Hotărârea nr. 98/2013

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 140/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi privind organizarea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat precum si a comisiilor constituite conform unor legi speciale modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 271/2012 5/2013 33/2013


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului

Iasi nr. 140/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele

domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, privind organizarea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat precum si a comisiilor constituite conform unor legi speciale, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 271/2012,

5/2013, 33/2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.04.2013;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei, privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 140/2012, in sensul numirii in calitatea de membru in Comisia pentru licitatii, inchirieri spatii comerciale a domnului Marius Sorin Danga, calitate detinuta anterior de domnul Sorin Trandafirescu, numirii in calitatea de membru in Comisia pentru repartizarea locuintelor construite prin programul A.N.L. a domnului Marius Sorin Danga, calitate detinuta anterior de domnul Sorin Trandafirescu si a numirii in calitatea de membru in Comisia pentru aprobarea vanzarii spatiilor cu destinatie de locuinta care nu au fost revendicate la Legea nr. 112/1995 a domnului Marius Sorin Danga, calitate detinuta anterior de doamna Gabriela Antipa;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140 /29 iunie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.137/18 iunie 2012 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozitiile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale aprobata prin Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

1 / 2 la H.C.L. nr. 98 din 30 aprilie 2013

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2012, astfel:

-Se numeste in calitatea de membru in Comisia pentru licitatii, inchirieri spatii comerciale a domnului Marius Sorin Danga, calitate detinuta anterior de domnul Sorin Trandafirescu;

-Se numeste in calitatea de membru in Comisia pentru repartizarea locuintelor construite prin programul A.N.L. a domnului Marius Sorin Danga, calitate detinuta anterior de domnul Sorin Trandafirescu;

-Se numeste in calitatea de membru in Comisia pentru aprobarea vanzarii spatiilor cu destinatie de locuinta care nu au fost revendicate la Legea nr. 112/1995 a domnului Marius Sorin Danga, calitate detinuta anterior de doamna Gabriela Antipa.

Art. 2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Bulgariu Catalin    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 98 din 30 aprilie 2013

Total

consilieri

locali

26

Prezenti

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 98 din 30 aprilie 2013