Hotărârea nr. 82/2004

HOTĂRÂRE privind participarea reprezentanţilor municipiului Iaşi (domnul Viceprimar Vasile Munteanu şi un funcţionar din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale) la tratativele de înfrăţire cu oraşul Florenţa din Italia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind participarea reprezentanţilor municipiului Iaşi

 (domnul Viceprimar Vasile Munteanu şi

un funcţionar din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale)

la  tratativele de înfrăţire cu oraşul Florenţa din Italia

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Iaşi

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

 

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă participarea a doi reprezentanţi ai Primăriei municipiul Iaşi          (domnul Viceprimar Vasile Munteanu şi un funcţionar din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale), alături repezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi în delegaţia administraţiei publice locale care se va deplasa la Florenţa în Italia pentru purtarea tratativelor              de înfrăţire în perioada 25 - 28 februarie.

 

Art.2  Cheltuielile legate de deplasarea delegaţiilor vor fi avansate din bugetul local (din fondul alocat pentru oraşe înfrăţite, relaţii internaţionale, capitolul 72 0250).

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.82

din 23 februarie 2004