, microbuze care au un tonaj redus, pentru ca noi am avut programe europene prin care am dezvoltat sistemul stradal, l-am adus la un nivel de standard deosebit si este pacat ca prin acest acces permanent al tirurilor, al masinilor grele sa il afectam si sa il aducem din nou la stadiul la care am inceput lucrarile. Cred ca mai exista si in regulament o problema pe care nu am gasit-o si anume: parcarile alternative. Parcarea alternativa reprezinta in zona pe care eu am studiat-o privind parcarile, este vorba de zona centrala, de obicei acolo unde dimineata parcheaza cei care vin la serviciu in locul celor care locuiesc acolo si atunci aceste parcari alternative dau posibilitatea in zona respectiva sa vietuiasca si cel care parcheaza de la ora 16 sau 18 dupa amiaza pana a doua zi dimineata si in acelasi timp permit accesul si celor care lucreaza in zona centrala, mai ales cea mai aglomerata, sa parcheze masinile. Multumesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Multumesc pentru observatiile dumneavoastra, sunt convins ca vor fi luate in considerare. Alte observatii? Daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? doua voturi impotriva

Abtineri ?

Doamna consilier Preda Anca

O sa va rog sa consemnati nominal in procesul verbal, faptul ca ne-am abtinut, consilierii care ne-am abtinut la acest proiect.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Pai hotarati-va, ati votat impotriva sau v-ati abtinut?

Doamna consilier Preda Anca

Am votat impotriva, imi cer scuze, am votat impotriva si va rog sa consemnati nominal.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

E in regula. Domnisoara Preda si domnul consilier Nedelcu voturi impotriva la acest proiect de hotarare.

Proiectul a fost apobat.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Dar si mie imi convine foarte mult sa nominalizam cine e impotriva si cine se abtine, la fiecare proiect de hotarare. Tare bine imi pare, ca dupa aceea sa pot si eu arata iesenilor cine ii sustine si cine nu-i sustine. Nominal.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Multumesc frumos. Proiectul hotarare numarul 32.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de Sarcini si a Contractului de delegarea gestiunii, prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare si exploatare a parcarilor de pe domeniul public al Municipiului Iasi, prin licitație publică precum si a comisiei de evaluare a ofertelor;

Aici inteleg ca sunt si niste propuneri. Va rog frumos. Completarea comisiilor.

Domnul consilier Harabagiu Gabriel

La articolul 4, se completează comisia de evaluare a ofertelor, in urmatoarea componenta: președinte - domnul viceprimar Chirica, membrii - domnul consilier Danga, din partea PDL l-am numit pe domnul Gabriel Surdu, din partea PP-DD - domnul consilier Boca, din partea Primariei pe doamna director Palaga, domnul director Tomorug si doamna jurist Florescu, iar presedinte de rezerva - domnul director Cosmin Coman, membrii - domnul Dimitriu Vasile si Bejan Catalin.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Da, e in regula. Comisia se propune nominal, domnul consilier va multumesc. Daca sunt ...

Doamna consilier Preda Anca

Imi cer scuze. Cu cine v-ati consultat cand ati propus din partea PP-DD?

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Daca imi permiteti, domnisoara Preda, este o propunere facuta de catre consilierul Gabriel Harabagiu, este insusita de intregul grupul USL. Daca aveti si dumneavoastra o alta propunere?

Doamna consilier Preda Anca

Am inteles. Da, eu as avea o alta propunere, as dori sa il propun in calitate de lider, vorbesc in numele grupului, as dori sa il propun pe domnul Vlad Nedelcu in aceasta comisie. Multumesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Vom supune la vot cele doua propuneri. Da. Supun la vot comisia cu propunerea facuta de catre consilierul local Gabriel Harabagiu.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine? O abtinere domnul consilier Axinia si doua voturi impotriva. Nu are sens sa mai supun la vot propunerea dumneavoastra.

Supun la vot proiectul de hotarare. Va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Tot in cadrul proiectului de hotarare, trebuie sa stabilim care este nivelul minim al redeventei pe care o solicitam de la viitorul operator. Propunerea noastra este de minim 50% din veniturile realizate din operare pentru acest serviciu, dar nu mai putin de 1 milion de lei, iar durata contractului de 5 ani.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Va rog, domnul Surdu.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

A pretinde 50% din venituri, la un moment dat veti constata ca Primaria este datoare celor care concesioneaza parcarea si lucru asta eu pot sa vi-l descriu cu acte pentru ca toti lucram in domeniul economic si facem cate o afacere, iar in momentul in care as face aceasta concesiune m-as stradui sa imi fiti datori permanent pentru ca veniturile pe care le am incasat si din care trebuie sa va dau jumatate, nu exista. Asa ca parerea mea este ca propunerea de a lua jumatate din venituri este gresita. Parcarile trebuie concesionate cu venituri fixe pe care respectivul concesionar trebuie sa le plateasca, sa plateasca la numarul de metri patrati concesionati, nu conteaza cate masini vin pe zi, ne interezeaza mai putin, este business-ul pe care se angajeaza sa il faca, ca atare imbunatatirile pe care le aduce si tot ceea ce investeste acolo este problema dumnealui, daca nu convenim altfel, iar aceasta perioada de 5 ani pe care dumneavoastra ati scris-o acolo si am vazut-o, consider ca este corect sa i se dea un termen de amenajare dupa care sa plece perioada de concesiune, termenul de amenajare sa fie specificat in contract si dupa care plecam la cei 5 ani de concesiune pe metru patrat concesionat pentru parcare. El acolo isi face cale de acces, isi face tot ce trebuie, dar nu jumatate din venituri pentru ca este o greseala. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As vrea sa aduc cateva precizari legate de acest proiect de hotarare. El se refera la concesionare serviciului de parcare cu plata pe raza municipiului Iasi si nu la concesionarea unui bun, teren sau cladire sau orice altceva. Practic noi nu avem in vedere punerea la dispozitia a unei suprafete de teren pe care el sa execute o parcare decat in conditiile in care va veni cu propunerea pentru viitoare investitii. Prin obiectul acestui contract de concesiune i se pune la dispozitie sistemul de parcari existent asa cum a fost el notificat pe cele trei zone, urmand ca din veniturile pe care el le scoate din exploatarea parcarilor, minim jumatate sa vina la Consiliul Local, cealalta jumatate sa poata sa isi faca programul de exploatare si intretinerea parcarilor, inclusiv probabil partea care i se cuvine. Calculele sunt realizate intr-un grad de ocupare, sa spunem relativ normal pentru municipiul Iasi, plecand in special de la zona centrala pentru ca aici este concentrarea parcarilor, pe zona centrala, parcarile de resedinta ramand in continuare in exploatarea Directiei de Patrimoniu. S-a stabilit si un venit minim anual pe care el trebuie sa il asigure Consiliului Local, care sa il oblige sa faca performanta si acela este de 1 milion de lei pe care el este obligat, in orice situatie va derula acest obiect al contractului, sa il asigure la bugetul local.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Va multumesc frumos, domnul viceprimar. Domnul consilier va adresez invitatia de a participa si la sedintele comisiei economice, juridice, pentru ca sunt observatii care pot fi discutate si in cadrul comisiei pentru ca lucrurile sa mearga asa cum.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Multumesc pentru invitatie. Multumesc.

Domnul primar Nichita Gheorghe

O secunda daca imi permiteti.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Ce spune domnul consilier Surdu, cred ca are si el dreptate, pentru ca la un moment dat jumatate din venituri daca le dai, sar putea sa nu ai ofertanti sau daca ai ofertanti dupa aceea se creaza evaziunea fiscala, in ce sens, adica nu realizeaza veniturile, nu le face, nu le contabilizeza mai bine zis, lucreaza la negru, trebuie sa il prinzi. Daca avem o justificare din partea celor care au intocmit materialul, de ce jumatate din venituri, daca in alta parte se practica treaba asta sau lasam la licitatie sa vedem cum oferteaza dansii. Unii s-ar putea sa oferteze jumatate, altii trei sferturi, altii 60%, altii. si atunci piata e pentru toata lumea. Mi-e frica ca daca punem jumatate din venituri nu o sa avem ofertanti si iara mai stam inca vreun an de zile pana vin ceilalti. Adica sa fim un pic mai elastici si sa vedem, de asta avem si o comisie acolo destul de numeroasa si cu specialisti si cu factori politici, ca sa analizeze efectiv ofertele. Ar trebui sa fim mai flexibili. Gestiunea parcarilor din orasul nostru, in clipa de fata, nu aduce bani Primariei, ca sa fim foarte clari, decat foarte putini, cheltuielile sunt mult mai mari. Intr-un studiu, intr-o analiza facuta de viceprimarul Danga si pentru anul viitor vom pune bani ca sa exploatam noi o parte din parcari, rezulta foarte clar ca intr-un an de zile sau in 8 luni sau in 9 luni putem sa recuperam investitia. Deci este eficienta. Problema este mai departe daca concesionezi numai serviciu si daca vine cu investia, aia e parte separata, atunci poti discuta cat sa fie din redeventa sau cat din venituri trebuie sa vina pentru ca sa poti sa ai garantia acelor venituri. Asta cu jumatate trebuie fundamentata. Mi-e greu sa spun eu, in clipa de fata cat sa fie, dar ar trebui totusi din cei care au lucrat la caietul de sarcini sa ne spuna cum au fundamentat aceste jumatate din venituri.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Domnul viceprimar Danga, va rog.

Domnul viceprimar Danga Marius Sorin

Tinand cont ca daca va uitati in caietul de sarcini acolo erau doua criterii, unul redeventa si al doilea investițiile, putem pleca, eu stiu, de la un 30%. 30 % este astazi media pe nationala pe care am mai vazut-o. Noi am mers la 50% propunerea pe care v-am facut-o, dar tinand cont de discutiile de aici, eu stiu, putem ajunge la un 30% minim de la care sa plecam si in licitatie... si in licitatie daca cineva ne propune 35 ia puncte mai multe, ati vazut criteriile din caietele de sarcini.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Daca imi permiteti. Va rog.

Domnul consilier Crisitian Catalin

As vrea sa pun in discutie si faptul ca daca vom face un asemenea amendament, sa il luam in vedere si ce trebuie sa prezentam celor care se vor angaja la un asemenea contract, ce strazi din jur sau pe un anumit areal, nu vor mai beneficia de parcari libere, pentru ca este foarte simplu sa distrugem o asemenea afacere daca nu vom avea grija ca intr-un anumit areal sa fie cu fermitate interzisa parcarea. Multumesc.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Nu asta e fara doar si poate, adica tot sistemul asta de management de trafic pe care il facem in clipa de fata va avea reguli foarte stricte. Doi, nu aduci pe cineva sa investeasca si apoi lasi parcarile celelalte sa fie, chiar daca sunt celelalte private, le incurajezi sa intre in sistemul asta de gestiune. Eu sunt total de acord cu ce ati spus dumneavoastra, important este sa avem oferta si atunci daca spunem ca jumatate din venituri trebuie sa le dea, cred ca nu o sa avem oferte.

Domnul consilier Crisitian Catalin

Eu am vrut sa ma refer si la cei care vor face investitii consistente in acel sistem de parcare, pentru ca eu cred ca cu siguranta in cativa ani, 5 - 10 ani, vor aparea pe anumite parcari pe care le am vizat, parcari etajate, subterane, supraterane si atunci investitiile fiind consistente nimeni nu vine sa .

Domnul primar Nichita Gheorghe

Sunt protejate, regulamentul si prevede treaba asta

Domnul viceprimar ChiricaMihai

(fara microfon)

In sensul de a proteja arealul din jurul parcarilor.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Da. Domnisoara Preda, va rog.

Doamna consilier Preda Anca

As mai fi vrut sa mai lamuresc un aspect, avand in vedere anexa 1 la documentatia depusa, din documentatie rezulta ca practic pentru toate parcarile, asa cum le ati expus in anexa, noi vrem sa cesionam acest serviciu cu parcare cu plata. Tot din cea lamurit domnul viceprimar, inteleg ca parcarile de resedinta vor ramane in administrarea patrimoniului. Ce se intampla acolo unde parcarea de resedinta coincide cu una dintre parcarile prevazute in anexa, cum este situatia de pe Anastasie Panu de la Casa de Pensii, va dau un exemplu acum, cum justificati faptul ca practic nu mai ramane, in toata zona de centru, nici o parcare a Primariei care sa o gestioneze. Nu ar fi fost oportun sa propunem, imi cer scuze lasati-ma sa termin, nu ar fi fost oportun sa propunem jumatate din aceasta lista sau o serie de parcari, pentru o serie de parcari sa concesionam serviciul, iar din banii pe care ii obtinem pe redeventa sa incercam sa ii investim ca Primarie si sa le oferim cetatenilor si locuri gratuite de parcare? Eu in aceste regulamente, in aceste doua proiecte votate astazi, eu nu mai gasesc nici un loc de parcare pentru cetateni. Eu nu vad nicaieri scris ca sambata si duminica ar trebui sa existe si locuri de parcare. Nu mai dau exemple din strainatate unde.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Deci ar trebui sa cititi regulamentul, doamna consilier.

Doamna consilier Preda Anca

L-am citit foarte bine.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu l-ati citit. Daca il cititi, vreti sa il citim impreuna in plen, o facem. Scrie acest lucru acolo.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Hai lasa acum, chiar impreuna.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am zis ca il citim impreuna in plen.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

O sa facem o comisie sa citim acest regulament.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Scrie in regulamentul de parcari ca se poate lua decizia ca pe perioada week-end-urilor, in anumite zone, aceste parcari.deci aceste lucruri sa fie lasate ca si parcari libere, nu parcari cu plata, iar parcari gratuite, daca va uitati in zona centrala peste tot sunt parcari de resedinta. Ati spus nici una. Nu, sunt peste tot parcari de resedinta.

Doamna consilier Preda Anca

Si acelea cui vor ramane? Nu, regulamentul nu este in regula.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Bun. E in regula. Cred ca am lamurit si aceasta chestiune. Va rog, domnul consilier Ficu.

Domnul consilier Anghel Ficu

Domnul primar, dragi colegi, cred ca ar fi bine sa prevedem in aceasta hotarare ca sumele care se incaseaza in urma derularii acestui contract sa aiba destinatie speciala, respectiv pentru dezvoltarea de alte parcari.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Scrie cu prepoderenta catre alte parcari. Domnul consilier Axinia, va rog frumos.

Domnul consilier Axinia Constantin

Asa cum am discutat si ieri, am si eu o completare fata de ceea ce am discutat in comisia economica pentru parcarile de resedinta. Parcarile de resedinta, de obicei sunt in jurul blocurilor, pe alei, s.a.m.d., ma refer la cazul meu si a altor colegi de ai nostri care isi parcheaza masina pe o alee, pe respectiva alee nu s-a mai turnat o lingura de asfalt de aproape 10-15 ani, ori noi pentru aceasta parcare vom plati de doua ori, cum ar fi o dubla impunere. O data am sa platesc pentru ca am inchiriat-o si o data am sa platesc si impozitul asa cum vor prevedea cele stipulate in legea care va fi cu taxele, viitoarele taxe. Stati putin, platesc de doua ori dar vreau si confort. Nu se poate.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Domnul consilier, conform regulamentului de închiriere al parcărilor de reședința care este un document public, toate parcarile de resedinta se inchiriaza dupa amenajarea lor. Sunt cazuri in care cetatenii au solicitat inchirierea si si-au asumat obligatia amenajarilor, acolo unde din punct de vedere urbanistic terenul poate prevedea organizarea de parcari.

Domnul consilier Axinia Constantin

Foarte bine dar atentie sa nu patim cazurile cum fiecare si-au reabilitat blocurile, ca un puzzle, asa. Deci fiecare poate sa toarne unul asfalt, unul beton, unul dale si unul pamant.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Cred ca avem suficienta maturitate sa fi invatat din greselile istorice si sa punem lucrurile in ordine.

Cu bunavointa dumneavoastra supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cu amendamentul cu plecare de la 30% propus de domnul viceprimar Danga.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Doua voturi impotriva, domnisoara consilier Anca Preda si domnul consilier Vlad Nedelcu.

Si abtineri? Va multumesc.

Cu doua voturi impotriva proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor prilejuite de Sărbătorile de Iarnă ale lașului 2013-2014;

Discutii? Va rog, domnul consilier Axinia.

Domnul consilier Axinia Constantin

O problema. Iasiul in anul 2013 a fost marcat de mari evenimente, simpozioane si festivaluri, doua festivaluri foarte importante. Ar trebui totusi sa incheiem anul tot cu un festival important, un festival al folclorului regional. As dori ca acest festival al folclorului regional sa fie, sa aiba, sa fie ceva deosebit pentu zona noastra a Moldovei si as vrea ca acesta sa fie pus in locul numarului 17 in caz contrar as dori ca sa nu ma invitati la serbarile Iasiul, mai ales la punctul 17 ca nu vreau sa particip. Deci la 17, puneti in locul punctului 17 altceva, dar daca il mentineti nu ma chemati, adica nu imi trimiteti invitatie, ca nu particip.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Aveti dreptate, nici eu nu stiu evenimentul asta, cheltuieli de promovare unde se tine. Cine a scris materialul asta? Poftim?

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Domnul director Cosmin Coman, va rog.

Domnul director Coman Cosmin

(fara microfon)

Cheltuielile de promovare sunt niste cheltuieli pe care oricum le facem, sunt evenimete care trebuie promovate. Intr-adevarat acolo ca si evenimete nu avea ce sa caute la punctul 17, este o greseala a colegilor mei pe care o vom remedia. In ceea ce priveste propunerea dumneavoastra, orice propunere este bine venita pentru ca lista ramane pentru noi deschisa.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Cosmin, asa cum pe consilieri ii rog frumos sa respecte Iasiul si blazonul Iasiului, cred ca ar trebui si tu sa intelegi treaba asta pentru ca este o gafa de proportie. Orice mass-media acum poate sa exploateze...

Domnul director Coman Cosmin

Corect. Nu e proiectul meu, dar mi-l insusesc.

Domnul primar Nichita Gheorghe

.poate sa exploateze prostia celor din departamentul, compartimentul asta.

Domnul consilier Axinia Constantin

Daca va fi sub forma de artificii, foarte bine.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Domnul Axinia daca dadeati si un citat din Titu...

Domnul primar Nichita Gheorghe

O sa vreau sa stiu exact cine a facut materialul, ca sa am si eu grija de el.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Daca dadeati un citat din Titu Maiorescu despre formele fara fond, cred ca ati fi fost complet in tonul Iasiului universitar.

Daca mai sunt, va rog, discutii?

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Noi am mai avut discutia asta cativa ani la rand cu privire la cheltuielile care sunt pentru sarbatorile de iarna si in aceasta expunere de proiecte si motivarea cheltuielilor lipseste un lucru esential, defalcarea sumelor. Doi, stiu ca am initiat un proiect de hotarare pe care l-am depus la Primarie pentru. de ce ma intereseaza? Sunt cateva lucruri pe care as dori sa le stiu, de exemplu cat costa inchirierea scenei, poate nu chiar atat cat pe litoralul romanesc, dar am depus un proiect de hotarare prin care am avut ca si idee construirea unei scene in zona de desfasurare a tuturor spectacolelor si tot ceea ce inseamna piata publica la noi in fata Palatului, o scena care sa fie subterana cu toate dotarile, cu grupuri sanitare, cu cabine pentru artisti. Aceasta scena se poate construi si este corect sa fie construita pentru ca Iasiul va intra intr-un program accelerat de manifestari culturale si trebuie sa le oferim atat spectatorilor cat si celor care vin acolo conditii civilizate. Nu te mai impiedici de cabluri, nu te impiedici de WC-urile astea care sunt ecologice si care se rastoarna.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Toalete, toalete.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Toalete, ma scuzati sunt pe vechi. Toata insiruirea mea de motive, consider ca nu este lipsit de importanta sa avem o asemenea scena care sa permita tuturor.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Va propun, buna ideea si buna initiativa, va propun s-o lasam in mediu privat si dumneavoastra sunteti om de afaceri, poate investiti aici, ca noi suntem total de acord sa va concesionam terenul.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Daca imi dati locul, eu construiesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

-*-    14/15

Sa traiti si 200 de ani ca sa faceti si amortizarea investitiei. 200 de ani sa traiti ca sa faceti si amortizarea investitiei .

Daca nu mai sunt si alte observatii?

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Dupa datele din buletin, atat am sa trăiesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- președinte de sedinta

Domnișoara lider de grup, mai aveti o observatie? Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Da. As vrea sa va precizez care este pozitia noastra vis-a-vis de acest proiect. Evident ca suntem de acord cu un buget al sarbatorilor de iarna ale Iasiului, nu stim de ce dansam pe 5 miliarde la hora unirii, un pic cam mult, fara sa ni se spuna de ce. Daca la sarbatoarea de Sfanta Paraschiva am votat bugetul cu doua pagini si am spus este o sarbatoare religioasa, am fost sau nu am fost de acord cu programul, a fost o alta chestiune, acum chiar cred ca faptul ca nu avem si noi un deviz de cheltuieli si cum vor fi cheltuiti acesti bani, apreciez ca nu este in regula nici din partea departamentul financiar si nici din partea primariei, motiv pentru care noi o sa votam impotriva acestui proiect. Va multumesc.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Da, asta chiar nu este o surpriza, dar noi votam in Consiliul Local de foarte multi ani de zile, un program de evenimente, pentru ca daca nu il votam programul de evenimente nu putem mai departe sa intram in discutii nici cu cei care aduc scena, nici cu cei care aduc artistii, s.a.m.d. lucrurile astea se negociaza. Pe de alta parte, presa tot timpul s-a interesat cat costa si au fost date toate elementele necesare. Acum cativa ani de zile stiu ca am dat toate documentele la firma, am rugat firma sa puna la dispozitie documentele cu scena si le-au pus. Si le-au pus si au vazut ca sunt cele mai ieftine din tara erau. Daca nu ma insel o doamna ministru a venit atunci la Iasi si ne-a cerut ajutorul noua sa dam documentele noastre ca sa vada cum au facut si dansii la ministere. Si au vazut foarte clar ca toate sunt explicite si se sustin ca si costuri comparabile. Nu, nu mai discutam cine era. Si atunci suntem atenti la lucrurile astea pentru ca nu organizam de azi, de ieri. Pe de alta parte suntem in plin parteneriat si cu ceilalti care infrumuseteaza orasul si care organizeaza evenimente. Unele vor costa, vom fi si noi parteneri, la alte nu vom fi parteneri, in sensul faptului ca va fi gratuit parteneriatul, adica nu va fi cu bani, atunci cred ca astazi votam de fapt un program dupa care el este pus in practica si este informata opinia publica si dumneavoastra cu structura cheltuielilor. Ceea ce spuneti dumneavostra aici, aud in Consiliul Local de zece ani de zile, aceeasi placa politica. Ne facem imagine, sa dam din gura ceva dar fara fond, asta este astazi, nu este altceva, dar eu inteleg chestia asta, trebuie sa iasa cineva in evidenta, sa isi faca imagine, trebuie sa apara frumos la televizor, mai ales la unele care dau in Primarie tot timpul ca o constanta treaba asta, si e normal ca suntem in democratie. Important este ca noi informam opinia publica cu toate cheltuielile pe care le facem la sarbatori, nu e nimic ascuns, nu e nimic, totul e la vedere.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Va multumesc frumos. Mai avem o obsevatie. Domnul Boca, va rog frumos.

Domnul consilier Boca Adrian

Da. Observand fervoarea cu care colegii mei vor sa se autoproclame lideri, nu stiu as veni cu o propunere, poate sedinta viitoare facem un rabat de la regulamentul de functionare si propunem doi lideri din partea formatiunii noastre politice, sa nu ne trezim ca vrea si colegul meu lider data viitoare si nu putem sa il multumim.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Deci dupa parerea mea cred ca incalcam regulamentul, daca este o problema interna de partid va rog sa o rezolvati dumneavoastra, nu este problema Consiliului Local.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Da cred ca domnul Boca poate sa mai spuna cate o ironie. Eu il propun pe Ostaficiuc sa se mute de acolo, ca sa fie doi lideri pe acelasi scaun.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Si ar trebui si un microfon. O invitatie pentru ca vorbim de o invitatie adresata Consiliului Local, inteleg, domnul consilier Nedelcu, va rog.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Niculae

Am placerea de a va invita la un eveniment de cultura, marti 26 noiembrie la Muzeul Unirii in sala Dublei Alegeri, la lansarea albumului de arta Marcel Pavel, un alchimist al materiei picturale. Un album de arta a carui autor sunt. Mi-ar face placere sa fiti prezenti la acest eveniment de cultura. Va multumesc.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Aveti votul meu. Permiteti-mi sa supun la vot si proiectul de hotarare.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Stati un pic, poate il prindem in programul sarbatorilor de iarna.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

De ce nu.

Doamna consilier Preda Anca

Daca dati buget. Dati buget. Aveti buget.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Numai ca e in luna noiembrie, cred inca nu sau...?

Domnul consilier Nedelcu Vlad Niculae

Pe 26 noiembrie, marti la ora 15.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel- presedinte de sedinta

Noiembrie e inca toamna. Deci din pacate nu puteti. Supunem la vot proiectul de hotarare cu numarul 33.

Cine este pentru?

Doua voturi impotriva? Domnisoara lider de grup si colegul nostru, Vlad Nedelcu.

Abtineri?Multumesc.

Proiectul a fost aprobat

Va multumesc pentru sedinta, foarte productiva. O zi buna.

PRESEDINTE DE SEDINTA MATASARU PETRE DANIEL

SECRETAR

DENISA LILIANA IONASCU


15/15

FM.14.CIC.01/27.07.2009