Hotărârea nr. 387/2008

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2008

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2008

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi intrunit in sedinta ordinara din data de 17 septembrie 2008,

            Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) referatul de specialitate nr. 76229 din 16.09.2008, întocmit de  către Biroul Organizare Evenimente Speciale;

c) anexa 1 cu Programul Sărbătorilor Iaşului 2008 ;

d) anexele 2a, 2b, 2c, 2d, 2e cu convenţia - model;

e) rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia Social culturală, învăţământ, culte a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia economico-financiara a Consiliului Local Municipal Iasi

- Comisia juridica si de disciplina a Consiliului Local Municipal Iasi

            În temeiul art. 36, art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea “Sărbătorilor Iaşului” 2008, conform programului - Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobă convenţia - model care se va încheia între reprezentanţii instituţiei şi beneficiari, conform Anexelor 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3 Cheltuielile vor fi alocate din contul extrabugetar 5040 “Bugetul de Venituri şi Cheltuieli “Taxe Speciale” şi din contul bugetar 540250 “Alte Servicii Publice Generale” “ poziţia “Sărbători” şi poziţia “Donaţii şi sponsorizări”.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Direcţiei de Comunicare, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei de Control, Direcţiei Dezvoltare Urbană, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Pieţe, Direcţiei Servicii Publice Municipale, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Termoservice, CET, Salubris, Citadin, RATP, Poliţiei Comunitare, Direcţiei de Asistenţă Comunitară.

Art. 5 (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Biroul Organizare Evenimente Speciale.

           (2) Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Seryl Talpalaru                                SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 387 din 17 septembrie 2008

 

Anexa 1 la H.C.L. nr. 387 din 17 septembrie 2008

 

Program pentru Sărbătorile Iaşului 2008, ediţia a XVII-a

5 - 15 octombrie 2008


Duminica, 5 octombrie 2008

 

09.00 - 19.00, Muzeul Unirii

Simpozionul Naţional “Monumentul - Tradiţie şi Viitor”

Organizator: Complexul Muzeal Naţional “Moldova” - Muzeul Unirii - Iaşi

 

10.00- Palatul Culturii, Sala “Henri Coandă”

Deschiderea oficială a Salonului Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 19.00, Universitatea de Arte “G. Enescu”

Bienala Internaţională de Artă Contemporană PERIFERIC 8

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia VECTOR, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00- Baza sportivă FEFS

Concurs atletism

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00 - 19.00, Str. Lăpuşneanu

Salonul Muzicii Mecanice

Organizator: Galeriile Grumăzescu

 

10.00, Sala CSM

Concurs tenis masă

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00, Clubul Sportiv Politehnica

Concurs şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Liceul “Dimitrie Cantemir”

Minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Grădina Botanică

Orientare turistică

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “G. Călinescu

 

10.00, Teatrul “Luceafărul” - sala mică

FITCT - Vrăjitoarea pofticioasă (Teatrul “Luceafărul” Iaşi, premiera)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00, Teatrul “Luceafărul”

Festivitatea de deschidere a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii si Tineret (FITCT)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

11.30, Teatrul “Luceafărul” - sala mare

FITCT - Furtuna (Teatrul “Luceafarul” Iaşi, premiera)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

12.00, Parcul Copou

Armonii  de toamnă - spectacol de varietăţi

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

13.00, Teatrul “Luceafărul” - Piaţa Unirii

Parada personajelor

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

13.00, Esplanada Teatrului “Luceafărul”

Vernisarea expoziţiei de carte din cadrul Salonului Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

16.00, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

Lansări de carte - eveniment

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

16.00, Ateneul Tătăraşi

Spectacol de dans indian cu trupa “Shakti”

Organizator: Ateneul Tătăraşi

 

17.00, Sala Mare a Primăriei

Capsula Timpului - Inaugurarea monumentului “Iaşi la 600 de ani”

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Teiul lui Eminescu

Seară de poezie din creaţiile participanţilor la Salonul Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

18.00, Ateneul Tătăraşi

Spectacol de dans grecesc Ansamblul “Dionysos”

Organizator: Ateneul Tătăraşi

 

18.00, Parcul Copou

Spectacolul "Bătrâneţe fericită"

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

18.30, Baia Turceasca

FITCT - Lansare de carte “Antologia dramatIS”

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

19.00, Baia Turcească

FITCT - 4x4 (Compania FaPt Iaşi, premieră)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00, Esplanada Palatului Culturii

Concert

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

Luni, 6 octombrie 2008

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 19.00, Universitatea de Arte “G. Enescu”

Bienala Internaţională de Artă Contemporană PERIFERIC 8

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia VECTOR, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 19.00, Str. Lăpuşneanu

Salonul Muzicii Mecanice

Organizator: Galeriile Grumăzescu

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“Iaşi - capitala istorică şi spirituală a Moldovei” - discuţie panel, expoziţie de desene, prezentare de referate, concursuri

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 11.00, Teatrul “Luceafărul” - sala mică

FITCT - Hamlin (Compania Flexitoon - SUA,)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Muzeul Unirii

Masa rotundă: “Iaşi - Cernăuţi '600, Repere istorice şi culturale”

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

10.00, Biblioteca Academiei

Colocviul profesional: “Biblioteca în era electronică. Digitizarea”.

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

11.00,  Sala Mare a Primăriei

Lansarea volumului “Iaşii în şapte veacuri. Destin şi devenire istorică”

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Facultatea de Istorie

 

11.00 - 14.00, Casa de Cultură a studenţilor

Bienala Internaţională de Artă Contemporană PERIFERIC 8

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia VECTOR, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

 

11.00, Biblioteca Judeţeană

Lansări de cărţi prezente la Salonul Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

11.00, Teatrul “Luceafărul” - sala mare

FITCT - Facerea lumii  (Teatrul Gulliver Galaţi)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

16.00, Centrul Cultural Francez

Masa rotundă: Interculturalitate şi multilingvism în spaţiul Europei Unite

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 19.00, Primărie - str. Lăpuşneanu - Primărie

Alaiul Domnesc - sceneta “Atestarea oraşului Iaşi”

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, Muzeul Literaturii Române

Lansări de carte - eveniment. Momente aniversare: Dan Mănucă

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

17.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mare

FITCT - Petruşka (Mariska Nord, Franţa)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

Marţi, 7 octombrie 2008

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, Str. Lăpuşneanu

Salonul Muzicii Mecanice

Organizator: Galeriile Grumăzescu

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00, Hotel Ramada

Lansarea CARTEI  ALBE a IMM-urilor din Regiunea Nord Est 2008

Organizatori: Patronatul Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Regiunea Nord Est şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Bojdeuca “Ion Creangă”

Lansarea proiectului editorial: Opere. Ion Creangă

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mică

FITCT - Copacul bântuit (Christodulos Pafios, Cipru)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“Iaşi - capitala istorică şi spirituală a Moldovei” - discuţie panel, expoziţie de desene, prezentare de referate, concursuri

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10.30, Bojdeuca “Ion Creangă”

Ziua cărţii pentru copii şi tineret

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

11.00 - 14.00, Casa de Cultură a studenţilor

Bienala Internaţională de Artă Contemporană PERIFERIC 8

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia VECTOR, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

 

11.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mare

FITCT - Petruşka (Mariska Nord, Franţa)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 19.00, Primărie - Podu Roş - Nicolina

Alaiul Domnesc

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, Casa Memorială “Mihail Sadoveanu”

Lansări de cărţi prezente la Salonul Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

18.00, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

Clubul fotografilor - proiecţii de fotografii din Iaşi

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

18.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mică

FITCT - Faust (Teatrul Tăndărică Bucureşti)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mare

FITCT - Taxi Vinil (Teatrul Ariel Târgu Mureş)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

Vernisaj expoziţie de artă fotografică

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

20.00, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

Spectacolul "Pic-nic pe câmpul de luptă" de Fernando Arrabal

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

Miercuri 8 octombrie 2008

 

9.00, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Economic Administrativ 1şi 2, Liceul “D. Cantemir”

Programul “Scriitorii în şcoli”: întâlnire-dialog

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 19.00, Str. Lăpuşneanu

Salonul Muzicii Mecanice

Organizator: Galeriile Grumăzescu

 

10.00, Palatul Culturii, Sala “Henri Coandă”

Academicieni în Agora

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10.00 , Teatrul “Luceafărul” -  sala mică

FITCT - Albă ca Zăpada (Teatrul Puck, Cluj)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“Iaşi - capitala istorică şi spirituală a Moldovei” - discuţie panel, expoziţie de desene, prezentare de referate, concursuri

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

11.00 - 14.00, Casa de Cultură a studenţilor

Bienala Internaţională de Artă Contemporană PERIFERIC 8

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia VECTOR, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

 

11.00, Palatul Culturii, Sala “Henri Coandă”

Moment aniversar: “Doi poeţi - două generaţii: Horia Zilieru - Nicolae Dabija”

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

12.00, Palatul Culturii, Sala “Henri Coandă”

Spectacol de muzică şi poezie

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

13.00, Palatul Culturii, Sala “Henri Coandă”

Gala laureaţilor Salonului Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 19.00, Primărie - Str. C. Negri, Pţa Româno-Elenă

Alaiul Domnesc

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, Esplanada Teatrului National

Spectacolul “Chirita şi ceilalţi”

Organizator: Teatrul National Iaşi

 

17.00, Parcul Copou

FITCT - Solista (Rocamora, Spania)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

18.30, Ateneul Tătăraşi

Spectacole de opera “Amicii la Five o’clock” şi “O noapte furtunoasă”

Organizator: Opera Naţională Română Iaşi

 

18.30, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

“Underground muzical ieşean 1970 - 1990”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

19.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mare

FITCT - Teruel (Interface, Elveţia)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

Joi, 9 octombrie 2008

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“Iaşi - capitala istorică şi spirituală a Moldovei” - discuţie panel, expoziţie de desene, prezentare de referate, concursuri

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mică

FITCT - Povestea privighetorii (Volgograd, Rusia)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 Teatrul “Luceafărul” -  sala mare

FITCT - Solista (Rocamora, Spania)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 19.00, Primărie - Piaţa Unirii

Alaiul Domnesc - sceneta “Atestarea oraşului Iaşi”

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, WTC

Deschiderea Salonului Municipal ARTIS 2008

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici, Hotel Europa

 

17.00 - 20.00, Esplanada Mimoza

Sărbătoare în cartierul Păcurari -  spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

Spectacolul "Iaşule mândră cetate". Participă grupul vocal “Senior”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

17.00, Parcul Copou

FITCT - Clovnii (Teatrul Luceafarul Iaşi)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

18.30, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

“Jazz-ul în Iaşi 1960-2008"

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

19.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mare

FITCT - Amour et contusion (Ma Compagnie, Franţa)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

20.00, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

Spectacolul "Next"

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

Vineri 10 octombrie 2008

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

“Artă în stradă!” - expoziţii de pictură

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“Iaşi - capitala istorică şi spirituală a Moldovei” - discuţie panel, expoziţie de desene, prezentare de referate, concursuri

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, esplanada Palatului Culturii

Târgul Meşterilor Populari

Organizator: Complexul Muzeal Naţional “Moldova”

 

10.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mică

FITCT - Pinocchio rămâne la şcoală (Teatrul “Vasilache”, Botoşani)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 14.00, Liceul Teoretic “Miron Costin”

“Dulcele târg al Ieşilor”- concurs de cultură generală privind obiectivele turistice şi personalităţile ieşene

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul Teoretic ,,Miron Costin”

 

11.00, Teatrul “Luceafărul” -  sala mare

FITCT - Ivasyk - Telesyk (Teatrul Vinniţa, Ucraina)

Organizator: Teatrul “Luceafărul”, Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00, Biblioteca pentru nevăzători

Ora de religie “Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei”

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 19.00, Primărie - Str. Elena Doamna - Tătăraşi, Esplanada Oancea

Alaiul Domnesc - sceneta “Atestarea oraşului Iaşi”, Opis Band, dans cu trupele Dance Planet.ro, Nokons, Vogue

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, WTC

Salonul Municipal ARTIS 2008

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici, Hotel Europa

 

17.00 - 20.00, Piaţa Voievozilor

Sărbătoare în cartierul Alexandru cel Bun - spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Sala C.S.M. Iasi

Cupa Iaşului la box

Organizator: Clubul Sportiv Municipal

 

18.00, Ateneul Tătăraşi

Spectacol de dans experimental cu trupa “Coconite”

Organizator: Ateneul Tătăraşi

 

18.00, Casa de Cultură a Studenţilor

Lansarea volumului “Folclor Muzical din Moldova”

Organizator: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi

 

19.00, Teatrul Luceafărul

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii si Tineret

Organizator: Teatrul “Luceafărul”

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

19.00 - 21.30, Piaţa Unirii

Piaţa distracţiei - ediţia medievală­­

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Artisevents

 

19.00 - 20.30, Galeriile de Artă Ateneul Tătăraşi

Lansarea volumului “Universul Prieteniei - Toamna” şi al romanului “Exmatriculat din viaţă”

Organizator: Asociaţia “Universul Prieteniei”

 

20.00, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

Spectacol de muzică rock susţinut de formaţiile “Skepsis” şi “Rava”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

Sâmbătă, 11 octombrie 2008

00.00 - 24.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Corturi pentru pelerini”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

7.00 - 09.00, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica şi Utrenia

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

“Artă în stradă!” - expoziţii de pictură

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

08.30 - 10.30, Str. Crişan, Str. Sf. Andrei, Str. Palat, B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfânt

Pelerinajul Calea Sfinţilor- scoaterea în procesiune a Sf. Moaşte a Cuvioasei Parascheva şi racla cu 33 părticele ale sfinţilor

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

09.00 - 21.00, Centrul Cultural Francez

Fotomaraton

Organizator: Centrul Cultural Francez

 

09.00, Palatul Copiilor - sector Săulescu

Cupa Iaşului - concurs judeţean de şah

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00, Satul de vacanţă Pârcovaci

Cupa Iaşului - concurs de orientare

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi, Clubul Copiilor Hîrlău

 

09.00 - 16.00, Parcul Voievozilor de lângă Palatul Copiilor

Concursul sperietorilor de ciori

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Kalashnikov

 

09.30, Sala CSM Iasi

Cupa Iaşului la scrimă

Organizator: Clubul Sportiv Municipal

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 14.00,  Liceul ,,Al.I.Cuza”

Sesiune de comunicări ştiinţifice “Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Sala Coloanelor - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Expoziţie de Biblii şi Liturghiere vechi

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“Iaşi - capitala istorică şi spirituală a Moldovei” - discuţie panel, expoziţie de desene, prezentare de referate, concursuri

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Lacul Dorobanţi

Regata Iaşului la canotaj

Organizator: Clubul Sportiv Municipal

 

10.00, Poligonul de tir cu arcul

Cupa Iaşului la tir cu arcul

Organizator: Clubul Sportiv Municipal

 

10.00 - 19.00, esplanada Palatului Culturii

Târgul Meşterilor Populari

Organizator: Complexul Muzeal Naţional “Moldova”

 

10.00, Biblioteca Judeţeană

Deschiderea expoziţiei de carte de religie

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10:00, Casa Studentilor

Caravana cicloturistică

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10:00, Sala de gimnastică Păcurari

Concurs de gimnastică ritmică

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10:00, Parcul Copou

Orientare turistică

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00-17.00 Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

"Maraton Cinematografic"

Organizator: Clubul Cinefililor

 

10.30, Curtea Catedralei Mitropolitane

Sfinţirea apei şi Sfântul Maslu

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.30 - 12.30, Catedrala Mitropolitană

Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.30, Bd. Ştefan cel Mare

Parada ansamblurilor participante la Festivalul “Trandafir de la Moldova”

Organizator: Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.30, Universitatea de Arte “G. Enescu”

Bienala Internaţională de Artă Contemporană PERIFERIC 8

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia VECTOR, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

 

11.00 - 15.00, Piaţa Unirii

600 de gânduri pentru Iaşi

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 18.00, Piaţa Unirii

Festivalul folcloric “Trandafir de la Moldova”

Organizator: Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

13.00, Sala CSM

Cupa de Toamnă - concurs judeţean de tenis de masă

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi, Clubul Sportiv Municipal

 

16.00 - 20.00, Catedrala Mitropolitană

Slujbă de priveghere

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 19.00, Primărie - Str. Săulescu - Alexandru cel Bun, Piaţa Voievozilor

Alaiul Domnesc - sceneta “Atestarea oraşului Iaşi”, circul Globus, breakdance şi capoeira

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, WTC

Salonul Municipal ARTIS 2008

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici, Hotel Europa

 

17.00, Parcul Copou

Sărbătoare în cartierul Copou - muzică de fanfară

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

ora 18.00, Parcul Copou

Concert coral de muzică religioasă susţinut de corul Lyrodia

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

18.00, Ateneul Tătăraşi

Spectacol de breakdance cu trupa “Voodoo People”

Organizator: Ateneul Tătăraşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

19.00 - 21.30, Piaţa Unirii

Piaţa distracţiei - ediţia medievală­­

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Artisevents

 

Duminică 12 octombrie 2008

 

00.00 - 24.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Corturi pentru pelerini”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

7.00 - 09.30, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Acatistul Mântuitorului şi Ceasurile

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

“Artă în stradă!” - expoziţii de pictură

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

09.00, Satul de vacanţă Pârcovaci

Cupa Iaşului - concurs de orientare

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi, Clubul Copiilor Hîrlău

 

09.00, Palatul Copiilor - sector Săulescu

Cupa Iaşului - concurs judeţean de şah

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

09.30 - 12.30, Catedrala Mitropolitană

Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 19.00, Str. Lăpuşneanu

Târgul Colecţionarilor

Organizator: Galeriile Grumăzescu

 

10.00 - 12.00, Parcul Copou

Sărbătoare în cartierul Copou - muzică de fanfară

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Sala Coloanelor - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Expoziţie de Biblii şi Liturghiere vechi

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10.00, Poligonul de tir cu arcul

Cupa Iaşului la tir cu arcul

Organizator: Clubul Sportiv Municipal

 

10.00 - 19.00, esplanada Palatului Culturii

Târgul Meşterilor Populari

Organizator: Complexul Muzeal Naţional “Moldova”

 

11.00 - 15.00, Piaţa Unirii

600 de gânduri pentru Iaşi

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

13.00, Esplanada Teatrului Naţional

Teatru social - Poveste din cartierul Alexandru cel Bun

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Centrul Diecezan CARITAS

 

15.00, Palatul Copiilor - sector Săulescu

Cupa Moldovei - concurs interjudeţean de telegrafie viteză

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

16.00 - 20.00, Catedrala Mitropolitană

Slujbă de priveghere în cinstea Aducerii moaştelor Sf. Apostol Andrei la Iaşi

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

16.00, Ateneul Tataraşi

Spectacol de dans sportiv prezentat de Clubul Vogue Dance

Organizator: Ateneul Tătăraşi

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 19.00, Primărie - Str. Lăpuşneanu - Parcul Copou

Alaiul Domnesc - sceneta “Atestarea oraşului Iaşi”, circul Globus, spectacol “Gladius Dei”

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

16.30, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

Spectacolul de teatru “Vasilache si Mărioara” susţinut de trupa Excelsior

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

17.00, WTC

Salonul Municipal ARTIS 2008

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici, Hotel Europa

 

17.00 - 20.00, Esplanada Oancea

Sărbătoare în cartierul Tătăraşi - spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

18.00, Ateneul Tătăraşi

Spectacol de muzică prezentat de clubul de muzică al Palatului Copiilor

Organizator: Ateneul Tătăraşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

19.00 - 21.30, Piaţa Unirii

Piaţa distracţiei - ediţia medievală­­

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Artisevents

 

20.30, Piaţa Unirii / Parcul Expoziţiei / Parcare Iulius Mall

Caravana TIFF - proiecţii de film in aer liber

Organizator: Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Luni, 13 octombrie 2008

 

00.00 - 24.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Corturi pentru pelerini”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

7.00 - 11.00, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Acatistul Sf. Apostol Andrei, Ceasurile şi Sfînta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 14.30, Platou Universitatea “P. Andrei”

Festivalul Zmeelor

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Kalashnikov

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

“Artă în stradă!” - expoziţii de pictură

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asoc. “Alexandru Lăpuşneanu” şi Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

Manifestare interactivă “Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova”

Organizatori: Asoc. “Alexandru Lăpuşneanu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asoc. “Contrafort”, Asoc. “ART - Meşteşugurile Prutului” şi Asoc. Meşterilor Populari din Moldova

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 19.00, Str. Lăpuşneanu

Târgul Colecţionarilor

Organizator: Galeriile Grumăzescu

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 18.00, Sala Coloanelor - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Expoziţie de Biblii şi Liturghiere vechi

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 14.00, Catedrala Mitropolitană Iaşi

“Bun venit, pelerini!”

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Vasile Conta” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10.00 - 14.00,  Grup Şcolar C.F.R.

“Iaşul văzut prin perspectiva personalităţilor de ieri şi de azi” - montaj literar-artistic

Organizatori: ISJ Iaşi - Grupul Şcolar C.F.R.

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 14.00, Catedrala Mitropolitană Iaşi

“Bun venit, pelerini!”

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Vasile Conta” Iaşi

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

12.00, Catedrala Mitropolitană

“Credinţa la bătrâni” - transportul persoanelor cu dizabilităţi motorii la "Sf. Cuvioasă Parascheva"

Organizator: Fundaţia Caritabilă “Omenia”

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

14.00 - 16.00

Patrulă ecologică - salubrizarea zonelor aglomerate

Organizator: Fundaţia de caritate Omenia

 

15.00, Palatul Copiilor - sector Săulescu

Cupa Moldovei - concurs interjudeţean de telegrafie viteză

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 19.00, Primărie - Str. Lăpuşneanu - Păcurari, platou Mimoza

Alaiul Domnesc - sceneta “Atestarea oraşului Iaşi”

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, WTC

Salonul Municipal ARTIS 2008

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici, Hotel Europa

 

17.00 - 19.00, Centrul de Conferinţe Providenţa

Concursul coral “Cântaţi Domnului”

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

17.00 - 20.00, Nicolina

Sărbătoare în cartierul Nicolina - spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

19.00 - 21.30, Piaţa Unirii

Piaţa distracţiei - ediţia medievală­­

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Artisevents

 

20.00 - 03.00, Biserica Sf. Gheorghe - Catedrala Veche

Slujbă de priveghere a Sf. Parascheva

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Marţi, 14 octombrie 2008

 

00.00 - 24.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Corturi pentru pelerini”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

7.00, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Acatistul Sf. Cuv. Parascheva şi Ceasurile

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

Manifestare interactivă “Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova”

Organizatori: Asoc. “Alexandru Lăpuşneanu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asoc. “Contrafort”, Asoc. “ART - Meşteşugurile Prutului” şi Asoc. Meşterilor Populari din Moldova

 

09.00 - 13.00, Catedrala Mitropolitană

Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 19.00, Str. Lăpuşneanu

Târgul Colecţionarilor

Organizator: Galeriile Grumăzescu

 

10.00 - 18.00, Sala Coloanelor - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Expoziţie de Biblii şi Liturghiere vechi

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 14.00, Catedrala Mitropolitană Iaşi

“Bun venit, pelerini!”

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Vasile Conta” Iaşi

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

10.00 - 14.00, Catedrala Mitropolitană Iaşi

“Bun venit, pelerini!”

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Vasile Conta” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Teatrul Luceafarul

Expoziţie de artă plastică

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala ,,G. Călinescu

 

10.00 - 14.00,  Grupul Şcolar Agricol ,,V. Adamachi”

,,Cu suflete de pelerini” - gesturi umanitare

Organizatori: ISJ Iaşi - Grupul Şcolar Agricol ,,V. Adamachi”

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 12.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Zbor cu balonul”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

12.30, Cantina de ajutor social

Masa Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

14.00, Esplanada Teatrului Naţional

Demonstraţie de paraşutism

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

14.00 - 16.00

Patrulă ecologică - salubrizarea zonelor aglomerate

Organizator: Fundaţia de caritate Omenia

 

16.00 - 19.00, Primărie, Sala Mare şi Bd. Ştefan cel Mare

Alaiul Domnesc - sceneta “Atestarea oraşului Iaşi”, Teatrul Masca, spectacol de mişcare cu Răzvan Mazilu

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, WTC

Salonul Municipal ARTIS 2008

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici, Hotel Europa

 

17.00 - 21.00, Catedrala Mitropolitană

Slujbă de priveghere a Sf. M. Mc. Gheorghe

Slujba de introducere a Sfintelor Moaştelor, după terminarea închinării credincioşilor

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

17.00, Sala Mare a Primăriei

Seara Valorilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

18.30 - 21.00, Esplanada Palatului Culturii

Super Concert - Iaşi, polul muzicii europene

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

18.30, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

"Personalităţi muzicale ieşene (jazz şi pop) 1960-2008"

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgarde”

 

21.00, Esplanada Palatului Culturii

Joc de artificii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Miercuri, 15 octombrie 2008

7.00 - 11.00, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Acatistul Sf. Apostol Andrei, Ceasurile, Sfînta Liturghie şi Acatistul Sf. Cuv. Parascheva

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

“Artă în stradă!” - expoziţii de pictură

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

Manifestare interactivă “Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova”.

Organizatori: Asoc. “Alexandru Lăpuşneanu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asoc. “Contrafort”, Asoc. “ART - Meşteşugurile Prutului” şi Asoc. Meşterilor Populari din Moldova

 

9.00, Centrul eparhial Iaşi şi Facultatea de Teologie Ortodoxă

Simpozionul “Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie - izvoare ale vieţii veşnice”

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 18.00, Galeriile “Al. Lăpuşneanu”

Expoziţia de grup Dialog

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

10.00 - 18.00, Sala Coloanelor - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Expoziţie de Biblii şi Liturghiere vechi

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 14.00,  Grupul Şcolar Agricol ,,V. Adamachi”

,,Cu suflete de pelerini” - gesturi umanitare

Organizatori: ISJ Iaşi - Grupul Şcolar Agricol ,,V. Adamachi”

 

10.00 - 14.00, Şcoala “Al. Vlahuţă”

“De la inimă la inimă” - activităţi de colectare şi distribuire de alimente şi îmbrăcăminte

Organizatori: ISJ Iaşi - Şcoala “Al. Vlahuţă”

 

10.00 - 19.00, Str. Lăpuşneanu

Târgul Colecţionarilor

Organizator: Galeriile Grumăzescu

 

10.00 - 14.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie “Iaşul de ieri-Iaşul de astăzi”

Organizatori: ISJ Iaşi - Liceul ,,Al.I.Cuza” Iaşi

 

12.00, Spitalul de Copii “Sf. Maria”

Acţiune caritabilă pentru copiii bolnavi de leucemie

Organizator: Fundaţia de caritate Omenia

 

ora 12.00 - 18.00, Baza sportivă USAMV Iaşi

Cupa Toamnei - competiţie interuniversitară la fotbal

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

 

14.00 - 16.00

Patrulă ecologică - salubrizarea zonelor aglomerate

Organizator: Fundaţia de caritate Omenia

 

16.00 - 18.00, Catedrala Mitropolitană

Ceasul al IX-lea, Vecernia şi Paraclisul Sf. Cuv. Parascheva

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

16.00 - 19.00, Primărie - Str. Lăpuşneanu - Casa Studenţilor

Alaiul Domnesc - sceneta “Atestarea oraşului Iaşi”, Teatrul Masca, dansuri greceşti cu trupa Dionysos.

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show SRL

 

17.00, WTC

Salonul Municipal ARTIS 2008

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Artiştilor Plastici, Hotel Europa

 

18.30, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

“Redacţia muzicală Radio Iaşi şi evoluţia muzicii la Iaşi"

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi

 

19.00-21.00, strada Lăpuşneanu

Proiecţie de muzică clasică

Organizatori: Asociaţia “Alexandru Lăpuşneanu” şi librăria “Avantgard


 

Buget de cheltuieli estimat: 1.500.000

 

 

Anexa 2 - a la H.C.L. nr. 387 din 17 septembrie 20008

CONVENŢIE

 

de participare la SĂRBĂTORILE IAŞULUI 2008 - secţiunea confecţii piele / blană

            I. Încheiată între:

1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul Primăriei în Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita, în calitate de organizator şi

2. ________________________________________, reprezentată prin ____________________________, cu sediul în _______________________________________________________, în calitate de participant.

            II. Obiectul, durata şi contravaloarea:

1. Se atribuie pentru utilizarea temporară suprafaţa de __________mp pe amplasamentul prevăzut în aviz, în perioada10 - 14 octombrie 2008, pentru care participantul a achitat în contul Municipiului Iaşi, deschis la Trezoreria Iaşi, cod IBAN: RO88TREZ4065040XXX000702, suma de _________ lei.

2. Gama produselor expuse, în vederea comercializării: _________________________________________.

            III. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

1. Organizatorul va pune la dispoziţia participantului suprafaţa pentru care a emis avizul, cu respectarea amplasamentului stabilit.

2. Organizatorul poate să restrângă sau să schimbe amplasamentul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

3. Participantul are obligaţia de a respecta întocmai gama produselor comercializate, amplasamentul şi suprafaţa atribuite. Este interzisă subînchirierea spaţiului alocat.

4. Produsele expuse vor fi, obligatoriu, noi şi vor fi confecţionate din piele şi / sau blană.

5. Participantul are obligaţia să îşi amenajeze spaţiul în cort de culoare albă, cu înălţimea de 2,5 m şi adâncimea de 4 m.

6. Este interzisă folosirea sau deţinerea la punctul de expunere, a oricărui sistem audio / video fără aprobarea expresă din partea organizatorului, sub sancţiunea excluderii imediate, din manifestare, a expozantului.

7. Obligaţia obţinerii avizelor specifice vânzării produselor şi serviciilor revine în exclusivitate participanţilor la târg. Avizul de participare este valabil doar însoţit de Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului.

8. La finalul manifestării, amplasamentul va fi predat de către participant, exact în aceeaşi stare în care a fost preluat sau acesta va achita contravaloarea eventualelor reparaţii necesare. În caz contrar, participantul devine debitor fără înştiinţare prealabilă.

9. În cazul nerespectării oricăror condiţii din prezenta convenţiei, participantul va fi eliminat de îndată, fără acordarea vreunui termen, fără a se restitui taxa de participare şi fără obligativitatea constatării rezilierii convenţiei de către instanţa judecătorească.

10. Conform prevederilor HCL 198/2007, nerespectarea clauzelor prevăzute în aviz se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 şi 2500 lei.

11. Comercializarea altor produse decât cele înscrise în prezenta convenţie se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform prevederilor OG 99/2000 aprobată prin Legea 650/2002.

12. Societăţilor excluse sau sancţionate li se va refuza înscrierea ca participant la viitoarele manifestări organizate de Municipiul Iaşi.

13. Prezenta convenţie nu este transmisibilă.

ORGANIZATOR,                                                                                          PARTICIPANT,

MUNICIPIUL IAŞI

Primar,

Gheorghe NICHITAA. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Să rbă torile  Iaşului

 

10 - 14 octombrie 2008

1. Înscrierea firmelor se va face în ordinea primirii formularului de participare completat, ştampilat şi însoţit de documentul de plată pentru comanda efectuată. Solicitările vor fi luate în considerare în limita spaţiului disponibil. Organizatorul poate să restrângă spaţiul sau să schimbe amplasamentul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

2. Programul manifestării:

·          joi, 9 octombrie 2008, ora 1000                        -> preluarea suprafeţei achitate;

·         marţi, 14 octombrie 2008, ora 2300 -> închiderea manifestării;

·         miercuri, 15 octombrie 2008, ora 1900        -> predarea amplasamentului.

3. Taxa de înscriere: 27 lei / mp / zi

Taxa se aplică pentru întreaga perioadă de desfăşurare a târgului (5 zile). Taxa de participare nu este purtătoare de TVA, Primăria Municipiului Iaşi nefiind plătitoare de TVA.

Suprafaţa minimă comandată este de 9 mp, iar suprafaţa maximă comandată este de 50 mp.

4. Participanţii pot utiliza spaţiile alocate numai dacă au achitat integral taxa de înscriere şi au obligaţia de a respecta întocmai gama produselor înscrise pe aviz, amplasamentul şi suprafaţa atribuite.

5. Relaţii suplimentare şi înscrieri: Primăria Municipiului Iaşi, Biroul Organizare Evenimente Speciale,                tel.: 0232 217 216, 267 691, 267 582* int. 204, fax: 0232 217 216.

 

IMPORTANT!

Se interzice subînchirierea spaţiului atribuit, schimbarea amplasamentului şi comercializarea produselor second - hand.

Nerespectarea întocmai a condiţiilor impuse în aviz duce la anularea acestuia, la pierderea taxei de înscriere şi se sancţionează cu amendă între 1.000 - 2.500 lei, conf. HCL nr. 198 / 2007.

Comercializarea altor produse decât cele înscrise în aviz se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform OG 99 / 2000 aprobată prin Legea 650 / 2002.

Amplasamentul va fi predat de către expozant exact în aceeaşi stare în care a fost preluat sau se va achita contravaloarea eventualelor reparaţii necesare. În caz contrar, acesta devine debitor fără înştiinţare prealabilă şi nu va mai fi acceptat la ediţiile următoare ale Sărbătorilor Iaşului.B. AVIZ DE PARTICIPARE

 

 

 

10 - 14 octombrie 2008

 

Denumirea firmei:

Director:

Adresa completă:

Tel.:

Tel. mobil:

Fax:

Gama produselor expuse:

            Conform condiţiilor de participare comandăm următoarea suprafaţă de expunere:

_______ mp x 5 zile x 27 lei / mp / zi = __________ lei

            Achitarea taxei de participare s-a efectuat cu document nr. ______________ din data de _________________, în valoare de ______________ lei.

 

MUNICIPIUL IAŞI - Biroul Organizare Evenimente Speciale

 

AMPLASAMENT:                                                                                                     __________________

                                                                                                                                     (semnătura / ştampila)

                                                                                                                     

                                                                                                                Data:__________________

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

cons. Seryl Talpalaru

 

Anexa 2 - b la H.C.L. nr. 387 din 17 septembrie 2008

CONVENŢIE

de participare la SĂRBĂTORILE IAŞULUI 2008 - secţiunea artizanat, obiecte de cult, flori

            I. Încheiată între:

1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul Primăriei în Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita, în calitate de organizator şi

2. ________________________________________, reprezentată prin ____________________________, cu sediul în _______________________________________________________, în calitate de participant.

            II. Obiectul, durata şi contravaloarea:

1. Se atribuie pentru utilizarea temporară suprafaţa de __________mp pe amplasamentul prevăzut în aviz, în perioada10 - 14 octombrie 2008, pentru care participantul a achitat în contul Municipiului Iaşi, deschis la Trezoreria Iaşi, cod IBAN: RO88TREZ4065040XXX000702, suma de _________ lei.

2. Gama produselor expuse, în vederea comercializării: _________________________________________.

            III. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

1. Organizatorul va pune la dispoziţia participantului suprafaţa pentru care a emis avizul, cu respectarea amplasamentului stabilit.

2. Organizatorul poate să restrângă sau să schimbe amplasamentul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

3. Participantul are obligaţia de a respecta întocmai gama produselor comercializate, amplasamentul şi suprafaţa atribuite. Este interzisă subînchirierea spaţiului alocat.

4. Participantul are obligaţia să îşi amenajeze spaţiul în cort de culoare albă, cu înălţimea de 2,5 m şi adâncimea de 3 m.

5. Este interzisă folosirea sau deţinerea la punctul de expunere, a oricărui sistem audio / video fără aprobarea expresă din partea organizatorului, sub sancţiunea excluderii imediate, din manifestare, a expozantului.

6. Obligaţia obţinerii avizelor specifice vânzării produselor şi serviciilor revine în exclusivitate participanţilor la târg. Avizul de participare este valabil doar însoţit de Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului.

7. La finalul manifestării, amplasamentul va fi predat de către participant, exact în aceeaşi stare în care a fost preluat sau acesta va achita contravaloarea eventualelor reparaţii necesare. În caz contrar, participantul devine debitor fără înştiinţare prealabilă.

8. În cazul nerespectării oricăror condiţii din prezenta convenţiei, participantul va fi eliminat de îndată, fără acordarea vreunui termen, fără a se restitui taxa de participare şi fără obligativitatea constatării rezilierii convenţiei de către instanţa judecătorească.

9. Conform prevederilor HCL 198/2007, nerespectarea clauzelor prevăzute în aviz se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 şi 2500 lei.

10. Comercializarea altor produse decât cele înscrise în prezenta convenţie se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform prevederilor OG 99/2000 aprobată prin Legea 650/2002.

11. Societăţilor excluse sau sancţionate li se va refuza înscrierea ca participant la viitoarele manifestări organizate de Municipiul Iaşi.

12. Prezenta convenţie nu este transmisibilă.

 

 

ORGANIZATOR,                                                                                          PARTICIPANT,

MUNICIPIUL IAŞI

Primar,

Gheorghe NICHITA


A. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Să rbă torile  Iaşului

 

10 - 14 octombrie 2008

1. Înscrierea firmelor se va face în ordinea primirii formularului de participare completat, ştampilat şi însoţit de documentul de plată pentru comanda efectuată. Solicitările vor fi luate în considerare în limita spaţiului disponibil. Organizatorul poate să restrângă spaţiul sau să schimbe amplasamentul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

2. Programul manifestării:

·          joi, 9 octombrie 2008, ora 1000                        -> preluarea suprafeţei achitate;

·         marţi, 14 octombrie 2008, ora 2300                 -> închiderea manifestării;

·         miercuri, 15 octombrie 2008, ora 1900        -> predarea amplasamentului.

3. Taxa de înscriere: 27 lei / mp / zi

Taxa se aplică pentru întreaga perioadă de desfăşurare a târgului (5 zile). Taxa de participare nu este purtătoare de TVA, Primăria Municipiului Iaşi nefiind plătitoare de TVA.

Suprafaţa minimă comandată este de 9 mp, iar suprafaţa maximă comandată este de 50 mp.

4. Participanţii pot utiliza spaţiile alocate numai dacă au achitat integral taxa de înscriere şi au obligaţia de a respecta întocmai gama produselor înscrise pe aviz, amplasamentul şi suprafaţa atribuite.

5. Relaţii suplimentare şi înscrieri: Primăria Municipiului Iaşi, Biroul Organizare Evenimente Speciale,                tel.: 0232 217 216, 267 691, 267 582* int. 204, fax: 0232 217 216.

 

IMPORTANT!

Se interzice subînchirierea spaţiului atribuit, schimbarea amplasamentului şi comercializarea produselor second - hand.

Nerespectarea întocmai a condiţiilor impuse în aviz duce la anularea acestuia, la pierderea taxei de înscriere şi se sancţionează cu amendă între 1.000 - 2.500 lei, conf. HCL nr. 198 / 2007.

Comercializarea altor produse decât cele înscrise în aviz se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform OG 99 / 2000 aprobată prin Legea 650 / 2002.

Amplasamentul va fi predat de către expozant exact în aceeaşi stare în care a fost preluat sau se va achita contravaloarea eventualelor reparaţii necesare. În caz contrar, acesta devine debitor fără înştiinţare prealabilă şi nu va mai fi acceptat la ediţiile următoare ale Sărbătorilor Iaşului.B. AVIZ DE PARTICIPARE

 

 

 

10 - 14 octombrie 2008

 

Denumirea firmei:

Director:

Adresa completă:

Tel.:

Tel. mobil:

Fax:

Gama produselor expuse:

            Conform condiţiilor de participare comandăm următoarea suprafaţă de expunere:

_______ mp x 5 zile x 27 lei / mp / zi = __________ lei

            Achitarea taxei de participare s-a efectuat cu document nr. ______________ din data de _________________, în valoare de ______________ lei.

 

MUNICIPIUL IAŞI - Biroul Organizare Evenimente Speciale

 

AMPLASAMENT:                                                                                                     __________________

                                                                                                                                    (semnătura / ştampila)

                                                                                                                    

                                                                                                                Data:__________________

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Cons. Seryl Talpalaru

 

Anexa 2 - c la HCL nr. 387 din 17 septembrie 2008

CONVENŢIE

 

de participare la SĂRBĂTORILE IAŞULUI 2008 - secţiunea alimentaţie publică

            I. Încheiată între:

1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul Primăriei în Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita, în calitate de organizator şi

2. ________________________________________, reprezentată prin ____________________________, cu sediul în _______________________________________________________, în calitate de participant.

            II. Obiectul, durata şi contravaloarea:

1. Se atribuie pentru utilizarea temporară suprafaţa de __________mp pe amplasamentul prevăzut în aviz, în perioada10 - 14 octombrie 2008, pentru care participantul a achitat în contul Municipiului Iaşi, deschis la Trezoreria Iaşi, cod IBAN: RO88TREZ4065040XXX000702, suma de _________ lei.

2. Gama produselor expuse, în vederea comercializării: _________________________________________.

            III. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

1. Organizatorul va pune la dispoziţia participantului suprafaţa pentru care a emis avizul, cu respectarea amplasamentului stabilit.

2. Organizatorul poate să restrângă sau să schimbe amplasamentul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

3. Participantul are obligaţia de a respecta întocmai gama produselor comercializate, amplasamentul şi suprafaţa atribuite. Este interzisă subînchirierea spaţiului alocat.

4. Este interzisă folosirea sau deţinerea la punctul de expunere, a oricărui sistem audio / video fără aprobarea expresă din partea organizatorului, sub sancţiunea excluderii imediate, din manifestare, a expozantului. Volumul maxim admis este de 45 decibeli.

5. Obligaţia obţinerii avizelor specifice vânzării produselor şi serviciilor revine în exclusivitate participanţilor la târg. Avizul de participare este valabil doar însoţit de Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului, respectiv avizele eliberate de Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi, în conformitate cu condiţiile stabilite prin Ord. M.S. nr. 976/1988, cap. V, alin. 2.

6. La finalul manifestării, amplasamentul va fi predat de către participant, exact în aceeaşi stare în care a fost preluat sau acesta va achita contravaloarea eventualelor reparaţii necesare. În caz contrar, participantul devine debitor fără înştiinţare prealabilă.

7. În cazul nerespectării oricăror condiţii din prezenta convenţiei, participantul va fi eliminat de îndată, fără acordarea vreunui termen, fără a se restitui taxa de participare şi fără obligativitatea constatării rezilierii convenţiei de către instanţa judecătorească.

8. Conform prevederilor HCL 198/2007, nerespectarea clauzelor prevăzute în aviz se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 şi 2500 lei.

9. Comercializarea altor produse decât cele înscrise în prezenta convenţie se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform prevederilor OG 99/2000 aprobată prin Legea 650/2002.

10. Societăţilor excluse sau sancţionate li se va refuza înscrierea ca participant la viitoarele manifestări organizate de Municipiul Iaşi.

11. Prezenta convenţie nu este transmisibilă.

ORGANIZATOR,                                                                                          PARTICIPANT,

 

MUNICIPIUL IAŞI

Primar,

Gheorghe NICHITAA. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Să rbă torile  Iaşului

 

10 - 14 octombrie 2008

1. Înscrierea firmelor se va face în ordinea primirii formularului de participare completat, ştampilat şi însoţit de documentul de plată pentru comanda efectuată. Solicitările vor fi luate în considerare în limita spaţiului disponibil. Organizatorul poate să restrângă spaţiul sau să schimbe amplasamentul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

2. Programul manifestării:

·          joi, 9 octombrie 2008, ora 1000                        -> preluarea suprafeţei achitate;

·          marţi, 14 octombrie 2008, ora 2300                -> închiderea manifestării;

·          miercuri, 15 octombrie 2008, ora 1900       -> predarea amplasamentului.

3. Taxa de înscriere: 27 lei / mp / zi

Taxa se aplică pentru întreaga perioadă de desfăşurare a târgului (5 zile). Taxa de participare nu este purtătoare de TVA, Primăria Municipiului Iaşi nefiind plătitoare de TVA.

Suprafaţa minimă comandată este de 9 mp, iar suprafaţa maximă comandată este de 50 mp.

4. Participanţii pot utiliza spaţiile alocate numai dacă au achitat integral taxa de înscriere şi au obligaţia de a respecta întocmai gama produselor înscrise pe aviz, amplasamentul şi suprafaţa atribuite.

5. Relaţii suplimentare şi înscrieri: Primăria Municipiului Iaşi, Biroul Organizare Evenimente Speciale,                tel.: 0232 217 216, 267 691, 267 582* int. 204, fax: 0232 217 216.

 

IMPORTANT!

Se interzice subînchirierea spaţiului atribuit, schimbarea amplasamentului.

Nerespectarea întocmai a condiţiilor impuse în aviz duce la anularea acestuia, la pierderea taxei de înscriere şi se sancţionează cu amendă între 1.000 - 2.500 lei, conf. HCL nr. 198 / 2007.

Comercializarea altor produse decât cele înscrise în aviz se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform OG 99 / 2000 aprobată prin Legea 650 / 2002.

Amplasamentul va fi predat de către expozant exact în aceeaşi stare în care a fost preluat sau se va achita contravaloarea eventualelor reparaţii necesare. În caz contrar, acesta devine debitor fără înştiinţare prealabilă şi nu va mai fi acceptat la ediţiile următoare ale Sărbătorilor Iaşului.B. AVIZ DE PARTICIPARE

 

 

 

10 - 14 octombrie 2008

 

Denumirea firmei:

Director:

Adresa completă:

Tel.:

Tel. mobil:

Fax:

Gama produselor expuse:

            Conform condiţiilor de participare comandăm următoarea suprafaţă de expunere:

_______ mp x 5 zile x 27 lei / mp / zi = __________ lei

            Achitarea taxei de participare s-a efectuat cu document nr. ______________ din data de _________________, în valoare de ______________ lei.

 

MUNICIPIUL IAŞI - Biroul Organizare Evenimente Speciale

 

AMPLASAMENT:                                                                                                     __________________

                                                                                                                                       (semnătura / ştampila)

                                                                                                                    

                                                                                                                Data:__________________

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cons. Seryl Talpalaru

 

Anexa 2 - d la H.C.L. nr. 387 din 17 septembrie 2008

CONVENŢIE

 

de participare la SĂRBĂTORILE IAŞULUI 2008 - secţiunea parc de distracţii

 

            I. Încheiată între:

1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul Primăriei în Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita, în calitate de organizator şi

2. ________________________________________, reprezentată prin ____________________________, cu sediul în _______________________________________________________, în calitate de participant.

            II. Obiectul, durata şi contravaloarea:

1. Se atribuie pentru utilizarea temporară suprafaţa de __________mp pe amplasamentul prevăzut în aviz, în perioada10 - 14 octombrie 2008, pentru care participantul a achitat în contul Municipiului Iaşi, deschis la Trezoreria Iaşi, cod IBAN: RO88TREZ4065040XXX000702, suma de _________ lei.

2. Gama utilajelor amplasate: ______________________________________________________________.

            III. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

1. Organizatorul va pune la dispoziţia participantului suprafaţa pentru care a emis avizul, cu respectarea amplasamentului stabilit.

2. Organizatorul poate să restrângă sau să schimbe amplasamentul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

3. Participantul are obligaţia de a respecta întocmai gama serviciilor comercializate, amplasamentul şi suprafaţa atribuite. Este interzisă subînchirierea spaţiului alocat.

4. Este interzisă folosirea sau deţinerea la punctul de expunere, a oricărui sistem audio / video fără aprobarea expresă din partea organizatorului, sub sancţiunea excluderii imediate, din manifestare, a expozantului. Volumul maxim admis este de 45 decibeli.

5. Obligaţia obţinerii avizelor specifice vânzării serviciilor revine în exclusivitate participanţilor la târg. Avizul de participare este valabil doar însoţit de Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului, respectiv autorizaţia ISCIR de funcţionare şi contractul de salubritate.

6. Responsabilitatea pentru buna funcţionare a utilajelor îi revine în totalitate participantului.

7. La finalul manifestării, amplasamentul va fi predat de către participant, exact în aceeaşi stare în care a fost preluat sau acesta va achita contravaloarea eventualelor reparaţii necesare. În caz contrar, participantul devine debitor fără înştiinţare prealabilă.

8. În cazul nerespectării oricăror condiţii din prezenta convenţiei, participantul va fi eliminat de îndată, fără acordarea vreunui termen, fără a se restitui taxa de participare şi fără obligativitatea constatării rezilierii convenţiei de către instanţa judecătorească.

9. Conform prevederilor HCL 198/2007, nerespectarea clauzelor prevăzute în aviz se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 şi 2500 lei.

10. Comercializarea altor servicii / produse decât cele înscrise în prezenta convenţie se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform prevederilor OG 99/2000 aprobată prin Legea 650/2002.

11. Societăţilor excluse sau sancţionate li se va refuza înscrierea ca participant la viitoarele manifestări organizate de Municipiul Iaşi.

12. Prezenta convenţie nu este transmisibilă.

ORGANIZATOR,                                                                                          PARTICIPANT

MUNICIPIUL IAŞI

Primar, Gheorghe NICHITAA. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Să rbă torile  Iaşului

 

10 - 14 octombrie 2008

1. Înscrierea firmelor se va face în ordinea primirii formularului de participare completat, ştampilat şi însoţit de documentul de plată pentru comanda efectuată. Solicitările vor fi luate în considerare în limita spaţiului disponibil. Organizatorul poate să restrângă spaţiul sau să schimbe amplasamentul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

2. Programul manifestării:

·          joi, 9 octombrie 2008, ora 1000                        -> preluarea suprafeţei achitate;

·          marţi, 14 octombrie 2008, ora 2300                -> închiderea manifestării;

·          miercuri, 15 octombrie 2008, ora 1900       -> predarea amplasamentului.

3. Taxa de înscriere: 4 lei / mp / zi

Taxa se aplică pentru întreaga perioadă de desfăşurare a târgului (5 zile). Taxa de participare nu este purtătoare de TVA, Primăria Municipiului Iaşi nefiind plătitoare de TVA.

4. Participanţii pot utiliza spaţiile alocate numai dacă au achitat integral taxa de înscriere şi au obligaţia de a respecta întocmai gama serviciilor înscrise pe aviz, amplasamentul şi suprafaţa atribuite.

5. Relaţii suplimentare şi înscrieri: Primăria Municipiului Iaşi, Biroul Organizare Evenimente Speciale,                tel.: 0232 217 216, 267 691, 267 582* int. 204, fax: 0232 217 216.

 

IMPORTANT!

Se interzice subînchirierea spaţiului atribuit, schimbarea amplasamentului.

Nerespectarea întocmai a condiţiilor impuse în aviz duce la anularea acestuia, la pierderea taxei de înscriere şi se sancţionează cu amendă între 1.000 - 2.500 lei, conf. HCL nr. 198 / 2007.

Comercializarea altor servicii / produse decât cele înscrise în aviz se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform OG 99 / 2000 aprobată prin Legea 650 / 2002.

Amplasamentul va fi predat de către expozant exact în aceeaşi stare în care a fost preluat sau se va achita contravaloarea eventualelor reparaţii necesare. În caz contrar, acesta devine debitor fără înştiinţare prealabilă şi nu va mai fi acceptat la ediţiile următoare ale Sărbătorilor Iaşului.B. AVIZ DE PARTICIPARE

 

 

 

10 - 14 octombrie 2008

 

Denumirea firmei:

Director:

Adresa completă:

Tel.:

Tel. mobil:

Fax:

Gama utilajelor amplasate:

 

 

            Conform condiţiilor de participare comandăm următoarea suprafaţă de expunere:

_______ mp x 5 zile x 4 lei / mp / zi = __________ lei

Achitarea taxei de participare s-a efectuat cu document nr. ______________ din data de _________________, în valoare de ______________ lei.

 

MUNICIPIUL IAŞI - Biroul Organizare Evenimente Speciale

 

AMPLASAMENT:                                                                                                     __________________

                                                                                                                                    (semnătura / ştampila)

                                                                                                                    

                                                                                                                Data:__________________

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

cons. Seryl Talpalaru

 

Anexa 2 - e la HCL nr. 387 din 17 septembrie 2008

CONVENŢIE

de participare la SĂRBĂTORILE IAŞULUI 2008 - secţiunea comerţ ambulant

 

            I. Încheiată între:

1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul Primăriei în Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita, în calitate de organizator şi

2. ________________________________________, reprezentată prin ____________________________, cu sediul în _______________________________________________________, în calitate de participant.

 

            II. Obiectul, durata şi contravaloarea:

1. Se avizează comercializarea produselor în sistem ambulant, pe traseul prevăzut în aviz, în perioada        10 - 14 octombrie 2008, pentru care participantul a achitat în contul Municipiului Iaşi, deschis la Trezoreria Iaşi, cod IBAN: RO88TREZ4065040XXX000702, suma de _________ lei.

2. Gama produselor comercializate: _________________________________________________________.

 

            III. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

1. Organizatorul va pune la dispoziţia participantului zona pentru care a emis avizul, cu respectarea traseului stabilit.

2. Organizatorul poate să schimbe traseul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

3. Participantul are obligaţia de a respecta întocmai gama produselor comercializate şi traseul atribuit.

4. Obligaţia obţinerii avizelor specifice vânzării produselor şi serviciilor revine în exclusivitate participanţilor la târg. Avizul de participare este valabil doar însoţit de Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului.

5. În cazul nerespectării oricăror condiţii din prezenta convenţiei, participantul va fi eliminat de îndată, fără acordarea vreunui termen, fără a se restitui taxa de participare şi fără obligativitatea constatării rezilierii convenţiei de către instanţa judecătorească.

6. Conform prevederilor HCL 198/2007, nerespectarea clauzelor prevăzute în aviz se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 şi 2500 lei.

7. Comercializarea altor produse decât cele înscrise în prezenta convenţie se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform prevederilor OG 99/2000 aprobată prin Legea 650/2002.

8. Societăţilor excluse sau sancţionate li se va refuza înscrierea ca participant la viitoarele manifestări organizate de Municipiul Iaşi.

9. Prezenta convenţie nu este transmisibilă.

 

 

ORGANIZATOR,                                                                                          PARTICIPANT,

 

MUNICIPIUL IAŞI

Primar,

Gheorghe NICHITAA. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Să rbă torile  Iaşului

 

10 - 14 octombrie 2008

1. Înscrierea firmelor se va face în ordinea primirii formularului de participare completat, ştampilat şi însoţit de documentul de plată pentru comanda efectuată. Organizatorul poate să schimbe traseul participantului, în funcţie de interesul general al manifestării.

2. Programul manifestării:

·         vineri, 10 octombrie 2008, ora 1000                -> deschiderea manifestării;

·         marţi, 14 octombrie 2008, ora 2300                 -> închiderea manifestării;

 

3. Taxa de participare pentru vânzători ambulanţi: 55 lei / zi

Taxa de participare nu este purtătoare de TVA, Primăria Municipiului Iaşi nefiind plătitoare de TVA.

4. Participanţii pot participa  la Târg numai dacă au achitat integral taxa de participare şi au obligaţia de a respecta întocmai gama produselor înscrise pe aviz şi traseul atribuit.

5. Relaţii suplimentare şi înscrieri: Primăria Municipiului Iaşi, Biroul Organizare Evenimente Speciale,                tel.: 0232 217 216, 267 691, 267 582* int. 204, fax: 0232 217 216.

 

IMPORTANT!

Se interzice  schimbarea traseului şi comercializarea produselor second - hand.

Nerespectarea întocmai a condiţiilor impuse în aviz duce la anularea acestuia, la pierderea taxei de înscriere şi se sancţionează cu amendă între 1.000 - 2.500 lei, conf. HCL nr. 198 / 2007.

Comercializarea altor produse decât cele înscrise în aviz se sancţionează cu amendă între 100 şi 2000 lei, conform OG 99 / 2000 aprobată prin Legea 650 / 2002.

 

 B. AVIZ DE PARTICIPARE

 

 

 

10 - 14 octombrie 2008

 

Denumirea firmei:

Director:

Adresa completă:

Tel.:

Tel. mobil:

Fax:

Gama produselor expuse:

            Conform condiţiilor de participare comandăm următoareale:

_______ zile x 55 lei / zi = __________ lei

            Achitarea taxei de participare s-a efectuat cu document nr. ______________ din data de _________________, în valoare de ______________ lei.

 

MUNICIPIUL IAŞI - Biroul Organizare Evenimente Speciale

 

AMPLASAMENT:                                                                                                     __________________

                                                                                                                                       (semnătura / ştampila)

                                                                                                                    

                                                                                                                Data:__________________

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

cons. Seryl Talpalaru