Hotărârea nr. 269/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

            Consiliul local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa  din data de 23 iunie 2008,

            Având în vedere propunerile făcute precum şi votul consilierilor din  cadrul şedinţei din data de 23 iunie 2008,

            Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art.1. Se aprobă constituirea comisiilor specifice activităţii D.A.P.P.P. în următoarea componenţă:

 

I. COMISIA PENTRU VÂNZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONFORM LEGII 550/2002

1.      Viceprimarul Municipiului Iaşi    - Romeo Olteanu                                               

2.      Director D.A.P.P.P                              - Letiţia Palaga

3.      Reprezentant D.G.F.P                          - Cristian Şuhan

4.      Consilier municipal PD-L

5.      Consilier municipal P.N.L                     - Anghel Ficu   

Supleanţi : Consilier municipal   PD-L   

                       Consilier municipal   P.S.D   - Petra Carp

                             Consilier municipal   P.S.D.  - Vasile Munteanu

Secretariat comisie: secretarul Municipiului Iaşi Lăcrămioara Vernică

                                 ref. DAPPP Viorica Becher              

II. COMISIA PENTRU LICITAŢII INCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE

1.      Viceprimarul Municipiului Iaşi   - Romeo Olteanu

2.      Secretarul Municipiului Iaşi                   - Lăcrămioara Vernică

3.      Director D.A.P.P.P                             - Letiţia Palaga

4.      cons.jr. D.A.P.P.P                               - Mihaela Gemănaru

5.      Consilier municipal P.S.D.                    - Petra Carp

6.      Consilier municipal P.S.D.                    - Vasile Munteanu

7.      Consilier municipal PD-L

8.      Consilier municipal PD-L

9.      Consilier municipal P.N.L.                   - Anghel Ficu

Supleanţi:  Consilier municipal PD-L

                          Consilier municipal P.S.D        - Constantin Neculau

  Consilier municipal P.N.L.      - Turliuc Cătălin

           

III. COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPAŢIILOR PENTRU O.N.G ,ASOCIAŢII şi PARTIDE POLITICE

1.      Viceprimarul Municipiului Iaşi                     - Romeo Olteanu

2.      Secretarul Municipiului Iaşi                         - Lăcrămioara Vernică

3.      Director D.A.P.P.P                                   - Letiţia Palaga

4.      cons.jr. D.A.P.P.P                                     - Mihaela Gemănaru

5.      Consilier municipal P.S.D.                          - Petra Carp

6.      Consilier municipal P.S.D.                          - Vasile Munteanu

7.      Consilier municipal PD-L

8.      Consilier municipal PD-L

9.      Consilier municipal P.N.L.                         - Camelia Gavrilă

Supleanţi: Consilier municipal PD-L

                          Consilier municipal P.S.D                    - Constantin Neculau

  Consilier municipal P.N.L.                  - Radu Botez

 

IV. COMISIA PENTRU REPARTIŢII LOCUINŢE CONFORM LEGII 114/1996 şi PENTRU APLICAREA HCL 157/2008 DE APROBARE A PROGRAMULUI MUNICIPAL PRIVIND SPRIJINIREA TINERILOR PENTRU CONSTRUIREA UNOR LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA

1.      Viceprimarul Municipiului Iaşi                            - Romeo Olteanu

2.      Secretarul Municipiului Iaşi                                - Lăcrămioara Vernică

3.      Director D.A.P.P.P                                          - Letiţia Palaga

4.      cons.jr. D.A.P.P.P                                            - Mihaela Gemănaru

5.      Consilier municipal P.S.D.                                 - Petra Carp

6.      Consilier municipal P.S.D.                                 - Vasile Munteanu

7.      Consilier municipal PD-L

8.      Consilier municipal PD-L

9.      Consilier municipal P.N.L.                                - Camelia Gavrilă

10.         Director DAC                                          - Ionel Calapod

      11.          inspector DAPPP                                    -  Corina Sirbu

Secretariatul comisiei este asigurat de salariaţii DAPPP - SESL

Supleanţi: Consilier municipal PD-L

                         Consilier municipal P.S.D                     - Constantin Neculau

 Consilier municipal P.N.L.                   -  Cătălin Turliuc

 

V. CONSILIERI NOMINALIZATI PENTRU COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR CONSTRUITE PRIN A.N.L.

1.      Consilier municipal P.S.D.               - Petra Carp

2.      Consilier municipal P.S.D.               - Vasile Munteanu

3.      Consilier municipal PD-L

4.      Consilier municipal PD-L

5.      Consilier municipal P.N.L.              - Radu Botez

Supleanţi: Consilier municipal PD-L

                          Consilier municipal P.S.D                    - Constantin Neculau

  Consilier municipal P.N.L.                  -  Cătălin Turliuc

           

VI. COMISIA PENTRU APROBAREA VINZARII SPATIILOR CU DESTINATIE DE LOCUINTA CARE NU AU FOST REVENDICATE LA LEGEA 112/1995

1.      Viceprimarul Municipiului Iaşi                      - Romeo Olteanu

2.      Secretarul Municipiului Iaşi                          - Lăcrămioara Vernică

3.      Director D.A.P.P.P                                    - Letiţia Palaga

4.      cons.jr. D.A.P.P.P                                      - Mihaela Gemănaru

5.      Consilier municipal P.S.D.                           - Petra Carp

6.      Consilier municipal P.S.D.                           - Vasile Munteanu

7.      Consilier municipal PD-L

8.      Consilier municipal PD-L

9.      Consilier municipal P.N.L.                          - Radu Botez

Supleanţi: Consilier municipal PD-L

                         Consilier municipal P.S.D         - Constantin Neculau

 Consilier municipal P.N.L.       -  Cătălin Turliuc

 

VII. CONSILIERI NOMINALIZATI PENTRU COMISIA DE VÂNZARE A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIE DE CABINETE MEDICALE OUG 68/2008

Comisia de vinzare:

1.      Consilier municipal P.S.D - Petra Carp

2.      Consilier municipal PD-L-   

3.      Consilier municipal P.N.L.- Radu Botez

Comisia de contestatie:

1.       Consilier municipal P.S.D - Constantin Neculau

2.       Consilier municipal P.N.L - Cătălin Turliuc

3.       Consilier municipal PD-L.

 

VIII COMISIA DE ANALIZA A CERERILOR DE ACORDARE A SUBVENTIEI DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA, LEGEA 12/2007

1.             Viceprimarul Municipiului Iaşi                     - Romeo Olteanu

2.             Secretarul Municipiului Iaşi                         - Lăcrămioara Vernică

3.             Director D.A.P.P.P                                    - Letiţia Palaga

4.             cons.jr. D.A.P.P.P                                     - Mihaela Gemănaru

5.             insp. Directia investitii                                 - Carmen Manciu

6.             insp. DAPPP                                             - Corina Sirbu

7.             Consilier municipal P.S.D.                          - Petra Carp

8.             Consilier municipal P.S.D.                          - Vasile Munteanu

9.             Consilier municipal PD-L

10.         Consilier municipal PD-L

11.         Consilier municipal P.N.L.                          - Radu Botez

Secretariatul comisiei este asigurat de salariaţii DAPPP - SESL.

Supleanţi: Consilier municipal PD-L

                         Consilier municipal P.S.D                     - Constantin Neculau

 Consilier municipal P.N.L.                   -  Cătălin Turliuc

 

            Art.2. Reprezentanţii PD-L vor fi desemnaţi  într-o şedinţă ulterioară a Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3.  Toate prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

            Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-          Primarului Municipiului Iaşi

-          D.A.P.P.P

-          Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

    cons.  Seryl Talpalaru                               SECRETAR,                                                                                                                

                                                          c ons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 269

 din 23 iunie 2008