Hotărârea nr. 247/2013

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2013


HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor lașului 2013

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 27 septembrie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă și protectie socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 85.707 / 20.09.2013, întocmit de către Biroul Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere Anexa 1 cu Programul Sărbătorilor Iașului 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215 / 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organizarea Sărbătorilor lașului 2013, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Programul poate fi completat, ulterior, cu alte acțiuni menite să aducă un plus de

valoare ediției din acest an a Sărbătorilor lașului, acțiuni care vor fi aprobate de Primarul Municipiului Iași.

Art.2 Cheltuielile vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.02.50 -Alte servicii publice generale, articolul bugetar 20, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, poziția „Donații și sponsorizări” și poziția „Olimpiade și concursuri școlare”, precum și din contul extrabugetar 5007 - „Donații și sponsorizări neutilizate din anii anteriori”, în sumă maximă de 1.500.000 lei.

Art.3 Serviciile și lucrările executate în mod special pentru buna desfășurare a Sărbătorilor Iașului 2013, de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași vor fi susținute din capitolul bugetar 54.02.50 - Alte servicii publice generale, în sumă maximă de 250.000 lei.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Servicii pentru Comunitate, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Control Intern și Managementul Calității, Instituției Arhitectului Șef, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Juridice, SC Termoservice SA, SC Ecopiața SA, SC Servicii Publice Iași SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP, Poliției Locale Iași, Direcției de Asistență Comunitară, Casei de Cultură a Municipiului si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Servicii pentru Comunitate, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnice și Investiții, Direcția Economice și Finanțe Publice Locale, Direcția Control Intern și Managementul Calității, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, SC Termoservice SA, SC Ecopiața SA, SC Servicii Publice Iași SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP,

Poliția Locala Iași, Direcția de Asistență Comunitară, Casa de Cultură a Municipiului Iași.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrânceanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 247 din 27 septembrie 2013

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 247/2013

Propunere de program

SĂRBĂTORILE IAȘULUI 2013

A. Manifestări coordonate și finanțate de Municipiul Iași:

1.    Expoziția „Locuri și personalități ieșene” - Pasajul Sfânta Vineri - Hala Centrala, 1 - 30 octombrie 2013

2.    Expoziția de flori „Culorile Toamnei” - Pietonalul Ștefan cel Mare, 1 - 30 octombrie 2013

3.    Concurs de fotografie „Sărbătorile Iașului” - 1 - 30 octombrie 2013

4.    Târgul „Belșugul Toamnei” - Piața Dacia, 1 - 5 octombrie 2013

5.    Promovare și servicii suport pentru Sărbătorile Iașului - 1- 30 octombrie 2013

6.    Noaptea Albă a Străzii Lăpușneanu - Str. Lăpușneanu, 5 octombrie 2013

7.    Festivalul de Folclor „Trandafir de la Moldova” - Casa de Cultura a Studenților, 5 octombrie 2013

8.    Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr - Teatrul Luceafarul, 5 - 11 octombrie 2013

9.    Gala Premiile USR Iași - Casa cu Absida, 5 octombrie 2013

10.    Vernisajul Salonului Municipal de artă Artis - WTC, 7 octombrie 2013

11.    Concursul „(Re)cunoașteți lașul” - 8 - 15 octombrie 2013

12.    Concursul „lașul tău” - Primăria Iași, 8 - 15 octombrie 2013

13.    Sărbători în cartierele lașului - Păcurari, Tătărași, Dacia, Nicolina, Alexandru cel Bun 9 - 13 octombrie 2013

14.    Caravana distracției - Păcurari, Tătărași, Dacia, Nicolina, Alexandru cel Bun 9 - 13 octombrie 2013

15.    IA ȘI marchează - Stadionul „Emil Alexandrescu”, 10 - 23 octombrie 2013

16.    Târgul de Toamnă - Esplanada Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Esplanada Cub, Str. Sarmisegetuza, 10 - 15 octombrie 2013

17.    Sărbătoarea Vinului -Zona Sarmisegetuza intre Pod Cerna si Zimbru, 10 - 15 octombrie 2013

18.    Ceaiul Pelerinilor - Mitropolie, 11 - 14 octombrie 2013

19.    Cazare pentru pelerini - Parcarea Facultății de Teologie, 11 - 14 octombrie 2013

20.    Noaptea Albă a Iașului - 12 octombrie 2013

21.    Proiecție de diaporame - Primăria Municipiului Iași, 12 octombrie 2013

22.    Turul gratuit „Pelerin în Iași” - Centrul Iașului, 12 - 13 octombrie 2013

23.    Puncte de informare „Bun venit la Iași” - Gara Iași și Pietonalul Ștefan cel Mare, 12 - 14 octombrie 2013

24.    Promenada costumelor de epocă - Centrul Civic, 13 - 14 octombrie 2013

25.    Statui vii la Iași - Centrul Civic, 13 - 14 octombrie 2013

26.    Masa Pelerinilor - Cantina de ajutor social, 14 octombrie 2013

27.    Seara Valorilor - Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, 14 octombrie 2013

28.    Săptămâna Europeană a Democrației Locale - 14 - 30 octombrie 2013

29.    Simpozionul Național „Monumentul - Tradiție și Viitor” - Muzeul Unirii, 14 - 17 octombrie 2013

30.    Retragerea cu torțe - Muzeul Unirii - Pietonalul Ștefan cel Mare, 15 octombrie 2013

31.    Super concert și joc de artificii - Esplanada Palatului Culturii, 15 octombrie 2013

32.    Concurs interdisciplinar „Religia în dimensiune virtuală” - Mitropolia Moldovei și Bucovinei, 10 octombrie 2013

33.    Concursul Național de Table și Backgammon „Cupa Iașului - Restaurant Cotnari, 18 - 20 octombrie 2013

34.    Festivalul Muzicii Românești, 21 - 26 octombrie 2013

B. Alte instituții ce vor organiza manifestări* în cadrul Sărbătorilor Iașului 2013:

1.    Asociația „Centrul de Promovare Turistică” Iași

2.    Asociația Club Sportiv XS Motorsport Iași

3.    Ateneul Tătărași

4.    Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași

5.    Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”

6.    Casa de Cultură a Studenților Iași

7.    Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași

8.    Complexul Muzeal Național „Moldova”

9.    Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași - cluburi și federații sportive

10.    Filarmonica de Stat „Moldova”

11.    UM 0175 Garnizoana Iași

12.    Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași

13.    Inspectoratul Școlar Județean Iași - școli, licee și colegii

14.    Mitropolia Moldovei și Bucovinei

15.    Palas Mall Iași

16.    Teatrul de Copii și Tineret „Luceafărul”

17.    Universitatea de Artă „George Enescu” Iași

18.    Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

* Programul detaliat și actualizat al manifestărilor poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Iași http://www.primaria-iasi.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Elena Vrânceanu

5/5 la H.C.L. nr. 247 din 27 septembrie 2013