Hotărârea nr. 44/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de amenajare a spatiilor de joacă pentru copii propuse a fi modernizate în cursul anului 2008

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de amenajare a spatiilor de joacă pentru copii propuse  a fi modernizate în cursul anului 2008

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008 ;

          Având în vedere:

a)                 iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                referatul de specialitate nr.6381 din 23.01.2008 întocmit de către Directia Tehnica;

c)                 raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

d)                raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

e)                 Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, modificata si completata cu Legea nr. 314/2003, Legea nr. 96/2006 si H.G. nr. 1865/2006;

f)                  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006;

g)                 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata cu O.U.G. nr. 46/2007 si O.U.G. nr. 64/2007;

h)                 art.36 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru lucrările de amenajare a spatiilor de joacă pentru copii propuse a fi modernizate în cursul anului 2008 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Directiei de Investitii;

- Directiei Tehnice;

- Directiei Economice si de Finante Publice Locale;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre:

 

- Directia de Investitii;

- Directia Tehnica;

- Directia Economica si de Finante Publice Locale.

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.44

din 31 ianuarie 2008

 

 

Anexa nr. 1 la Hotarirea nr.44 din 31 ianuarie 2008 -  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru modernizare spatii de joaca pentru copii:

 

 

 

 

Amplasamentul

Amenajarea cuprinde:

Suprafata de amenajat

Valoarea investitiei

RON lei fară TVA

 1.  

Parc BICAZ în spatele librăriei Junimea

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea aleilor de acces

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte, figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

500 mp

45.000

 1.  

Str. A. Bîrsescu nr.4

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

 

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 2 bc

- rotative

- 2 bc

- tobogan

- 1 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

- amenajarea terenului de sport: refacerea fundatiei, turnarea asfaltului, montarea a două panouri de baschet,  marcarea terenului

400 mp

45.000

 1.  

Str. Stejar nr. 19, bl. Q1

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 1 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

- amenajarea terenului de sport: refacerea fundatiei, turnarea asfaltului, montarea a două panouri de baschet,  marcarea terenului.

400 mp

45.000

 1.  

Str. Stejar nr.24, bl.H3

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte, figurine pe arc, leagane,  etc.

- bănci, coşuri de gunoi

 

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- tobogan

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

500 mp

45.000

 1.  

Str. Stejar nr. 37, bl. A1

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 3 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

300 mp

37.500

 1.  

Str. V. Lupu nr.83, bl.D1

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 3 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

- amenajarea terenului de sport: refacerea fundatiei, turnarea asfaltului, montarea a două panouri de baschet,  marcarea terenului

400 mp

45.000

 1.  

Str. V. Lupu nr.85, bl.V2-V3

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 2 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane,  etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

- amenajarea terenului de sport: refacerea fundatiei, turnarea asfaltului, montarea a două panouri de baschet,  marcarea terenului

400 mp

45.000

 1.  

Str.V. Lupu nr.89, bl.V2-V1

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de

acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi.

 

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

- tobogan

- 1 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

- amenajarea terenului de sport: refacerea fundatiei, turnarea asfaltului, montarea a două panouri de baschet,  marcarea terenului

400 mp

45.000

 1.  

Str.Ciornei nr.4

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte, figurine pe arc, leagane. etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

600 mp

45.000

 1.  

Str. Arapului nr. 3

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte, figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi.

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

300 mp

37.500

 1.  

Str.Clopotari nr. 35  în spatele bl.609

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte, figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

400 mp

40.000

 1.  

Str. Bradului nr. 27, bl.H12

 

 

 

 

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 3 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

400 mp

40.000

 1.  

Str. Cerna, bl.A1

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 3 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte, figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

300 mp

37.500

 1.  

Bd. Alexandru cel Bun nr.11, bl.D1

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 3 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

300 mp

37.500

 1.  

Str. Roman Vodă nr.10, bl. H18

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 3 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

- amenajarea terenului de sport: refacerea fundatiei, turnarea asfaltului, montarea a două panouri de baschet,  marcarea terenului

300 mp

37.500

 1.  

Str. Canta nr.8 A, bl. G10

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

 

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

500 mp

45.000

 1.  

Str. Toma Cozma nr. 11, bl.568

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea împrejmuirii  spatiului h=1.30 ml : confectionat şi montat în beton stâlpii metalici , confectionat şi montat panouri din plasă de sărmă

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

600 mp

 

 

 

45.000

 

 

 

 1.  

Grădiniţa pp.20, str. Stejar nr. 23

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi 

metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 2 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

300 mp

37.500

 1.  

Grădiniţa pn. 17- Bd. Poitiers nr. 37

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi

 

 

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

300 mp

 

37.500

 

 1.  

Grădiniţa pn. 23 – Şos. Arcu nr. 48

- ridicarea topografică

- întocmirea Proiectului tehnic, a Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei şi a Detaliilor de Execuţie

- pregătirea terenului : tăiat vegetatie, degajarea terenului de resturi  metalice, aducerea la cotă

- trasarea, delimitarea aleilor de acces

- realizarea aleilor de acces din pavaj, realizarea fundatiilor

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente :

Varianta I

Varianta II

- leagăne

- 4 bc

- complex de joacă format din module ce cuprind : scări de acces, platforme, tobogane elicoidale şi drepte,  figurine pe arc, leagane, etc.

- bănci, coşuri de gunoi.

- balansoare

- 2 bc

- scari de catarat

- 1 bc

- rotative

- 2 bc

-  bănci

- 4 bc

- coşuri de gunoi

- 2 bc

- montarea covorului sintetic sub echipamente sau a pietrişului

- montarea panoului cu regulamentul de functionare a spatiului de joacă

300 mp

37.500

 1.  

TOTAL VALOARE

 

 

830.000 lei

 

Director executiv Directia tehnică                                Sef birou Străzi municipale                              Întocmit

ing. Mihai CHIRICA                                                      ing. Daniela CRIHAN                             ing. Corina TEODORESCU