Hotărârea nr. 570/2004

HOTĂRÂRE privind înlocuirea în urma demisiei a domnului Vasile Dumitriu - consilier municipal din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.FOTBAL S.A. cu domnul STĂRICĂ CRISTIAN

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea în urma demisiei a domnului Vasile Dumitriu - consilier municipal din

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.FOTBAL S.A.

cu domnul STĂRICĂ CRISTIAN

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere demisia domnului Vasile Dumitriu - consilier municipal - din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.FOTBAL S.A.;

Având în vedere H.C.L.nr.509 din 9 noiembrie 2004;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă înlocuirea în urma demisiei a domnului Vasile Dumitriu - consilier municipal din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.FOTBAL S.A. cu domnul STĂRICĂ CRISTIAN .

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica S.C.FOTBAL S.A.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.570

din 28 decembrie 2004