Hotărârea nr. 89/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la lucrările de investiţii pe anul 2006

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                  

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici

la lucrările de investiţii pe anul 2006

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

          Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

          Având în vedere OG 45/2003 privind finanţele publice locale;

          Având în vedere Legea 500/2002 privind finanţele publice;

          Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice;

          Având în vedere Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

          Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici la lucrările de investiţii pe anul 2006, conform Anexei 1.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.89

din 20 martie 2006

                                                          ANEXA 1

                                              la Hotărârea nr.89 din 20 martie 2006

 

 

Nr.

crt.

 

OBIECTIV

 

Lungime

( m )

 

Lăţime

( m )

 

Suprafaţă

( m˛)

Valoarea investiţiei

(fără T.V.A.)

RON

0

1

2

 

3

4

1.

str. Rediu Tătar

204

 6

1.224

333.531,00

2.

str. Ceahlău

190

 9

1.710

271.921,81

3.

str. M. Folescu

  76

 5

   380

  66.415,34

4.

str. Malu

355

 9

2.130

347.863,94

5.

str. Marginii

320

270

 9

 6

2.880

1.620

725.253,75

6.

str. Mistreţului

280

 9

2.520

400.726,66

7.

str. Lt. Popovici

300

 9

2.700

431.284,23

8.

str. Rândunica

175

 5

   875

144.155,41

9.

str. Spancioc

590

 6

3.540

444.262,74

10.

str. Stroici

230

  6

1.380

177.923,58

11.

str. Zimbrului

210

8

1.680

282.795,24

12.

str. Nisipari

       290

  9

2.610

373.908,60

13.

str. Moldovei

520

10

5.200

744.952,00

14.

Al. prof. dr. doc. Gh. Alexa şi V. Petrescu

109

280

5,5

   600

1.540

  73.503,45

262.318,65