Hotărârea nr. 567/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare între ORASUL IAŞI şi ORAŞUL FERRARA PROVINCIA FERRARA şi PROVINCIA BOLOGNA din ITALIA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de colaborare între ORASUL IAŞI  şi ORAŞUL FERRARA, PROVINCIA FERRARA şi PROVINCIA BOLOGNA din ITALIA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă colaborarea municipiului IAŞI  şi ORAŞUL FERRARA, PROVINCIA FERRARA şi PROVINCIA BOLOGNA din ITALIA în cadrul Reţelei „Emilia RomagnaRomania”, conform protocolului de acord anexat.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Vasile Dumitriu                                              cons.Lăcrămiaora Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.567

din 28 decembrie 2004