Hotărârea nr. 264/2008

HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor locali

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                               HOTĂRÂRE

            privind validarea mandatelor consilierilor locali

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa  din data de  23 iunie  2008;

Având în vedere:

a)  rezultatul votului deschis al consilierilor declaraţi aleşi , consemnat în procesul verbal al şedinţei consiliului local ;

b)      prevederile art. 31 alin. ( 3 )-( 5 ) din Legea 215/2001  privind Administraţia  publică locală ,republicată cu modificările şi completările ulterioare  si art. 6 si  7  din Regulamentul cadru  de organizare şi functionare a consiliilor locale , aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 cu modificările si completările ulterioare;

 

         HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1  Se valideaza  mandatele de consilieri în CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI  pentru următorii:

 

            1.  AGRIGOROAEI   IONEL  

 

            2.  ANGHEL FICU

 

            3.  AXINIA CONSTANTIN

 

            4.  BALANOVICI  ELENA LAURA

 

            5.   BÎRHALA CONSTANTIN

 

            6.   BOTEZ RADU

 

            7.   CARP PETRA

 

            8.  CIUCĂ VALENTIN

 

            9.  CHIRUŢĂ VALENTIN

             

            10. CRISTIAN CĂTĂLIN

 

11.    GAVRILĂ CAMELIA

 

            12.   GRIGORE GABRIEL

 

            13.   GRĂDINARIU GICĂ

 

            14.   GIURMĂ ION

 

            15.   IACOBAN SORIN- AVRAM

 

            16.   IONESCU IOAN AVRAM

 

            17.   MANOLACHE ANETA

 

            18.   MUNTEANU VASILE

 

            19.   NECULAU CONSTANTIN

 

            20.   NEGRESCU RADU FLORIN

 

            21.   OAJDEA DANIEL

 

            22.   OLTEANU ROMEO

 

            23.   SURDU GABRIEL MIHAI

 

            24.   TALPALARU SERYL   

 

            25    TIMOFTE IOANA

 

            26.    TOMA CĂTĂLIN

 

            27.    TURLIUC  CĂTĂLIN

 

Art.2. Se invalidează mandatul  de consilier local  a următorului:

                                                                                                                 

           1.RADU MIRON                 

 

Art.3 Cu drept de plângere la Tribunalul  Iaşi -Secţia comercială şi de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul a celor absenţi de la şedinţă , de la comunicare.

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE  DE  VÂRSTĂ

             SECRETAR

       Cons . Ciucă Valentin

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

ASISTENT

  Cons. Timofte Ioana

 

ASISTENT

  Cons. Chiruţa Ciprian

 

Nr. 264  dn 23 iunie 2008