Hotărârea nr. 392/2007

HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea privind alegerea preşedintelui de şedinţă  făcută în cadrul şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2007 cât şi votul consilierilor municipali;

 In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ARTICOL UNIC : Domnul Consilier DUMITRIU VASILE  se alege în funcţia de PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, pentru o perioadă de 3 luni.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons.Seryl Talpalaru         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.392

din 28 septembrie 2007