Hotărârea nr. 357/2007

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2007

          MUNICIPIUL IAŞI                                                                       

          CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2007

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

- iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- referatul de specialitate nr. 68260/18.09.2007 întocmit de Biroul Organizare Evenimente Speciale;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local  Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local  Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de cultură şi de învăţământ a Consiliului Local  Municipal Iaşi;

          - prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                   Art.1 Se aprobă organizarea “Sărbătorilor Iaşului” 2007 conform programului anexat.

                   Art.2 Cheltuielile vor fi alocate din contul extrabugetar 5040 “Bugetul de Venituri şi           Cheltuieli -Taxe Evenimente Speciale” şi din contul bugetar 540250 “Alte Servicii Publice           Generale - Taxe Evenimente Speciale”.

                   Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.E.F.P.L.;

-       Direcţiei de Strategii;

-       Biroului Organizare Evenimente Speciale.

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Seryl Talpalaru             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.357

din 28 septembrie 2007

Anexă

 

Propunere de program pentru Sărbătorile Iaşului, ediţia a XVI-a

6 - 28 octombrie 2007

 


Sâmbătă, 6 octombrie 2007

 

10.30, Bd. Ştefan cel Mare

Parada ansamblurilor participante la Festivalul “Trandafir de la Moldova”

Organizator: Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00, Esplanada Palatului Culturii

Deschiderea oficială a Sărbătorilor Iaşului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 18.00, Iulius Mall

Olimpiada Distractiei McDonald's  - streetball şi concursuri

Organizator: Sport Image Group

 

11.00, Sala C.S.M. Iasi

Scrima

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

11.30 - 17.30, Esplanada Palatului Culturii

Festivalul folcloric “Trandafir de la Moldova”

Organizator: Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

12.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

14.00, Sala C.S.M. Iasi

Tenis de masă

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

18.00 - 20.00, Str. Lăpuşneanu

Simfonii de toamnă - concert în aer liber

Organizatori: Muzeul Unirii şi Muzeul Memorial "M. Kogălniceanu"

 

18.00, Muzeul "Vasile Pogor" (Galeriile de arta Pod- Pogor fiul)

Piesa “Chiriţa şi ceilalţi”

Organizator: Teatrul Naţional Iaşi

 

19.00, Sala “Diotima” a Casei de Cultură

Spectacol de muzică rock susţinut de formaţiile “Skepsis” şi “Mulţimea vidă”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

Duminică, 7 octombrie 2007

 

10.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, traseu Primărie - bd. A. Panu - str. Elena Doamna - Iulius Mall

Olimpiada Distracţiei McDonald's  - Crosul Distracţiei

Organizator: Sport Image Group

 

11.00 - 18.00, Iulius Mall

Olimpiada Distracţiei McDonald's  - streetball şi concursuri

Organizator: Sport Image Group

 

11.00, Parcul Copou - Casa de Cultură

Spectacolul pentru copii “Un buchet de flori” susţinut de Cenaclul copiilor "Pas cu pas..."

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

18.00 - 20.00, Str. Lăpuşneanu

Simfonii de toamnă - concert în aer liber

Organizatori: Muzeul Unirii şi Muzeul Memorial "M. Kogălniceanu"

 

Luni, 8 octombrie 2007

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşteţi Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, Palatul Culturii

Salonul Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"

 

10.00 - 16.00, Centrul de Cartier Alexandrul cel Bun

“Grafitti - Fest” - expoziţie - concurs de grafică urbană

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

12.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 19.30, Palatul Telefoanelor, Piaţa Unirii, Primărie, Palatul Culturii

“Zona liberă de inhibiţii Iaşi” - pantonimă, fachiri, majorete, păpuşi etc.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

18.00 - 20.00, Str. Lăpuşneanu

Simfonii de toamnă - concert în aer liber

Organizatori: Muzeul Unirii şi Muzeul Memorial "M. Kogălniceanu"

 

 

Marţi, 9 octombrie 2007

 

09.00 - 19.00, Palatul Culturii

Salonul Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşteţi Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 16.00, Centrul de Cartier Nicolina

“Grafitti - Fest” - expoziţie - concurs de grafică urbană

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

12.00, Parcul Copou - Casa de Cultură

Spectacolul de muzică şi poezie susţinut de grupul-vocal instrumental “Senior”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

13.00, Esplanada Teatrului Naţional

Dragoste la Veneţia - scenariu de commedia dell’arte

Organizator: Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”

 

14.00, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”

Seminar: “Programul sectorial Erasmus - oportunităţi pentru dezvoltarea relaţiilor interuniversitare europene”

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară”Ion Ionescu de la Brad”

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 20.00, Esplanada Mimoza

Sărbătoare în cartierul Păcurari -  spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii. Participă Fundaţia “Orfanii”, Fanfara din Chetriş, Ştefan Pintilie şi Accent

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 19.30, Palatul Telefoanelor, Piaţa Unirii, Primărie, Palatul Culturii

“Zona liberă de inhibiţii Iaşi” - pantonimă, fachiri, majorete, păpuşi etc.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

18.00 - 20.00, Str. Lăpuşneanu

Simfonii de toamnă - concert în aer liber

Organizatori: Muzeul Unirii şi Muzeul Memorial "M. Kogălniceanu"

 

20.00, Casa de Cultură a Studenţilor - Studio Ludic

Piesa “Spectacol imaginar” -  adaptare după Matei Vişniec

Organizator: Teatrul Studenţesc Ludic

 

Miercuri, 10 octombrie 2007

 

09.00 - 12.00, Palatul Culturii

Salonul Internaţional de Carte Românească

Organizator: Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşteţi Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 16.00, Centrul de Cartier Tătăraşi

“Grafitti - Fest” - expoziţie - concurs de grafică urbană

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”

Workshop: “Protejarea şi conservarea documentelor grafice din patrimoniul bibliotecii în context ecologic”

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”

 

14.00, Sala C.S.M. Iasi

Tenis de masă

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 20.00, Piaţa Voievozilor

Sărbătoare în cartierul Alexandru cel Bun - spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii. Participă copii de la Centre de plasament din Iaşi, Fanfara din Chetriş, Busuioc Moldovenesc, Re-Aktiv şi Paraziţii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 19.30, Palatul Telefoanelor, Piaţa Unirii, Primărie, Palatul Culturii

“Zona liberă de inhibiţii Iaşi” - pantonimă, fachiri, majorete, păpuşi etc.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

19.30, Sala C.S.M. Iaşi

Culturism

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

Joi, 11 octombrie 2007

 

00.00 - 24.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Corturi pentru pelerini”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

8.30 - 12.00, Catedrala Mitropolitană

Sfinţirea interiorului Catedralei Mitropolitane şi Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşteţi Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 16.00, Centrul de Cartier Frumoasa

“Grafitti - Fest” - expoziţie - concurs de grafică urbană

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

“Târgul Colecţionarilor” - târg de antichităţi

Organizatori: Galeriile Anticariat “Dumitru I. Grumăzescu” şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”

Expoziţie de carte academică românească şi străină pentru domeniul agronomic şi lansare de carte a Editurii “Ion Ionescu de la Brad Iaşi”

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”

 

11.55, Aeroportul Iaşi

Primirea delegaţiei din Grecia, cu moaştele Sf. Ioan Gură de Aur. Deplasarea la Mitropolie şi aşezarea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur în Catedrala Veche Sf. Gheorghe, lângă moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00, Club Sportiv Politehnica

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 20.00, Nicolina

Sărbătoare în cartierul Nicolina - spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii. Participă Fundaţia “Omenia”, Fanfara din Chetriş, Rapsodia Moldavă, Re-Aktiv şi Viţa de vie.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 19.30, Palatul Telefoanelor, Piaţa Unirii, Primărie, Palatul Culturii

“Zona liberă de inhibiţii Iaşi” - pantonimă, fachiri, majorete, păpuşi etc.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Sala “Diotima” a Casei de Cultură

Piesa: “Angajăm corector pentru realitate"  - adaptare după Aurel Baranga, prezentat de Trupa de teatru a elevilor de la Liceul "G.Ibrăileanu"

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

18.00 - 20.00, Str. Lăpuşneanu

Simfonii de toamnă - concert în aer liber

Organizatori: Muzeul Unirii şi Muzeul Memorial "M. Kogălniceanu"

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Vineri, 12 octombrie 2007

 

00.00 - 24.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Corturi pentru pelerini”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.30 - 10.30, Str. Crişan, Str. Sf. Andrei, Str. Palat, B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfânt

Pelerinajul Calea Sfinţilor” - procesiune cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşteţi Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.30 - 11.30, Catedrala Mitropolitană

Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 16.00, Centrul de Cartier Frumoasa

“Grafitti - Fest” - expoziţie - concurs de grafică urbană

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

“Târgul Colecţionarilor” - târg de antichităţi

Organizatori: Galeriile Anticariat “Dumitru I. Grumăzescu” şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Sc. Generala 22-Mun. Paşcani

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minihanbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Sala CSM

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la tenis de masă

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00 - 19.00, Esplanada Palatului Culturii

Târgul Meşterilor Populari

Organizator: Complexul Muzeal Naţional Moldova

 

10.00 - 19.00, Esplanada Palatului Culturii

Festivalul Prutului

Organizator: Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova

 

10.00, Parcul Copou

Cupa Iaşului - concurs de orientare

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

10.00, Plecare de la Parcul Teatrului Naţional

Cupa Iaşului - concurs de turism

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

11.00, Parcul Copou - Casa de Cultură

Spectacolul  susţinut de  formaţiile  de muzică populară şi folk ale deţinuţilor de la  Penitenciarul Iaşi

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

15.00, Palatul Copiilor

Cupa Moldovei - concurs interjudeţean de telegrafie viteză

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00, Club Sportiv Politehnica

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00, Palatul Copiilor

Radioamatorism

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

17.00 - 20.00, Esplanada Oancea

Sărbătoare în cartierul Tătăraşi - spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii. Participă “Simi Studio” condus de Cristian Simionică, Fanfara din Chetriş, Ştefania Stoica, Corazon şi Mandinga.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 19.30, Palatul Telefoanelor, Piaţa Unirii, Primărie, Palatul Culturii

“Zona liberă de inhibiţii Iaşi” - pantonimă, fachiri, majorete, păpuşi etc.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Muzeul “Vasile Pogor”

“Evocări despre Iaşi” - ciclu de conferinţe din seria “Prelecţiunilor Junimii”

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

17.00, Parcul Copou - Casa de Cultură

Spectacol de muzică şi poezie susţinut de grupul-vocal  “Crizantema”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

18.00, Parcul Copou - Casa de Cultură

Magia obiectului

Organizator: Universitatea de Arte “George Enescu”

 

18.00, Bojdeuca “Ion Creangă”

Noapte muzeală la Bojdeuca “Ion Creangă”

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

19.00 - 20.00, Catedrala Mitropolitană

Slujba de priveghere pentru Sărbătoarea Aducerii Moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi.

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

20.00, Casa de Cultură a Studenţilor - Studio Ludic

Piesa “Un şoarece bătrân de teatru” - adaptarea şi regia Aurel Luca, după “Cântecul lebedei” de A. P. Cehov

Organizator: Teatrul Studenţesc Ludic

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Sâmbătă, 13 octombrie 2007

 

00.00 - 24.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Corturi pentru pelerini”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

7.00, Catedrala Mitropolitană

Acatistul Sf. Parascheva şi Ceasurile

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

09.00 - 12.00, Catedrala Mitropolitană

Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“(Re)cunoaşteţi Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 16.00, Primăria Municipiului Iaşi

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 21.00, Centrul Cultural Francez

Fotomaraton

Organizator: Centrul Cultural Francez

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

“Târgul Colecţionarilor” - târg de antichităţi

Organizatori: Galeriile Anticariat “Dumitru I. Grumăzescu” şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Sc. Generala 22-Mun. Paşcani

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minihanbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Sala CSM

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la tenis de masă

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Liceul “Anghel Saligny"

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la gimnastică ritmică

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Baza Nautica “ Dorobanţi"

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la canotaj

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Sala de Judo - Sala Polivalenta

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la judo

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Lacul Dorobanţi

Canotaj - Regata Iaşului

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

10.00, Poligonul de tir cu arcul

Tir cu arcul

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

10.00, Sala C.S.M. Iaşi

Box

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

10.00 - 19.00, Esplanada Palatului Culturii

Târgul Meşterilor Populari

Organizator: Complexul Muzeal Naţional Moldova

 

10.00 - 19.00, Esplanada Palatului Culturii

Festivalul Prutului

Organizator: Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova

 

10.00, Parcul Copou

Cupa Iaşului - concurs de orientare

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

10.00, Plecare de la Parcul Teatrului Naţional

Cupa Iaşului - concurs de turism

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

10.00, Liceul “V. Alecsandri”

Cupa Iaşului - concurs judeţean de şah

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

11.00 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, cartierul Galata

Sfinţirea bisericii “Adormirea Maicii Domnului”

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

11.00, Arena CFR

Popice

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

11.00, Sala nr. 3 C.S.M.

Cupa de toamnă - concurs judeţean de tenis de masă

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

12.00, Catedrala Mitropolitană

“Credinţa la bătrâni” - transportul persoanelor cu dizabilităţi motorii la "Sf. Cuvioasă Parascheva"

Organizator: Fundaţia Caritabilă “Omenia”

 

14.00, Parcul Copou - Casa de Cultură

Spectacolul de varietăţi muzicale pentru copii "Simi Studio în... sărbătoare"; Microrecital: Cristian Simionică

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

14.00 - 16.00

Patrulă ecologică - salubrizarea zonelor aglomerate

Organizator: Fundaţia de caritate Omenia

 

15.00, Palatul Copiilor

Cupa Moldovei - concurs interjudeţean de telegrafie viteză

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

16.00 - 20.00, Stadion

“IA ŞI marchează” - campionat de minifotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00, Club Sportiv Politehnica

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la orientare turistică

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00, Club Sportiv Politehnica

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00, Palatul Copiilor

Radioamatorism

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

17.00, Parcul Copou - Casa de Cultură

Spectacol de muzică religioasă susţinut de Corul “Lyrodia”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

17.00 - 20.00, Parcul Expoziţiei

Sărbătoare în cartierul Copou - spectacol pentru copii, muzică populară, concert şi foc de artificii. Participă formaţii de la Palatul Copiilor, ansamblul “Ciprian Porumbescu” şi Mihai Mărgineanu

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 19.30, Palatul Telefoanelor, Piaţa Unirii, Primărie, Palatul Culturii

“Zona liberă de inhibiţii Iaşi” - pantonimă, fachiri, majorete, păpuşi etc.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

18.00 - 20.00, Str. Lăpuşneanu

Simfonii de toamnă - concert în aer liber

Organizatori: Muzeul Unirii şi Muzeul Memorial "M. Kogălniceanu"

 

18.00 - 20.00, Centrul de Conferinţe Providenţa

Concertul “Cântaţi Domnului”, ediţia a IV-a. Expoziţie de carte şi imagini.

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

18.00, Muzeul "Vasile Pogor" (Galeriile de arta Pod- Pogor fiul)

Piesa “Chiriţa şi ceilalţi”

Organizator: Teatrul Naţional Iaşi

 

18.00, Casa de Cultură a Municipiului

Vernisaj: Expoziţie de icoane a unor membri ai Cenaclului "Ştefan Luchian" de la Universitatea “Al.I.Cuza”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

19.00 - 22.00, Catedrala Mitropolitană

Slujba de Priveghere (Vecernia, Litia, Utrenia) pentru Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

19.00, Ateneul Tătăraşi

Piesa “Cum se face...” realizat de Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani

Organizator: Ateneul Tătăraşi

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Duminică, 14 octombrie 2007

 

00.00 - 24.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Corturi pentru pelerini”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

07.00 - 09.00, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Acatistul Sf. Cuv. Parascheva şi Ceasurile

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

09.00 - 12.00, Catedrala Mitropolitană

Sfânta Liturghie. Binecuvântarea pelerinilor.

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

“Târgul Colecţionarilor” - târg de antichităţi

Organizatori: Galeriile Anticariat “Dumitru I. Grumăzescu” şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00, traseu Copou - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Sc. Generala 22-Mun. Paşcani

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minihanbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Sala CSM

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la tenis de masă

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Liceul “Anghel Saligny"

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la gimnastică ritmică

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Baza Nautica “Dorobanţi"

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la canotaj

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Sala de Judo - Sala Polivalenta

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la judo

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

10.00, Lacul Dorobanţi

Canotaj - Regata Iaşului

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

10.00, Poligonul de tir cu arcul

Tir cu arcul

Organizator: Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

10.00, Liceul “V. Alecsandri”

Cupa Iaşului - concurs judeţean de şah

Organizator: ISJ Iaşi - Palatul Copiilor

 

10.00 - 19.00, Esplanada Palatului Culturii

Târgul Meşterilor Populari

Organizator: Complexul Muzeal Naţional Moldova

 

10.00 - 12.00, Parcarea Teatrului Naţional

“Zbor cu balonul”

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

12.00, Muzeul “Vasile Pogor”

Vernisajul expoziţiei de carte, documente şi imagini: “Iaşii de-a lungul vremii”

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

12.30, Cantina de ajutor social

Masa Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

14.00, Esplanada Teatrului Naţional

Demonstraţie de paraşutism

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

14.00 - 16.00

Patrulă ecologică - salubrizarea zonelor aglomerate

Organizator: Fundaţia de caritate Omenia

 

16.00, Liceul “Cantemir”

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la minifotbal

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00, Club Sportiv Politehnica

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la orientare turistică

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

16.00, Club Sportiv Politehnica

Cupa “Sărbătorile Iaşului” la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi

 

17.00, Sala Mare a Primăriei

Seara Valorilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 20.00, Catedrala Mitropolitană

Slujba de priveghere a Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur (Vecernia, Litia şi Utrenia).

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

17.00, Sala “Diotima” a Casei de Cultură

Spectacol de divertisment muzical susţinut de copiii de la Cenaclul "Pas cu pas..." şi invitaţii lor

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

 

18.00 - 20.00, Str. Lăpuşneanu

Simfonii de toamnă - concert în aer liber

Organizatori: Muzeul Unirii şi Muzeul Memorial "M. Kogălniceanu"

 

18.30, Antibiotice S.A.

Sfinţirea noii secţii la Antibiotice S.A.

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

18.30 - 21.00, Esplanada Palatului Culturii

Super Concert. Participă Re-Aktiv, Iris, Paula Seling şi         Al Bano

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00, Ateneul Tătăraşi

Piesa “Cum se face...” realizat de Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani

Organizator: Ateneul Tătăraşi

 

21.00, Esplanada Palatului Culturii

Joc de artificii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi


 

 

 

Luni, 15 octombrie 2007

09.30, Sala “Dr. Iustin Moisescu”

Binecuvântarea începutului anului universitar 2007 - 2008 la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” Iaşi

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

- După închinarea ultimilor pelerini, readucerea moaştelor Sf. Parascheva în Catedrala Veche Sf. Gheorghe

 

Marţi, 16 octombrie 2007

 

20.00, Stadion “Emil Alexandrescu”

Întâlnirea de fotbal România - Franţa (preliminariile CE de tineret)

Organizator: Federatia Romana de Fotbal, Primăria Municipiului Iaşi si S.C. Fotbal Club Politehnica Iasi

 

Joi, 18 octombrie 2007

 

20.00, Turul Municipiului Iaşi cu maşinile de concurs

RALIUL IAŞULUI - ultima etapă a campionatului de raliuri al României

Organizator: Federaţia Română de Automobilism Sportiv

 

Vineri, 19 octombrie 2007

 

07.00 - 19.00, Super Speciala - prima proba de concurs - parcare Iulius Mall

RALIUL IAŞULUI - ultima etapă a campionatului de raliuri al României

Organizator: Federaţia Română de Automobilism Sportiv

 

Sâmbătă, 20 octombrie 2007

 

07.00 - 22.00, Concurs - Start/Sosire pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt

RALIUL IAŞULUI - ultima etapă a campionatului de raliuri al României

Organizator: Federaţia Română de Automobilism Sportiv

 

Duminică, 21 octombrie 2007

 

11.00, Grădina Botanică

Deschiderea expoziţieiFlori de Toamnă”

 

Duminică, 21 octombrie 2007 - Vineri, 26 octombrie 2007

 

Festivalul Muzicii Româneşti

Organizatori: Universitatea de Arte “G. Enescu” şi Filarmonica “Moldova” Iaşi

 

Luni, 22 octombrie 2007 - Duminică, 28 octombrie 2007

 

Festival de Teatru Profesionist

Organizatori: Fundaţia Culturală “Timpul” şi Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”

 

 

 

 

Buget de cheltuieli estimat: 750.000 lei (sumă încasată pentru Sărbătorile Iaşului, până la această dată)